▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

پنجشنبه 1 فروردين 1398 Thursday 21 March 2019 14 رجب 1440

آخرین اخبار سایت

تهمتی به نام خفقان سیاسی!! گفتید ولی ...

با این روند نه شما بزرگ می شوید و نه عصرایلام کوچک

faraj saidmohamadi

فرج اله صیدمحمدی/در یادداشتی که شب گذشته بر خروجی عصرایلام قرار گرفت به بررسی دلایل لغو مجوز برگزاری مناظره دو تن از چهره های سیاسی استان در دانشگاه آزاد دهلران پرداختیم ودر آن یادداشت عنوان شد؛ که عدم اطلاع رئیس دانشگاه و سیاست یک طرفه سیاسیون دهلران عامل لغو این مراسم دانشجویی بوده است.

دقایقی بعد از انتشار این مطلب منزل را به قصد حضور در مناظره دکترمحمدحسن قدیری ابیانه سفیرسابق ایران در چند کشور ازجمله مکزیک ، استرالیا و... با دکترداریوش قنبری ؛نماینده سابق حوزه شمالی ایلام در مجلس شورای اسلامی ترک کردیم.

شور وهیجان دانشجویی به حدی بود که جایی برای سوزان انداختن نبود.(به زودی متن این مناظره در عصرایلام منتشر می شود.)

در هنگام ابراز احساسات دانشجویان علوم پزشکی، یکی از دوستان تماس گرفت که سایت عصرایلام هک شده است.حرفش را باور نکردم وگفتم عصرایلام خودش چه باشد وهک شدنش چه باشد!.

تا پایان مناظره ماندم و حدود ساعت یازده ونیم به منزل که رسیدم فهمیدم که درست است سایت هک شده است. هر کس جای من بود خودش را به آب واتش می زد. اما باور بفرمایید در نهایت آرامش خواب را بر بیداری ترجیح دادم.

صبح که با تلفن یکی از دوستان همکار در ایلام بیدار از خواب بیدار شدم و نوید هک شدن سایت را گرفت فهمیدم که هنوز سایت برقرار نیست.به خواب خود ادامه دادم تا اینکه ساعت 8 و45 پشتیبانی سایت تماس گرفت که سایت وصل ومشکل آن رفع شده است.

به نحوه هک شدن سایت کاری ندارم اما با وجود رعایت موارد امنیتی قوی، این عمل رایانه ای ونرم افزاری رخ داده بود که مجال بررسی اش در این فرصت نیست.

ساعت 9 وچهل دقیقه و حدودا ساعتی پس از وصل  شدن سایت پیامکی از دیار باقی (سایت وزین ایلام بیدار ) واصل شد به این عنوان تهمتی به نام خفقان سیاسی /هرمناظره ای نیازمند اخذ مجوز می باشد.

یک مقدار جاخوردم و با خودم فکر کردم که مگر سایت هک نشده بود چطور این دوستان از نوشته هایم فهمیده اند که دیشب عاشق بوده ام!

بعد از بررسی عصرایلام ودیداری با دیگر سایتها وخبرگزاریها و وبلاگها به سراغ ایلام بیدار رفته و مطلب ذکر شده را خواندم.از ابتدا تا لحظه رسیدن به اصل مطلب خیلی خوب نوشته بود وفکر کردم در مورد یادداشت ما نیست ومربوط به مسائل کلان نظام است، اما مثل کسی که یکهو وارد سخنت شود دیدم به اصل مطلب پریده و تاخته است وتازیده است ودر میدان اتهام سروته مطلب را به چیزی ربط داده است که نه در جهت منافع نظام ونه درحمایت از نظام بلکه صرفا برای ثابت نمودن بروزی سایتشان، خبری موهوم وکذب آورده است.

تاکنون فکر می کردم در عالم همکاری رسانه ای، رسم بر این است اگر قرار است بر همکاری نقدی وارد شود قبل از صدور حکم ابتدا نظرصاحب آن رسانه را بپرسند موضوع از چه قرار است؟ نه اینکه یک طرفه به قاضی بروند وحکم صادر کنند.اما دریغ از یک نوع، دوستی وحتی یک تماس دراین مورد.البته فضای رسانه بستر نقد وبررسی دولت، جامعه والبته رسانه ها است و آزادی بیان در همه ارکان جامعه گسترانیده شده وعصرایلام هم از این ورطه مستثنی نیست.

