▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

چهارشنبه 29 اسفند 1397 Wednesday 20 March 2019 13 رجب 1440

آخرین اخبار سایت

تحلیل عصر ایلام

گنجی خان!

گنجی خان,محمد نعمتی,عصر ایلام,هاشم پالیزبان تحلیل عصر ایلام/محمد نعمتی /گنج را نماد ثروت و خان را نماد قدرت می دانند و گنجی خان در واقع نمادی از انسانهایی است كه هم صاحب ثروت هستند و هم صاحب قدرت

هنوز هم شاید برخی معّلمان عزیز از دانش آموزان می پرسند كه علم بهتر است یا ثروت ؟سؤالی كه از  سالها پیش  ، بیش از هر سؤال و پرسش دیگری مطرح وتا به امروز  ذهنمان رامشغول خود نموده  است .

شاید برخی از ما هنوز در یافتن پاسخ آن ناكام مانده ایم كهبالاخره علم بهتر است یا ثروت ؟  امروزه برخی  ثروت را به نام  علم و دانایی  تعریف میكنند و صاحبان علم را ثروتمندترین انسانها می دانند  هر كدام از ما آدم های دیروز و مدعیان انسانیت مدرن امروز پاسخ های مشابه یا متفاوتی برای این سوال و هزاران پرسش دیگری  كه بی جواب مانده اند داریم.

 سریال گنجی خان شاید در تلاش بود تا پاسخیبرای این سؤال مزمن  ما بیابد  در این نوشته قصد بررسی ساختار تلویزیونی سریال را ندارم و آنرا به اهل فن و صاحب نظران این عرصه واگذار می كنم اما با نگاهی اجتماعی به هنجارهاو ناهنجاریهای امروز جامعه به تحلیل بخشهایی از آن می پردازم. گنج را نماد ثروت و خانرا نماد قدرت می دانند و گنجی خان در واقع نمادی از انسانهایی است كه هم صاحب ثروت هستند و هم صاحب قدرت . این نسل از انسانها از دیرباز تا به امروز وجود داشته و صحنه یاجتماعی جوامع بشری را دستخوش تغییرات فراوانی نموده اند.

در طول تاریخ تكامل جوامع بشری بسیاری از هنجارها و ناهنجاری ها دگرگون شده و كاركردهای آنها دستخوش تغییرات فراوانی گشته است . گنجی خان كه در روزگار خود صاحب ثروت و قدرت وخدم وحشم  بود با ورود به دنیای امروز ما ، دچار حیرت و سرگردانی گشته  و هاج و واج عطای ماندن را به لقایش بخشید و با خدم و حشم خود راهی ناكجا آباد دیروزشد .

شاید اولین پرسشی كه  سریال گنجی خان به گنجینه ی سوالات بی پاسخمان افزود اینكه چرا با آن شوكت وجلال و جبروت نتوانست در میان ما آدم های مدرن و بروزآوری شده امروز دوام آورده و تاب زندگی كردن در قرن بیست و یكم را نداشت . دنیای پر زرق و برق امروز، با فناوری های نوین و شگفت انگیزش چه كم دارد كه حتی صاحبان ثروت و قدرت دیروز طاقت تحمل آنرا ندارند .

گمشده ی امروز بشریت چیست كه گذشتگان ما اگر همانند گنجی خان فرصتی برای زندگی كردن در میان ما نصیبشان شود  پس از اندك زمانی طاقت از دست داده و آرزوی رفتن و نماندن دارند ؟ گنجی خان سریالی بود كه علیرغم كاستی های بسیار در پردازش فنی وضعفهای آشكار و پیدا در تدوین اما دریچه ای نو به دنیای امروز ما گشود تا ما آدمهای ازخود راضی و غرق در میان انبوده پیشرفتهایی كه زاییده ی تعقل و  تفكر بخشی از همان  گذشتگان است در احوال خویش كمی تامل نماییم . گنجی خان زبانی طنّاز در پردازش واقعیتهای تلخ و شیرین جامعه ی امروز بشری است .

