▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

دوشنبه 27 اسفند 1397 Monday 18 March 2019 11 رجب 1440

آخرین اخبار سایت

جواب فتاحی به برخی انتقادات

عده ای نمی خواهند ورزش ایلام پیشرفت کند/ورزش استان را از صفر تحویل گرفتم/تادقیقه 90خدمت می کنم

 عده ای دوست ندارند ورزش استان پیشرفت کند/ورزش استان را از صفر تحویل گرفتم/تادقیقه 90خدمت می کنماداره کل ورزش وجوانان استان ایلام مقصد دیگر پایگاه اطلاع رسانی عصرایلام بود.فرزاد فتاحی مدیرکل این اداره میزبان ما بود.
فرزاد فتاحی درگفتگویی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی عصرایلام ضمن قدر دانی از انتقادها واطلاع رسانی عصرایلام درحوزه ورزش وجوانان

گفت:ورزش یک موضوع عام است و تمام مسائل فرهنگی واجتماعی را شامل می شود واگر هم پیشرفتی درورزش استان رخ داده است به دلیل همراهی مناسب رسانه ها بوده است.
مدیر کل ورزش وجوانان استان با بیان اینکه ورزش استان را از صفر تحویل گرفته ام درحالی که رتبه 27 کشور را داشت اظهار داشت: با توسعه ورزش ،نهادینه کردن ورزش همگانی با وجود محدودیت منابع واعتبارات 24میزبانی کشوری داشته ایم و بیش از50هزار عنوان کشوری، آسیایی بین المللی وجهانی را کسب کرده ایم.
وی با بیان اینکه در طول دوره ای که بنده عهده دار این مسئولیت بوده ام 34 پروژه ورزشی دراستان به بهره برداری رسیده است ابراز داشت:تا 10 روز آینده و اواخر مرداد 10پروژه دیگر به بهره برداری می رسد.
فتاحی درادامه با اشاره به انتقاداتی که در روزهای اخیر متوجه این اداره کل شده است اظهار داشت:انتقاد یکی از راههای توسعه ورزش استان است اما یک سری افراد دوست ندارند پیشرفت ورزش استان را ببینند وانتقاد غیرکارشناسانه می کنند که هیچ گونه واقعیتی ندارد.
وی درپاسخ به اولین سؤال عصرایلام درخصوص تعداد پروژه های نیمه تمام دراستان بیان داشت:25 پروژه نیمه تمام دراستان وجود دارد که برای بهره برداری ازآنها بیش از40میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
مدیرکل ورزش استان با اشاره به سفر رئیس جمهور به استان وتخصیص 11 ونیم میلیارد تومانی به ورزش استان خاطر نشان کرد: این اعتبار برای بهره برداری از پروژه هایی که پیشرفت فیزیکی آنها بالا باشد هزینه خواهد شد.
فتاحی به ورزشگاه 15 هزار نفری شهرایلام اشاره کرد وبا بیان اینکه برای تکمیل وبهره برداری کامل از این ورزشگاه 6ونیم میلیارد تومان اعتبار نیاز است گفت: تصمیم گرفتیم تا وقتی به صورت کامل به بهره برداری نرسد تحویل نگیریم واگر قبلا تحویل می گرفتیم دیگر اعتبار نمی دادند .این پروژه به صورت قطع تا پایان سال به بهره برداری می رسد.
وی با بیان اینکه بهره برداری از استخر آبدانان وسالن بین المللی تیراندازی شهرایلام نیازمند 5میلیارد تومان اعتبار است افزود:سه میلیارد و620میلیارد تومان اعتبار ملی برای پروژه های ملی شامل 4زمین روستایی،5سالن ورزشی روستایی4پروزه شهری واستادیوم 15هزار نفری شهر ایلام تخصیص یافته است که نسبت به سالهای گذشته 600میلیون تومان افزایش نشان می دهد.
