▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

سه شنبه 6 فروردين 1398 Tuesday 26 March 2019 19 رجب 1440

آخرین اخبار سایت

گاز رسانی به همه استان

شعله های گاز وجوشش تدبیر در دل مردم ایلام

شعله های گاز، صفابخش دلهای مردم ایلام گزارش ازمحمدکریم ویسی: بعضی وقتها تنها کارهای عام المنفعه به یادگار می مانند و انگار سرچشمه های تاریخ اند. نقاط عطفی که بعدها وقتی در حافظه تاریخی مردم به یاد می آیند یادآور دردها یا شادیها هستند.


روشن شدن مشعلهای گاز در مناطق شهری و روستایی ایلام امید های زیادی را در بین آحاد مختلف این استان بوجود آورده و نیز زمینه توسعه مناطق را فراهم کرده است،از اجرای طرح گازرسانی به مناطق مختلف استان چند سالی بیش نمی گذرد اما در همین چند سال چشمه جوشانی از تدبیر و امید در دلهای مردم مناطق محروم نظیر ایلام به وجود آورده است.
این طرح ضریتی که محصول کارگروه اندیشه و کارشناسی مدیران و دست اندرکاران شرکت گاز استان ایلام است که رویای گاز دار شدن مردمان این دیار در نقاط مختلف شهری و روستایی استان را فراهم کرده که شاید بتواند گذشته های تلخ این دیار مرزی را به فراموشی بسپارد و نیز در رفع محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته در کشور موثرباشد.   
هنوز هم صفهای طولانی کپسولهای گاز در ایام مختلف سال در گرما و سرما،نبود گاز مایع و غیره در مراکز گاز پر کنی در نقاط مختلف، یادآور تلخی و فراموش نشدنی گذشته ایلام است که این روزها با گازدار شدن تعداد زیادی از مناطق شهری و روستایی استان کم کم به فراموشی سپرده می شود و این مهم زمانی تحقق می یابد که مسئولان با اجرای طرحهای ضربتی برای گازدار شدن تمامی مناطق استان تلاش کنند.
در آن سالها ایلامی که بر روی دریایی از گاز قرار داشت بعلت عدم گاز رسانی و نبود گاز مایع در مراکز گاز پرکنی ازدحام صف طولانی بخصوص در ایام خاص سال به چشم می خورد که مشکلاتی را برای شهروندان و مناطق مختلف روستایی ایجاد می کرد که امروزه این مهم با گاز رسانی به نقاط مختلف شهری و روستایی استان مرتفع شده است.
مدیر عامل شرکت گاز استان ایلام گفت: عملیات گاز رسانی به مناطق شهری و روستایی استان با جدیت در حال پیگیری است که تاکنون بیش از دو هزارو 336 کیلومتر خطوط انتقال، تغذیه و شبکه اجرا شده و گاز رسانی به 14 شهر و 115 روستا به بهره برداری رسیده است .
مهندس"روح اله نوریان" افزود: علاوه بر گاز رسانی به شهرها و روستاهای استان ،گازرسانی به صنایع و جایگزین نمودن گاز طبیعی به عنوان سوخت پاک با سایر حاملهای انرژی نیز جزء اهداف شرکت گاز در ایلام می باشد که در راستای تحقق این هدف تاکنون گازرسانی به بیش 300 مورد از صنایع سطح استان از قبیل جایگاههای (سی. ان.جی)شهرکهای صنعتی، کارخانجات و مجتمع های ورزشی، تفریحی، آموزشی و غیره صورت گرفته است .
وی با اشاره به اینکه ضریب نفوذ گاز در بین جمعیت شهری استان 76 درصد می باشد که با بهره برداری از عملیات گاز رسانی به شهر مهران در دهه فجر امسال به 80 درصدمی رسد،اظهار داشت: ضریب نفوذ گاز در بین جمعیت روستایی استان 32 درصد است که این میزان در دهه فجر امسال به 40 درصد خواهد رسید .
وی با اشاره به اینکه در استان ایلام 381 کیلومتر خطوط انتقال و تغذیه و بیش از یکهزارو 976 کیلومتر شبکه اجرا شده است،تصریح کرد: در این راستا تاکنون بیش از یکهزارو270 کیلومتر در بخش شهری و 706 کیلومتر در بخش روستایی می باشد و همچنین 62 هزارو 67 انشعاب در مناطق شهری وروستایی استان نصب شده است .
