▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

چهارشنبه 29 اسفند 1397 Wednesday 20 March 2019 13 رجب 1440

آخرین اخبار سایت

کشور و استان به آرامش وثبات نیاز دارد

کفن پوشان کفن دوز!

 

نمی شود هم کفن پوش باشیم وهم کفن دوزعصرایلام/فرج اله صیدمحمدی/امروز کشور و استان بیشتر از هرمهمی به اهم تر از مهم دیگری به نام آرامش وثبات در تمام ابعاد نیازمند است.یک ساعت  اگر تیک تاک ثانیه هایش منظم ودقیق حرکت نکند و دقیقه ها هم با طمأنینه وصبوری گام برندارند

هیچ وقت بعد از ثاینه های دقت به دقیقه تلاش وبه نتیجه ثبات و زمان شناسی نمی رسد.

این روزها در کشور وبه تبع آن دراستان ایلام نوعی بی ثباتی وتزلزل در رفتار وکردارعوام فریفته شده وخواص بی پروا دیده می شود که نشان دهنده اعتدال وتدبیر وعدالت وصداقت و..... نیست.
هم بد انتقاد می شود وهم بدتر پاسخ داده می شود. معلوم نیست هدف چیست.چرا درهمه دولتهایی که دراین چند سال در کشور حضور داشته اند همیشه کمیتها لنگ بوده وهرسازی زده شده قطعا ساز مخالف پنداشته شده است؟ چرا یک بار نشد دولت ومجلسی درطول تاریخ همراه هم وسازگار با هم باشند برای حل مشکلات مردم؟آیا واقعا سخت است؟چرا ما مردم ایران در هر شرایطی دوست داریم حتی اگر نادرست هم که باشد بگوییم من مخالف هستم؟وچرا آنگونه که سزاوار است اسلام را درک نکرده وهربرداشتی که کفه ترازو را به سمت ما سنگین تر می کند انتخاب کرده ایم؟
 در روزهای اوایل انقلاب به گفته امام راحل  که درصحیفه فرمودند : "من حقیقتا نگران هستم ، من نگران انقلاب هستم.  ما اسلام را از چنگ محمدرضا(پهلوی) در آوردیم ومن خوف این را دارم که اسلام به چنگ ماها مبتلا شده باشد. به طوری که ما هم مثل او یا بدتر از او بر سر اسلام بیاوریم. این نگرانی است وزیاد است.آدم های جاهلی هستند که به خیال خودشان خدمت می کنند برای اسلام، لیکن سر خود کارهایی می کنند که ضرر به حیثیت اسلام می خورد"، امروزه حفظ وثبات اسلام  به مراتب سخت تر از زمان طاغوت شده است چون رژیم شاهنشاهی خود را به خواب نزده بود که خمینی کبیر(ره) با بیداری کامل باهمت همه اقشار خصوصا مستضعفین درخت تنومندی به نام ایران اسلامی کاشتند .
 امروزه هم درسطح کشور تعدادی ازافراد فریفته  شده ودورنگ و ددری شده  زیر سایه همان درخت انقلاب لم داده اند وتن پرور از استراحت بی مقدار خود را به خواب خود خواسته ی خودباخته زده اند که بیدار کردن آنان بسیار مشکل است ، دم از اسلام می زنند اما تا پایشان به مانع غفلت برخورد می کند نه به سراغ استفتائات می روند ونه صغیر وکبیر می شناسند .
خود را درپس شعارها و ادعاهای انقلابی بودن پنهان نموده و لکن زیر کت وشلوار عاریتی، خنجر وشمشیری  ازعدم عقلانیت را قایم نموده ودر منظر کریه خود عنصری به نام بدزبانی را لایی کشیده اند که دولبه است.
 هر برداشتی که خودشان دوست دارند از اسلام وانقلاب می کنند و درلایه های پنهان جهالت غوطه ور شده ومنادی عالم بودن می کنند.
مقام معظم رهبری نسبت به این مسائل آزده خاطر هستند وهمانطور که درجمع مردم آذربایجان در سال 91فرمودند: بنده با این کارها مخالفم. این که شما یک نفر را به عنوان ضد ولایت، ضد بصیرت، ضد چه مشخص کنید،بعد یک عده ای راه بیفتند علیه اوشعار بدهند،مجلس را به هم بزنند،بنده با این کارها هم مخالفم. این را صریح بگویم.این کارهایی که در قم {تربت پراکنی و اهانت به رئیس مجلس} اتفاق افتاد بنده با انها مخالفم ،بارها هم تذکر داده اند .ایشان در موضوع مذاکرات هسته ای هم به کرات اعلام کردند اینان(مذاکرده کنندگان) فرزندان انقلاب هستند وبا مذاکرات مخالفتی ندارم.
همه ما به خوبی می دانیم که مذاکره کردن با کشورهایی که سازمان ملل ، بازرسان ومسئولان انرژی اتمی و اهرمهای فشار وتحریم اقتصادی را دراختیار دارند، اگر درموضع ضعف باشد نتیجه دلخواه به همراه نخواهد داشت .
