▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

پنجشنبه 1 فروردين 1398 Thursday 21 March 2019 14 رجب 1440

آخرین اخبار سایت

نشست مطبوعاتی نماینده ایلام درمجلس

با انتقاد شروع شد به ماچ ختم شد /به خودم 18 می دهم

 

 

 

دکتر احمد شوهانی نماینده مردم استان درمجلس

عصرایلام/انتقادها ازدکتر شوهانی درخصوص افراد غیرعلمی که درکنارایشان هستند/چیزی که جالب بود این دوعزیز می خواستند اول طرف مقابل برود جلو که یک قدم ازیکی وقدمهای بیشتر ازدیگری برداشته شد واین سنت حسنه اجرا شد.

 

نشست خبری دکتر احمد شوهانی نماینده شمالی مردم استان ایلام درمجلس شورای اسلامی که بعد از 18 ماه از اولین نشست با اصحاب رسانه ومطبوعات برگزار شد تاوی دستاوردهای خود را دراین مدت عنوان وگزارش عملکرد دهدو هم انتقاداتی که قطعا برای این همه تاخیر دردیدار با مطبوعات از وی می شد را پاسخ دهد.
احمد شوهانی یکی از عواملی که باعث تاخیر دردیداربا مطبوعات شد را حجم بالای جلسات مجلس واستان عنوان کردوافزود:درخصوص زمین مربوط به مطبوعات سند این زمین به نام ارشاد است ومطبوعات باید پیگیر باشند ارشاد ایلام درآن ساخت وساز نداشته باشد چون صرفا به نام مطبوعات است.
وی با بیان اینکه محمدزاده؛ معاونت مطبوعاتی ارشادسابق درخصوص عدالت مطبوعاتی وپرداخت یارانه کاغذ سیاست مشخصی نداشت افزود:یارانه کاغذ را ازوزیر ارشاد جدید پیگیری می کنم ودرخصوص ویژه نامه مجلس هم هرچه نطر مطبوعات باشد عمل خواهم کرد.
شوهانی درپاسخ به سؤال حیدرداودی؛رئیس خانه مطبوعات درخصوص اینکه چرا بامطبوعات نشست نداشتید ودرمراسم ختم مرحوم زینی وند حضورنداشته اید وچرا از ظرفیتهای رسانه ها استفاده نکردید بیان داشت:مطبوعات خط مقدم توسعه استان هستند ودرجریان اولین مراسم ختم مرحوم زینی وند نبودم ورسانه ها باید خودشان پیشگام باشند وهرجا نیاز به حضورمن داشتند حتما همکاری میکنم.
نماینده مردم استان درمجلس شورای اسلامی از 30بار سخن گفتن خود در صحن علنی مجلس وهمچنین به عنوان نفراول سخن گفتن درحمایت از دکتر روحانی به عنوان بخشی از پیگری های خود برای محرومیتها ودغدغه استان یاد کرد وافزود:با وجود اینکه سومین استان تولید کننده نفت و دومین تولید کننده گاز درکشورهستیم ولی بیکاری دراستان یک بحران است.
وی از پیگیری 50درصد از تمام استخدامی های وزارت نفت دراستان برمبنای انتخاب بومی و50درصد دیگر با آزمون خبرداد وافزود:درموضوع اختلاس پتروشیمی ایلام  هنوز هم پیگیر هستیم واگر تاکنون پتروشیمی به بهره برداری نرسیده است به درخواست من بوده تا این مجتمع به صورت کامل ودرآینده نزدیک بهره برداری شود.
شوهانی به پیگیری و آغاز به کارفاز 2پالایشگاه گاز ایلام وپیگری خط لوله گاز از ایلام به عراق هم درآینده نزدیک اشاره کردوافزود:شهرکهای صنعتی ایلام که خوشبینانه هم نگاه کنیم 20درصد فعال هستند وامیدی به آن نیست که باید از فرصت تردد انفرادی درمرز به عنوان یکی از فرصتهایی که می تواند 40درصد ازمشکل بیکاری استان را رفع نماید استفاده شود.
وی از صد بار مکاتبه خود برای پیگیری منطقه آزاد اقتصادی مهران درزمان احمدی نژاد ودولت روحانی که هنوز هم محقق نشده است خبردادو افزود:درخصوص مرز باید رسانه ها وتمام مسئولین استان کمک کنند تا انحصار از شرکت شمسا که به کسانی وصل است و اجازه تردد انفرادی نمی دهند گرفته شود ومردم بتوانند راحت تجارت انفرادی وچمدانی داشته باشند.
احمد شوهانی درپاسخ به سؤال تعداد زیادی از خبرنگاران درخصوص اینکه توجیه شما برای تبدیل بخشهای استان به شهرستان ودهستانها به بخش چیست، گفت:این خواست مردم است و چون جمعیت زیادی نداریم برای اینکه قدرت چانه زنی ما درمجلس برای گرفتن اعتبار وامتیاز بالا باشد از این فرصت بهره گیری می نمائیم.
