▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

چهارشنبه 29 اسفند 1397 Wednesday 20 March 2019 13 رجب 1440

آخرین اخبار سایت

مدیریت، نردبانی برای صعود

دهلران در بن بست مدیریتی/تبعیض در تخصیص اعتبار

دهلران کماکان دربن بست مدیریتیحسین پاریاب/عصرایلام/شهرستان دهلران که ازنظرمنابع نه تنها دراستان بلکه درسطح کشور جزء معدود مناطق مستعد بحساب می آید سالهاست درنتیجه بی توجهی مسولین استانی وناتوانی مدیران شهرستان  دررنج ومحرومیت است.


 که البته ازاین نظر باید این شهرستان را در دو بخش بررسی کرد یک بخش که ازمرکز شهردهلران تا آخرین روستاهای هم مرز بااستان خوزستان راشامل میشود باتوجه به وجود منابع آب وخاک مساعد ونعمتهای خدادادی بی نیاز از توجه دولتها دانست ویک بخش دیگر که ازمرکز شهردهلران تا مرزشهرستان ملکشاهی ادامه دارد باتوجه به عدم وجود منابع آبی وخاکی کافی وهمچنین بی توجهی دولتها درجهت محرومیت زدایی ازاین مناطق نیازمند توجه مسئولین استانی است که متاسفانه سالهاست درصد بسیار بالایی از بودجه های تخصیصی به منطقه درجایی هزینه میشود که برخورداربوده ومنابع عظیم نفت وگاز وآب وخاک درآنجا به وفور یافت میشود ومردمان این مناطق فرصتهای بسیار درجهت اشتغال خود وفرزندانشان دراختیار دارند واین درحالیست که درنقاط دیگر این شهرستان که ازنظر منابع خدادادی فقیر است به همین علت زمینه صرف بودجه های تخصیصی نیز وجود نداشته واین موضوع باعث فقر بیشتر وتوسعه نیافتگی این مناطق شده است .
 حال سوال اینجاست که دربیست سال گذشته چند درصد ازبودجه شهرستان دهلران درحوزه آبرسانی وزهکشی وکانال کشی وتسطیح اراضی درمناطق دشت عباس وموسیان وفکه هزینه شده وازاینهمه بودجه که در شهرستان صرف میشود چه چیز عاید مردم زرین آباد ومیمه ودهستان اناران شده ودرمقابل هزینه هایی که درجنوب شهرستان شده است چه میزان درشمال آن هزینه شده !؟
درحالیکه امروزه نقش منابع آبی وخاکی درتوسعه ورفع محرومیت از یک منطقه برهمه روشن است مشاهده میشود که هزاران هکتار اززمینهای قابل کشت شهرستان دهلران درقالب طرحهایی کذایی به اشخاصی حقیقی یاحقوقی درخارج ازاستان واگذارشده واین درحالیست که خیل عظیمی ازجوانان بیکار این شهرستان سالهاست درنوبت دریافت چند هکتارزمین ازمنطقه خود هستند که گویا برایشان حلال نیست !؟ حال چرا با وجود اینکه  بحساب مردم دهلران درحوزه آب وخاک درجنوب شهرستان هزینه میشود اما درنهایت منافع این هزینه ها به کیسه افرادی ذی نفوذ  خارج ازاستان ریخته شده وکسانی که تحمل نیم ساعت حضور درگرمای طاقت فرسای دهلران راندارند هزاران هکتار از اراضی ملی ومنابع طبیعی آن را به چنگ آورده وازآن بهره برداری میکنند!؟(نمونه بارز این ادعا واگذاری 6000(شش هزار)هکتار زمین منابع طبیعی دهلران به شرکت نصرخراسان و600(ششصد)هکتار به شرکت فرش لرستان است)
آیا بهترنبود هزاران هکتاراز زمین های  مرغوب دشتهای سمیده وفکه وچم هندی وسمانه که امروز دراختیار افرادی خاص خارج از شهرستان دهلران قراردارد به جوانان دهلرانی فاقد زمین واگذارمیشد تا امروز ما شاهد اینهمه رنج ومشقت خانواده ها درجهت اشتغال بکار فرزندانشان وپدیده شوم مهاجرت ازاین شهرمرزی  نباشیم!؟
سخن آخراینکه آنچه که از قرائن وشواهد پیداست مدیران ارشد استان وبه تبع آن شهرستان همچون گذشته اولویتی هایی بنام محرومیت زدایی ازبرخی مناطق توسعه نیافته واحقاق حقوق ازدست رفته مردم دهلران درحوزه واگذاری اراضی منطقه به افرادغیربومی دردستورکار ندارند و دلیل این امراینست که مدیران دستگاههای اجرایی مدیریت دراین شهرستان را نه برای خدمت  بلکه بعنوان نرده بانی برای صعود میدانند و کش وقوس یک سال اخیر عده ای فرصت طلب جهت کسب مناصب مدیریتی باهرشیوه وروشی و ایجاد بن بست مدیریتی دردهلران بااستفاده ازکانونهای قدرت باعث شده است که متاسفانه تنها مولفه ای که درتصمیم گیری ها وبرنامه ریزی ها لحاظ نشود سرنوشت مردم منطقه باشد.