ناگفته پیداست و باید همه دنیا وتمام ابرقدرتها لمس کنند که تمام کشور وملت پشت تیم مذاکره کننده هسته ای است وهرگاه ملت ما خواسته اند که درموضعی قاطعیت نشان دهند به خوبی ورود کرده وجواب استکبار را داده اند دیگر از چه چیز مذاکرات می ترسید؟آیا منافعی در قبال شکست این مذاکرات دارید؟
روی دیگر سخنم با کسانی است که همزمان با دورنهایی مذاکرات هسته ای، اکران فیلم"من روحانی هستم"و نمایش خیابانی "من دلواپس هستم"  که معنایی جز خالی کردن زیرپای کشور وبی  پشتوانه ساختن تیم مذاکره کننده ندارد را به جامعه جهانی وداخل کشور انشاء کرده اند.
همه ما  منتقدیم ومعتقدیم نقص هایی در دولت واطرافیان ومشاوران اعتدال در اداره کشور وجود دارد،"شاید یکی از ضعفهای دولت روحانی عدم موضع گیری قاطعانه دربرخورد با تبلیغات سوء باشد" ومی دانیم که اگرانتقاد در زمان درست ودرموعد صحیح باشد وشنیدن انتقاد وعمل به نقد منصفانه هم به موقع ومنطقی باشد درموضوع سیاست خارجی در داخل با پشتوانه حمایت مردم و سیاست درون زا و در بیرون با عنایت به سیاست برون زا قطعا پیشرفت وتوسعه کشور را به همراه خواهد داشت.
آیا این گونه حرکت ها از جنس کارهای کسانی نیست که شهید بزرگوار مطهری درباره آنان فرمود : از روی جهل به افراط  روی آوردند واسلام را همچون پوستین وارونه بر تن کردند؟
آقایان والله تکیه بر سیاست داخل بدون توجه به بیرون امکان پذیر نیست ودرهردولتی باید توجه به سیاست خارجی دربین اولویتهای دولت مردان باشد. در داخل اگر با اقتصاد تک محصولی خود که وابسته ومتکی به نفت است پیش برویم آینده ای برای کشور متصور نیست وکسانی باید درموضوع اقتصاد مقاومتی اظهار نظر کنند که همه سیاست های اقتصاد مقاومتی تدوین شده توسط رهبری را مطالعه وفهمیده باشند وبدانند اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد رقابتی است.
واما دراستان ایلام که بعد از سفر رئیس جمهور به ایلام هجمه ای برعلیه دولت شکل گرفت که برخی ازآن درست وبرخی دیگرغلو واغراق است.
نه آن بودجه واعتباری که می بایست برای رفع محرومیت به استان ایلام اختصاص پیدا می کرد، تخصیص یافت ونه مسئولین ونمایندگان مجلس توانستند خواست عمومی مردم را تبدیل به طرح و بودجه کنند .
نمی شود هم کفن پوش باشیم وهم کفن دوز. نمی شود هم دروغ را بخواهیم وهم واقعیت را.نمی شود بگوییم چون روحانی درایلام قول صد در صد برای هیچ پروژه ای را نداد پس دولت نگاه ویژه ای به استان ندارد.اگر مبلغی خوش بینانه و واقع گرایانه بیاندیشیم بایستی از دولت برای ندادن قول دروغ  به مردم ایلام تشکر کنیم نه اینکه چون قول دروغ نداده است همه گزینه های تخریب را روی میز گذاشته و بتازیم بر خاص وعام.(8سال نگاه پپولیستی وپرداخت کمک های موردی 100هزارتومانی طی نامه گدایی فقیران ما را بس است)
نمایندگان محترمی که همیشه سعی می کردند پیش دستی  نموده واز اولین کسانی باشند که حسن روحانی را به استان دعوت کنند الان بیایند بنشینند وبگویند این بهارستان وصندلی های سبز رنگش چه ارمغانی برای ایلام داشته است جز عزل ونصب آبدارچی های فلان اداره وجابجایی فلان مدیردفتر آقای مدیر کل و.....؟؟!
تاریخ نشان داده است که از مسئولین دولتی گرفته تا نمایندگان ادوار مختلف مجلس تا دور هم دراستان جمع هستید( که اغلب نیستید) و تریبونی بدست می آورید دم از انتقاد می زنید وباد درغبغبه انداخته وبا دو دست کف زدن افراد ستادی برایتان فکر می کنید حق مردم را گرفته اید!! اما تا پای تعریف پروژه منطقی وتصویب طرح درمجلس فرا می رسد قطعا ناکامی اولین گزینه پیش روی شماست.
 ما درطول سی وپنچ سال ازعمر انقلاب اگر محروم مانده ایم صرفا به دلیل این است که استان ایلام هیچ وقت صدایی نداشته است که از ایلام خارج شود وبه گوش تهران برسد.والسلام
کوته سخن آنکه  بر مداری حرکت کنیم که دستور خداوند دران جاری باشد.وقتی نقد کنیم که قطعا برای اصلاح وضع موجود باشد.وقتی رگ گردنمان بالا بزند که حق وحقوق مردم دروسط باشد.وقتی از کوره دربرویم که پخته شده باشیم.