فرزاد فتاحی درپاسخ به سؤال دیگر عصرایلام درمورد اینکه چرا سرانه ورزشی برخی شهرستانها نسبت به دیگر شهرستانها بیشتر است ؟ آیا پایشی دراین زمینه صورت گرفته است؟و بیشترین سرانه وکمترین سرانه درکدام شهرستان است؟ اظهار داشت:ما سرانه ورزش در هر شهرستان را به تفکیک مشخص کرده ایم وتا پایان سال این سرانه تقریبا به حد توازن خواهد رسید وطبق برنامه ریزی صورت گرفته استادیوم فوتبال ملکشاهی تا هفته آینده به بهره برداری می رسد وسالن ورزشی گنبد پیرمحمد وروستای چشمه پهن ملکشاهی وسالن رزمی تا پایان تیرویا مرداد به بهره برداری می رسند وبیشترین سرانه ورزشی درمهران وکمترین سرانه درآبدانان می باشد.
وی میانگین سرانه فضای ورزشی دربرخی از شهرستانهای استان را فراتر از سرانه ورزشی درکشور عنوان وخاطرنشان کرد:میانگین کشور70 صدم مترمربع است ولی این میزان دراستان ایلام 78 صدم متر مربع است.
سؤال عصرایلام :چرا دربرخی از شهرستانها هیئتهای ورزشی یا وجود ندارند ویا غیرفعال هستند :فتاحی پاسخ داد:درکل استان 300هیئت ورزشی فعالیت می کنند ودرهرشهرستانی که قابلیت فعالیت داشته باشند هیئتها مستقرهستند.
وی  با بیان اینکه نگاه ورزش استان به تمام شهرستانها عدالت محور بوده است افزود: درشهرستان مهران هیچ روستایی وجود ندارد که فضای ورزشی نداشته باشد وبدنبال این هستیم در همه روستاهای استان فضای ورزشی احداث نمائیم.
فتاحی توجه به ورزشکاران شهرستانها ورروستاها درقالب فراهم نمودن فضای ورزشی متناسب با نیاز آن شهرستان را یکی از برنامه های خود درراستای حمایت از ورزشکاران روستاها عنوان کرد افزود:از محل بند الف تبصره 3 برای ورزش روستایی 6میلیارد به استان اختصاص خواهد یافت که زمینه حمایت بیشتر از ورزشکاران روستایی  فراهم می گردد.
وی در پاسخ به سؤال دیگری درمورد اینکه به جزپالایشگاه گاز ایلام هیچ اسپانسری ورزشکاران ایلامی را حمایت نمی کند برنامه شما برای این موضع چیست؟ خاطر نشان کرد:تلاش داریم پتروشیمی وکارخانه سیمان ایلام را به عنوان اسپانسر ورزشکاران جذب نمائیم وهم چنین طبق تلاشهایی که مهندس مروارید؛استاندار ایلام انجام داده اند قرار است سرمایه گذاران بخش خصوصی هم به ورزش استان ورود پیدا کنند.
فتاحی برگزاری مسابقات ورزشی دراستان، قهرمانی ورزشکاران درمیادین  مهم ورزشی وایجاد زیرساخت ورزشی دراستان  را یکی دیگر از عوامل مهم جذب سرمایه گذار بخش خصوصی ارزیابی وتصریح نمود: از نمایندگان استان می خواهیم برحسب ارتباطاتی که دارند نسبت به جذب اسپانسر برای ورزش استان اقدام نمایند.
مدیرکل جوانان استان درپاسخ به سؤال دیگری که چقدراز ظرفیت رسانه ملی بخصوص کشوری برای شناساندن ورزش استان و همچنین ورزشکاران استفاده برده اید اظهار داشت:اکثر برنامه های ورزشی استان درسال گذشته انعکاس خوبی داشته اند ودرخصوص پوشش همایشهای پیاده روی بزرگ دراستان اهتمام ورزیده شده است.
وی درپاسخ به این انتقاد که بسیاری از ورزشکاران برای شرکت در مسابقات رزمی با مشکل عدم حمایت مالی از طرف این اداره کل مواجه هستند وبه انها گفته می شود باید از جیب خودتان هزینه نمایید خاطرنشان کرد:به جز مسابقات  رزمی سبکی که آزادهستند وپیروزی درآنها صرفا افتخاری شخصی محسوب می شود در دیگر رشته های ما به صورت کامل تمام هزینه های ورزشکاران را پرداخت می نمائیم.
