▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

يكشنبه 1 ارديبهشت 1398 Sunday 21 April 2019 15 شعبان 1440

آخرین اخبار سایت

درنشست خبرنگاران با استاندار ایلام چه گذشت؟

نشست خبرساز/ازنپذیرفتن حکم مشاوراز طرف خبرنگار تااطمینان عباس زاده ازاستاندارماندن

اختصاصی عصرایلام/نشست استاندار بااصحاب رسانه ومطبوعات ایلام درزمان سه ساعت ونیم سخن گفتن، حاوی مطالب وحواشی خواندنی بودکه بیان آن خالی از لطف نیست.


سومین نشست استاندارایلام با خبرنگاران درهفته دولت برگزارشد. تاخیرنیم ساعته حضوردولتیها درجلسه هفته دولت استارت حاشیه را زد.
عباس زاده مشکینی استاندارایلام دراین نشست با تبیین جایگاه دولت به نقش ارزنده دولت درساختار حاکمیت اشاره کردوافزود:دولت نسبت به قوای دیگردارای گستردگی مسئولیتها وبرخورداری از امکانات بیشتری است.
منابع کشور را دولت هزینه می کند- دولت وحاکمیت مترادف هم هستند- قانون احزاب مبنای عمل دولتها بوده است-رئیس جمهوربا 50درصد رای مردم رئیس جمهورمی شود ولی نمایندگان مجلس با25درصد هم نماینده می شوند- استقلال قوا تعریف نشده است وهدف همه قوا یکی است-دولت یک جریان مسمتراست-جریان ارتباط دولت با قوای دیگر مثل ارتباط 29اسفند واول فروردین است وفقط روزها فرق می کند وهدف فرق نمی کند ودولت نتیجه معرفت عمومی مردم است ،گوشه ای از بیان جایگاه دولت ازمنظر استاندارایلام بود. این بیانات تعریف وارمشکینی  از دولت که دراکثر نشستها مثل مشق عشق ایشان است ، ابراز می شوند وبابیانی مستحکم رئیس جمهور را بعد از رهبری مقام دوم کشور می دانند.
وی می خواست در یک پروسه طولانی خصوصا دراین هفته(هفته دولت)بالاتر بودن سطح سخت افزاری و نرم افزاری دولت را برمجلس دیکته نموده ومشق رسانه ها کند.
استاندار ایلام صرفه جونمودن دولت ومردم وکم کردن هزینه ها رایکی دیگر از ویژگیهای رفیق شفیقش دکتر احمدی نژاد عنوان کرد وبابیان اینکه من درنحوه زندگی خودم این موضوع را همیشه رعایت می کنم افزود:درتایید این سخن ناهار امروز را با یکی از معاونین درخانه ما خورده ایم که بادمجان داشیتم وچند لقمه آن باقی مانده ودریخچال گذاشته ام تا دروعده های دیگر مصرف کنیم.(استاندارحتما آن چند لقمه را برای یکی دیگر از معاونین خود گذاشته اند تا بادمجان بم بخورند وآفت نبینند)
تمام صحبتهای آغازین عباس زاده دراین حول وحوش بود وتااینکه نوبت به سؤالهای خبرنگاران رسید.مرد درختی(نظری)برطبق آنچه که ازایشان به دفعات سراغ داریم ارادت ویژه ای است که به استاندار دارند وازین که صندلی استاندار یک بار دراختیارش قرارگرفته برای چندمین بار ازوی تقدیر کرد.
دوستان خبرنگاردیگر با اشاره به سخنان امام جمعه ایلام درخصوص تشکر وتقدیر از استانداردرخطبه های نمازجمعه هفته گذشته ذوق را برچهره استاندارهدیه نمودند وایشان هم خرسندی خود را پنهان نکرد ولی فی المجلس زیرکانه عنوان کرد:نماینده ولی فقیه دراستان قله هدایت یک استان هستند وحاج آقای لطفی هم قبلا به بنده تذکرهایی داشته وهم اگر مورد قابل عرضی بوده عنوان داشته اند ازایشان تشکر می کنم واگر کارخوبی هم صورت گرفته کارمدیران همین استان بوده است ومصلی شهرایلام هم که قراربود درهفته دولت به بهره برداری برسد من (استاندار)گفتم هرچه زودتر به بهره برداری برسد بهتر است.
همین تقدیر نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه ایلام برای یکی دیگر ازخبرنگارانی که همیشه سوز سخنانش حکایت از درون سوخته مردم دارد تبدیل به فرصتی شد برای پرسیدن این سؤال که جناب استاندارشما دراین استان چه شق القمری کرده اید که خبرنگاران از آن اطلاع نداشتند ولی امام جمعه ایلام مطلع بودند ودر خطبه ها از شما تشکر کردند؟.
استاندارایلام درجواب این سخنورسوخته دل عنوان داشت:حمایت نماینده ولی فقیه نورعلی نور است وماهمه براساس منافع ملی ومصالح ملت احساس مسئولیت می کنیم وهرکاری تاکنون درزندگی ام انجام داده ام یقین بدانید برای خداوند بوده است وهرکسی برای خداوند ودر راه خداکارکند موفق خواهد بود.
