▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

يكشنبه 4 فروردين 1398 Sunday 24 March 2019 17 رجب 1440

آخرین اخبار سایت

صبح وعصر ایلام در روز خبرنگار به هم رسیدند

نباید روزنامه نگاری را با روزنگاری اشتباه گرفت

نباید روزنگاران را با روزنامه نگاران اشتباه گرفتگفنگوی محمدحسین شاوردی خبرنگار هفته نامه صبح ایلام با فرج اله صیدمحمدی مدیرمسئول عصرایلام/این دوعرصه هرچند درظاهر به هم شباهت دارند ولی بسیار با هم متفاوت هستند وسبک اطلاع رسانی در کدام منحصر ومتفاوت است.یکی از دلایلی که مردم فکر می کنند رسانه مجازی جای رسانه مکتوب را گرفته است تغیر ذائقه ها، نوع نگاه  والبته کاهلی نسبت به مراجعه به مطبوعات وخرید نشریات مکتوب است.

یک سال از ایجاد پایگاه خبری تحلیلی عصرایلام گذشت و این باشگاه رسانه ای به خوبی جای خود را در میان مردم و نخبگان استان پیدا کرده است. دلیل این موفقیت را چه می دانید؟


جواب: با عرض سلام و ادب حضور شما جناب آقای شاوردی عزیز ودوستان گرام در نشریه وزین صبح ایلام وهم چنین تبریک روز خبرنگار به حضور همه زحمت کشان عرصه اطلاع رسانی دراستان ایلام.خداوند را شاکرم در طول یک سال و سه ماه فعالیت ، یک نشریه محلی استخوان دار سراغی از دنیای رسانه ای مجازی گرفت.
راجع به موفقیت یا عدم موفقیت این سایت من نمی توانم اظهار نظر کنم بلکه باید صاحبان فن واهالی سخن وقلم به کنکاش بنشینند ونقطه ضعفها و احیانا نقطه قوتهای آن را بازگونمایند اما درکل به نظر خودم عملکرد ما قابل نقد است وهنوز با آن ایده آل های مد نظرخود بنده فاصله زیادی دارد.
اگر شما می گویید موفقیت نظرلطف شماست وشاید یکی از دلایل موفقیت این سایت شفافیت حضور بود.ازهمان ابتدای راه اندازی با پیگیری مجدانه به دنبال اخذ مجوز فعالیت بودیم وچه قبل از کسب مجوز وچه بعد از ان با ارائه نام ونشان ونحوه فعالیت جای خود را بین مردم وبخصوص جامعه رسانه ای ودانشگاهی بازکرد.
دلیل دیگر موفقیت عصرایلام استقلال فکری وعملی (به زعم بنده)سایت  و حضور اکثر جریانهای فکری ،دانشگاهی وفرهنگی دراین رسانه بوده است که برای بنده مایه فخر ومباهات است.
موفقیت عصرایلام حاصل نقد پذیری ،خردجمعی وقلم نویسندگان رسانه های مکتوب محلی ،قلم ونقد اساتید دانشگاهی واصحاب فرهنگ دراستان وهمچنین رفتن به سمت تحلیل و روشهای نو در امر اطلاع رسانی بوده است.