نظرات   

 
+10 # Guest 1393-07-27 13:20
احسنت آقای پاریاب،شما درد این جوانان محروم را گفتی،ولی کو گوش شنوا؟!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+13 # Guest 1393-07-27 13:21
جالب بود والبته احساس میکنم جوابی بود به مصاحبه اخیر یکی از مسولین استان که گفته یک شبه معاون نشدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+9 # کمال الملک 1393-07-27 13:34
به نظر من درست گفتید/اونای که یک شبه رییس نشدن بخش زیادی از این همه مصیبت متوجهشون است/.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+13 # حق گو 1393-07-27 14:52
بااین نظرموافقم که مدیریت درسالهای گذشته دردهلران بسیارضعیف بوده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+15 # دهلران 1393-07-27 16:11
مسولین استان به نظر میاد که با دهلران ومردمانش .... دارند وگرنه فکری برای این شهرستان وطرح های نیمه کاره ان می نمایند واز این وضع ان را خارج می کردند.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-16 # کا.... 1393-07-27 17:04
ماکه هرچی زمین شهری داشتیم، به انواع مختلف مصادره شدند. چندتیکه زمین کشاورزی خشک ولم یزرع باقی مونده. نیازی به مقاله نوشتن ونحریک کردن نیست.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+11 # تقی 1393-07-27 22:59
آقای پاریاب شما.. مردم ودلسوزان دهلران یک دهه است که این فریادها را سرمی زنند ولی گوش شنوا نیست شورای قبلی شهر دهلران وموسیان هم مصوبات خوبی دراین خصوص داشتند ودردوسال گذشته هم دکتراحمدی بشدت جلواین اقدامات ........ ایستاده والبته برخی مسئولین استان وکشورازآنها حمایت می کنند ولی متاسفانه مامردم دهلران خودمان ازداشته هایمان دفاع نمی کنیم وانتظارداریم دیگران حقمان رابه ما بدهند که دراین دوروزمانه چنین چیزی امکان پذیر نیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-16 # بلاژویچ 1393-07-27 23:06
کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی
صپاص اصتاد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-13 # حق گو 1393-07-30 09:30
توچرا وقتی این مینویسه میسوزی چیزه بدی نگفته چکارداری اینقده بدت میاد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-11 # سکوت 1393-07-30 22:34
به قول معروف آب را بریز همون جایی که میسوزه نکنه فکر کردی همه باید از تو اجازه بگیرن؟البته اگر خودت معرفی میکردی تا ما بفهمیم از کی اجازه بگیرم خیلی بهتر است.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+15 # علی 1393-07-27 23:14
جناب آقای پاریاب تمامی این سوالات رو از نمایندت که بهش رای دادی بپرسشون، چون این بن بست مدیریتی نتیجه این دو سال نمایندگی ایشونه.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+11 # حق گو 1393-07-28 10:47
کاش روزی مشخص بشه که چرا عده ای خاص صدها هکتار زمین ناب دراختیاردارند وعده ای محروم ماندن.خیلی از افراد بانفوذ که سابق دردهلران وایلام پست ومقام داشتن الان صدها هکتارزمین دراختیار دارن این سوالات رو مدیرکل منابع طبیعی و امور اراضی کشاورزی دهلران وایلام باید پاسخگو باشن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+15 # عله 1393-07-28 12:13
جناب علي اقا سي و شش سال از تاريخ انقلاب ميگذرد اگر در سي و چهر سال كار انجام شده و فقط نقص كار در اين دو سال است كه ايشون نماينده است شما يك ادم مريض و غرض ورز هستيد..به نماينده امروز چه ربطي دارد كه فلان اقا در سال 85 ۀدويست هكتار زمين از دهلران تصرف كرده است..فلان شركت از خراسان 5000 هكتار از اراضي دشت سميده را تصاحب كرده بود كه ديگران نشستند و نظاره كردن در دوره نمايندگيشون و اگر در چريان نيستيد در جريان باشيد كه با فشار نماينده اراضي گرفته شده اگر اهل كار هستيد بسم الله...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+17 # بسیجی 1393-07-28 13:54