مشکینی دربخش دیگری از سخنان کلان وبین المللی خود درجواب برخی سؤالات که با چند کلمه می توانست پاسخ داده شود اما ایشان ماحصل مطالعات خود را درنشست خبری مرور کرد افزود: جوافکارعمومی دنیا به صورت قابل توجهی تحت تاثیررسانه غربی صهیونیستی است.
استاندار ایلام یک هندوانه بزرگ زیر بغل همه مدیران استان گذاشت وگفت:درمورد تمام مدیران استان حجت شرعی دارم وحاضرم باهمین نیروهای استان یک کشور را اداره کنم.
محمود عباس زاده مشکینی که درمورد هفته دولت ودستاوردهای خود وسایرمدیرانشن می باید سخن به میان می آورد وتا تذکر یکی از دوستان خبرنگار جمله ای از کارهای خود درهفته دولت  را نگفته بود،به افتتاح وکلنگ زنی  202پروژه وطرح درهفته دولت اشاره کردتا فضای جلسه یک مقدار باحساب کتاب تر پیش برود.122طرح تسهیلاتی و80پروژه عمرانی که 16 پروژه آن کلنگ زنی است وازمیان طرحها73پروژه مربوط به بخش کشاورزی است.
استاندار ایلام درپاسخ به یک سؤال رمانتیک ودراماتیک یک خبرنگار درمورد شیرین ترین وتلخ ترین خاطره خود درایلام بیان داشت:شیرین ترین آن مربوط به حضورگسترده مردم درانتخابات وبی نقص برگزارکردن آن دراستان بود وتلخ ترین آن حضوردریک مدرسه وصحبت بایک دختری که به دلیل ضعف مالی صبحانه نخورده بوده وچهره اش زرد شده بوده ویک تلخ دیگر اینکه دریک وعده اکرام ایتام استان متوجه پسربچه ای شدم که برنج باقی مانده را در پلاستیک جاکفشی خود ریخت ومی خواست باخود ببرد.
یک خبرنگار هم که از صحبتهای استاندار مشعوف شده بود و برای اولین بار بود می دیدیمش خواست با دوکلمه دینامیک وپپولیستی، ادبیات وسخندانی خودرا با سخنوری استاندرایلام مقایسه کند که آخرش هیچ کس نفهمید سؤالش چه بود شاید خودش هم نفهمید، جواب نامعلوم استاندار هم گویای سخن ماست.
اوج حاشیه ای بودن جلسه مربوط به پایان جلسه وسؤال بگ نظری خبرنگار هفته نامه آلامتو از استانداربود. خبرنگار همیشه منتقدی که من وی را با فراستی منتقد همیشگی برنامه سینما هفت مقایسه می کنم.
سعید بگ نظری که احساس می کرد بهرامی مدیر روابط عمومی با وی خصومت شخصی دارد واجازه صحبت کردن نمی دهد خودجوش شروع به ایراد سخن نمود وبا بیان اینکه با ورود شما( استاندار) تاکنون فقط سه شماره از نشریه را توانستم چاپ کنم ،بی پولی ونبود درامد نشریات محلی را از تریبون استانداری داد سخن گفت والبته این حرف دل مطبوعاتی ها بود وبرایش از دست مایه گذاشتند.
سعید بگ نظری که همیشه طبق عادت صندلی خود را بلند تراز سایر خبرنگاران  و رودرروی استاندارانتخاب می نماید خطاب به استاندار ایلام از نبود مشاوران خوب وقوی دردوروبرش با لحنی فراخ گفت:شما مشاوررسانه ای ندارین واین یکی از مشکلات شماست هرنکته ای ماخبرنگاران به همه استانداران تاالان گفته ایم یک دانه آن اجرایی نشده است وما داریم خودمان را گول می زنیم.
استاندارایلام که خیلی سیاستمدار قهاری است از سخنان وی ناراحت نشدواگر هم شد برایش دست زد ودرجواب وی گفت:من اینقدر از خبرنگاران یادگرفته ام ویاد می گیرم که نیاز به مشاور نداشته ام اما اگر شما حاضرهستید همین الان حکم مشاوره ای شما را بزنم که بگ نظری این پست را نپذیرفت.
دلخوری بهرامی،روابط عمومی استاندار هم ازاین خبرنگار برای خطاب قراردادن ایشان با لحن تند ونام بگلردر پس چهره وریش مشکی متالیک اش پنهان ماند،در دلش قایم شد وجلسه تمام شد.
جلسه رسمی تمام شد واستاندارهم که نشان داد فوتسالی ونیمه اول بازی اش(روزهای فردبرنامه فوتسال دارند) را ازدست داده در یک اقدام نادر وتحسین برانگیز حدود 45 دقیقه خصوصی وبی پروا وبی پرده با تنی چند از خبرنگاران سخن گفت.
استاندار ایلام درپاسخ به سوال خبرنگار عصرایلام درخصوص اینکه آیا استاندار خواهید ماند یانه واینکه اگر بمانید کلید واژه اختراعی شما وگرانیگاه شما دراستان چه خواهد بود گفت:من برنامه هاوعملکرد خودم را ارائه داده ام واستاندارهستم وتاکنون هم هیچ علامتی برای رفتن به من نداده اند ولی اگر قرارباشد نباشم تا آخرین ثانیه کارخودم را انجام خواهم داد واگر بمانم گرانیگاه من هم پیگیری مطالبات استان درسطوح بالاتر خواهد بود.

  

 

 

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group