▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

جمعه 3 اسفند 1397 Friday 22 February 2019 16 جمادی‌الثانی 1440

آخرین اخبار سایت

بمناسبت هفدهم مردادماه روزخبرنگار

قلم،ضامن مانایی وسنددانایی

روز خبرنگارسايت خبري ويرا - قلم ،حافظ علو م و معارف ،ضامن ماندگار ی ارزشها و سند دانایی دانایان و پاسدارافکار اندیشمندان است.قلم پرچم سر زمین حقانیت و شناسه برتری عالمان و عارفان است .این واژه میمو ن ومبارک ،محک ومعیار شایستگی و میزان سنجش داعیه داران علم و عمل ودانستنیها ی بشر است ،اندیشه اندیشمندان دنیا به بلندای قدرت قلم آنهااست نه به گفتار محض و ادعاهای خالی.عفت قلم ،ساتر و پو شاننده نواقص عالم و تراوش آن باعث رویش انعام الهی و اکسیر رشد و تعالی بشری است. برای هر چیزی مشخصه‌ا ی است و برای هر صنفی نیز نشانه‌ای است که آن را از سایر صنو ف متمایز می‌سازد.
قلم چون دارای قداست و حرمت است،باید دارای محافظ و پاسدارنیز با شد که صاحب آن ضامن سلامت این امانت است .

در پیرو ی از این سنت ازلی، برای کسانی که با قلم می‌نویسند هم نشانه‌ای است که اگر فاقد آن باشند، در آن سلک نمی‌گنجند و آن مداومت و ممارست برخواندن و نوشتن است.

از بزرگان این عرصه شیرین، اما پرمخاطره نقل است: قلمداری که می‌خواهد آثار بدیع و سودمند بدست دهد. لاجرم می‌بایست مطالعه کند و از گنجینه دانش و معارف بشری سهمی بزرگ حاصل کند، تا آنچه از قلب قلمش می‌ تراود،مبتنی بر تازه‌های علم و ادب جهان باشد و خوانندگانش را به بی‌نیازی رهنمون سازد، زیرا تجلیات اندیشه قلم داران، هر اندازه که پرجلو ه و دل‌انگیز و سخن هر قدر هم جمیل و زیبا باشد، باز به نوگرایی نیازمند است.

صاحب قلم باید همیشه از مخزن فکر خو د،سخنهایی تازه عرضه کند و مضامین بدیع به نمایش بگذارد؛ در غیر اینصورت نخواهد توانست که افکار بلند و سخنان دلاویز را عرضه و انوار علم و معرفت را به جان مخاطبانش بپراکند.
برای صاحبان قلم دو رسالت است: یکی رسالت خو د قلم است و دیگری رسالت مخاطبان قلم، که برای حفظ شأن این دو، مجاهدت زیاد لازم است و به همین خاطر پیشکسوتان علم و ادب برای دستیابی به مفاهیم عالی

و معانی روان و اشک عنبرین قلم، بسیار کوشش و مجاهدت به خرج داده‌اند به طوری که صائب تبریزی شاعر صاحب نام ایران زمین می‌فرماید:

می‌نهم در زیر پای فکر،کرسی از سپهر :تا به کف می‌آورم یک معنی برجسته را


زیرا مداومت قلم گردانان بر کار، علاوه بر این که مو جب دانش افزایی می‌شو د،بر میزان حدت و درخشش ذهن به فعالیت مغز و تجلی افکار نو نیز کمک می‌کند.

مؤلف کتاب «قابوسنامه» در باب آئیین کاتبی وقلمبانی می‌نویسد: «شنودم که صاحب اسماعیل بن عباد، روز شنبه‌ای بو د در دیوان چیزی همی نبشت. روی سو ی کاتبان کرد و گفت: هر روز شنبه‌ای من در کاتبی خویش نقصان می‌بینم. پس پیو سته بر چیزی به نبشتن مشغو ل باشد

قلم امانتی است که از باب آزمایش، به دست بندگان خدا می‌افتد و هزاران بنده دیگر چشم امید بدو دوخته‌اند تا شاید بدرستی بچرخد و اکسیر هدایت بر سبیل انسانیت بتراود و گمشدگان وادی حیرت به حریم بشریت رهنمود باشد.

علم نویسندگی و قلم چرخانی نوری‌ست که از نوک قلم متعهد بر صفحه سفید کاغذ می‌پاشد و پژواک آن ،زوایای تاریک زندگی را روشنایی می‌بخشد. قلم سلاحی‌ست که باید با اشاره انگشت بسو ی جهل و نادانی شلیک شو د و انفجار آن اولیای شیطان را برماند و جنو د رحمانی را در سرزمین جان انسان آرامش بخشد.
قلمداران بدانند؛ قلمی مفید است که برآیند چرخش آن، صاحبش را از ضلالت برهاند و جامعه هدفش را به سمت سعادت حرکت دهد، در غیر اینصورت،هر قلمی که برخلاف واقعیت بچرخد و چهره دنیا را آنگو نه که هست به مخاطبانش نشان ندهد، تباهی جان و اتلاف عمر را در پی دارد.

