▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

سه شنبه 6 فروردين 1398 Tuesday 26 March 2019 19 رجب 1440

آخرین اخبار سایت

فضاي مجازي وحواشي بوجود آمده

پاسخ پتروشيمي به انتشار "فيش هاي حقوقي"

فيش هاي حقوقيسايت خبري ويرا - در پي انتشار فيش‌هاي حقوقي چند تن از مديران شركت پتروشيمي ايلام در فضاي مجازي، اين شركت توضيحاتي را ارائه نموده كه سايت خبري ويرا صرفا در راستاي شفاف‌سازي و امر مهم اطلاع رساني آن را منتشر و قضاوت را به مخاطبين مي‌سپارد.

به گزارش ويرا شركت پتروشيمي ايلام در راستاي تنوير افكار عمومي در خصوص برخي حواشي ايجاد شده در فضاي مجازي با عنوان" فيش هاي حقوقي" و در پي آن اعتراض تعدادي از پرسنل اين شركت توضيحاتي به شرح ذيل ارائه مي نمايد.

 به گزارش ويرا  در اين متن آمده است :فضاي مجازي در اين ايام هم چون تيغه دولبه‌اي عمل مي نمايد كه گاهي دسته خود را نيز مي‌برد.فضايي كه غالبا رنگ و بو سياسي و گروكشي‌هاي حزبي بر بعد اطلاع رساني آن غلبه و سايه انداخته و ناآگاهي، اغراق و بزرگنمايي سرخط پرمخاطب ترين مطالب اين رسانه‌ ! عصر حاضر است.

فضاي مجازي علي‌الرغم همه فرصت‌هايي كه مي تواند براي كاربران آن داشته باشد به بهانه جذب اعضاي جديد اغلب دست به انتشار اخباري مي‌زند كه صرفا حيات مديران گروه‌هاي فضاي مجازي در گرو آن است و هيچ گاه به طرف مورد خطاب فرصت پاسخ گويي داده نمي‌شود.

بدون تاييد يا تكذيب موضوع، متاسفانه انتشار هر خبر يا گزارشي انجام مي‌پذيرد كه صدمه اصلي آن به بدنه جامعه وارد مي‌شود و افراد مغرض با نيت هاي خاص به قصد بزرگنمايي يا زائل نمودن زحمات افراد اقدام به انتشار اين اخبار مي‌نمايند.

كانال‌هاي تلگرامي روز بروز همچون قارچ سبز شده و در طول شبانه روز بارها يك خبر را تكذيب ، حذف و... مي نمايند.با وجود اين همه آسيبي كه ذكر شد اين فضا اگر بُعد اطلاع رساني و آگاهي بخشي را در جامعه برعهده بگيرد باعث خواهد شد هر نفر يك رسانه باشد و كمي ها و كاستي‌هاي جامعه در حال گذار امروز را در كنار شفاف سازي برعهده بگيرد تا در مسيري درست و به صلاح جامعه رهنمون شود.

اين فضا اگر در اختيار بخش‌هاي خصوصي در راستاي معرفي ظرفيت‌ها و پتانسيل‌ها و اهداف متعالي آن قرار گيرد قطعا توسعه متوازن استان‌ها را به دنبال خواهد داشت و در ادامه شفافيت‌هاي لازم را ايجاد خواهد كرد.

با ذكر اين مقدمه به اصل موضوع انتشار اعلاميه حقوقي چندتن از مديران(ماموارن) پتروشيمي ايلام مي‌پردازيم. ابتدا بايد پرسيد آيا فضاي مجازي‌اي كه به سرعت و چشم بسته اقدام به انتشار فيش‌ كلي‌اي نمود كه فيش حقوقي كاركنان يا ماموران نيستند بلكه صورت‌حساب مالي بين دو شركت مبدا و مقصد بوده است كه طبق يك قرارداد صورت گرفته است آيا فرصت پاسخگويي را به شركت پتروشيمي ايلام داد؟چه كسي مسئوليت فضاي مجازي‌اي كه هيچ گونه شناسنامه‌اي براي ان صادر نشده مي‌باشد؟ مسئوليت تشويش افكار كاركنان شركت و افكار عمومي برعهده كيست؟

