▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

چهارشنبه 29 اسفند 1397 Wednesday 20 March 2019 13 رجب 1440

آخرین اخبار سایت

تفکیک جنسیت

جدایی دخترها از پسرها!

 

 

 

جدایی دخترها از پسرها!

این دیگر یک فیلم نیست؛ واقعیتی است که در حال شکل گیری می باشد. اما اینکه دیوار کشی داشته باشیم یا محیط جداگانه خود نیازمند کمی تامل است.


تفکیک جنسیت

ماجرای تفکیک جنسیتی داستانی است که باید انتهای آن نوشت ادامه دارد... . در واقع موضوع تفکیک جنسیتی ماهیت آن، چگونگی اجرا و پیامدهایش در دید افراد مختلف شکل های گوناگونی دارد برخی مخالف صدرصد این موضوع هستند و برخی موافق صد درصد، بعضی هم در میانه این دو طیف قرار دارند اما آنچه که از فضای رسمی به چشم می آید، تفکیک جنسیتی موضوعی ست مطلوب که باید اجرایی شود اما چگونگی اجرا شدن آن و درک خوب این موضوع مهم است.

آیا تفکیک جنسیتی فقط جدا سازی پسرها از دختر ها در دانشگاه است؟ آیا قانون در اینباره سخت و غیر منعطف است که هیچ نرمشی نمی شناسد؟ آیا این کار افراطی گری است؟  جواب همه این سوال ها در درک درست این مسئله است که چگونه به این مسئله نگاه کنیم.
چشم ها را باید شست!

تفکیک جنسیتی در سیکل اداری خود قصه درازی دارد در اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی چیزی دراینباره پیدا نمی شود، حتی در مبانی اسلامی کردن دانشگاه و اسناد شورای آن. حسن روحانی هم در مباحث انتخاباتی خود به غیر قانونی بودن این مسئله اشاره داشت و گفت " در کجای قانون اساسی مجوز تفکیک جنسیتی در دانشگاهها صادر شده و از آن سخنی به میان آمده است؟" اما صدرالدین شریعتی رئیس سابق دانشگاه علامه و اولین کسی که این طرح را در دانشگاه خود اجرایی کرد می گوید این یک قانون ابلاغ شده بوده. فارغ از نظرات موافق و مخالف در اجرایی شدن این طرح؛ ما نیازمند این هستیم نا نگاهی به چرایی اینگونه طرح ها کنیم و چگونگی اجرایی کردن آن.

اما آسیب اصلی چیز دیگری است اینکه تفکیک جنسیتی برای ما دارای اصالت شود و اینگونه فرض شود که همه اسلامی شدن دانشگاه و راه سیدن به آن تفکیک جنسیتی است. تفکیک جنسیتی باید گامی فرض شود برای اسلامی شدن اما این گام را باید منطقی برداشت یعنی باید دانست کی این گام را برداشت و چگونه؟

طرح تفکیک جنسی و اسلامی کردن دانشگاه نسبت به هم عموم و خصوص مطلق هستند ما با یک اصل روبرو هستیم که آن اسلامی شدن دانشگاه ها است. اصلی که که طبق آیین نامه از ما می خواهد علم و دانش جویی اصالت داشته باشد، نسبت به آن اهتمام شود، علوم دانشگاهی در جامعه کاربردی شود، این علوم با زیر ساخت بینش توحیدی باشد، برون داد این محیط با تعهد و تخصص باشد و در آخر محیط آموزش این علوم سرشار از معنویات باشد. نقشه راه پیش روی ما چنین مواردی است و حال عده ای معتقدند در راستای این اسلامی شدن، طرح تفکیک می تواند چون یک طرح تلقی شود که ما را در اجرایی شدن این مواد کمک خواهد کرد و چون ابزاری است در دست مسئولین برای رسیدن به دانشگاه اسلامی.
تفکیک جنسیتی

تفکیک جنسیتی امری است که شریعتی ادعا دارد توانسته در رشد علمی دانشجویانش تاثیر گذار باشد.اما سوال این است آیا این طرح موفقیت آمیز قابل تعمیم به سایر نهادهای آموزشی نیز می باشد؟ ما به دنیال پاسخ به این سوال نیستیم بلکه می خواهیم بگوییم این امر باید مورد پژوهش و بررسی علمی قرار گیرد. اینکه آیا این طرح جواب مثبت خواهد داد؟ آیا باعث رشد علمی خواهد شد؟ آیا با تناسب جمعیتی دانشجویان هزینه دار است؟ آیا می توان طرح را منعطف کرد؟ و هزاران سوال دیگر که اگر تفکیک جنسیتی مبتنی بر این سوالات پیش رود و بعد اجرایی شود می توان از آن سود جست.
تفکیک پله چندم است؟