فرق یک روزنامه نگاری رسانه ای انلاین با یک کار مطبوعاتی محلی در چیست. چه ظرافت ها و نیازهایی این دو عرصه مشابه را از هم متفاوت می سازد؟
جواب:قبل از هرجوابی باید بگویم که خواستگاه اصلی بنده مطبوعات محلی است وخودم را هیچ وقت از آنها جدا ندانسته وندانم.
عده ای البته با لحاظ نمودن برخی جوانب(کاهش مراجعه به دکه های مطبوعات،عنصر وقت وهزینه ،سرعت دراطلاع رسانی،ارائه نظرات و  ....) بر این باور هستند که با ظهور رسانه های مجازی؛ مطبوعات محلی ومکتوب جای خود را به این رسانه ها می دهند.من به شخصه بر این باورم که این دوعرصه هرچند درظاهر به هم شباهت دارند ولی بسیار با هم متفاوت هستند وسبک اطلاع رسانی در کدام منحصر ومتفاوت است.یکی از دلایل اینکه مردم فکر می کنند که رسانه مجازی جای رسانه مکتوب را گرفته است تغیر ذائقه ها، نوع نگاه  والبته کاهلی ما نسبت به مراجعه به مطبوعات وخرید نشریات مکتوب است.
نسبت ظرافت مطبوعات محلی ومجازی به مثابه یک آزمون تشریحی و تستی است که مسیرها و وجوابها یکی است ولی نحوه جواب متفاوت است .در مطبوعات محلی برای جواب یک سؤال می توانید فرصت پاسخ تشریحی داشته باشید و در تولید محتوا، وقت و توان بیشتری را صرف نمایید. اما در رسانه مجازی جواب شما تستی است وباید فی الوقت پاسخ داده و بالطبع با توجه به حساسیت بیشتر پاسخ صحیح داشته باشید .
در مطبوعات مکتوب خاصه مطبوعات محلی  دراستان باتوجه به زمان انتشار وفرصت بیشتر برای تولید محتوا وگردآوری مطالب، مطبوعه دار دارای فراغ بال وآسودگی خاطر حزین تری است اما در رسانه های آنلاین فرصت اندک است و باید دامنه عضوگیری گسترده تر وتعداد نویسندگان همراه و صاحبنظران درهمه حوزه ها بیشتر باشند تا بتوانید بروز بمانید.
نکته قابل ذکر این است که حیات رسانه های مجازی به مخاطبین آن است. اگررسانه مجازی چند روزتولید نداشته باشد ومطالب مخاطب پسند(البته نباید نگاه پپولیستی داشته باشیم) و بامحتوای کیفی ارائه ندهد  و نیاز آنها را برآورده ننماید مخاطب به سرعت فاصله گرفته وبه سراغ رسانه های دیگر می رود.(قابل ذکر است بیش از 12ساعت از وقت حقیر به خواندن و ویرایش مطالب ونظرات مخاطبین می گذرد)


یک روزنامه نگار برای ورود به عرصه رسانه و مطبوعات، آنهم مطبوعات محلی باید دارای چه ویژگی هایی باشد تا در طول مسیر حرفه ای اش بتواند به نحو احسن وظیفه اش را انجام دهد؟
جواب: من اعتقادم این است که راه ماندگاری در عرصه رسانه ای بخصوص مطبوعات محلی ذهن خلاق ،قلم پرتوان ،عشق و علاقه ، وقت وانرژی مضاعف است .

البته در تعریف روزنامه نگار نباید روزنگاران را با روزنامه نگاران اشتباه گرفت.
اگر کسی از سر تفنن وسرگرمی  و درنهایت مشکلات مالی به این عرصه وارد شده باشد نام ایشان دیگر روزنامه نگار ننهند.به دیگر بیان  همانطور از ظاهر واژه روزنامه نگار برمی آید یک روزنامه نگار باید هر روز به دنبال نگارش متنی جدید وپردازش سوژه ای جذاب باشد واگر خبرنگاران مشکل مالی داشته باشند که اکثرا دارند سخت در ورطه رپرتاژ غوطه ورشده  و مال را بر قال ترجیح می دهند وفرصت روزنامه نگاری را به دست نخواهند آورد.
تفکر حرفه ای بر این است که بین خبرنگار ،بازاریاب وروزنامه نگار تفاوت قائل شد.وروزنامه نگار دارای حداقل جایگاه ثابت وتعریف شده با درآمد ماهیانه  ومتغیر براساس تولید محتوا ،تیزبینی ونیاز سنجی باشد.
یکی دیگر از خصوصیات یک روزنامه نگار این است که یا تحصیلات آکادمیک درهمین رشته ویا مرتبط داشته باشد، یا دوره های اموزشی بسیار خوب  را درکنار مطالعه مستمر گذرانده باشد و یا چراغ خاموش حرکت نموده و شانه اش به شانه چند استاد روزنامه نگار خورده وتجربه کسب نموده باشد که بنده تحصیلات اکادمیک را به دیگر موارد ترجیح می دهم.