 

نظرات   

 
-5 # دهلرانی 1393-02-27 07:31
دوست عزیز مطلب بدون اسم مثل انسان بی شناسنامه است مردم را با این نوشته ها که خود مطلب بی هویت است گیج نکنید شما کی هستین که برای اسلام نگران هستید ؟محمدرضا کی بود که اسلام را در دست گرفته باشدیاران ویاوران اسلام (علما و مراجع تقلید) همواره هشیار و بیدارند و ما اکنون به عینه شاهدیم که چشم جهان اسلام به رهبر دینی ماست و اجازه نمیدهد خدشه ای بر اسلام و ایین اسلامی وارد شود شما هم به نام نگرانی برای اسلام پرده برای پنهان کاری گروههای سیاسی ندوز
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 # بی طرف 1393-02-27 09:35
دهلرانی عزیز وقتی همین شخص شما صحیفه امام(ره)را یک بار مطالعه نکردی ونمی دانی محمد رضا منظورش محمدرضا پهلویه این همان اسیبی است که مد نظر نویسنده بوده است.اسلام توسط کسانی که اسلام را کامل نشناخته اند و اظهار نظر می کنند همیشه درخطر است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 # موسا 1393-02-27 09:05
کاملا درسته و من موافق این حرفام..بنظرم خیلی نامنظم و پوچ داریم فقط دور خودمون میچرخیم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 # حوزه جنوب 1393-02-27 10:06
عالی نوشتی نویسنده گرامی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-5 # Guest 1393-02-27 14:10
جناب آقای نویسینده تو که اینقدر دم از انصاف می زنی و می گه که نباید تخریب کرد در زمان دولت قبلی و هجمه های عجیب و غریبی که علیه اون شکل می گرفتی همین نظر رو داشتی و می گفتی که نباید تخریب کرد.والله که دروغ می گویی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 # Guest 1393-02-27 21:25
تو رو به خدا حداقل اگه چیزی رو می نویسین خودتون به اون اعتقاد داشته باشین.وجدانا در دولت گذشته که از هر رسانه ای بگیر از صدا و سیما تا روزنامه ها و سایت ها حتی به گرون شدن تماته و بایمجان دولتو مسخره می کردین باز هم همین اعتقاد بالا را داشتین و می گفتین که نباید تخریب کرد.عامل بی عمل به شما می گن دروغگوها چوب خدا صدا نداره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # پینوکیو 1393-02-30 10:55
احسنت.بسیارعالی وبدون غرض نوشتید.نگرانی های امام خمینی هم یکی یکی همچون نامه ای که برای رییس جمهورروسیه نوشت یکی یکی دارد برسرمان می اید.امروزمردم همچون کوفیان بخت برگشته ای که بین امیربودن امام علی ومعاویه متحیرمانده بودندسردرگم اند.درزمان طاغوت امام راحل ازعلماومردم میخواست به داداسلام برسندچون طاغوت شمشیرش راازروبسته بود،اماامروزکه طلحه هاوزبیرهاظهورکر ده اند فقط بایدازخداحجتش را بخواهیم تابه فریاد اسلام برسد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group