اصالت دادن به تفکیک جنسیتی به عنوان تنها راه حل اسلامی کردن دانشگاه نقطه آسیب است، در واقع طرح تفکیک می تواند آسیب ها و مزایایی داشته باشد. برخی از کارشناسان مزایای این طرح را کاهش آسیب های اجتماعی، خانوادگی و رشد علمی می دانند و برخی دیگر از کارشناسان آسیب آن را افزایش تجاوز جنسی، خشونت خانگی، رابطه دختر و پسر و ... عنوان می کنند. باید با در نظر گرفتن این مسائل و انجام پژوهش های علمی مربوطه نسبت به این نظرات پاسخ داد اما آسیب اصلی چیز دیگری است اینکه تفکیک جنسیتی برای ما دارای اصالت شود و اینگونه فرض شود که همه اسلامی شدن دانشگاه و راه سیدن به آن تفکیک جنسیتی است. تفکیک جنسیتی باید گامی فرض شود برای اسلامی شدن اما این گام را باید منطقی برداشت یعنی باید دانست کی این گام را برداشت و چگونه؟

برای اینکه تفکیک اثر مطلوب دهد نباید در این امر به بیماری گشت ارشاد مبتلا شویم! گشت ارشاد در حالی در جامعه اجرایی می شود که خط قرمز های آن، در تلویزیون، سینما  و رسانه های دیگر ترویج می شود برای تفکیک جنسیتی هم باید نهادهای فرهنگی، رسانه ها و محیط های کار به این امر کمک کنند نه چون گشت ارشاد و سینما چون پنبه وآتش باشند!

آنچه به نظر می رسد تفکیک گامی است که با عجله برداشته می شود و مقدمات و مواردی مهمتر در راه اسلامی شدن وجود دارد که هنوز برداشته نشده اند و ما به سراغ تفکیک رفته ایم. آیت الله جوادی آملی در اینباره با تأکید بر اینکه دانشگاه تنها با نمازخانه، تفکیک جنسیت و ... اسلامی نمی‌شود، می گویند:‌ اولین و آخرین حرف را در دانشگاه‌ها، علم و دانش می‌زند و تا زمانی که دانش در دانشگاه‌ها اسلامی نشود و آنهایی که گمان می‌کنند علم ربطی به اسلام ندارد، بیدار نشوند، نمی‌توان آن را اسلامی خواند."

ابن دقیقا همان پله اول است. اسلامی کردن دانشگاه در پله اول خود نیازمند است تا دروس اسلامی باشند تا نگاه توحیدی و کاربردی علوم درجامعه اسلامی جاری شود. اگر دروس اسلامی نباشد و دانشگاه تفکیک شوند بازدهی مطلوب به دست نخواهد آمد. پس اولین و مهمترین گام در اسلامی کردن دانشگاه اسلامی کردن دروس است وبعد موضوعی که در ادامه مقوم راه است می تواند تفکیک باشد آنهم با مطالعه و برنامه ریزی.
تفکیک جنسیت

تفکیک چگونه باشد؟

تفکیک به صورت منطقی می تواند آثار مثبتی داشته باشد و لزوم آن را هم همه احساس کنند.  آیت الله جوادی در جای دیگر می گوید" کف و حداقل دینداری دانشگاه‌ها این است که دختران و پسران کنار هم نباشند". در واقع تفکیک می تواند آثاری داشته باشد اما این حداقل باید طبق اولویت و در کنار سایر شاخص های اسلامی شدن پیگیری شود.

تفکیک را می توان با انعطاف پیش گرفت. به عنوان مثال برخی از رشته ها ذاتا تفکیک را می پذیرند چون مهندسی مکانیک یا کارشناسی مامایی. گاهی می تواند با ایجاد دانشگاه هایی مجزا تفکبک جنسیتی انجام گیرد مانند دانشگاه امام صادق یا الزهرا. تفکیک می تواند با توجه به شرایط و اقتضائات به راه های مختلفی اجرایی شود اما اگر این کار با عجله و کارشناسی نشده انجام گیرد اثر معکوس خواهد داشت. اگر ما کلاس ها را در دانشگاه تفکیک کنیم اما سایر محیط دانشگاه مختلط باشد آیا این تفکیک نتیجه مطلوب خواهد داد؟

برای اینکه تفکیک اثر مطلوب دهد نباید در این امر به بیماری گشت ارشاد مبتلا شویم! گشت ارشاد در حالی در جامعه اجرایی می شود که خط قرمز های آن، در تلویزیون، سینما  و رسانه های دیگر ترویج می شود برای تفکیک جنسیتی هم باید نهادهای فرهنگی، رسانه ها و محیط های کار به این امر کمک کنند نه چون گشت ارشاد و سینما چون پنبه وآتش باشند!

تفکیک جنسیتی یک پله است در راه اسلامی کردن دانشگاه که می توان در این راه از آن عبور کرد اما مهم این است که این عبور چگونه باشد. باید منطقی تر و با برنامه ریزی به سمت این مرحله پیش رفت.

عطالله باباپور

 

 

 

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group