وی با بیان اینکه 48 هزارو 637 انشعاب شهری و 13 هزارو 430 انشعاب روستایی نصب و راه  اندازی شده است، خاطرنشان کرد: تاکنون 86 هزارو 142 مورد اشتراک پذیری انجام شده و در این راستا این شرکت برنامه های مدونی طراحی کرده که به مرور زمان اجرایی خواهند شد.
مدیر عامل شرکت گاز استان ایلام به وضعیت گاز رسانی شهرستان ایلام اشاره کرد و گفت: در این شهرستان 629 کیلومتر شبکه اجرا شده و 27 هزارو 225 انشعاب نصب شده و 53هزارو 375 مورد اشتراک پذیری انجام شده که در این راستا 177 کیلومتر شبکه ، چهار هزارو 259 عدد انشعاب ، پنج هزارو 346 اشتراک در بخش روستایی این شهرستان انجام شده است .
نوریان با اشاره به اینکه 16 روستا با 5 هزارو 380 خانوار گازدار می باشند،افزود: روستاهای هفت چشمه، چالسرا، بانقلان، فاطمیه، مهدی آباد، شهرک قدس، سرطاف ،چشمه کبود، اوه زا، راه سفید ، لاشکن ، مورت ، گله جار، گلزار حداد، هرکبودگلزار و سلطان آباد از روستاهای گاز دار شده شهرستان ایلام هستند.
وی اظهار داشت: بیش از 64 درصد خانوار روستایی شهرستان ایلام از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و 14 روستای دیگر نیز در دست اقدام است .
مدیر عامل شرکت گاز استان ایلام به وضعیت گاز رسانی شهرستان ایوان اشاره و تصریح کرد: در شهرستان ایوان 271 کیلومتر شبکه اجرا شده و 8 هزارو 344 انشعاب نصب و بیش از 11 هزارو 896 مورد اشتراک پذیری انجام شده که در این راستا 120 کیلومتر شبکه ، دو هزارو 741 انشعاب و دو هزارو 924 اشتراک در بخش روستایی این شهرستان انجام شده است .
نوریان با اشاره به اینکه 40 روستا با خانواری بالغ بر دو هزارو 852 خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند، خاطر نشان کرد: بیش از 74 درصد خانوار روستایی در شهرستان ایوان از گاز طبیعی برخوردارند و 11 روستای دیگر در دست اقدام است که تاکنون مجموع خانوارهای گازدار شده و در دست اقدام 3 هزارو 632 خانوار هستند .
مدیر عامل شرکت گاز استان ایلام به وضعیت گاز رسانی شهرستان دره شهر اشاره و گفت: در این شهرستان 136 کیلومتر شبکه و 48 کیلومتر خط انتقال اجرا گردیده و بیش از 3 هزارو 922 انشعاب نصب و همچنین 6 هزارو 252 مورد اشتراک انجام شده است که در این راستا 54 کیلومتر شبکه ،یکهزارو 208 اشتراک در بخش روستایی بوده است.
نوریان با بیان اینکه بیش از 10 روستا با یکهزارو 636 خانوار از این شهرستان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند،افزود: در این شهرستان بیش از 30 درصد خانوار روستایی گازدار هستند و تعداد 23 روستا نیز در دست اقدام است که در این راستا مجموع خانوارهای روستایی گازدار شده و در دست اقدام بیش از 4 هزارو 194 خانوار هستند .
وی به وضعیت گاز رسانی به شهرستان تازه تاسیس بدره اشاره و اظهار داشت: در این شهرستان 65 کیلومتر شبکه و 31 کیلومتر خط تغذیه اجرا شده که در این راستا 44 کیلومتر در بخش روستایی است و بیش از 854 انشعاب نصب و یکهزارو 192 مورد اشتراک پذیری صورت گرفته و 15 روستا نیز در دست اقدام است .
مدیر عامل شرکت گاز استان ایلام به وضعیت گاز رسانی شهرستان سیروان اشاره کرد و گفت: در این شهرستان 136 کیلومتر شبکه و 34 کیلومتر خط تغذیه اجرا شده و بیش از دو هزارو 223 عدد انشعاب نصب گردیده و دو هزارو 61 اشتراک پذیری صورت گرفته است .
نوریان با اشاره به اینکه همچنین 112 کیلومتر شبکه ، یکهزارو 631 عدد انشعاب و یکهزارو 406 مورد اشتراک پذیری در بخش روستایی این شهرستان انجام شده است، افزود: در مجموع خانوارهای گازدار و در دست اقدام این منطقه بیش از دو هزارو 328 خانوار هستند که در این راستا 49 درصد خانوارهای روستایی از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و 19 روستای دیگر در دست اقدام است .