فتاحی با اشاره به مسابقات این چئون کره جنوبی وبا بیان اینکه قبلا ما فقط ذبیح اله پورشیب را داشتیم اما هم اکنون با 10ورزشکار در این مسابقات حضور خواهیم یافت افزود:از بین این ده نفر حداقل 5نفر عضو تیم ملی می شوند.
مدیر کل ورزش وجوانان استان درپاسخ به سؤالی در مورد قصه پرغصه هیئتهای ورزشی وجریان با سرپرست اداره شدن تعدادی از این هیئتها با بیش از سه ماه وبعضا تا دوسال وعلت تاخیردر برگزاری مجامع واتفاقات رخ داده درهیئت ژینماستیک ابراز داشت:علت تاخیر دربرگزاری برخی از مجامع، حواشی برخی از افراد ثبت نامی بوده است ودر طول سه ماه استعلامات خواسته شده نرسیده ومجمع تمدید شده است.
وی ادامه داد:سالم ترین مجامع ورزشی دراستان برگزار شده است ودر طول همین دوماه گذشته برای 7هیئت ورزشی مجمع برگزار شده است.
فتاحی با بیان اینکه تا پایان خرداد برای دو هیئت ورزشی کشتی و ژینماستیک مجمع برگزار می شود خاطر نشان کرد:در هیئت جودو هم با توجه به استعفای کریمی زاده رئیس قبلی این هیئت از آقای قاسمی معاون توسعه این اداره کل خواستیم که باتوجه باه سابقه قبل دراین هیئت مسئولیت سرپرستی این هیئت را قبول نماید و تا یک ماه آینده انتخابات رئیس این هیئت درقالب مجمع برگزار خواهد شد.
وی به اتفاقات مجمع ژیمناستیک برای انتخاب رئیس این هیئت اشاره کردوبا بیان اینکه این هیئت یکی از قوی ترین هیئتهای استان بوده است ادامه داد:با توجه به حاشیه سازی های رئیس قبلی این هیئت واینکه یک خانم درشهرستان چرداول به صورت غیرقانونی وارد انتخابات مجمع شده بود واین مجمع پس از بررسی فدراسیون لغو گردید، آقای کریمی زاده به عنوان سرپرست این هیئت انتخاب شد وتا پایان خرداد هم مجمع انتخابات رئیس این هیئت برگزار می شود.
فرزاد فتاحی در پاسخ به سؤالی دیگر درمورد هیئت روستایی واینکه آیا سرپرست فعلی این هیئت با نفوذ وفشار نماینده انتخاب شده است ؟اظهار داشت: خود دکتر احمد شوهانی از بنده پیگیری شخصی نداشته وبعداز بازنشسته شدن اقای غیاثی رئیس هیئت قبلی تصمیم گرفتیم آقای شهبازی سرپرست این هیئت  شود.
وی ادامه داد:سرپرست فعلی این هیئت(برادر نماینده)اعلام داشته است که می تواند از طریق ارتباط برادرشان از وزارتخانه اعتبار خوبی برای این هیئت بگیرند وبا لحاظ نمودن دیگر مسائل تصمیم گرفتیم ایشان سرپرست این هیئت شوند.
وی علت تاخیر درانتخاب وی به عنوان سرپرست این هیئت را دیر رسیدن استعلام عنوان کرد وافزود:شوهانی درخواست سرپرستی نموده وحکم وی هم امده ولی هنوز مراجعه ننموده تا ما ببینیم ایشان می توانند فعالیت کنند یانه؟درضمن تا یک ماه دیگر مجمع این هیئت برگزار می شود.
فتاحی با اشاره به اینکه  من هم به در مجامع یک رای دارم وهرکسی که بهترین برنامه را داشته باشد به وی رای می دهم افزود:اگر این انتخاب با فشار بود چرا درهیئت فوتبال ایشان رای نیاورد؟
وی درخصوص شائبه هایی درخصوص اموال هیئت فوتبال واستفاده شخصی از اموال این هیئت گفت:رئیس هیئت فعلی مسئول اموال این هیئت می باشد واگر موردی کم وکاست باشد باید مکتوب اعلام شود تا پیگیری نمایم واگر اموالی انتقال یافته شده باید برگردانده شود.