بقو ل خواجه عبداله انصاری: علم بر سر،تاج است و مال غل بر گردن و دریغ که تاج سر، غل گردن گردد.
یک خبرنگار و‌نویسنده، یک فرد عادی نیست، بلکه چه بخواهد و چه نخواهد،بربام بلندآسمان ادب و انسانیت می خرامد ودر رأس یک محوریت اجتماعی تکیه زده و چشم و سر و دیده و دل در پی اوست و نباید برخلاف منافع عمومی رفتار کند.

نویسنده و پاسدار قلم که احوال جامعه و اندوه مردم در آثارش متجلی نباشد، به وظیفه ذاتی خود عمل نکرده است.
اگر سمند قلم در ایستگاه دنیا طلبی ایستاد و در غبار نفاق متوقف شد، بدون شک سیمای صداقت را آلوده و جامعه را نیز به بیراهه می‌کشاند.

قلم زدن در عرصه اطلاع‌رسانی، تا زمانی مقدس است که برای رضای خدا و استیفای حقوق مردم باشد و الا به ابزاری برای هلاکت تبدیل می‌شود. قلم بدستی که برای رسیدن به گندم ری قلم بزند، بدون تردید تا سر حد خروج بر واقعیات پیش خواهد رفت.

قلم اگر لازم باشدباید برای احقاق حق و تنویر افکار وکسب حقیقت، به جنگ قدرتهای متجاوز رفته و در این راه جان را تقدیم جانان کند تا به رسالت خویش عمل کرده باشد

مدیران، مسئولان و متولیان عرصه پر رمز و راز اطلاع‌رسانی و قلم پروری باید در هنگامه نگاشتن با قلم، مطالبی را که می‌نگارند، خدا را حاضر و ناظر بدانند و مسائل و رخدادها را از دیدگاه عقل و خرد مورد بررسی قرار دهند و بر مبنای عادات، سنت و مسموعات اقدام به انعکاس مطلب نکنند و حرمت قلم را نگه داشته و هیچ مطلبی را بدون دستیابی به علت تامه آن در هیچ جریده‌ای درج نکنند، زیرا اگر چنین شد نه فقط به رسالت خطیر تنویر افکار عمومی عمل نکرده، بلکه به قلم به عنوان یک ابزار مقدس نیز خیانت کرده‌اند.

طبق آموزه‌های دینی، بین حق و باطل فقط چهار انگشت فاصله است؛ یعنی آنچه که انسان می‌شنو د، باطل و هر آنچه که خود به چشم می‌بیند، حق است.

این در حالی‌ست که متأسفانه در این زمینه حق و باطل در خیلی از مواضع جابجا شده‌اند و تعدادی از نشریات عملاً حق را به حاشیه رانده و باطل را ترویج می‌کنند و در پوسته توهمات خو د ساخته، پیکره لطیف کاغذ و نفس پاک قلمرابه سم اباطیل آلوده کرده وبازاراقوال سست رانیزگرم نموده‌اند.
افسوس که تعدادی از اهالی قلم با غفلت از رسالت خویش به علت کم بضاعتی علمی، چون پیله در دام‌های عنکبو تی گرفتار شده که گاهاً جهت نجات خویش به زمین و زمان می‌تازند و حاضرند به خاطر حفظ اصالت خود و دلخوشی هم پیاله‌های سیاسی خویش با تقویت فضای غبار آلوده در جامعه، به بندگان خدا تهمت‌های ناروا می بندند و با دخالت بیجا در امور خصوصی افراد،به حرفه‌ مقدس روزنامه‌نگاری هم خیانت کنند.
حس حسادت و انتقام‌جو یی بعضی قلم بدستان فرومایه تا جایی به اوج رسیده که به راحتی واقعیات مسلم را وارونه جلوه داده و به خاطر بی‌اثر کردن تجلیات رقیبان سیاسی، شخصیت‌های موجه را در رده‌های مختلف کم‌اعتبار و غیر موجه جلوه داده و به قلم و آرمان‌های یک ملت هم پشت پا زده و ناروا می‌گو یند.
گرچه ساحت ظریف آحاد جامعه مطبوعاتی و رسانه‌ای کشو ر، الحمداله از هر گونه ناخالصی بدور و منزه است و قلم را در حصار تقدس و تدبر گرامی داشته، اما آرزومندیم کسانی که بنام نو یسنده، قلم به دست می‌گیرند و شأن آن را نگه نمی‌دارند، اندکی بیاندیشند و لااقل با خود صادق باشند؛ تا هم عرصه حرکت قلم با هیچ ناپاکی آلوده نشود و هم به رسالت الهی و اصل امانت داری ازقلم بدرستی عمل کرده باشند.
قلم چون آتش ،حرکت زا، گرما بخش ، برنده، قداست بارو رویاننده که چنانچه در سرد خانه سهل انگاری منجمد شو د ،دنیا را یخ خواهد زد.

تیرقلم اگر با انگشت صیادان سخاوتمند و کمانداران کارآمد به سمت دشمن دنی رها شو د، بدون تردید جان اغیاررا تخریب و جام اخیاررا نیز جلاءوجمال و جلال می بخشد.

امید واریم که حافظان و حارسان این ابزار الهی ،در یگانه روز بزرگداشت قلم، به قداست ان که بالاتر از خون شهداست .سوگند یادو بکو شند تا بیش از پیش منزلت ان را پاک و پرنشاط بگه دارند .


سید حر مت الله موسوی مقدم

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group