اما آنچه که اوضاع را پیچیده تر نموده است این است که به جای اینکه بپرسید دلیل هک شدن سایتتان چه بوده است ونظر من را بپرسید ، خبر هک شدن آن را بر خروجی سایتتان قرار دادید و دوما بعد از ساعتی آن را از انتشار خارج کردید.هنوز دلیل ان را درک نکرده ام.

خدمت دوستانی که در سایت ایلام بیدار دلشان به درد آمده است ضمن احترام باید عرضه بدارم بیداری شرط کافی برای فعالیت در محیط رسانه ای نیست و این بیداری اگر همراه با آگاهی نباشد قطعا آثار آن معکوس خواهد بود ودر نهایت به مفهوم" خود را به بیداری زدن "ختم شده است و بسان "خود را به خواب زدن "است.

اگر رسالت رسانه ای این باشد که خودتان را پشت چند خط یادداشت توهم آلود به نام گروه سیاسی!!سایت وزینتان پنهان نمایید که وا اسفا.

-حداقل دوبار یادداشت عصرایلام با عنوان بررسی دلایل کنسل شدن مناظره یونس احمدی وموسی امیدی را می خواندید.درآن یادداشت بیشتر از مزایای مناظره سخن رانده شده و به عنوان کرسی آزاد اندیشی معرفی شده است.

- آیا لغو یک مناظره آن هم در یک شهرستان سیاسی مثل دهلران یک دهن کجی به موضوع کرسی های آزاد اندیشی مد نظر نظام وانقلاب نیست؟

شهروند درجه دو نیستیم وتفتیش عقاید وگرایش های سیاسی این دونفر نه در حیطه کاری عصرایلام است ونه خط فکری آنها مورد توجه بوده است.هر گروهی با هر تفکری و هرعقیده ای در چهارچوب نظام می تواند فعالیت سیاسی داشته باشد لذا اگر با هر کدام از این دونفر مشکلی دارید مشکل خودتان است.(هرچند مستقیم در این مطلب عنوان نکرده اید اما فحوای کلامتان این موضوع را آشکار می سازد).

-چه کسی گفته باید مناظره بدون مجوز برگزار شود ؟ چرا فرافکنی وتشویش اذهان عمومی می کنید؟ در آن یادداشت کدام اصل قانون اساسی نقض شده است که دل شما مدیران ایلام بیدار را دردمند نموده است؟عصرایلام با هرگونه تجمعی که خارج از چهارچوب نظام وبدون اخذ مجوز باشد کاملا مخالف است وآن را مطرود ومردود می داند.

دانشجویان تشکل آزاد اندیشی دانشگاه آزاد دهلران از رئیس دانشگاه برای  برگزاری این مناظره مجوز گرفته اند اما رئیس محترم به دلیل عدم اطلاع از مراتب صدور مجوز در استان و به تبع آن در مرکز، علت لغو این مناظره عنوان شده است.

-مگر می شود رئیس یک دانشگاه از فرآیند برگزاری یک مناظره  اطلاع نداشته باشد؟هیهات. یا واقعا اطلاع نداشته است که باید برای جنابان شهریار عباسی وعادل نوروزی رئیس دانشگاه آزاد ایلام ومعاون هماهنگی استان برای انتصاب ایشان در این سمت تاسف خورد واگر اطلاع داشته و دلیلی دیگر و غیردموکراتیک داشته است هم برای شما وهم برای ریاست محترم دانشگاه باید اندوهگین شد.

-عصرایلام از صحبتهای رئیس دانشگاه غافل نبوده است بلکه از عدم اطلاع وی از روند برگزاری یک مناظره متعجب وحیرت زده می باشد.

-مگر در صحبتهای چراغی؛ دبیر تشکل دانشگاه عنوان نشده است که از دو هفته وحتی قبل تر مجوز مناظره را از رئیس دانشگاه آزاد دهلران گرفته اند؟ چرا باید 4 روز مانده تا 16 آذر این مناظره کنسل شود؟

-گفته اید چشم بسته و بدون فکر واندیشه قلم می زنیم.آیا در هر صورت پاره کردن بنرها خفقان نیست؟آیا لغو مجوز برگزاری یک مناظره خفقان نیست؟آیا نمی شد این موضوع را با گفتمان حل کرد و کاربه پاره کردن بنر کشیده نمی شد؟

شما که اندیشمند هستید می شود لطف فرموده سوابق رسانه ای گروه!! سیاسی تان را برای مخاطبین خودتان ارائه دهید تا ببینند چه کسی بدون فکر قلم می زند؟