نگارنده علیرغم بی میلیبه بسیاری از برنامه های صدا و سیمای ایلام كه هرگز نتوانسته است  در عرصه ی رسانه ای پیوند عمیقی میان هم استانی های عزیز و برنامه های ارائه شده ایجاد نماید اما عقیده دارد كه صدا و سیمای ایلام با پخش  این سریال دریچه ای نو به روی بییندگان خود گشود

.سریال گنجی خان علیرغم اشاعه ی برخی واژگان نامناسب و كوچه بازاری  در میان مردم  كه گاهی آنرا تا سطح یك نمایش خیابانی  تنزل داده بود اما حاوی پیام های اخلاقی فراوانی هم بود كه نمی توان به راحتی آنها را نادیده گرفت . امروز با عنایت به ظرفیت بالای انسانی زنان و مردان این استان قهرمان پرور به یقین در آینده  می توان شاهد برنامه هایی به مراتب سازنده تر و غنی از این سریال باشیم .این سریال سعی داشت  از زبان شیرین كردی در قالب طنز بهره برده و لحظات شادی را برای مخاطبان هم استانی فراهم آورد.داستان سریال گنجی خان متشكل از چند خانواده بود كه هر كدام نمادی از هزاران خانواده ای است كه در این دیار تاریخ ساز زندگی می كنند .

شارون وشامرای نمادی از انسانهای بیكار و فضولی هستند كه كاری جز سرك كشیدن به زندگی دیگران ندارند هركدام ازما شاید صدها نمونه از چنین افرادی را در میان نزدیكان ، اقوام و همشهریان خود سراغ داریم و خدایی ناخواسته ممكن است خود نیز در زمره ی چنین افرادی باشیم آنها جلوه ای از انسانهای فراوانی هستند كه بیش از حد در زندگی دیگران كنجكاوی می كنند

.  بهرام و خانواده اش همچون هزاران خانواده ای هستند كه هر كدام از من و شما در اطراف خود نمونه های بهتر از آنها راسراغ داریم . كسانی كه موفقیت خود را در شكست  و نابودی دیگران می بینند .

 همانانی كه به دنبال آسانترین راه می گردند تا یك شبه ره صدساله طیكنند . فرصت طلبانی كه انسانیت را از بساط خود بر چیده و شب و روز در كمین نشسته تا دراندك زمانی از فرصتهای بادآورده استفاده و از آب گل آلود شاه ماهی صید كنند . انسانهای رذلی كه به نزدیك ترین دوستان خود نیز رحم نمی كنند كسانی كه نمك می خورند و نمكدان می شكنند كسانی كه اخلاق و انساینت را به مسلخ برده و فدای امیال و آرزوهای پست و حیوانی خود می كنند .

 بهرام نمادی از انسانهای عجولی است كه كه علیرغم آنكه خود كلاهی گشاد بر سر دارد اما كلاه برداری را پیشه ی خود ساخته  و سرانجام هم سرشبی كلاه ماند واگر نقطه ی پایان زندگی اش نوشته می شد درمانده ی روزگار و عاقبت به شریبود كه هزاران نمونه ی آن را من و شما می شناسیم  . خانواده گنجی خان نمادی از خانواده هایی است كه هیچ وقت نیمه ی خالی لیوان را نمی بینند نگاه آنها به هم نوعان خود نگاهی آمیخته با اعتماد بیش از حد است .

گنجی خان نمونه ای ازانسانهایی است كه فكر می كنند با پول و ثروت می توانند خوشبخت باشند . گنجی خان از شمار انسانهایی است كه نیاز به خدم و حشم دارد تا با جاه وجلالی پوچ و توخالی بر اریكه یقدرت تكیه زده و زندگی نماید او از جمله انسانهایی است كه فكر می كند داشته هایی فراوان دارد

 .   وارث  گنجی خان برزین ساده لوح است كه نمونه های آن در جامعه ی امروز ما به وفور یافت می شود كسانی كه به دنبال رؤیاهای دست نیافتنی زندگی خود را آماج طوفانهای سهمگین می كنند . برزین نماد كسانی است كه به شدت ظاهر بین و یا به قول معروف دهن بین هستند . برزین جلوه ای بصری  از كسانی است كه هیچ وقت برای حرف زدن فكر نمی كنند  و زندگی  را یك  بازی  كودكانه  بیش نمی دانند  .