وی این خبر خوب را به  مهندسین بخش کشاورزی استان هم داد وگفت:قرار است 10هزارنفر ناظر درکشوراستخدام شوند که سهم ایلام 274نفر است وباید مسئولان جهاد کشاورزی استان پیگیری نمایند این امر تحقق یابد.
شوهانی درادامه از برگشت 7میلیارد تومان از اعتبارات سال گذشته استان  به شدت انتقاد کردوگفت: درصورتی که استان به شدت نیازمند اعتبار است ومحروم است چرا این اعتبار برگشت خورده است.
این نماینده مجلس دربخش دیگری از سخنان خود درپاسخ به سؤالی درمورد اینکه آیا رئیس دانشگاه آزاد بافشار نماینده ها استعفا داده است ،گفت:ایشان 20نفر از اعضای هیئت علمی را از دانشگاه خارج نموده و4ساختمان دانشگاه آزاد راهم فروخته ولی همه اینها به دلیل کمبود اعتبار بوده اما درجابجایی ایشان دخالتی نداشته ام وایشان برحسب تغییروتحولات دانشگاه آزاد درکشور وآمدن گفتمان جدید وبا درخواست خود ایشان جابجا شده اند.
وی از رو انداختن خود به نمایندگان کرد استان آذربایجان غربی درمجلس شورای اسلامی برای فریدون همتی به عنوان استاندار در پاسخ به سؤال کاکاخانی درخصوص اعلام موضع درمقابل بومی های مرکز عنوان کردوافزود:در هلال احمر دهها میلیارد تومان اختلاس شده بود ودبیرکل این جمعیت درراس کار نبود وشخص دیگری مافوق ایشان بودودرضمن من به عنوان نماینده مجلس از کوچکترین خلافی نمی گذرم.
شوهانی براساس عملکرد خود وپیگری مطالبات استان ومردم به خود نمره 18 دادوگفت:به دشمن خودم هم  بی احترامی نکرده ام ودرهیچ منصبی پیگیر کارخانواده ام برای گرفتن پست نبوده ام ویکی از برادرانم با مدرک دکترا زیرنظر یک فوق دیپلم کار می کند درحالی که استاندار سابق از من خواست پست بهتری به ایشان بدهند ولی قبول نکردم.
شوهانی از ارتباط خوب با مردم ،مسکن مهر وسفرهای استانی به عنوان نقاط قوت دولت قبل یاد کرد وافزود:ما البته نقدهای بزرگی هم به دولت قبل داشتیم که مطرح شده است.
انورشکیب انصاری درسخنانی حزن آلود بکارگیری غالب مدیران استانی رابراساس ارتباط ورابطه عنوان کردوبا بیان اینکه دراستان شاید دونفر توانمند باشند که انها هم 50درصدبیشتر توان ندارند، از وضعیت مدیریت فرهنگ وارشاد اسلامی استان ایلام به شدت انتقاد کردوافزود:در زمان اصلاحات مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی وقت استان شخصی توانمند بود ولی بعد از ایشان هیچ کس دیگری نتوانست انتظارات را براورده سازد.
علی حیات نیا هم درپایان این نشست با انتقاد از ارائه آمار وارقام الکی وغلط به نمایندگان وسبک مدیریت دراستان که بر اساس درخواست وتلاش برای گرفتن پست مدیریت است درصورتی که باید مدیر انقدر توانمند باشد که دنبالش بروند وبیاورندمدیرش نمایند افزود:درسطح مجلس هم نمایندگان ما درجه سه محسوب شده و  رئیس کمیسیونی نیستند و اطلاعات پخته ای از اقتصادومسائل روز استان دراختیار آنها قرارنگرفته است تا آنها بتوانند با قدرت چانه زنی بهتر به دیدار وزیرمربوطه بروند.
انتقادها ازدکتر شوهانی بیشتر درخصوص افراد غیرعلمی ای بود که درکنارایشان هستند. ایشان در زمان تبلیغات  گفته بود افراد علمی درکنارشان خواهند بود اما نیستند وهم چنین برخورد نامناسب با کسانی که درانتخابات با ایشان بوده اند ویا نبوده اند و انها را تحویل نگرفته اند وهم چنین عدم پاسخگویی ازدیگر انتقاداتی بود که به ایشان شد.
درموقع خروج از سالن جلسات بر اساس یک حرکت از پیش تعیین شده وبراساس پادرمیانی رئیس خانه مطبوعات وبزرگان مطبوعات ،خبرنگار آلامتو با برادر نماینده وخود نماینده روبوسی کرد تا داستان درگیری آنها درسال گذشته با تاخیردرامسال ختم به ماچ شود.چیزی که جالب بود این دوعزیز می خواستند اول طرف مقابل برود جلو که یک قدم ازیکی وقدمهای بیشتر ازدیگری برداشته شد واین سنت حسنه اجرا شد.

 

 

 

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group