▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

سه شنبه 6 فروردين 1398 Tuesday 26 March 2019 19 رجب 1440

آخرین اخبار سایت

شاپور پولادی

کاندید مجلس نمی شوم/والله برای انجام تکلیف آمده ام/اولویتم استفاده ازظرفیتهای ملی وقانونی است

 

اولویتم استفاده از ظرفیتها ملی وقانونی استاختصاصی عصرایلام/شاپور پولادی وقتی در ردای معاون امورعمرانی به استانداری ایلام آمد همه رسانه ها ها واذهان عمومی از وی به عنوان نقطه عطفی در انتخابهای مهندس مروارید ؛استاندار ایلام یادکردند.


پولادی که نمایندگی مردم درمجلس شورای اسلامی راهرچند بافراز ونشیب درکارنامه خود دارد پستهای وزارتی را فدای نوکری مردم استان ایلام نمود وبه گفته خودشان هم اکنون به تمام خم  وچم وزیروبم ظرفیتهای قانونی استان برای گرفتن اعتبار آگاه است.
معاون عمرانی استاندار هرچند درگیرودار انتصابشان به این سمت از سوی یکی دوتن از نمایندگان مورد حمایت قرار نگرفت اما مروارید تصمیمش را گرفته بود و سمت معاونت عمرانی استاندار ایلام به خوبی برازنده شاپور پولادی شد.
مهندس پولادی درزمان معارفه خود با زبانی رسا، نوکری مردم را دلیل آمدنش به ایلام عنوان کردو وابسته نبودن به هیچ جناحی  از وی یک نیروی عملیاتی وقانون بلد ساخت.
شاپور خان پولادی که مفاد بودجه 93 را در دست  دارد فقط امده است تا از مسیرهایی که قانونگذار خط کشی نموده واز راههایی که تاکنون دراستان ایلام نرفته اند به دنبال توسعه استان باشد.
دراین مصاحبه اختصاصی اولویتهای اصلی معاونت عمرانی- عمران شهری وروستایی- بودجه سال 93- مدیریت ومبلمان شهر ایلام- شرکت درانتخابات دور آینده مجلس بررسی می شود وامیدواریم بخش دیگری از مصاحبه با ایشان به زودی انجام شود وسؤالهای دیگری که امروز به علت کمبودوقت پرسیده نشدند جواب بگیرند.
مرد روزهای نه چندان دور مجلس هشتم و راه وترابری درگفتگویی اختصاصی با ما اصلی ترین اولویت کاری ورمز موفقیت خود را استفاده از ظرفیتهای ملی و قانونی عنوان کرد وافزود:نقشه راه بنده قانون برنامه پنجم توسعه  وبودجه سنواتی است.
وی با بیان اینکه برای جذب اعتبار بیشتر باید نگاه خود را از بخشی نگری تغییر دهیم وتبدیل به نگاه سیستمی کنیم افزود:ظرفیت آب وخاک،حمل ونقل وصنایع نفت وگاز باید از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل شود.
مهندس پولادی پله اول برنامه های خود را حوزه حمل ونقل جاده ای،ریلی وهوایی عنوان کرد وبا بیان اینکه توسعه وتولید ومعیشت بدون حمل ونقل میسر  نمی شود افزود:با توجه به ظرفیت عتبات عالیات وتردد زوار، تمرکز خود را در حمل ونقل جاده ای روی طرح ملی کرمانشاه- ایلام - مهران گذاشته ایم.