بنده از بسیجیان دوران جنگ هستم وعضو خانواده ایثارگران درسال 74 که تازه فارغ التحصیل شده بودم وهنوز به خدمت سربازی نرفته بودم جهت دریافت زمین زراعی برتش به فرمانده سپاه وقت دهلران درخواست دادم ولی متأسفانه بهم زمین ندادند .گفتند شما لیسانس دارید فردا میرید کارمند میشی لذا شرایط دریافت زمین ندارید؟!!!! واین درحالی بود که تعداد زیادی از کارمندان ادارات زمین کشاورزی داشتند ودارند!!! بنده وامثال بنده اززمین کشاورزی محروم هستند ولی عده ای که نه بسیجی دارند ونه بومی محل هستند هکتارها زمین می گیرند.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-12 # نورممد 1393-07-28 19:43
برو سراغ شرکت گاز دهلران شاید مشکلت حل بشه. سه پاص اوثتاد. ما اگه تورا نداشتیم کجا میرفتیم. نماینده تون چی توی آستینتون انداخته اوصتاد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+15 # Guest 1393-07-30 13:13
کاش امثال تو بجای حرف مفت زدن زحمت میکشیدین که مشکلات رو بیان میکردین تا این زحمات به گردن یکی دونفر نمی افتاد.دراینکه بیسوادی هیچ شکی نیست لازم نیست ظاهرسازی کنی ولی چون اسمه نماینده آوردی پس لازمه بدونی شما اگه ازطیف مخالف نماینده درانتخابات هستی که الان باید بجای طعنه زدن ازش تمجید کنی چون برخلاف گذشته طرفداراش مایوس شدن ومخالفینش سرمست وپیروز امثال .............. وغیره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+13 # امیرکبیر 1393-07-29 10:20
کاربران عزیز اصل مظلب پاراگراف آخر است . جایی که میگه :
مدیران دستگاههای اجرایی مدیریت دراین شهرستان را نه برای خدمت بلکه بعنوان نرده بانی برای صعود میدانند و کش وقوس یک سال اخیر عده ای فرصت طلب جهت کسب مناصب مدیریتی باهرشیوه وروشی و ایجاد بن بست مدیریتی دردهلران بااستفاده ازکانونهای قدرت باعث شده است که متاسفانه تنها مولفه ای که درتصمیم گیری ها وبرنامه ریزی ها لحاظ نشود سرنوشت مردم منطقه باشد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+11 # دل واپس 1393-07-29 10:23
درود بر شما
این مطالبه به حق مردم این شهرستان است ؛ جناب آقای استاندار چرا از این ظرفیت ها استفاده نمی شود ؟ گره کار کجاست ؟ چرا نماینده محترم شهرستان تاکنون در این زمینه تلاشی انجام نداده و از مسئولان کشوری و استانی درخواست پیگیری نبوده ؟ اگر مشکلی وجود دارد چرا پاسخی داده نمی شود؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+14 # معلم 1393-07-29 10:26
امیدوارم استانداری یا فرمانداری جوابیه ای برای این مطلب بنویسند . سکوت آنها یعنی چه ؟ یا آقای پاریاب درست ننوشته یا واقعا استانداری و فرمانداری می دانند اما جواب نمی دهند/
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+15 # شهریار 1393-07-29 10:56
دهلران شهردار نداره . مدیر هلال احمر نداره . اداره آموزش و پرورش هم مدیر نداره و به صورت سرپرستی اداره میشن
ای کاش در مورد بی مدیر بودن این ادارات مطلبی می نوشتی برادر پاریاب
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+14 # احمد 1393-07-29 13:43
خلاصه و مفید نوشتی ، ولی خوب نوشتی .نا جایی که من به یاد دارم اینگونه سوالات هیچوقت پاسخ داده نمی شوند.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+18 # اعتدال 1393-07-29 15:36
