▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

سه شنبه 6 فروردين 1398 Tuesday 26 March 2019 19 رجب 1440

آخرین اخبار سایت

فاطمه میرزابیگی خبر داد

بانوان بخوانند/یک ساعت ورزش صبحگاهی بدون کسری حقوق برای بانوان شاغل

خبرخوب برای بانوان/یک ساعت ورزش صبحگاهی بدون کسرری حقوق برای بانوان شاغلحضور گسترده و روزافزون زنان در جوامع امروز و ايفاي نقش هاي گوناگون، زنان را به يکي از عوامل کليدي در تحولات اجتماعي تبديل کرده است و اگر اين حضور و تأثيرگذاري، براساس اصول و مباني صحيح، سامان يابد، ظرفيت هاي اجتماعي و بسترهاي رشد و کمال جامعه شکوفا شده و زنان و مردان نقش هاي بايسته ي خويش را خواهند يافت.


 تبيين و طراحي نقش هاي اجتماعي زنان براساس آموزه هاي اسلامي نياز امروز و آينده ي بشر و به ويژه جوامع اسلامي است. اسلام نقش زنان را در سرنوشت جامعه چنين دانسته است؛ يکي، نقش آفريني مستقيم و ديگري نقش آفريني غيرمستقيم. نقش آفريني مستقيم همان حضور فيزيکي در جامعه و تلاش در مسير ساختن جامعه اسلامي است اما نقش آفريني غيرمستقيم زنان، حضور آنان در کانون خانواده و مهندسي خانواده اسلامي است.
 زنان از مسير خانواده، منشأ تحولات شگرف در عملکرد همسران خويش هستند و در رشد و تعالي و خدمات اجتماعي آنان بسيار مؤثرند. تاريخ، شاهد حضور مؤثر زنان در جهت گيريها و تلاش هاي مردان بزرگ جهان بوده است. تاثير ديگر زنان در خانواده تربيت فرزندان و ساختن انسان است. در ادامه به نمونه هاي شاخص نقش آفريني زنان در جامعه به موارد زير اشاره مي شود:
1- حضور در عرصه ي کسب علم و دانش در دانشگاه ها و حوزه هاي علميه و ديگر مراکز آموزشي.
2- بهداشت و درمان بيماران به ويژه زنان و دختران.
3- حضور در عرصه ي انتخابات و دخالت در تعيين سرنوشت جامعه.
4- پشتيباني از مجاهدان و مدافعان حاضر در ميدان جنگ.
5- ارائه خدمات به زنان در ابعاد مختلف اجتماعي.
6- شرکت در حرکتهاي جمعي مسلمانان در مسير دفاع از آرمان هاي اسلامي همچون شرکت در راهپيمايي ها و تجمع هاي مردمي.
7- تلاش براي محروميت زدايي و برقراري عدالت اجتماعي در جامعه اسلامي.
8- پذيرش مسئوليت هاي مورد نياز جامعه اسلامي در چارچوب حفظ خانواده
سید جعفر حق شناس در کتاب زن دراجتماع می گوید:"با آنکه انقلاب اسلامي ايران، با الگوگيري از آموزه هاي اسلام تحولي اساسي در نگاه جامعه ي ايران و حتي جهان اسلام نسبت به شأن و جايگاه زن مسلمان پديد آورد و نشان داد که زنان مي توانند با احساس مسئوليت و تعهد، در تحولات اجتماعي سرنوشت ساز و تاثيرگذار باشند؛ اما هنوز نگاه تحقيرآميز زن، در گروهي از زنان و مردان جامعه به چشم مي خورد اين نگاه زنان را به بي تفاوتي اجتماعي، خوش گذراني و غفلت دچار مي سازد و آنان را به موجوداتي ضعيف، بي تاثير و حاشيه نشين مبدل مي سازد.
 زناني که به نقش شگرف و ارزشمند خود در سامان دهي و بالندگي خانواده و تربيت انسانهاي شايسته و مفيد براي سازندگي جامعه ي اسلامي در مسير عدالت جهاني باور ندارند، نخواهند توانست آنچنان که بايد، اين نقش را ايفا کنند.
 زناني که به توانايي هاي خود در دفاع از حق و عدالت و گسترش خوبي ها باور داشته باشند، خواهند توانست فاطمه وار و زينب گونه، سرنوشت ساز جامعه ي خويش شوند. "
لیکن باید توجه داشته باشیم که اگر ظرفیتهای زنان را به خوبی شناسایی نکنیم واز انها در مشاغل مردانه وکارهای خشن وزبر استفاده شود تاثیر سوئی در روحیه لطیف آنها خواهد داشت وبه تدریج از احساسات زنانه ومادرانه کاسته خواهد شد وتبدیا به زنی درهیبت مرد خواهند شد.
دراستان ایلام هم امروزه زنان دوشادوش مردان درعرصه های مختلف اجتماعی ازکاندیداتوری برای انتخابات مجلس شورای اسلامی تا شوراهای شهر وروستا ودر سطح عملیاتی تر به عنوان فرماندار حضور مستمر دارند.
نگارنده هرچند باحضور زنان درجامعه بدون حدومرز مخالف می باشم اما باید زن را از چهار دیواری خانه رها نموده و وارد جامعه نمائیم تا مستقل وبدور از هرگونه ضعفی امورات مربوط به زنان درجامعه را سامان بخشیده وبتوانند ضمن پرداختن به خانواده که از همه چیز مهمتر است به نقش آفرینی درجامعه بپردازندو خوشبین باشند.