پتروشيمي ايلام به عنوان بزرگترين مجتمع پتروشمي در غرب كشور مطرح مي باشد كه شركت كاملا خصوصي است. اين شركت داراي هيات مديره و سهامدار است و داراي آيين نامه و چهارچوب مشخص است و سقف دريافتي و پرداختي تمام مديران ، پرسنل و كارگران تعيين شده و مشخص مي‌باشد.

اما نكته مهمي كه بايد به ان اشاره شود اين است كه اين شركت با راه اندازي فاز اول وارد مدار توليد شده و سالانه ظرفيت توليد بيش از سيصد هراز تن پلي‌اتيلن را دارا مي‌‌باشد كه البته به دليل كمبود خوراك هم اكنون با كمتر از نصف ظرفيت در حال توليد است و درآمد حاصله در راستاي توسعه و تكميل فاز دوم هم اكنون در حال هزينه است و هم چنين بخشي از آن به عنوان حقوق و هزينه‌هاي جاري شركت به كاركنان شركت پرداخت مي شود.

بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته اميدواريم واحد الفين تا پايان سال جاري به بهره براري برسد كه با افتتاح آن شركت پتروشيمي در ايلام وارد فاز جديدي از توسعه شده و اين استان ظرفيت تبديل شدن به قطب سوم پتروشمي كشور را دارا خواهد شد.

از دي ماه 93 آقاي مهندس دانشي به عنوان مدير عامل اين شركت منصوب شد آن زمان مجتمع پتروشيمي از لحاظ وضعيت اجرايي پروژه‌هاي فاز دوم شرايط مناسبي را نداشت و با تمهيداتي كه ايشان و كاركنان خدوم اين شركت و هم چنين حمايت‌هاي بي دريغ هلدينگ خليج فارس به عنوان سهامدار اصلي اين شركت انديشيدند تاكنون پيشرفت اين واحد عظيم به بيش از 75 درصد رسيده و تلاش زيادي براي اتمام آن تا موعد مقرر صورت گرفته است كه در آينده بيشتر از مسائل پيش امده در گذشته و مشكلات اين مجتمع خواهيم گفت كه بتوانيم بهتر قضاوت كنيم.

مديرعامل حاضر اين شركت كه كارنامه‌ و سابقه‌اي درخشان در پتروشيمي كشور دارد و فردي متعهد و پروژه محور است به عنوان مامور از پتروشيمي تبريز به بدنه شركت به همراه تعدادي مامور ديگر به پروژه وارد شدند كه آمارها و ارقام نشان از پيشرفت اين پروژه دارد.

همان مديراني(ماموران) كه در صدر به آنها اشاره گرديد به عنوان سرمايه انساني كشور براي پيشرفت بهتر پروژه وارد استان شدند و مدت حضور اين افراد، محدود و تا زمان اتمام پروژه مي‌باشد.

در شركت‌هاي پتروشيمي در سراسر كشور همواره روال به اين ترتيب است كه افرادي كه داراي تجربه و تخصص لازم در يك شركت مي باشند طبق يك قرارداد مرسوم و متداول به شركت ثاني كه نياز به تخصص لازم دارد منتقل مي‌شوند و اين نقل و انتقالات صرفا در جهت تسريع در امر راه‌اندازي پروژه‌ها و انتقال تجربه به نيروي انساني جوان تر در آن شركت صورت مي‌گيرد.

