▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

يكشنبه 4 فروردين 1398 Sunday 24 March 2019 17 رجب 1440

آخرین اخبار سایت

آزاد سازی مهران

مهر به ايران بازگشت / ولي مهران درمهران ماند

 

 

 

اختصاصی عصرایلام/فرج اله صیدمحمدی/ مهرانيها مهر ماه59 را خيلي خوب به یاد دارند، همانطور كه ما 31 شهريور1359 را درخاطر داریم . دوم مهر 59 را ايلاميها و مهرانيها با درد مي شناسند. مام ميهن اشغال شد – مهران زمين خورد - مهران تخليه شد. همه شهر چشم شده بود همه چشم اشك ،همه اشك خون و خونها همه به جوش آمده بود و در شهر ريخته شده بود.

مردم مهران مردمي كشاورز و دامدار بودند اسلحه نداشتند و تنها سلاح جنگي آنها ((برنو)) بود كه آن هم قابليت بالايي نداشت.

مهران به عراق و بغداد نزديك بود بيشتر از 175 كيلومتر از مرز مهران و ايلام و ايران به اشغال دنيا در آمد، مهران جهان كوچكي بود كه در چنگال دنياي بزرگ خون دل مي ريخت .

 خاك مهران اشغال شد ولي روح مهران آزاد بود. شهر تخليه شد و مردم با ديدگان بغض آلود براي حفظ حريمها و حفظ ناموسها از مهلكه گريختند و هجرت نمودند، هجرتي براي فرار از هجرت ناموسها و ارزشها .

صداي گريه هاي كودكان ودرينگ درينگ گردنبند الله برگردن دختران همزمان شده بود با دعاي مادران و از زير قرآن رد كردن پسران وشوهران خود براي رفتن به جنگ با اهريمن . به اجبار گوشواره اشغال بر گوش مهران انداخته شد تا صدام فكر خام خود را مبني بر اشغال مهران وبعد تمام ايران اجرائي كند. اين گوشواره هر روز بر گوش مام ميهن تنگ تر مي شد و كم كم گلوي شهر  سخت در دستان غارتگران مي فشرد و نفس ها بند مي شد.

حميدرضا باباخاني از رزمندگان لشكر27 محمد رسول الله كه از اوايل درگيري در مهران حضور داشت مي گويد اوضاع روز به روز بدتر مي شد شهر زير توپخانه و آتش نفس نمي كشيد. او مي گويد ما وقتي پشت وانت نشستيم و اسباب و اثاثيه خود را هر چند محدود برداشتيم و زنان و بچه ها را ازمعركه دوركرديم تا راهي ايلام شويم هرچه از مهران دور مي شديم انگار همه وجود ما در شهر جا مانده بود، هرچه دورتر مي شديم خمپاره ها را بر سقف خانه ها و بر سر و روي مردم بي گناه به وضوح مي ديديم- ويرانگري سرشت جنگ است و اين هجوم هم از ان ويرانگري خالي نبود .

وقتي زن و بچه هارا از شهر دور می كردند تا برگردند و دفاع كنندشاید در مسير به اين مسئله فكر مي كردند چرا اين جنگ شروع شد و به چه جرمي نخلها را سر بريدند و سر كله قندي را شكستند وخون آلود به كام مردم تلخ كردند . قلا ويزان هنوز هم انگشت به دهان منتظر جواب است.

دفاع مقدس و پاك شروع شد حس رزمندگان از دفاع فقط ايستادن نبود بلكه این حس به خاطر ايمان و عشق به آرمانها و ملت و ميهن بود كه دفاع را دفاع مقدس كرده است .