در جواب شهریار نماینده ی حوزه ی جنوب سد راه مدیر جدید اموزش پرورش شده یا یکی از بستگان .... یا ......اقای استاندار فکری به حال اموزش پرورش های حوزه ی جنوب بکنید چون اقای نماینده در انتخاب مدیر مدرسه ی روستایی هم دخالت می کند همه می دانند از اقدامات زیر بنایی نماینده است التماس دعا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+13 # Guest 1393-07-30 13:07
یکی ازفرمانداران سابق دهلران درچم هندی سیصد هکتاربنام برادرانش زمین تصاحب نموده است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+12 # Guest 1393-07-30 14:59
اقای .... که دو فرماندار پیش از فرماندار کنونی ...... بود و الان هم تو یکی از سازمانهای مهم تهران بردنش بالغ بر200 هکتار زمبن ابی در دهلران تصاحب کرده
کسی هست پیگیری کنه طبق چه حق و اساسی بهش دادند؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+18 # فارابی 1393-07-30 19:21
درود برتو که شجاعانه به میدان رانت خواران وزمین خواران زده ای ولی دوست عزیز احتیاط کن که زمین خواران زمینت نزنند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+14 # دهلرانی 1393-07-30 19:47
نویسنده محترم تا دیروز طرفدار نماینده بودی و در انتخابات براش تلاش کردی . حالا چرا منتقد همه شدی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/
تعجبه والله
این انتقادات را به نماینده ات بگو . شاید جوابی داد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-12 # دانشجوی مقیم تهران 1393-08-02 18:42
من از دانشجویان استاد پاریاب بوده ام. از نزدیک وطی 6ترم کلاسی که ایشان باماداشت، باروحیه وخصوصیات اخلاقی وهوش وقلم وی آشنایی بسیار دارم. قطعا قلم وی، تدریس وی وبیانات ایشان می تواند راهگشای بسیاری ازچالشهای مدیریتی دراستان باشد. باورکنید که اگر ضوابط سالم مدیریتی وعلمی دراستان ماحاکم باشد ایشان می توانند یک دکترآذر ودکتراحمدی دیگر برای استانمان باشند.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+15 # انسان 1393-07-30 21:47
نویسده ی مقاله تا دیروز دم از دکتر وقومیت و.....زد این ها را به نماینده ات چرا نمی گویی چون خوب پی گیر است از جمله پی گیر انتصاب بستگانش در سمت مدیر اموزش پرورش دهلران والان به 10 ماه رسید وپی گیر استخدام بستگانش در چشمه خوش
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-14 # کشاورزی 1393-08-02 10:20
سلام. برخی شرکت ها مثلا شرکت گاز دهلران قواعد رارعایت کنند تابرادرپاریاب مقاله ننویسید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+12 # Guest 1393-08-02 21:58
بیطرفی شرط کار رسانه ای است.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-13 # دانشگاهی 1393-08-02 23:19
حرف حق تلخه. برخی شایداین سخنان به ذوقشون خوش نیاد اما استاد پاریاب خوب مسایل رابیان کرده اند. تاکیدی که استاد پاریاب به قانون مداری دارد برای ما دانشگاهیان نا آشنا نیست. ایشان همواره به دانشجویانش گفته که درهرشرایطی پایبند به ضوابط باشید برای این است که همواره کلاسهای درس دانشگاه ایشان مملو ازدانشجویان افتخاری است که باعلاقه ار محضرایشان استفاده می کنند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+13 # الله یار 1393-08-03 11:46
نوشتن ونویسندگی فقط مختص دانشگاهیان واساتید نیست -نوشتن شجاعت میخواهد که خیلی ها ندارند فقط بلدن ازروی حسادت نقد کنند -شما که به این آقا اینگونه میتازید بدانید یک هزارم این بنده خدا سواد ندارید فقط ازاین میترسید که این بازهم بنویسد ....