پولادی ازتبدیل 7پروژه روستایی که دراساس بین شهری هستند مثل چم سرخ دهلران- بلوطستان زرین آباد- سفید خانی چشمه چاهی –هلسم سرتنگ-شله کش حمیل و...به طرح ملی خبرداد وبا بیان اینکه عملیات اجرایی این طرحها از طریق قرارگاه قرب در سال 93 آغاز خواهد شدافزود:تفاهم نامه ای با این قرارگاه منعقد شده وبرخی از این طرحها یک ساله وبرخی دوساله به بهره برداری می رسند و به 100میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند.
معاون امورعمرانی استاندارایلام دربخش دیگری از سخنان خود به مطالعات پروژه عظیم قطارایلام به عنوان یکی از رؤیاهای مردم اشاره کردو با بیان اینکه اولین ایستگاه قطار در"گله جار" است اظهار داشت:ادامه این مسیر در ضلع جنوبی ایوان می باشد وطول این مسیر دراستان 65 کیلومتر است.
پولادی مسیر قطار را از کرمانشاه- اسلام آباد- ایوان عنوان کرد وبا بیان اینکه  دربرنامه ای بلند مدت مسیرکرمانشاه مهران دهلران هم دربرنامه ما قرار دارد افزود:این پروژه درمجلس هشتم وبا پیگری  بنده درسال 86 وارد مرحله آغازین شد وبعد از 6بار رد شدن درمعاونت راهبردی بالاخره در سال 1390به تصویب رسید ودر سال 1391توسط مجلس هشتم به عنوان ردیف اعتباری بودجه قرار گرفت وهم اکنون لازم الاجراست .
وی اجرای این طرح را منوط به چانه پرسنه ارزیابی کردوبا اشاره به اینکه برای بهره برداری از این طرح از روشهای تامین منابع استفاده شده است افزود: این طرح از محل فایننس وفاینانسور فرانسوی اجرایی خواهدشد.
پولادی درادامه به حوزه آب وخاک اشاره کرد وبابیان اینکه درموضوع تامین آب از سدهای استان از محل فایننس وروش بی او تی درحال پیگیری هستیم تصریح کرد:دراین طرحها سرمایه گذاربخش خصوصی به عنوان فروشنده آب به دولت موظف به بهره برداری ونگهداری از این پروژه ها تا 15 یا 20سال است.
وی از تونل کبیرکوه به عنوان یکی از طولانی ترین وسنگین ترین پروژه ها درشبکه راه های  کشور با طول 5کیلومترو400متر یاد کردوافزود:این پروژه به 120میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و با یک برنامه میان مدت پنج ساله درحال پیگری است و به نبال این هستیم که با روشهای خارج از منابع دولت توسط دو پیمانکارانجام شود.
پولادی به موضوع عمران شهری ورستایی و قانون ارزش افزوده اشاره کرد وبا بیان از محل ماده 123 پیشنهاد دادیم 50درصد به استانها و 50 درصد به شهرداریها ودهیاری ها ی کل کشوراختصاص داده شود افزود:خوشبختانه دولت در بودجه 93پیش بینی کرد 20درصد از حاصل از تجمیع این طرح به شهرهای زیر50هزار نفر اختصاص پیدا  کند.
معاون امورعمرانی استاندار به بودجه سال 93 اشاره کرد وبا بیان اینکه این بودجه 85درصد تحقق خواهد یافت افزود:کل بودجه کشوردرسال 93 42هزار میلیارد تومان وبودجه استان ایلام حدود179میلیارد تومان است . 75درصد اعتبارات دراختیار وزارت خانه ها و25 درصد دراختیار استانهاست.
پولادی یکی دیگر از ظرفیت قانونی را تکلیف وزارت نفت بر شرکتهای نفت گاز برای دراختیارقراردادن بیش از500هزار تن قیر به استانهای نفت خیز عنوان کردوافزود:مهمترین ضعف استان استفاده نکردن از ظرفیتهای قانونی که قانونگذار تعیین کرده بوده است.