همه ما با اظهار تاسف می دانیم که در استان ایلام میزان خودسوزی واقدام به خودکشی  در بین زنان وخانمهای جوان در سطح بالای جهانی وکشوری است وبخشی از این حرکت نادرست مربوط می شود به فشارهای روانی تحیمل شده به زن وعدم توان جسمی درکنترل این فشار است.
عدم وجود فضاهای مناسب تفریحی ورزشی برای زنان دراستان مثل پارک مخصوص بانوان باعث شده است خمودگی وافسردگی در بین این نسل روبه فزونی گیرد وآسیبهای اجتماعی مثل طلاق ، تنهایی و..... باب شود .
اما یکی از نکات قابل ذکر در این دوره شورای شهر ایلام وجود یک خانم تحصیلکرده در بدنه شورای شهراست که ضمن ایجاد انگیزه برای نسل مؤنث باعث ترغیب خانمها برای شرکت درفعالیتهای اجتماعی وگروهی شده است.
سرکار خانم فاطمه میرزابیگی علاوه برعضویت درشورای شهرایلام و تدریس دردانشگاه ،رئیس کمیسون ورزش وجوانان وکمیسیون بانوان شورای شهر نیز می باشد که با یک ایده فرهنگی ورزشی اقدام به ارائه یک طرح به استانداری شده است که به موجب آن یک ساعت ورزش صبحگاهی برای بانوان شاغل و درمرحله دیگر بانوان غیرشاغل در ورزشگاه کارگران شهرایلام بدون کسری حقوق انجام پذیرد.
فاطمه میرزابیگی رئیس کمیسیون ورزش وجوانان شورای شهرایلام درگفتگویی اختصاصی با عصرایلام ضمن اشاره وتاکید برنقش مرثر زنان در جامعه اظهار داشت:متاسفانه در شهرایلام خصوصا درمسکن های مهر هیچ گونه فضای سبز وفضای رفاهی برای خانواده ها  وبویژه بانوان درنظر گرفته نشده است.
وی مسکن های مهر شهرایلام را شبیه به لانه های زنبوری که مردم درآن با مشکلات انبوهی روبرو هستند، دانست وافزود:قبلا بانوان درباشگاه کارگران که نزدیک ترین مکان ورزشی خصوصی مناسب به مسکن های مهر بوده است به فعالیت ورزشی می پرداختند که متاسفانه بنا به مشکلات ودلایل امنیتی برای بانوان  تعطیل شد.
میرزابیگی با بیان اینکه درپی تعطیلی این مکان ورزشی تعدادی از بانوان شاغل وغیرشاغل با درخواستهایی از شورا خواستار بازگشایی آن شدند افزود:بعد از بررسی درخواستهای این شهروندان نشستهای درشورا برگزار شد وطی صورت جلسه ای به استانداری ارجاع شد.
عضو هیئت رئیسه شورای شهرایلام  ضمن تشکر ازمهندس مروارید؛ استاندار ایلام وزرگوش؛ مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای همکاری وهمراهی صمیمانه با شورای شهر دراجرای این طرح اظهار داشت:خوشبختانه امروز صبح این مکان ورزشی برای بانوان بازگشایی شد وخانمهای غیرشاغل درآن به مدت یک ساعت به ورزش پرداختند.
سرکارخانم میرزابیگی درادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص ورزش همگانی،از ارائه طرحی به استانداری خبرداد که به موجب آن خانمهای شاغل یک ساعت در روز را به ورزش صبحگاهی می پردازند بدون اینکه کسری حقوق داشته باشند.
وی هدف از ارائه این طرح را ایجاد فضای مفرح وسالم برای بانوان شاغل ودرمرحله دیگر برای بانوان غیرشاغل عنوان کرد وافزود:این طرح به زودی درشورای اداری استانداری مطرح می شود ودرصورت تصویب، بستری مناسب برای ایجاد روحیه نشاط وشادابی دربین بانوان ایجاد خواهد شد.
نماینده شورا درشهرستان ایلام ضمن درخواست همکاری از همه دستگاهها وادارات برای هرچه بهتر برگزار شدن این طرح خاطر نشان کرد:تمهیدات لازم برای ایاب وذهاب بانوان اندیشیده شده وشهرداری از ساعت ذکر شده(هفت ونیم تا هشت ونیم) به صورت رایگان به بانوان خدمت رسانی می کند.
وی از رایزنی با دانشگاه علوم پزشکی استان برای خدمات مشاوره ای وتغذیه ای در زمان ورزش صبحگاهی برای بانوان خبر داد وافزود:با اداره کل بهزیستی استان هم برای خدمات اورژانس اجتماعی هماهنگ کرده ایم.
میرزابیگی ادامه داد:هماهنگی های لازم با اداره کل ورزش وجوانان برای اعزام مربی وکارشناس ورزشی وبیمه بانوان ورزشکار انجام شده است.

 

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group