-ماگفته ایم به دلیل برگزار نشدن این مناظره در دهلران خفقان سیاسی است نه دراستان. حالا شما هرجور دوست دارید توجیه فرمایید.ما گفتیم در شبکه سه مناظره خوبی برگزار شد .دردانشگاه علوم پزشکی ایلام هم مناظره فوق العاده ای برگزار است.چرا در دهلران این مناظره لغو شده؟ . همین

-گفته اید از سر بغض این تیتر زده شده است.آری اگر در هر جایی از این استان، گروهی به ناحق از رسیدن به خواسته قانونی خود بازبمانند هم بغض می کنیم هم ناراحت می شویم ولی مثل شما دلواپس نخواهیم شد.درضمن بغض کردن بیشتر حاصل تراوش احساسات شخصی است نه عقلی. ما در برگزاری ویا عدم برگزاری این مناظره چه بهره شخصی می بریم که از سر بغض تیتر بزنیم؟

مگر شما از دلیل عدم برگزاری مناظره  اطلاع دارید ویا مسئول دادن یا ندادن مجوز هستید که اینقدر صبحانه کاری تان را با کینه خورده اید و اعتراض به لغو مجوز برگزاری یک مناظره را به ظلم به نظام اسلامی ربط می دهید؟ این دشمن واین مخالفان نظام کی هستند که شما اینقدر از آنها می ترسید وهی دشمن دشمن ومخالف مخالف می کنید؟ مگر ما در هشت سال دفاع مقدس با دست خالی همین دشمنان را وادار به تسلیم نکردیم! مگر ما به خاطر اینکه نکند به کسی بربخورد باید از بیان حقایق بترسیم؟مگر ما برای خوشایندی ویا عدم خوشایندی کسی انتقاد کردیم؟ پرداختن به اصل موضوع را رها کرده اید و چسبیده اید به فرعیات .این فرافکنی و شب نامه های بی وزن و سخیف کی به پایان می رسد؟

توصیه من به شما دوستان رسانه ای در سایت ایلام بیدار و یا هر رسانه ای که سعی در تخریب غیر منطقی چهره رسانه دیگر دارد این است که اخلاق حرفه ای و رسانه ای را رعایت نمایید. با این کارها نه شما بزرگ می شوید و نه عصرایلام کوچک.

نکته ای دیگر که قابل ذکر نیست اما بد نیست عنوان شود این است که خبر هک شدن سایت عصرایلام را می زنید و دقایقی دیگر آن خبر را از انتشار خارج می کنید دلیلش چیست؟

(وب‌ سایت عصر ایلام هک شد+عکس - ایلام بیدار.( http://ilamebidar.ir/news/11333).البته خیلی ها از دوستان بیشتراز دشمنان  از هک شدن عصرایلام خوشحال شدند.!!)

درپایان می گویم ندید بدید هم نیستیم خودمان را هم تحویل نگرفته ایم. فعالیت رسانه ای بدون نان می کنیم نقد محتوایی بفرمایید تا جواب منطقی بدهم.در جواب این مطلبتان هم اگر از واژه های توهین آمیز استفاده نمی کردید به هیچ عنوان جوابتان را هم نمی دادم.ترمزتان زیر پای خودتان باشد لطفا.

شما در رو تیترتان زده اید تهمتی به نام خفقان سیاسی آیا واقعا یادداشت عصرایلام تهمت بود یا این جملات شما!!!

نظرات   

 
+13 # ناشناس 1393-09-13 18:56
آقای صید محمدی خودت رو ناراحت نکن برادر.تهمت زدن وافترا کاره همیشگی این دوستان است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+16 # فرهنگی دهلران 1393-09-13 19:28
سلام برادر صید محمدی. ما دیگه به این تناقض گویی برخی کم خرد خشک مغز عادت کرده ایم. این رویه مربوط به الان نیست و به خیلی پیش از این برمی گردد.
اماجالب اینجاست اگر سایتی غیر ازسایت شما این خبر را منتشرمی کرد شاید از طرف این سایت ها اینگونه با آن برخورد نمیشد.
سایت عصر ایلام جهت وراه و خط ومشی سیاسی و فکری خودش را تعیین کرده ودر دلهای ما آزاد اندیشان جای دارد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+13 # دوست و حامی فرج 1393-09-13 19:39
درود بر عصرایلام و فرج صیدمحمدی...خوب زدی تو دهن یه مشت .... چی تندرو دلواپس
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+18 # فرهنگی موسیان 1393-09-13 20:39
جناب مدیر سایت باسلام.
اگر برخی ها شما را دشمن فرضی حساب کنند، و مقالاتتان را دروغ فرضی و تیتر نوشته هایتان را مخالفت فرضی و سایتتان را تفرقه ی فرضی و...
شما برای آن ها مصداق این بیت از طاهر قزوینی خواهید شد:
عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد/خمیر مایهٔ دکان شیشه‌گر سنگ است