سؤالی که به ذهن متبادر می گردد این است اگر تحصیلات آکادمیک نداشته باشیم دیگر روزنامه نگار نیستیم ؟
جواب: نه منظورم من این نیست بلکه منظورم این است که در هر رسانه ای باید یک نفر با تحصیلات آکادمیک حضور داشته باشد.این نظر بنده است وممکن است است مقبول نیفتد اما همانطور که ما دوست داریم که یک  متخصص حوزه ارتباطات ویک استاد دانشگاه مجرب مرتبط از کارما انتقاد کند باید به مدیران ودیگران هم حق بدهیم که انتظار داشته باشند کسی از انها انتقاد کند که الفبای روزنامه نگاری رابلد باشد.البته همه چیز صرفا نقد نیست بلکه دیگر حوزه های کار روزنامه نگاری شامل تهیه مصاحبه،گزارش ،نوشتن خبر و....هم با این عرصه مرتبط است.
بنظرتان در ایلام تا چه اندازه استانداردهای مطبوعاتی توسط اهالی مطبوعات رعایت می شود؟ آیا باید به این استاندارها پایبند بود یا میتوان مدل خاص و محلی خود را در مطبوعات محلی پیاده کرد؟
جواب: باید پرسید منظور از استاندارد های مطبوعاتی همان تعدادحداقل 5سطر برای خبر و15سطر برای گزارش ویا درمصاحبه طرح سؤال وجواب و..... است یا.....؟؟؟  که بنده هیچ وقت به یک چهارچوب از قبل تعیین شده اعتقاد ندارم وتصورم براین که می شود مدل نو وایده های جدید ارائه کرد وبر اساس نیاز مخاطب و جامعه برخی ایده های نو را به این اصول مطبوعاتی اضافه کرد ، ارتقاء  داد وبعضا کم کرد.
همه ما می توانیم بگوییم وبنویسیم مثلا فلانی درگفتگو با صبح ایلام با بیان اینکه .....اظهار داشت:.......اما اگر در میان این گزارش برخی سبکهای ادبی ،طنز ،رئال و هم چنین شیوه جدید نگارش را اضافه نمائیم نه تنها استانداردها را نقض نکرده ایم بلکه به سبک رئالیسم جادویی که سبک نگارش "گارسیا مارکز" بوده است رسیده ایم که واقعا جذاب تر ومخاطب پسند تراست.
من مطبوعات محلی برخی از استانهای دیگر را دیده و ورق زده ام.اگر جانب ایلامی بودن را رها کرده باشم  بر این باور هستم که قلمهای مطبوعات درایلام به مراتب به واقعیات نزدیکتر،اصولی تر ،پخته تر ولی با کمال احترام کمتر است.
مطبوعات محلی دارای پروانه فعالیت در ایلام  از نظر کمی بسیار بیشتر از استاندارد های کشوری هستند اما از همین تعداد کثیر ، کمتر از انگشتان دست فعال با نوبت چاپ منظم ،باگستره توزیع قابل قبول ، تیراژ بالا و دارای مطالب تولیدی هستیم.
از نظر ظاهری؛ طراحی وصفحه آرایی وهمچنین نوع کاغذی که برای انتشار استفاده می شود مطبوعه هایمان در حد یک نشریه نیستند هرچند بعضا نشریاتی در حد واندازه نشریات کشوری دراستان منتشر می شوند. ناگفته پیداست از نظر کیفی تعدادی نشریه باکیفیت (محتوا)داریم که اگر بر دستمال کاغذی هم نوشته شوند بار معنایی خود را می رسانند وبه نظرم اگر کیفیت وکمیت درکنار هم قرارگیرند می شود نشریات مکتوب دراستان را بر لوح دل نگاشت.
نباید این موضوع هم نادیده گرفته شود بخش عمده ای از مطبوعات محلی بیشتر برمبنای صرف پوشش برنامه ها واخباردولتی که خبرگزاری ها منتشر می کنند عمل می نمایند که دراین بین تولید فراموش شده وهم چنین  به علت وابستگی به آگهی های دولتی درصد پایینی از انتقاد را شامل شده اند.که روند توزیع آگهی از ارشاد می تواند راهگشا باشد.


