▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

يكشنبه 4 فروردين 1398 Sunday 24 March 2019 17 رجب 1440

آخرین اخبار سایت

نوشتیم نقد بخوانید پیشنهاد

از آرمانهای اعتدال تا امیدهای فروکش کرده و انزوای نخبگان

از آرمانهای اعتدال تا امیدهای  فروکش کرده و انزوای نخبگان یادداشت مهمان/ مردمان استان از باسواد ترین استانهای کشور می باشند و بی جهت نیست که استان ایلام در ردیف استانهای برتر کشور از لحاظ جمیعت دانشجویی قرار گرفته است، البته پیشینه و غنای فرهنگی عیلامیان خود بیانگر مردمان باهوش و ذکاوات است که پایه گذر اولین تمدنهای بشری و ایرانی بودند و در طول تاریخ پرفراز و نشیبشان همواره بر اقوام دیگر تاثیر گذار بوده اند.


 نمایندگان مجلس و مدیران استانی در دوره مسند نشینی خویش وظیفه آبادانی، توسعه و خدمت رسانی  را بر عهده داشته اند. مسولیت یعنی در اختیار داشتند قدرت، امکانات و منابع دولتی در جهت خدمت رسانی ، اما هر یک از نمایندگان و مسولین بعد از اندوختن قدرت و ثروت به پایتخت کوچ کرده و در کمال رفاه زندگی کرده اند. و چیزی که از خود بجا گذاشته اند همان مقام  ته جدولی از توسعه نیافتگی، بیکاری و تشدید عقب ماندگی ، خودکشی و دهها معضل دیگر بوده است.
 چرا استان در ده دوره مجلس  شورای اسلامی و تغیر صدها مدیریت همچنان رکورد فقر و بیکاری و دهها آسیب اجتماعی را از خود بر جای می گذارد.
وقت آن رسیده، عملکرد هریک از این نمایندگان و مدیران استانی در سایه مطبوعات و رسانه ها به نقد کشیده شود تا برای آینده بتوان مانع از کار افرادی شد که با وعده و قولها بر برآورده کردن آمال و آرزو به مجلس راه پیدا کرده، سپس اقدام موثری انجام نداده و تنها به منافع خود و اطرافیان اندیشیده اند. تقریبا تمامی آنها  بعد از انتخاب شدن و نمایندگی، دیگر زندگی در دیار ایلام را بر نتافته، گویی سبک  زندگی آنها با این مردم محروم و توسعه نیافته متفاوت است.
این نمایندگان در فرایند پیچیده قدرت، این روزها اقدام به یارگیری در سطح استانداری و مدیران کل نموده و با فشار، مدیران منصوب به خود را انتصاب می نمایند، انتخاب مدیران استانی، بیشتر بر اساس روابط بوده و آرمانهای اعتدال فراموش شده و نخبگان منزوی گردیده اند. بسیاری از این مدیران استان که از دوره قبل تاکنون در کمال بی استعدادی پیشرفت های قابل ملاحضه دارند، و ابقا شده اند،  باید دید،  به کدام نماینده و یا مدیر کل متصل می باشند.    
نویسندگان استان باید ندای افکار عمومی جامعه و آنچه که مردم می گویند، باشند و هر چه به زبان قلم در می آورند از زبان عامه مردم باشد، وگرنه مدح صاحبان قدرت گفتن همان مثال نویسندگان مزد بگیر می باشد که از این ستایش ها در جهت مطامع و خواسته های شخصی استفاده می کنند.
استان دارای صدها مشکل و درد مزمن بوده که سالهای متمادی باعث فشار بر این مردم مرزنشین و محروم شده است، وقت آن رسیده که در سایه رسانه ها نویسندگان بجای پرداختن به مسائل حاشیه ای به مشکلات اساسی استان بپردازند و قبل از هر چیز عملکرد مدیران استانی نقد گردد.
این روزها، اگر نویسنده ایی هم نقدی بر عملکرد مسولین دارد ، بجای پاسخ قانع کننده ،دفاعی جانانه و ستایش گرایانه از آن مسولین داریم، اگر مسولین ما مدیران قوی و باکفایتی هستند، پس چرا استان ایلام نسبت به شاخصهای توسعه انسانی کشوری در قعر جدول  جا خوش کرده است. ما نمی گوییم که مشکلات مربوط به دولت اعتدال است اما هنگامی که به مدیران انتصاب شده نگاهی می کنیم بعید می دانیم تکرار رویه قبلی نباشد.