فتاحی دربخش دیگری از پاسخ به سؤالهای عصرایلام به استخدامهای این اداره کل اشاره کردوافزود:7نفر استخدام شده اند دونفر با حکم قضایی واستفاده ازظرفیت خانواده شهدا درملکشاهی،یک نفر هم فرزند شهید دراداره کل به صورت حجمی،2نفر دیگر از طریق نامه وزارت ورزش وپیگیری هایی که از نمایندگان مجلس داشته اند به صورت حجمی به کار گیری شده اند و2نفر هم به عنوان نیروی خدماتی درآبدانان به صورت حجمی جذب شده اند.
وی ادامه داد درامسال هیچ استخدامی نداریم والبته با کمبود نیرو بخصوص دربخش خدماتی مواجه هستیم وپیگیر هستیم که تعدادی را جذب نمائیم.
مدیر کل جوانان استان ایلام به حوزه جوانان استان پرداخت  وبا اشاره به اینکه این حوزه یکی از فعال ترین حوزه های جوانان درسطح کشور است بیان داشت:ما به عنوان پیگیر امور جوانان استان در حوزه های ازدواج،اوقات فراغت واشتغال جوانان در ستاد ساماندهی جوانان استان فعالیت می کنیم.
وی با بیان اینکه 53 سازمان مردم نهاد که اعضای ان از بین جوانان فعال می باشند در استان فعالیت می نمایند افزود:در حوزه ازدواج وازدواج آسان برای جوانان درفرهنگسرا مشاوره هایی صورت می گیرد، سی دی های اموزشی به زبان محلی برای ازدواج آسان تهیه وتدوین و توزیع شده است وهم چنین همایش خیرین وازدواج برگزار ودرجشنواره حضرت علی اکبر از جوانان نخبه استان تجلیل شده است.
فتاحی با بیان اینکه در جشنواره کشوری حضرت علی اکبر(ع) 2نخبه استانی معرفی شده اند ودر طرح های ملی رتبه اول کشوری ورتبه چهارم مشارکتها اجتماعی را کسب نموده ایم افزود:فضای بسیار خوبی با راه اندازی فرهنگسرا بوجود امده است وبا قولهای مهندس مروارد با تامین اعتبار 200میلیون تومان، مالکیت کامل این فرهنگسرا از آن جوانان استان خواهد شد.
سخن پایانی فتاحی مدیرکل ورزش وجوانان استان با این مضمون بود که راه سختی پیش روی استان وجود دارد تا به ان جایگاهی که درخور استان است برسیم.به اتحاد وهمکاری نیاز داریم.13هیئت ورزشی برتر درکشور داریم که باید به 20هیئت برتر ورزشی درکشور برسد.
وی گفت قول می دهم در مسابقات ورزشی جهانی وآسیایی اگر سرمایه گذار خارج از استان وارد استان شود وحمایتهای همه جانبه صورت گیرد بهترین عناوین از ان ورزشکاران ایلامی باشد.
وی درپایان درپاسخ به این سؤال که گزینه هایی برای جانشینی شما در رسانه ها مطرح شده اند آیا شما با این وجود می مانید یا نه؟گفت:انگیزه خدمت دربنده بسیارزیاد است .مهم این نیست شخص بنده باشم یا نباشم اما تا دقیقه نود که دراین مسند هستم تمام تلاش خود رابه کار خواهم گرفت ودر کنار هر گزینه ای که وزارت تصمیم بگیرد که بهتر از بنده می تواند دراین جایگاه قرارگیرد وبه ورزش وجوانان استان خدمت کند خواهم ماند وبه انجام وظیفه خواهم پرداخت.
وی هرگونه فشار از طرف نمایندگان مجلس برخود را تکذیب کرد.

نظرات   

 
+5 # Guest 1393-03-07 22:11
اینم ادای آقای بگم بگم رئیس سابقشو در میاره! مرد حسابی کی نگذاشته ؟ شما اگر .... داشته باشی و برنامه حتما دیگران هم مجبور همکاری کنند.استان ایلام اینقدر سرمایه اجتماعی و فرهنگی داره که میتوان با کمترین هزینه از انها استفاده کرد. حتما وقتی جلسات هم شرکت میکنه....