در ماههای گذشته شما تلاش بسیاری در راستای شفاف سازی داشتید و با افشای روابط پشت پرده ادارات و مدیرانی که تعداد فراوانی از استخدامها و تخلفات نهادی را در استان ایلام باب نموده اند به یک شکل تازه از کار رسانه ای دست زدید. تا چه اندازه موفق بودید و خودتان فساد اداری در ایلام را چه اندازه گسترده می بینید ؟


جواب:باید عرضه بدارم که متاسفانه موج زیادی از بیکاری ،تخلف تباری وفساد اداری دراستان موج می زند که برای رفع این نقیصه نیاز به همراهی همه مطبوعات ورسانه های استان است.شاید اگر یک جوان تحصیلکرده از دره شهر ،سیروان ،ایوان ویا هرشهرستان دیگری که میزان خودکشی درآن بالاست برای استخدام از پیش اعلام شده به یک دستگاهی مراجعه نماید به درب ناعدالتی برخورد ننماید ونظاره گر بند (پ) وتبارگرایی در استخدام های غیرقانونی نباشد، خودش را در سیل بیکاران غوطه ور ببیند و بگوید من هم مثل دیگران می رود دنبال کار آزاد وهیچ وقت در سر هوای نابودی خود وجامعه را نداشته باشد. اما وقتی به دیواری به نام 1500مورد استخدام غیرقانونی دراستان و  15هزار بیکار تحصیلکرده برخورد می نماید هیچ وقت بازخورد وعکس العملی مناسب به دنبال نخواهد داشت.
بنابراین با توجه به این فقر فرهنگی وتخلف اعتقادی بران شدم که  اگر بارها به صحن دادگاه کشیده شوم( که شدم )دست از برملا کردن این استخدامهای غیرمتعارف وغیرشرعی برندارم وخوشبختانه ویا شوربختانه همه مورادی را که تاکنون تیتر زده ام درست بوده اند که دربرخی موارد نهادهای نظارتی وارد عمل شده اند وبر درستی ان صحه گذاشته اند که البته نتیجه آن مشخص ولی به اطلاع اذهان عمومی نرسیده است که جای بسی تعجب است.
بحث دیگری که باید به ان بپردازم متاسفانه بستر انتقاد منصفانه فراهم نیست.با توجه به بافت قبیله ای وکوچک استان ،تا نسبت به انتشار نقدی از دستگاه ویا مدیری اقدام می شود به نصف روز نرسیده منتقد را شناسایی کرده واز دوستان نزدیک ویا فامیل افرادی را گسیل داشته برای حذف مطلب ویا اصلاح آن ودر برخی موارد  تهدید هم شده ام.

منبع صبح ایلام

 

نظرات   

 
+9 # حوزه جنوب 1393-05-17 13:36
درود بر روزنامه نگار آگاه و شجاع جناب اقای صید محمدی الحق که لیاقت بهترین سپاسها را دارید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 # Guest 1393-05-17 16:39
زنده باشید درود بر شما
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 # شمس الدین رستمی 1393-08-04 14:23
خدمت اقای صیدمحمدی تبریک میگم
عصر ایلام در مدت کوتاه عمرش جایگاهی مناسب میان رسانه های استان یافته است.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group