هنگامی که صحبت از شایسته سالاری دولتمردان اعتدال استان می گردد، با مدیران دولت قبل  مقایسه می گردند، حال آنکه، آن مدیران هیچ جایی برای دفاع نداشته و تنها هنر شان کسب منافع شخصی و استخدام های رانتی بوده و کمتر نویسنده ایی از عملکرد آنها دفاع می کند، هر چند بسیاری از این مدیران کل همچنان به مدیریت خود ادامه می دهند، اما بزرگترین قضاوت کننده در مورد عملکرد دولتمردان قبل، افکار عمومی جامعه بوده که عملکرد ناثوابشان  را تا سالها بخاطر می آورد.
مردم با شور و شعف در انتخابات 24 خرداد و با آرای حداکثری، دولت اعتدال را در جهت تغییرات ساختاری در مدیریت و بهبود شرایط بر گزیده اند، اما  بیش از یک سال می گذرد تقریبا اکثریت مردم مبهوت این روند تغییرات و ابقای مدیران دوره قبل  شده و انتصابات را با شگفتی می نگرند، شور شعف مردم حماسه ساز 24 خرداد فرو کش کرده و بنظر می رسد ماحصل تلاش مردم در انتخابات توسط عده ایی مصادره شده و ابقای مدیران دوره قبل و انتصابات مدیریت های انجام گرفته کنونی در فرایند پیچیده قدرت، خبر از استراتژیژیست های  دولت مردانی می دهد  که انتصابات را همانند مهره های شطرنج  در جهت مطامع خاصی چینش و آرایش می دهند.
این روزها فضای مدیریتی استان بتدریج و آرام در حال شفاف شدن است، بعد از انتصابات فرمانداران که از میان افراد به جهت پیشینه سیاسی نامشخص و بعضا گمنام و کم تجربه انجام گرفت نوبت به معاونتهای فرمانداری ها و بخشداری ها رسید، که باز همانند سلسله مراتب قبلی بدقت توسط مرکزیت، چینش شدند. مهمترین راهبرد این استراتژی تغیرات تدریجی و خاموش می باشد تا این انتصابات مورد پرسش افکار عمومی قرار نگیرد راهکار درون گروهی این جمع، تغییر گفتمان اعتدال و تبدیل آن برای مقاصد آینده خودمی باشد، نخست در جهت تغیر گفتمان باید ستادهای استانی و شهرستانی  تدبیر از دور خارج می شدند که نه تنها سهمی از مدیریت ها شامل آنها نشود  بلکه حتی قدرت اعمال نظر در سطح مشورتی نیز نداشته باشند و در این استراتژی خود موفق شدند بصورتی که امروزه شاهد یاس و خانه نشینی مسولان ستاد اعتدال، اصلاح طلبان و نخبگان جامعه هستیم.
بیشتر مدیران کل استانی دولت مهرورز، همچنان در حاشیه امن بسر می برند و مطامع و نظرات استراتژیست گفتمان شمال و جنوب را پیاده نموده و با زد بند با نمایندگان و قول های حمایت در آینده یا استخدام آشنایان نماینده و یا بخشش مدیریتهای پایین دستی بر اریکه قدرت اسب می تازانند.
 با نگاهی به تغییرات می توان گفت انتصابات انجام گرفته کمتر در جهت نخبه گرایی و شایسته سالاری بوده و نخبگان حوزه شمال و جنوب در این چرخه انتصابات کنار زده شده اند و این افراد با وجود نیروهای فراوان و توانا، اقدام به یارگیری نیروهای ضعیف اما پشتیبان و وفادار  نموده و موجی از نا امیدی و یاس را در سطح استان بوجود آورده اند.
استاندار محترم، در اینکه جنابعالی مدیر باکفایت و صادقی هستید شکی نیست، اما بنظر می رسد، این توجه به شایستگان و نخبگان در بدنه استانداری حاکم نیست و با آرمانهای اعتدال و امیدهای مردم سازگاری ندارد، تابحال نیروهای بازنشسته  قدیمی سهم خواهی کرده و پست های کلیدی را بدست آورده و در انتصابات مدیران استانی کمتر از نخبگان جوان با تحصیلات عالی استفاده گردیده است مدیران کل دور قبل با حمایت بعضی نمایندگان و استانداری تغییر نیافته و یا ابقا شده اند. که از جنابعالی امید  تغیر این رویه در چند سال باقیمانده انتظار می رود.
نمایندگان محترم، دو سال آینده در صورت کاندیداتوری، مردم خردمند استان عملکرد شما را مورد نقد قرار می دهند، که بهترین قضاوت کننده هستند، همچنانکه تابحال بسیاری نمایندگان پاسخ منفی خود را در دور بعد گرفته اند و علیرغم بذل و بخشش های فراوانی از رسیدن به صندلی سبز بازمانده اند و فقط معدودی انگشت شمار توانسته اند، اعتماد دوباره مردم را به خود جلب نمایند و دو سال متوالی نماینده استان باشند و برای همیشه در خاطر جمعی همگان ماندگار شوند.

توضیح عصرایلام:مطلب فوق را یکی از مخاطبین ارسال نموده اند.