وی دربخش دیگری از سخنان خود به موضوع شد شد، نشد نشد وهزینه توسط برخی مسئولین اشاره کردوافزود: ما تا محدود نشویم  از فکر خود استفاده نمی کنیم و اگر تحریم نبود هیچ گونه پیشرفتی نداشتیم.
پولادی درادامه به پروژه های نیمه فعال ،تعطیل وراکد خورد و کلان دراستان اشاره کردوبا بیان این مطلب که 15 پروژه کلان وتاثیر گذار دراستان داریم اظهارداشت:بیش از1500میلیارد تومان برای تمام پروژه های استان اعتبار لازم است واولویت اعتبارات عمرانی پروژ های نیمه تمام است.
مهندس پولادی  سال 92 را علی الرغم سختی های بیشمار سال تحقق حماسه سیاسی در انتخابات ومراسم 22بمهن توسط ملت شریف ایران عنوان کردوافزود:امیدواریم با تدابیر مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی سال 93بتوانیم این امر مهم را به سرانجام برسانیم.
معاون عمرانی استاندار با اشاره به مبلمان شهرایلام گفت: 5 برنامه مهم برای بهتر شدن مدیریت شهری شهر ایلام  شامل خروج نمایشگاه های اتومبیل از شهر-خروج صنوف آلاینده-بازارچه میوه وتره بار-پارکینگ طبقاتی وتعریض از میدان کشوری تا 22بمهن به شهردار ایلاغ کرده ام که باید اجرایی شوند.
وی استفاده از تمام ظرفیتهای موجود دراستان از جمله نماینده ولی فقیه دراستان؛نماینده مردم درمجلس خبرگان رهبری،نمایندگان استان درمجلس شورای اسلامی ونمایندگان ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی ورسانه های استان را یکی دیگر از اولویت های خود عنوان کرد.
مهندس پولادی در پاسخ به این  سؤال که آیا درانتخابات دور بعد مجلس شورای اسلامی شرکت خواهید کرد یا نه؟یاداور شد:برخی متاسفانه این موضوع را بیان می  دارند ولی به والله برای انجام تکلیف ونوکری مردم استان ایلام آمده ام و قطعا در انتخابات دور بعد مجلس شورای اسلامی دراستان ایلام شرکت نخواهم کرد.(شاید دراستانی دیگر)
مهندس پولادی به دوران نمایندگی خود درمجلس اشاره کرد وبا بیان اینکه  یکی از خصوصیات نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بایداخلاق نیکو باشد گفت:نماینده مردم در مجلس به عنوان عصاره یک ملت ونمونه ای از اخلاق ورفتار همان مردم شناخته می شود و نماینده باید با خلق وخوی مناسب پیگیرامور مردم در وزارتخانه ها ومجلس باشد.
وی درپایان این مصاحبه ضمن تشکر از رسانه های استان به نقش ارزشمند آنها دربیان مشکلات و معظلات دستگاههای اجرایی اشاره کردوبا بیان اینکه رسانه ها حلقه وصل حاکمیت با ملت هستند افزود:رسانه های استان بدون حب وبغض ،مسائل قبلیه ای ومنافع شخصی صرفا به دنبال انعکاس اخبار، نقد منصفانه وتوسعه استان باشند.
پولادی تصریح کرد:رسانه ها باید کاری کنند تا دولت وملت به هم اعتماد کنند ومصالح استان درنظر گرفته شود.