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+15 # Guest 1393-08-03 10:08
منتقدان بد جوري ميسوزند بازهم بنويس
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+18 # دوست 1393-08-03 12:54
چرااینقده ازاین پاریاب میترسند انصافا خواب رابرچشمان عده ای حرام کرده دستمریزاد .البته میدانم که باکی ازاین منتقدین ندارد چون اگه اینطور نبود با آگاهی کامل بااینها طرف نمیشددهرصورت امیدوارم موفق باشد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+14 # Guest 1393-08-03 14:21
محض اطلاع اونایی که با نامهای....انسان...ودهلرانی
اون 6000هکتار که ..... تصرف کرده بود در اولین ماههای نمایندگی دکتر ....و با پیگیریهای ایشان از .... دراومده
در ضمن متن اقای پاریاب ربطی به نماینده و انتقادی از وی نیست که الان شما اینطور نظر نوشتید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-12 # دکترای حقوق 1393-08-03 16:13
طی این مدت آشنایی که در دانشگاه های آزاد وپیام نور وعلمی کاربردی بااستاد پاریاب داشته ام، ازنزدیک باافکارش وخواسته های فکریش آشنایی دارم. باورکنید وقتی کلاس های درسی استاد پاریاب شروع می شوند دانشگاه مملو ازدانشجوست. گاهی اوقات من وبرخی دیگر ازاساتید دانشگاهی هم در کلاس ایشان حاضرمی شویم و از محضراین استاد گرانمایه بهره می بریم. واقعا یکی از دیدگاهها اغراق نکرده است که ایشان درهوش ودرایت وذکاوت همچون دکتر آذر ودکتر احمدی است.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+12 # امیدعلی 1393-08-04 07:45
دکتر.... ودکتر.... با استفاده ازامتیاز رزمندگی به این مدارج رسیده اند وسواد خواندن ونوشتن هم ندارن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+14 # طرفدار حسین 1393-08-03 17:53
چهار نفر مثل این پاریاب دردهلران باشه نیازی به نماینده واستاندار نبودولی افسوس که رانت خواران طرفداران بیشتری دارند!!!!!!!!!! !
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+15 # آشنا 1393-08-03 18:00
بحثه آقای پاریاب انتقاد ازشخص خاصی نیست بحثه ایشان نقدی است برفرهنگ غلط مدیریت دراستان که دراین فرهنگ همه چیز فدای رانت وویژه خواران شده ودراین فرهنگ مدیریت را ملک شخصی دانسته وهرکس درحوزه کاری خود بدون توجه به منفعت عموم منافع خود را ارجح تر دانسته که این موضوع سمی مهلک برای جامعه است-درود بر پاریاب بازهم بنویس لطفا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-12 # جعفر ازطبس 1393-08-03 20:55
ازهمکلاسی های دوران دانشجویی باخبرشدم که استاد پاریاب مقاله نوشته. خیلی خوشحال شدم. از راه دور سلام می کنم به استاد پاریاب. بنده تمام دوران کارشناسی خودرا دانشجوی استاد پاریاب بودم. اگه ایشون نبود ما قطعا چشم انداز خوبی به آینده نداشتیم. کلاسای درسیش بیست بیست بود. همه حتی اساتید دیگه خودشون راشاگرد ایشون می دونستند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-12 # روانشناس 1393-08-04 10:03
بنظرم مدیرسایت باید فهمیده باشه شما مشکل دارین بنابراین نباید اینقده اراجیفه شما بااسامی مختلف رو منعکس کنه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-13 # Guest 1393-08-05 22:01
شاید نویسنده از آشنایان مدیر سایت باشه؟! اگر نیست چرا کامنتهای یه نفر با اسامی مختلف وبا یک مضمون نمایش میده؟!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-14 # مهسا از اصفهان 1393-08-03 18:56
همیشه دیدگاه ها ونوشته های استاد پاریاب را پیگیری کرد ه ام. اما آنچه اینبارمرابه نوشتن نظر واداشت، کم لطفی برخی نظردهندگان بود. برادران وخواهران عزیز: بیان علمی ومتین همراه باصبر وحوصله ی استاد پاریاب مایه ی افتخارتمامی دانشجویان بوده است. هرکس بااندیشه های این مردبزرگ ودردانه ی ایلام آشنایی داشته باشد، متوجه انتقادات غیرعلمی خود خواهدشد. کاش عزیزان ایلامی قدرنخبگان سیاسی خویش رابدانند وبه جای فراری دادن یامهاجرت آنها به استان های دیگر، ازنظرات ارزشمندآنها درپست های مدیریتی ویا نمایندگی مجلس ازآن هااستفاده کنند. به امید این که روزی ایشان رادرمجلس شورای اسلامی ببینیم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+13 # امیدعلی 1393-08-04 07:48
مهسا جان توهمان نورممد دانشگاهی دکترای حقوق کشاورزی انسان هستی ولی فکر کنم قبل ازهرچیز یک زمین خواری که اینقده به آب وآتش میزنی که این مقاله را مسخره کنی بابا زیاد خودتو اذیت نکن همه متوجه شدن تو هم یک زمین خواری که نگران شدی فقط