از مهر 59 تا خرداد 61، مهران به عنوان عقبه لجستيكي و تداركاتي دشمن قلمداد مي شد . به سرعت تمام اثاث خانه ها و اموال مردم بر كاميونهاي عراق بار زده و به طرف خاك عراق گسيل داشتند . چيزي كمتر از مغول نبودند – كه آمدند و بردند و كشتند و سوزاندند و رفتند . مغول زمان كه هواي كشور گشايي به سرش زده بود.صدام كه هنوز نيروي اراده و ايمان ايراني را نديده بود و در ايران هم كه تازه انقلاب شكوهمندي اتفاق افتاده بود واین انقلاب  همچون نهالی نوپابود و شكل واقعي خود را پيدا نكرده بود ،فرصت را مغتنم شمرد و با پشتوانه كشورهاي عربي و اروپا و امريكا اقدام به لشكركشي به كشور عزيزمان ايران كرد – هنوز به همراه ايادي استكباري از شراب عربي مست بودند و سرشان به تير اراده و ايمان ايراني نخورده بود ، مهران را تسخير كردند.

. در ارديبهشت 65 روش عراق براي حفظ اشغال مهران عوض شد، استراتژي دفاع متحرك كه صدام به شخصه مديريت و فرماندهي آن را برعهده داشت اشغال مهران را به ثبات بيشتري رساند.از مهرماه 59 تا تير ماه 65 عملياتهاي زيادي براي آزادسازي مهران قلاويزان و كله قندي صورت گرفت اما بنا بر نبود امكانات نظامي لازم و وجود قواي تا بن دندان مسلح ارتش بعث اين امر محقق نشدو جسته گريخته مناطقي آزاد مي شدند و مجدد اشغال مي شد .

ضرورت آزاد سازي مهران براي فرماندهان و رزمندگان در جبهه هاي نبرد اجتناب ناپذير بود چرا كه امام خميني (ره) فرمانده كل قوا فرموده بودند مهران چه شد ؟ مهران بايد آزاد شود. همه دلشان مي خواست خبرهاي خوشي را به حضرت امام برسانند. به ياد واقعه كربلا و شهادت مظلومانه حضرت ابوالفضل العباس(ع) عمليات آزادسازي مهران شروع شد.

عمليات كربلاي 1 با رمز يا ابوالفضل العباس ادركني ساعت 22/30 نهم تير ماه 65 آغاز شد.شب عمليات حال و هواي ديگري داشت ،حاج حميد شفيعي در كتاب خاطرات خود مي نويسد : شب عمليات فرا رسيد ، قرار شد هنگام غروب بچه ها نمازشان را بخوانند و حركت كنند . نماز مغرب شروع شد . حدود 15 دقيقه طول كشيد، از بس بچه ها در حال نماز گريه كردند نه امام جماعت مي توانست از ركوع بلند شود نه ديگران ،همه در ركوع و سجده با گريه هاي شديد مانده بودند ، مكبر كه جلو ايستاده بود در حالي كه بشدت گريه مي كرد هر چند لحظه مي گفت برادرها تو را به خدا تمام كنيد. نماز مغرب كه تمام شد امام جماعت خيلي التماس كرد كه نماز عشاء را زودتر تمام كنند بچه ها گفتند اين نماز آخر ماست و مي خواهيم با خدا حرف بزنيم .حاضريم مقداري از راه را بدويم ولي نماز را زودتر تمام نكنيم ، تاريخ چنين نمازهايي را  کمتر به خود ديد.