 

 

 

نظرات   

 
+4 # م 1392-12-26 09:39
درود بر خدابر یوزارسیف حکیم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+19 # مهدی 1392-12-26 12:01
آقای پولادی شما 4 سال نماینده این استان بودید،در ان 4 سال حتی یک حرکت از شما ندیدیم،اگر میخواستین به مردم خدمت کنید آن زمان خدمت میکردی که نماینده بودی با قدرت زیاد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-5 # عبادی 1392-12-26 12:48
مهندس پولادی، واقعا از زمانی که در راه وترابری، نمایندگی مجلس و هم اکنون کارنامه ای در خشان درعرصه خدمت به مردم ایلام داشته اند ودارند.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 # مهدی 1392-12-26 13:39
میشه از این کارنامه درخشان 4 مورد رو نام ببرید!؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+10 # مهدی 1392-12-28 13:04
فقط و فقط 2 مورد!!!!2 مورد هم نبود نام ببری؟؟؟؟بنده خدا 2مورد کار هم نداشته
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+9 # یک دوست 1392-12-26 19:04
واقعا شاپورخان پولادی یعنی چی؟؟/
عصرایلام درستش کن
فک کنم یه صدسالی از دوره خان ها گذشته
اینارو اینقد بزرگ میکنن میترکن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-10 # شهروند منصف 1392-12-29 02:06
مهندس پولادی شخصیتی فرااستانی و مایه افتخار ایلامند.باید هم از مهندس مروارید و هم مهندس پولادی به خاطر انتخاب و همکاریشون در ایلام تشکر نمود.بهتره یه کم با دید باز همه چی رو ببینیم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-6 # هواس 1393-01-03 10:35
از اینکه پیگیر مشکلات مردم هستید تشکر وقدر دانی می کنیم. واقعا" در جواب دوستان بگم همین جاده نزدیک سنگ سفید تاطاق گاورین تاقبل از مهندس پولادی هیچ کاری بهش نداشتن وهیچ نظارتی نمی کردن. جذب اعتبار برای دریاچه سرابله از خدمات مهندس پولادی بود.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 # ع 1393-01-11 13:49
[wiki]میشه بفرمایین چه پستهایی در سطح کشور به ایشان پیشنهاد شد که نوکری مردم ایلام را به آنها ترجیح دادند؟؟؟ تورو خدا بس کنین این حرفهای دردآور را!!!![/wiki]
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 # یاسامن 1393-01-12 20:35
شهر مهران که همه مسئولین انرا پیشانی توسعه استان میدانندوهمگی روی ان مانور میدهندوبرای ان اسم منطقه ازادانتخاب کرده اندچرا به فکرزیرساختهایش نیستند چرافکری بحال جاده اش نمیکنن تامهران وکل استان توسعه پیدا کند...این هم موقعیت این هم فرصت...اگر مرد عمل هستید بسم اله اگربرای نوکری امده اید. بسم اله...به قول اقا مهدی شما چهار سال فرصت داشتید برای استان چکارکردیداقای پولادی بزرگوار نیت شما صددرصد خیراست میخواهید کار کنیدو.....باید در مرکزپشتوانه داشته باشید...به امید سربلندی استان
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-7 # مهرداد 1393-01-17 10:39
درود بر مهندس پولادی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-4 # سرواندام 1393-01-30 13:03
جناب مهندس ، ازنیروهای خدوم وارزشی استان هستند. در چندماهه ای که به سمت معاونت استانداری منصوب شدند خدمات ایشان در این حوزه قابل تقدیر هستش . واقعا زحمت می کشند.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-5 # سلیمی از آسمان آباد 1393-02-01 13:33
جناب پولادی واقعا" درجذب اعتبارات دستی برتر نسبت به سایر نماینده های دور قبل داشتند. بنده هیچ دوره ای به ایشان رای ندادم ولی اگر از شهرداری ودهیاری ها بپرسید بخوبی مشهود وماموس هست.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 # مرادیان 1393-02-02 14:48
. پولادی فردی لایق وشایسته هستند . بعضی افراد از روی حسادت تخریب می کنند بیایید عملکردها را بسنجید.بخدا قسم در حوزه جذب اعتبارات هیچ نماینده ای به اندازه مهندس پولادی اعتبار ملی جذب نکرده اند. درود برمهندس شاپور پولادی.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 # مهرداد جهانی 1393-02-02 15:13
آقای پولادی شما چهار سال در مجلس با آن همه اختیارات و حمایت مردمی چکار توانستید بکنید الان که کسی هم به شمار رای نداده اند ، حمایت مردمی هم ندارید چکار میخواهید بکنید. چهار سال دیگه مهمان استانداری باش ببینیم انشالله پست بهتری در تهران به شما پیشنهاد می شود؟؟؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 # مهدی 1393-02-10 15:41
درود بر آقای جهانی،اینها دنبال پلکانی برای گرفتن پستهای بهتر هستن،چه پلکانی بهتر از ایلام!!!کسانی که از پولادی حمایت میکنین که از نزدیکان یا دوستان ایشان هستی،تو رو خدا برای چهار سال نمایندگی ایشان چهار مورد کاری که ایشان کردن رو نام ببرید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-5 # مهدی زاده 1393-02-03 08:24