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+16 # حق گو 1393-08-04 10:05
بااینکارا نمیتونید مانع پاریاب بشین که دسته همه رو روکنه منتظر مقاله بعدی باشید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+13 # دکارت 1393-08-04 10:44
دراینکه پاریاب استاد .باسواد وخوش فکر هست اصلا اشتباه نکردید هرچند شما قصدتون تحقیر ایشان بود اما بدانید الان دانشگاه آزاد وپیام نور بردی زرین آباد هم داره مدرک فوق لیسانس میده پس به مدرک نیست وبه مدارکتون ننازید اگر مدعی هستید بسم الله شما هم توانایی خود را درمعرض دید قراردهید البته اگر هم تاحالا تلاش کردید و نتیجه نداشته مقصر امثال پاریاب نیستند .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+14 # یاقوت سیاه 1393-08-04 11:04
میگم دکترولیزاده رو چه جوری میخاین ساکت کنین اونم شروع کرده ؟پیشنهاد میکنم اینترنت دهلران را یا قطع کنید یا سرعتشو ببرین پایین تر تا اینا نتونن علیه مدیران دوزیست بنویسن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+15 # عمو رحیم 1393-08-04 15:46
درود بر آقای پاریاب ، مسئولین باید فکری به حال جوانان جویای کار بکنند و به فکر مدیریت ضعیف شهرستان باشند تا از این مدیریت دوزیستی رها شویم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-12 # جبارزرین آباد 1393-08-06 18:07
سلام. بنده هم کاملا بانظرات حسین پاریاب کاملا موافقم. پدیده رانت خواری درهمه جا دیده می شود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-10 # Guest 1393-08-07 09:34
جباردوستته خوب میشناسیش- بدجوری ازنوشتن پاریاب درعذابی چکارت کرده؟!!!!!!!!!1
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-13 # الله یار 1393-08-07 14:11
مدیر سایت محترم باتوجه به غرض ورزی شخصی خاص و اهانت به نویسنده خواهشمنداست ازانعکاس نظرات دوپهلو وکنایه دارخودداری کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-12 # شاگرد/ لاهیجان 1393-08-07 22:05
...... راه دور دستان هنرمند و قلم فرسایش را می بوسم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-12 # شیخه 1393-08-08 10:02
به نظرم نباید موجبات آزرده خاطرکردن برخی نخبگان ایلام رافراهم کنیم. هرکس دغدغه ی رفع مشکلات این استان رادارد باید ستود. قدرآذر-حیاتی- علیدادی و... راندانستیم ومهاجرت کردند. امروزه باید قدرنخبگان وقلم به دستان توانا را بدانیم تانکند دراستان های دیگر مشغول به کارشوند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-11 # مورموری 1393-08-08 11:06
سلام بر برادر ارجمندآقای پاریاب. بیان برخی مشکلات زیرساختی استان ایلام برای من که هرروز شاهد پس لرزه های زمینم چون آبی بود بر آتش. کاش قلم دلنشینت درجهت رفع برخی مشکلات مردم مورموری هم به کارگرفته شود. وکاش خودبیایی مشکلات مارا ازنزدیک ببینی ومطلب یامطالبی کوبنده بنویسی تاشاید افاقه شود. محتاجیم به شما وتمام قلم به دستان شجاع
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-11 # منتقد1 1393-08-08 16:33
سلام بر نویسنده. واقعا خداخیرت دهد که این مشکل راگفتی. به نظربنده هم اگربخشی ازبودجه به روستاهای شمالی همچون: حاضرمیل وسنگرنادر و مازعبدلی وهاویان که هم زمین های زیادی دارند هم خاکشان حاصل خیزاست اختصاص بدهند، رونق زیادی پیدامیکنند. البته بنده متوجه شدم که برخی ها ازمقاله ی شما مطلع شدند وزمزمه ی تقسیم بخشی از زمینها به کسانی که زمین نگرفتندازهمین ابتدا به گوش می رسد. خدا خیرت دهد ومرحبا که صدای اعتراض ما دراین شهرستان شده ای.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-12 # واقعیت 1393-08-09 02:15
باسلام برخوانندگان- این نوشته به طورخلاصه دوپیام عمده دارد: یکی این که برابر با روستاهای جنوبی، بودجه ی مناسب درروستاهای شمالی شهرستان هم هزینه گردد و دوم این که به متقاضیان بیکار، زمین اهدا گردد. این دوپیام بجا ومنطقی اند چراکه هم خاک کشاورزی روستاهای شمالی حاصلخیزتراست وهم این که زمین های زیادتر وهموارتری نسبت به قسمت جنوبی دارد. همواربودن، گستردگی وحاصلخیزی زمین های روستاهایی چون اناران و تم تم آب وچه شوره و خروزان و...از قسمت جنوبی چون جلیزی و دشت عباس و...بهتر وبیشتراست.