شركت مبدا(پتروشيمي تبريز) كه جواب مثبتي به درخواست پتروشيمي ايلام داده، اقدام به اعزام اين متخصصان به استان نموده است و به دليل اينكه سرمايه انساني شركت خود را براي مدتي از دست خواهد داد علاوه بر كليه هزينه هاي پرسنل مربوطه ، پنجاه درصد را به عنوان" بالاسري" طبق قرارداد از شركت پتروشيمي ايلام دريافت مي نمايد كه متاسفانه در اعلاميه‌هاي بين دو شركت كه منتشر شده به عنوان حقوق دريافتي مديران مذكور از شركت پتروشيمي ايلام ذكر نموده‌اند اين در حالي است كه حدودا يك سوم مبلغ مورد نظر به مديران مذكور پرداخت مي‌گردد.

به زبان ساده تر تكنيسين يا متخصصي كه از شركت پتروشيمي تبريز وارد پتروشيمي ايلام شده است رقمي مشخص به عنوان حقوق ماهيانه بر اساس قوانين حقوق دستمزد شركت ‌هاي پتروشيمي در كشور به علاوه ماموريت واضافه كاري دريافت مي نمايد .

بنابراين شركت پتروشيمي ايلام براي بكارگرفتن نيروي انساني متخصص در استان كه در آينده سرمايه‌هاي انساني متعددي را پرورش وتحويل استان خواهد نمود بايد هزينه‌هايي را پرداخت نمايد كه در سطح پتروشيمي‌هاي سراسر كشور مرسوم است و اتفاق تازه‌اي نيست.

پتروشيمي ايلام در سال‌هاي گذشته از تعداد زيادي نيروي مامور از پتروشيمي‌هاي اراك ،بندر امام و تبريز در مراحل نصب و ساختمان،راه اندازي و بهره برداري بر اساس نياز شركت استفاده نموده كه اين رقم در دو سال گذشته بيش از 70 درصد كاهش يافته است و هم‌اكنون تعداد ماموريني كه از شركت‌هاي پتروشيمي در كشور وارد پتروشيمي ايلام شده اند 5 نفر مي باشند كه اين امر از اهداف مديريت كنوني بوده كه دستاوردي ديگري نيز به همراه داشته كه انتصاب مديران بومي در بخش‌هاي مختف مجتمع ثمره و نتيجه آن بوده است.

در پي انتشار اين اعلاميه در فضاي مجازي كه صرفا اسناد مالي مي باشد جمعي از كاركنان شركت پتروشيمي ايلام بدان اعتراض داشتند كه پس از نشست با نمايندگان همكاران ، ضمن شفاف سازي لازم در خصوص اين اعلاميه، موضوع حل وفصل گرديد.

در اين بين عده‌اي نيز ممكن است خارج از خانواده پتروشيمي ايلام ضمن تحريك كاركنان سعي در ايجاد تشنج و تشويش افكار پرسنل شركت و اذهان عمومي داشته باشند كه لازم است پرسنل هوشمند و ساعي شركت همواره مراقب اين گونه شيطنت‌ها باشند.

در پايان لازم به ذكر است با استناد به موارد مذكور ، اعطاي امتيازات لازم و پاداش هاي قانوني به مديران و پرسنل شركت را طبق موازين و آيين‌نامه شركت به صورت عادلانه متناسب با سودآوري شركت مختص يك قشر خاص در شركت نمي‌دانيم و همه از توسعه و پيشرفت و فروش شركت به صورت عادلانه منتفع خواهند شد.

ارسالي روابط عمومي

نظرات   

 
0 # پینوکیو 1395-04-13 00:46
یه جوری فرمودن موجب تشویش اذهان عمومی انگار مردم توی نازونعمتن والان بخاطرشنیدن چنین اخباراتی خاطرنازپروردشون مکدرشده.اینا ازاون لحاظ که نفس خودشون ازجای گرم و شکم انباشته درمیادخیال کردن مردم ماازشنیدن چنین اخباراتی مشوش میشن.نه عمو.ماملت ایران پوست کلفت ترازاین حرفاییم.2500 سال برسیبیل پادشاهان تعظیم نمودیم و 2500 سال دیگه هم فدای ...میشویم هیچ اتفاقی هم برایمان نمی افتد.شماخون خودتان راکثیف ننماییدومدیرناز نین ماراسرزنش نفرمایید.گناه دارد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group