مغرضانه صحبت نکنید. مهندس توانمند هستند. مهندس پولادی ، از استان های همجوارپیشنهاد های بهتری داشتند که خودشون قبول نکردند. خادم بی منت مهندس شاپور پولادی. درود برمهندس پولادی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 # مهندس عمران.ایوان 1393-02-04 08:36
با ورود مهندس شاپور پولادی به مجموعه استانداری ایلام وعلی الخصوص خدمتگزاری ایشان در حوزه عمران ما شاهد پیشرفت بهتری خوا هیم بود الان بعضی کارها در حوزه عمران وتوسعه شهری برای اولین بار است که در استان انجام می گیرد ومصداق ان در شهر ایوان است.پس بهتر است بدور از تعصبات قومی ، حامی نیروهای توانمند بومی باشیم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 # فرامرزی 1393-02-04 09:03
متاسفانه در استان ایلام،باب شده که به افرادی رای می دهیم که دارای یه قبیله بزرگ یا طایفه باشه.وتخصص،تعهد وکار امدی،مسئولیت وپیگیری را مدنظر قرار نمی دهیم،در مجلس نیاز به افرادی داریم که در کمیسیون های انرزی،عمران و....از داشته هایمان دفاع کنند ورایزنی کنندطرح بدهند. پروژه بدهند تعریف کنند ودفاع کنند.صرف سخنرانی یا نطق پیش از دستور ودادو بیداد کردن که دردی دوا نمی کنه.بایستی در کمیسیون های مختلف،وزیر را قانع کرد.
اگر صادقانه صحبت کنیم مهندس پولادی،باتوجه به تخصص وکارامدی،در زمان نمایندگی ایشان شاهذد تغییرات وتحول نسبت به سایر دوره ها بودیم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-4 # روستا 1393-02-06 11:44
درود بر سردار سازندگی در استاتن ایلام
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-6 # شهريار پيرمرادي 1393-02-06 12:57
شاپور هرچه بگويد به ان اعتقاد دارد و انجامش ميدهد و واقعا قصدش خدمت به مردم است مخصوصا مردم استان ايلام را بسيار دوست دارد و بدون اغراق ميگويم حاضر است جانش را براي آنها فدا كند. از نظر علمي نيز خيلي حرفها براي گفتن دارد و در رشته تخصصي خودش بسيار توانمنداست در زمينه مديريتي نيز به شدت به اين اصل كه بهترين سياست صداقت است اعتقاد دارد . من به عنوان كسي كه بيش از 10 سال در زمينه كارهاي عمراني استان فعاليت داشته ام و با شاپور سابقه اشنايي را تقريبا از سال 64 دارم . و به روحيات او كاملا اشنا هستم .اين انتخاب را به مجموعه مديريتي و مردم فهيم استان تبريك ميگويم
ومعتقدم اگر فضا را بر ايشان تنگ نكنند استان ايلام را جزء استان هاي نمونه خواهد كرد. به اميد چنيين روزي
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-4 # سعید 1393-02-08 08:47
در استان ایلام ،کارهای خوبی در حوزه عمران وبحث جذب اعتبارات دراین خصوص انجام میشه. خصوصا الان که مهندس پولادی هم معاونت عمرانی استاندار هستند صد در صدشاهد پیشرفت خواهیم بود.ایشان کاربلد هستند اما متاسفانه،بعضی افراد با اندیشه اینکه مبادا در آینده رقیب انتخاباتی شود . ازهر کوششی برای تخریب دریغ نمی کنند.البته ایشان شفاف گفتند ثبت نام نمی کنند. خیالتون راحت باشه ودیگه تخریب نکنید .بیایمحامی افراد متخصص باشیم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 # ابدالبگی 1393-02-08 11:46
معاونین استاندار توانمندند علی الخصوص پولادی وکلانتری
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 # ناصری 1393-02-09 13:20
درود برمهندس پولادی عزیز.موفق باشید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 # عادل 1393-02-14 13:17
فقط مهندس پولادی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 # میدر 1393-02-18 11:40
مرد عمل.فقط مهندس شاپورپولادی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 # فرزاد 1393-02-24 08:25
دريغ از يك حركت مثبت در دوره چهار ساله ايشون در مجلس و بعد از چندي در خواهيم يافت كه ايشان ضعيف تر از ان هستند كه همه ميپندارند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # محمود 1393-03-05 11:38
جناب پولادی آن 5 برنامه ای که به شهردار ابلاغ کردهاید شهردار مگر فقط در خواب آنها را انجام دهد این اقا مال این حرفها نیست ولی استاد ساختن سد از نوع ترک خورده ان است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 # احمد 1393-03-08 07:36
اقا قبلا نماینده بود هیچی نکرد الان امده میخواد چکار کند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # یاری 1393-03-17 13:08
هیچ کی مهندس پولادی نمیشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # Guest 1393-05-11 22:04
دزودبرسساپورخان پولادی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # علی 1393-06-10 15:33
مهندس پولادی واقعا ثابت کردند خدمتگزارهستند وبه دنبال پست ومقام نیستند انصافا خب زحمت می
کشن درودخدابرهمة خدمتگزاران صدیق
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group