هم اینکه باتوجه به وفور بارندگی دراین چندسال اخیر، به برخی متفاضیان بیکار در دهلران و روستاهایی جون سنگرنادر زمین اهدا گردد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-11 # همشهری 1393-08-09 13:52
مرحبا ومرحبا وباز هم مرحبا برقلم به دست شجاع دهلران. چه زیبامشکل رابیان کردی وچه دقیق برهدف زدی. آب درلانه ی موریانه هاریختی. درود بر شما وسپاس از نوشته ات. انشاالله یکی دومقاله ی دیگر بخش زیادی از مشکلات تخصیص اعتبار به مناطق شمالی و تقسیم زمین های زمین خواران را حل خواهد کرد. مرحبا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-9 # جواب عله 1393-08-09 17:23
درجواب عله درکامنت قبلی باید بگم که طرفداری کردن ازنماینده به صورت غیرعلمی ونپخته کاری درست نیست. اتفاقا نماینده باید در جلوگیری کردن اززمین خواری عده ای دخالت می کرد همانطور که برادر پاریاب به درستی به این معضل و راه حل آن اشاره کرده است. آقای عله حرف حق تلخ است اما باید زده شود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-10 # نورسعید 1393-08-09 18:37
هیچ کس نمی تواند بدون تحلیل عملکرد یک نماینده در پایان دوره ی 4ساله اش درک صحیحی از نتیجه گیری داشته باشد. بنده نظرات برخی دوستان چون عله والله یار ونورممد وجواب عله را که نگاه میکنم میبینم همه از روی تعصب یاغرض نوشته شده اند. متاسفانه هنوز نتوانسته اید درک درستی از این مقاله ی علمی که قطعا ازروی تجربه وتحقیق نمونه گیری نگاشته شده است داشته باشید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-12 # نوره 1393-08-09 20:27
هیچ کس نمی تواند بدون تحلیل عملکرد یک نماینده در پایان دوره ی 4ساله اش درک صحیحی از نتیجه گیری آن داشته باشد. بنده نظرات برخی دوستان چون عله والله یار ونورممد وامیدعلی وشیخه وجواب عله را که نگاه میکنم میبینم همه از روی تعصب یاغرض نوشته شده اند. متاسفانه هنوز نتوانسته اید درک درستی از این مقاله ی علمی داشته باشید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+14 # عله 2 1393-08-10 11:23
خواب برچشم كسي حرام كردي بااين مقاله نوشتنت معلومه كه اين بنده خدا چه عذابي ميكشه مرتب كامنت ميزاره فكر كنم مرخصي گرفته ده روزي ميشه زندگيشو بهم ريختي
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 # ص.... 1393-08-10 18:37
آقای عله2 جنابعالی از چی ناراحتی ومی سوزی که قصد توهین یاریشخند مقاله ونظرات کاربران را داری. به نظر بنده هدف شما سیاهنمایی ومنحرف کردن ذهن خوانندگانه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-5 # محمد 1393-08-10 21:38
نقل قول کردن ص....:
آقای عله2 جنابعالی از چی ناراحتی ومی سوزی که قصد توهین یاریشخند مقاله ونظرات کاربران را داری. به نظر بنده هدف شما سیاهنمایی ومنحرف کردن ذهن خوانندگانه

نقل قول کردن ص....:
آقای عله2 جنابعالی از چی ناراحتی ومی سوزی که قصد توهین یاریشخند مقاله ونظرات کاربران را داری. به نظر بنده هدف شما سیاهنمایی ومنحرف کردن ذهن خوانندگانه


نقل قول کردن نوره:
هیچ کس نمی تواند بدون تحلیل عملکرد یک نماینده در پایان دوره ی 4ساله اش درک صحیحی از نتیجه گیری آن داشته باشد. بنده نظرات برخی دوستان چون عله والله یار ونورممد وامیدعلی وشیخه وجواب عله را که نگاه میکنم میبینم همه از روی تعصب یاغرض نوشته شده اند. متاسفانه هنوز نتوانسته اید درک درستی از این مقاله ی علمی داشته باشید

نقل قول کردن نوره:
هیچ کس نمی تواند بدون تحلیل عملکرد یک نماینده در پایان دوره ی 4ساله اش درک صحیحی از نتیجه گیری آن داشته باشد. بنده نظرات برخی دوستان چون عله والله یار ونورممد وامیدعلی وشیخه وجواب عله را که نگاه میکنم میبینم همه از روی تعصب یاغرض نوشته شده اند. متاسفانه هنوز نتوانسته اید درک درستی از این مقاله ی علمی داشته باشید


طرفداری کردن ازنماینده قطعا به دلیل وابستگی قومی یاجناحی است. نمایندگان مناطق ما معمولا یکبارمصرفند. بیخودی تلاش نکن که این بار کسی بهش توجهی نداره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-7 # عله 3 1393-08-10 21:48
اقایان عله 1 و عله 2 جناب پاریاب مطلبی را درست و بجا نوشته .مطمئن باش جناب نویسنده در نوشتارش کوتاه نخواهد امد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-8 # عله4 1393-08-10 22:24
دولت تدبیروامید، دولتی اعتدال گراست وانتقاد پذیر است. البته انتقاد باید درجهت اصلاح امور باشد نه تخطئه ی یک نظر یا نوشته.