كاتبان بزرگ و كوچك بادنجان دور قاپ چین هایی هستند كه در تمامی اعصار بوده اند و امروز هم به فراوانی یافتمی شوند كسانی كه به قول گنجی خان نبودنشان منفعت بیشتری از بودنشان دارد .نگهبان نمادی از انسانهای آسمان جلی است كه تنها دلی عاشق پیشه دارند جوركشانی كه حتی شهامت  بیان كردن آرزوهایشان را هم ندارند.كسانی كه فقط به دنبال كسب عناوین دهن پر كنی هستند تاضعف شخصیتشان را پوشانده و القابشان سرپوشی باشد بر هزاران عیب پیدا و پنهانشان . امادر این میان  نمی توان از مرد بیكار و خوش اخلاق  پارك نشین ، خالوعباس و خنده هایش  یادی نكرد.

خالو عباس معرّف آدم هایی است كه نسل آنها رو به انقراض است و  كم كم  به تاریخ می پیوندند ما آدم هایی كه برای انقراض نسل یك گونه ی جانوری زمین و زمان را به هم می زنیم آیا با خود اندیشیده ایم كه چرا انسانهایی مانند خالوعباس به ندرت یافت می شوند ؟ و چرا برای ازدیاد نسل چنین افراد خیر اندیشی تلاش نمیكنیم ؟  خالو عباس همان عنصراخلاق و دانایی است كه در هیاهوی دنیای پر زرق و برق امروزبه فراموشی سپرده شده است وهر وقت به آن رجوع كنیم برای بسیاری از پرسشهایمان پاسخی درست خواهیم یافت  .

شاید  سریال گنجی خان از نظر فنی ضعیف و از نظربسیاری از  دیالوگ ها كوچه بازاری و در تراز مردمان این دیار نبود اما پیام هایی پر محتوا داشتكه اگر از دریچه ای منصفانه به آن نگاه كنیم موفقیتهایی بدست آورده است .

 شاید مهمترین پیام سریال گنجی خان به جامعه ی امروز ما ،  اعلام بداخلاقی هایی است كه گریبان گیرزندگی امروز ما شده است . اخلاق  و خردمندی همان گمشده ای است كه خلاء آن امروز بیش ازهر زمان دیگری احساس می شود . مهمترین پیام سریال گنجی خان برای مخاطبین خود این است كهدر دنیای امروز ثروت و مقام نمی تواند باعث خوشبختی شود . سیاست زدگی  چنان بر زندگی انسانهای امروز چنبره زده كه پول و قدرت و مقام در سایه ی آن گمشده اند .

دنیای امروز دنیای سیاست ورزان و كنش گران سیاسی است كسانی كه برای رسیدن بهثروت و مقام به هر بازی كثیف سیاسی دست می زنند . همان بازی های ناجوانمردانه ای كه خانواده ی بهرام وهزاران مثل بهرامی انجام می دهند تا همنوعان خود را سركیسه نمایند .

نگارنده نه تنها هیچكدام از بازیگران این سریال كه  حتی مسیر منتهی به صدا و سیمای ایلام را هم نمی شناسد و قصد و نیتی هم برای دفاع از عملكرد آنان ندارد اما آنها ازخردسال و بزرگسال تمام تلاش خود را مصروف نمودند تا ضمن آنكه لحظات شادی را برای هم استانی های خود فراهم نمایند  بازگو كننده ی برخی بداخلاقی های امروز جامعه ی ما باشند در هر صورت باید به آنان خسته نباشید گفت كه تلاش نمودند تا برخیناهنجاریهای جامعه ی امروز ما را به نمایش گذارند .