 

نظرات   

 
+43 # Guest 1393-05-02 17:23
اعتدال توسط عده ایی مصادره شده فقط باید به انتصابات نگاه کنیم ببینیم کی حرف آخر میزنه.نقش یکی از نمایندگان و معاونین استانداری عیان است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+36 # نگهدار 1393-05-02 17:59
والله کم کم داریم از اعتدال و عملکردش در استان مایوس میشویم چرا استاندار محترم با مدیران متخلف دولت قبل هیچ برخوردی نکرد و انها همچنان در قدرت هستند مگر تخلفات محیط زیست, پیام نور, دارایی ,اب و فاضلاب و چندین اداره دیگر در رایطه با استخدامهای غیر قانونی محرز نشدچرا کسی برخوردی با اینان نداشته و ابقا گردیده اند. دور اینده انتخابات دیگر به اعتدال رای نمیدهیم چون مسئولان استانی در حق اعتدال جفا کردند و حرات و شهامت کافی ندارند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+39 # آلامتو 1393-05-02 22:27
با تشکر از نویسنده محترم که نکات درستی را مطرح کرده اند ولی باید گفت از ماست که بر ماست.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+40 # مهرهای شطرنج!!!!!!!! 1393-05-02 23:28
طراح و تئوریسین بیشتر انتصابات یکی از نمایندگان به همراه یکی از معاونین استاندار هستند. اینان در حال چیدمان مهرهای شطرنج به ترتیبی خاص برای دوره اینده انتخابات مجلس می باشند.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+39 # مطلع 1393-05-03 00:01
قای استاندار لطفا رسیدگی کنیدباز نشستگان فکری و سنی را از بدنه استانداری برکنار نمایید. مردم با هزاران امید و آرزو به دولت اعتدال رای داده اند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-30 # بيطرف 1393-05-03 17:52
اگر اعتدال به معني كنارزدن نيروهاي توانمند وباتجربه است. اگراعتدال به معني بي توجهي به مشكلات مردم وصرفا به معني تغييرمديريت هااست. اگراعتدال به معني بي اعتمادي به مديران و مطيع كردن آنان وبي توجهي به نظرآنان استو اگر... اين اعتدال بدترازتندروهاي اصلاح طلب بوده وسرانجامي ندارد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+31 # مجید 1393-05-03 18:50
نقل قول کردن بيطرف:
اگر اعتدال به معني كنارزدن نيروهاي توانمند وباتجربه است. اگراعتدال به معني بي توجهي به مشكلات مردم وصرفا به معني تغييرمديريت هااست. اگراعتدال به معني بي اعتمادي به مديران و مطيع كردن آنان وبي توجهي به نظرآنان استو اگر... اين اعتدال بدترازتندروهاي اصلاح طلب بوده وسرانجامي ندارد.

بیطرف عزیز با شرایطی که دوستان شما در 8 سال گذشته داشتند و مشکلاتی را که به وجود اورده اند حدافل 20 سال نیاز داریم تا به نقطه صفر برسیم ما از اعتدال انتقاد داریم اما از 8 سال زمامداریتان در دولت مهرورز هراسانیم و نمیخواهیم تکرار شود.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+26 # بینا 1393-05-03 21:10
بعضی مدیران کل شاید تغیر کنند در جهت نرات اشخاص ذی نفوذ اما ریس جهاد کشاورزی و ریس پیام نور و معاونین کل آموزش و پرورش توسط نماینده و استانداری حمایت می شوندو برای دور دوم مجلس به این افراد نیاز هست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-14 # ناشناس 1393-05-06 01:01
حالا این چند تا مدیر کل آبدانان و دهلران و دره شهر رو هم حذف کنید تا خیالتون راحت شه !
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+24 # واقعیت دردناک 1393-05-03 23:01
مدیر پیام نور و جهاد کشاورزی ...... توسط نماینده و معاون استاندار از حوزه جنوب حمایت می شوند و اقای استاندار فقط نظاره گر است. البته نباید از خوش خدمتی در استخدام بستگان نماینده به عنوان هیات علمی چشم پوشی کرد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-14 # ناشناس 1393-05-06 01:04
شمایی که مدیران حوزه جنوب خار چشمتون هستند لطفا دلیل بیارید که مثلا چرا مدیر جهاد کشاورزی نالایق است.مطمئنم بهتون امتیازهای ویژه نداده که دارین تخریبش می کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+25 # همشهری 1393-05-04 10:46
پیام نور درسته صدای زنده باد مدیر جنوبیش گوش فلک را کر کرده است اما رفتنی و تازه باید جوابگوی خیلی چیزها باشه. استاندار محترم مدیران دوره احمدی نژاد موقع عوض شدنشان نرسیده است؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-24 # دره شهر 1393-05-04 16:18
لطفا از خدا بترسید و تخریب انسانها درستکار و صدیق استانداری نکنید شان آنها نماینده مجلس و بالاتر است انشالله در دور بعد مجلس با وی همراه هستیم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-18 # خودفروشیم 1393-05-05 11:46
بدترین نوع خود فروشی،خودفروشی اهل مطبوعات به صاحبان بی کفایت قدرت در ازای دیناری ناقابل است.وقتی که شما اخبار صحیح دانشگاه علوم پزشکی ایلام که ناشی از بی کفایتی مسئولان است منعکس نمیکنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group