آقایان عله 1 وعله 2 وعله3: کاش دربرخوردباقضایا کمی واقع بین بودید وبراساس احساس یا هیجان به انتقاد دیگران نپردازید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-9 # عله 5 از مالدیو 1393-08-10 22:59
انتقاد سازنده حق همه است و باید از تخریب دوری جست.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-5 # دوست عله 1 1393-08-10 23:17
فکر نکنم این همه اسامی عله در استان داشته باشی خلاصه برای برادران عله ارزوی موفقیت و سربلندی داریم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-7 # عله6 1393-08-10 23:24
بنده با تمام نظرات عله های 1 و3 و5 موافقم اما محتوای کامنت عله ی 2 وعله ی 4تاحدودی بدور ازواقعیت است.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 # جزیره عله 1393-08-11 19:43
عجب شلم شوربایی به پاکرده این عله. خخخخخخخ فقط سس هزارجزیره عله را کم داره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-8 # Guest 1393-08-11 11:03
مدیر سایت لطفا بجای عله ها نقطه چین بزار که بعضی متاسفانه اهمیت نوشته ها و سایت را به تمسخر می گیرند.ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 # هزاران عله 1393-08-11 14:54
طرح هزاران عله، رویایی شیرین درجهت رسیدن به برخی آرزوهاست. امیداست در طرح نوشته هایی برای آیندگان، همراه همیشه ی نویسندگان باشیم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-5 # ale 1393-08-11 17:57
آقای عله: بادیگران آره با ما هم بله. لطفا دوپهلو نباش که رفقا راخوش نمی آید. شاعر گفته بادیگران به ازاین بودی که با مابودی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-4 # برنج عله 1393-08-11 20:54
نقل قول کردن جزیره عله:
عجب شلم شوربایی به پاکرده این عله. خخخخخخخ فقط سس هزارجزیره عله را کم داره


لطفا تبلیغات نفرمایید. سس هزارجزیره عله چه ربطی به موضوع دارد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # اپون 1393-08-12 01:05
سلام. درج این نظرات با اسمی مشابه صحیح نیست. باید به همدیگر احترام گذاشت. قربان همه ی کاربران عزیز ومحترم برم. قِربانت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # نجاتی 1393-08-12 01:27
به نظرم حرف نویسنده کاملا درست است. مسئولان نباید این شهرستان را بدون مدیریت به خال خود رهاکنند. هرچی باشد پهناورنرین شهرستان است وامکانات فراوان دارد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # بنویس 1393-08-15 00:39
اگر مسئول دفتر نماینده می ذاشت معاون فرماندار بشی بازم این مطالب می نوشتی به خدا نه اون همه طرفداری به جایی ختم نشد حالا منتقد شدی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # حق گو 1393-08-17 14:00
حسه حسادت بعضی هارو کور کرده تاجاییکه مطلب رانخوانده نقدش میکنند الحسود لایسود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # آبی 1393-08-18 22:26
برادر حق گو. قطعا کاربرانی بودن که متن مقاله را چندبارخواندند واستفاده کردند. از برخی خرده گیران نا اهل نباید ناراحت شد یا انتظاری داشت. بگذار درنادانی وحسادتشان غوطه بخورند. انسان اگرپشتکار داشته باشد وباهدف بنویسد نباید از برخی ناملایمتی ها دلخورگردد. مخاطب شما که اینها نبودند.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group