به زعم ناقص نگارنده شاید گمشده یامروز ما همان اخلاق ، خردمندی و دانایی است كه اگر آنها را با هم داشته باشیم آنگاه برای سؤال بی جوابمان پرسشی خواهیم یافت كه علم بهتر است یا ثروت ؟ آنچه مسلم است اینكه سریال گنجی خان به ما نشان داد كه ثروت و قدرت بدون اخلاق ، علم و دانایی خلائی بزرگ بهنام خالو عباس  دارد .(محمد نعمتی  - آبدانان

 

نظرات   

 
-5 # خاصی 1393-12-09 07:59
این سریالی هیچ سنخنختی با مطالب بالا نداشت و متاسفانه بسیار بداموزی داشت متاسف برای صداو سیما
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 # ناظریان 1393-12-09 08:01
بردار گرامی اقای صید محمدی چون برای چند لحظه تصویر شما را نشان دادند در یک شیرینی فروشی که ان هم تهمت دزدی به شما زدند شروع به تعریف کردی شما همه تان نان را به نرخ روز می خورید زشت بود هرچند عصر ایلام مخاطب چندانی ندارد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # حامد 1393-12-09 08:02
به نظرم صدا وسیما باید از مردم عذرخواهی کنند واقعا تمام برنامه هایشان ابکی بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 # ناشناس 1393-12-09 12:47
سلام . نقدهای زیادی به برنامه های صدا وسیما و این سریال شد و انتشار یافت و کاملا مشخص بود که بعضی از آنها حتی غرض ورزانه هم بود ، اما این نوشته تحلیلی بسیار دقیق تر و منصفانه تر از همه بود . خوب و بد رو با هم دیده بود . ضعف و قوت رو در کنار هم بیان کرده بود و در کل باید بگم متشکرم من که استفاده کردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # رضا 1393-12-09 19:14
به نظرم من اصلا این سریال جز حرفهای رکیک چیزی نداشت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 # علي 1393-12-10 09:31
هر تحليل و نقدي بايد عاري از جانبداري يا تخريب باشد متاسفانه اين روزها عده اي نوشتن را فقط تخريب ديگران مي بينند اما برخي دوستان نيز با نگاهي منصفانه به نقد و تحليل مي پردازند من فكر مي كنم از ميان بسياري از يادداشتهايي كه هر روز منتشر مي شود يادداشت گنجي خان يك نوآوري در تحليل است بايد به نويسنده متن تبريك گفت كه بسيار ظريف و زيبا اين سريال را نقد نموده اند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # حوزه جنوب 1393-12-10 14:53
سلام
واقعا سریال ضعیفی بود بخصوص نویسندگی و تا حدودی بازی بازیگران من نمیدونم چرا از بازیگران مطرح کشور که در دهلران حضور دارن استفاده نمیشه جای تاسف داره واقعا من از مدیر کل صدا و سیما خواهش دارم حداقل برنامه ای که در خصوص حوزه جنوب ندارید از بازیگرانشون که میتونید استفاده کنید که سالیان ساله که دارن برای این استان مقام کسب میکنند .....
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # اعتدال وامید 1393-12-10 22:26
جناب نویسنده به جای نوشتن در مورد سریال گنجی خان مطلبی در مورد مشکلات همکاران خود یعنی فرهنگیان عزیز می نوشتین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 # آبداناني 1393-12-11 01:00
آقاي اعتدال و اميد چرا خودتان چنين مطلبي نمي نويسيد مگر سواد خواندن و نوشتن نداريد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # يه منصف 1393-12-13 14:55
سلام/
حوزه ي جنوب اتفاقا سريال خيلي پر محتوايي يود.چرا از واژه ي ضعيف استفاده كردي؟بازيگراش خيلي مطرح بودن.شما اگه هنرمندين بياين خودتونو معرفي كنين.صداو سيما كه كف دستشو بو نكرده.شمايي كه ميگين ضعيف بود خو خودت يه سريال طنز تاريخي كاركن البته اگه ميتوني جلو دوربين هنرنمايي كني. :-*
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # ایلامی 1393-12-16 13:31
آقا این برنامه دقیقا برای تخریب خانواده ..... ساخته شده بود چون آنها میرزای خان بودند و این سریال وقتی آنها را از خود قلعه والی بیرون می آورد و بعد دو تا میرزای مضحک را در نمایش بکار میگیردیعنی چه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # کم 1393-12-24 08:27
سریال گنجی خان سرتا سر بدآموزی داشت.مسخره کردن بهم.تقلید صدا.همش بدآموزی متاسفم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group