مدیر عامل شرکت گاز استان ایلام به وضعیت گاز رسانی به شهرستان چرداول اشاره و اظهار داشت : در این شهرستان تاکنون 302 کیلومتر شبکه اجرا شده و 6 هزارو 650 انشعاب نصب گردیده و 8 هزارو 585 مورد اشتراک پذیری انجام گرفته است و 19 روستا با 3 هزارو 567 خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند .
 نوریان تصریح کرد: بیش از 32 درصد خانوار روستایی این شهرستان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند و نیز 42 روستای دیگر در دست اقدام است که در مجموع خانوارهای گازدار و در دست اقدام بیش از 6 هزارو 824 خانوار هستند .
مدیر عامل شرکت گاز استان ایلام به وضعیت گاز رسانی به شهرستان ملکشاهی اشاره و خاطر نشان کرد: در این شهرستان تاکنون 89 کیلومتر شبکه و 46 کیلومتر خط تغذیه اجرا شده و 3 هزارو 385 انشعاب نصب گردیده و دو هزارو 581 اشتراک پذیری صورت گرفته است که 9 کیلومتر شبکه ، 200 عدد انشعاب و 216 مورد اشتراک پذیری در بخش روستایی است .
وی ادامه داد: روستاهای قلعه جوق و میان تنگ با 385 خانوار گازدار شدند یعنی 24 درصد خانوار روستایی مصرف کننده گاز هستند و 10 روستای نیز با یکهزارو 156 خانوار در دست اقدام است و روستای باولگ با 155 خانوار نیز در دست اجرا است .
مدیر عامل شرکت گاز استان ایلام به وضعیت گاز رسانی به شهرستان مهران اشاره و گفت: در شهرستان مهران 113 کیلومتر شبکه و 87 کیلومتر خط انتقال و تغذیه اجرا شده و دو هزارو 495 انشعاب نصب گردیده و 218 مورد اشتراک پذیری صورت گرفته است که در این راستا  23 کیلومتر شبکه ، 90 عدد انشعاب و 26 مورد اشتراک در بخش روستایی بوده است .
نوریان افزود: روستای ریکا با 82 خانوار گاز دار می باشد یعنی سه درصد خانوار روستایی این شهرستان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند و 7 روستای دیگر در دست اقدام و همچنین روستاهای سرنی،لیزن و گلان با 240 خانوار در دست اجرا می باشند .
وی همچنین به وضعیت گاز رسانی به شهرستان آبدانان اشاره و تصریح کرد: در این شهرستان 117 کیلومتر شبکه اجرا شده که در این راستا 4 کیلومتر در بخش روستایی بوده و سه هزارو 668 عدد انشعاب نصب گردیده و تعداد 19 روستا با سه هزارو 326 خانوار در دست اقدام است .
مدیر عامل شرکت گاز استان ایلام به وضعیت گاز رسانی به شهرستان دهلران اشاره کرد و گفت: تاکنون در این شهرستان 119 کیلومتر شبکه اجرا شده و سه هزارو 301 عدد انشعاب نصب گردیده و تعداد 48 روستا از توابع شهرهای دهلران و موسیان با سه هزارو 982 خانوار در مرحله مطالعه و بازار یابی می باشند .
نوریان با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 115 روستا با 14 هزارو 656 خانوار در سطح استان ایلام گاز دار شده اند و تعداد 57 روستای دیگر با 6 هزارو 458 خانوار در دست اجرا می باشند و همچنین 143 روستا با 15 هزارو 913 خانوار در مراحل مختلف طراحی ، بازار یابی و مطالعه قرار دارند.
وی تصریح کرد: در مجموع تعداد 316 روستا با 37 هزارو 27 خانوار که شامل 14 هزارو 656 خانوار گازدار و 22 هزارو 371 خانوار در دست اقدام است .

ایران

نظرات   

 
-4 # علی 1392-11-02 10:38
اقای مدیر عامل گرامی خرج انها همه ازجیب مردم بوده شرکت گاز ازجیب خودش چیزی نداده فقط پز دادنش برای شماست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group