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 # اکبر الی پور 1393-03-07 22:28
باتشکر از مدیریت سایت . عصر ایلام .در ارتباط با جذب نفرات آیا ایشان کارشناس و بالاتر از کارشناس جذب نکرده .که اشاره کرده به نیروی خدماتی .از جمله ........... هیچ گونه سهمیه و رقابتی .در مورد سرپرستی هیئت ها مدیر کل هر مهره ای را از طرف عوامل نفوذی معرفی کنند انتصاب می کند . و دروغ محض است .برخی از هیئتها مدت 2سال است با سرپرست اداره می شوند.ایشان فقط و فقط دروغ می گوید و باید بگوید ورزش استان اصلا صفر نبوده که ایشان ان را تحویل بگیرد .چون ورزش استان از دوران مدیران اسبق دارای تک ستارهایی در رشته های گوناگون بوده و هم اکنون هم همان تک ستاره ها هستند .و از لحاظ بیمه ورزشی از سال 82 این اداره کل در دوران مدیران اسبق مقام اول داشتیم . ونباید جز عملکرد خود بحساب آورد .در مورد گزینه جانشینی باز ..... ......
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 # اکبر الی پور 1393-03-07 22:42
دمت گرم مدیر محترم سایت تحلیلی خبری عصر ایلام که همیشه حافط منابع استانید.میشود از مدیر کل ورزش استان بپرسید . که در طول این هفته چند بار به شهرستانهای جنوب سفر کرده اید و چقدر اعتبار برایشان گذاشته اید . اما برخی از شهرستانها در طول سال گذشته یک بار هم سرکشی نکرده است .و حتی خبری از ادارات و کارمندان خود ندارد. ....البته اینها همه دروغند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # بی طرف 1393-03-08 01:04
بابا فتاحی نیروی بومی استانه.گزینه بهتری برای جانشینی اش وجود ندارد لطفا کاری نکنید فردا یک غیربومی بیاد ورزش استانو به گند بکشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 # . 1393-03-08 20:46
آقای فتاحی شما هم مثل رئیس قبلی اینقدر....... نکنید یک بار بگوییدچه کسانی نمی گذارند شما کار کنید ؟ این همه فرصت داشتید چه کاری برای ورزش استان انجام دادید که امروز نمی گذارند این حرف ها دیگر خریداری ندارد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # شهروند ملکشاهی 1393-04-03 22:06
آقا این دروغ ها چیه چه کسی نمی زارد شما ورزش را به بالا بکشید . اگه توانش داشتی این 4 سال است می بردی بالا. شما که توان برگزاری یک مجمع نداری چه جور میخای ورزش استان را نجات بدی . این شلوار که برات دوخته اند به شما گشاد است . و انشا ا... باید بروید دنبال کار خودت و جا را به جا دارها و کاردانها بدید .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 # ففف 1393-04-04 11:16
عداز یک ماه سکوت خواستم مطلبی بنویسم و جواب حرفهای ورزش استان را بدهم و حواشی این ماه را برای مردم بگویم تا کمی روشنتر شوند و بفهمند که در دور و اطراف انها چه می گذرد در پایان قسمت سوم نوشتم مشکلات ورزش و جوانان استان مثل قصه های هزار و یک شب است که پایانی ندارد شماگفتید عده ای نمی خواهند که ورزش استان پیشرفت کند در جواب ایا این عده منتقدان شما نیستن که بیان ضعف ها و قول ها و وعده های توخالی شما دست می زنند و در فکر تعالی ورزش ورزش هستند نه پس رفت ورزش . رسیدن ورزش استان به نقطه اوج ارزو هر ایلام
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # دارابی 1393-04-09 11:45
با سلام
خیانتهای آقای ....... به ورزش استان بر کسی پوشیده نیست. بنده حاضرم با ایشان مناظره مستقیم تلویزیونی داشته باشم. ایشان اصلا در حد کارشناس ورزش هم نیستند چه برسد به .... ، چون اصلا نه مدیریت دارند و نه جربزه. فقط به فکر حفظ صندلی خود هستند.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group