عملیات آزاد سازي شهر راهبردي مهران در منطقه اي گسترده 175 كيلومتري مربع در دومحور جاده ايلام – مهران – و جاده دهلران – مهران آغاز شد.همزمان با اعلام رمز، نيروهاي خودي به دشمن حمله كردند و در بيشتر محورها، بدون هيچ مشكل اساسي، خطوط دشمن را شكسته ، در داخل مواضع دشمن نفوذ كردند . تنها در محور لشكر 25 كربلا ، در ارتفاعات قلاويزان به دليل استحكامات و موانع زياد دشمن ،حركت با كندي صورت مي گرفت و بالاخره پس از يك ساعت درگيري فرمانده گردان خط شكن ، اعلام كرد پيشروي در اين محور وجود ندارد و بايد تدبيري در اين رابطه اتخاذ شود. در آن لحظه به دستور فرمانده لشكر 25 كربلا ، همه خودروهاي موجود در منطقه ، اعم از وانت ، وسايل مهندسي و زرهي با چراغ روشن و با سرعت به طرف خط حركت كردند. با حركت اين ستون و وارد شدن در ميدان نبرد ، نيروهاي دشمن متزلزل شده، در حالي كه از ديدن چنين منظره اي وحشت كرده بودند بدون مقاومت ، اقدام به عقب نشيني كردند و سپس نيروهاي پياده به عمليات ادامه دادند . يگان هاي ارتش همزمان با شروع عمليات در محور (شمال مهران ) تظاهر به حمله كردند و با اجراي آتش توپخانه و تير مستقيم ، دشمن را مشغول كردند . موانع دشمن در اين محور به حدي فشرده بود كه با اجراي آتش تا مدت ها تله هاي منور، منطقه فوق را روشن كرده بود . فرداي آن شب ساعت 11 «مهران» آزاد شد. مهران آزاد شد قلب امام شاد شد . حضرت امام خميني (ره) در مورد آزاد سازي مهران فرمودند :مهران را هم خدا آزاد كرد همان جمله معروفي كه در مورد خرمشهر به كار بردندو نيروي ايمان ،مهران را هم آزاد كرد.
آری وقتي مسير ايلام تا مهران را طي مي كني لاشه هاي تانك برجامانده بر سكوهاي سيماني را مي بيني كه زماني مي تاختند و شهر را زير زنجيرهاي چرخ  و گلوله هاي خود آبكش مي كردند  يك موزه هميشگي از تاريخ جنگ است. تاريخ مظلوميت مهران را ديد و تاريخ جنگ ورق خورد و مهر به ايران بازگشت و مام وطن كه در مهر ماه پنجاه ونه در چنگال نامحرم افتاده بود در ده تير ماه 65 بعد از 6سال به صورت كامل آزاد شد تا هم اكنون  جانبازان سرافراز، پيدا شدن پيكر شهداي گمنام ، شهيد و جانباز شدن توسط مينهاي برجامانده از جنگ گواهي دهند كه هنوز جنگ ناتمام است و اثرات آن باقي است.
شهيد رضادستواره ،قيصرموسي بيگي،رحمان حسيني وحميدرضا دستگير از لاله هاي پرپري بودند كه دشمن سرزمين مهربانيها را بيرون راندند.

صداي خس خس سينه يك جانباز سرافراز كه موجي وتشنجي بود و اثرات دود ،باروت ، خمپاره وگلوله در بدنش معلوم بود صداي جنگ را براي نسل سوم انقلاب تداعي مي كند نفس هاي او غنيمت جنگ بود . وقتي از آزاد سازي مهران حرف مي زد اشك شوق چشماشو سرخ مي كرد هم اثرات جنگ از اشكش معلوم بود و هم ذوق آزاد سازي مهران .
بهشت آب وجارو شد جلوي پاي 5879 شهيد منطقه عمومي مهران،اما برشانه زندگان مهران گردوغباري از محروميت نشسته است، مهران گمنام بسياردارد وگمنام است مهران.مهران ساده زيست ،ساده جنگيد ،ساده ماند وساده خواهد ماند.
ماآزادسازي مهران در عمليات كربلاي 1را دربوق وكرنا نكرديم ،شايد در سكوت شهيدشدن ،براي شهداي ما مقدر شده بود.
جاي دست وپا زدن مهران برچهره خراشيده تانكهاي به جامانده عراقي مانده است وردپاي خيال برمخيله اعراب براي اشغال مهران قهرمان باقی است.اشغال 6ساله مهران روح وروان مهرانيها راهنوز هم مي خراشد ودرون مهران راغده اي از مين در برگرفته وسلولهلي خاكي اش را آفت زده نموده است.آري مهران در مهران ماند وهيچ نگاهي صورت زخمي مهران را نوازش نكرد.

 

 

 

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group