نتیجه: از طریق فرضیات مذکور، دکان وبازار کسادمخاطبان آن ها، رونق می گیرد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+11 # سعید 1393-09-13 21:38
بنده تقریبا تمام سایت های استانم را هروز می خوانم خدا را شاهد میگیرم که سایت عصر ایلام بر عکس خیلی از سایت ها منجمله سایت ...... ( البته اشکالی هم ندارد که برخی سایت ها جناحی عمل کنند به شرطی آنکه ادعای مستقل بودن را نداشته باشند) کاملا بی طرفانه اخبار ، گزارشات ومقالات را منتشر می کند.درود خدا بر مدیر محترم سایت عصر ایلام و همکارانشان باد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+10 # Guest 1393-09-13 21:45
زنده باشید عزیز.ان سایت معلوم الحال به تمام نداشته های شما رشک می برد.
اگر مدیران ان سایت این مطلب را می خوانند واقعا غملکرد گروه سیاسی شان فقط باعث کوچک شدنشان می شود راهکار هم تغیر مدیریت ان است.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+11 # جعفر/آبدانان 1393-09-13 22:18
درود بر دوست عزیز موفق باشید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-14 # خبرنگار 1393-09-13 22:19
به به می بینم باز همه دوستات رو دوره کردی واست کامنت مثبت می نویسن. خو راست میگه چرا می گی خفقانه حتی خبر خودت که نوشتی نشان از کذب بودن ادعات داره اگه خفقان بود جرات می کردی چنین چیزی بنویسی.هیچ خفقانی وجود نداره.راستی یه سوال:می تونی مستندات پاره شدن بنرهای سطح شهر رو منتشر کنی؟؟منتظریم ها.دوست دارم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+10 # اردشیر 1393-09-13 22:37
سلام آقای صید محمدی. از مقالات وزین وسخنان اندیشمندانه شما لذت می بریم. بنده همیشه پیگیر مقالات مندرجه در سایت شما بوده ام. کمتر نظر ارسال می کنم اما خواستم عرض ادب واحترام کنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+13 # شهروند 1393-09-14 00:35
فضای باز سیاسی کجاست. همین که از ترس برخی تنگ نظران مجبوریم الکی بگیم فضای باز سیاسی وجود داره از صد خفقان برامون بد تره. ترس چرا؟ دروغ چرا؟ مردانگی هم خوب چیزی است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-11 # Guest 1393-09-13 23:16
از فضای دهلران تا چقدر اطلاع داشتی که اظهار نظر کردی. قبلا تذکر دادیم با طناب دیگران توی چاه نرو. فیلترینگ میشی آقای صید محمدی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+16 # رهگذر دهلرانی 1393-09-14 01:04
چند نکته در خصوص خبر نخستین عصرایلام:
1- بنرها و تراکت های تبلیغاتی که زمان خاصی را تعیین و مشخص میکنندمعمولا یکبار مصرفند وچون معمولا با میخ یا چسب آویخته می شوند، بی اهمیت به سالم بودن آنها، هنگام جمع آوری، پاره میشوند 2-ساختمان دانشگاه آزاد(با2ساختمان ) ودانشگاه علمی کاربردی و نیز پیام نور، به نوعی در مرکز شهر دهلران واقعند وهمانند برخی دانشگاه های دیگر استان، جدا یا منفک از شهر نیستند. پس جمع آوری یا پاره شدن بنرهایاتراکت های تبلیغاتی در سطح شهر دهلران، به هیچ مورد دروغ یا کذب نیست.
دروغ وکذب، نوشته های سریالی این دوسایت معلوم الحال وخویشاوند هم در دهلران وایلام است که این روزها، یقه ی خود را برای آزادی بیان یا فضای حاصل از آن پاره کرده اند، غافل از اینکه همفکرانشان سال هاست در برابر آزادی اظهار نظر موضع گرفته اند!!!
جناب آقای صید محمدی: ازتهدید برخی قلم به دستان قمه در دست نهراسید، که اگر قرار است نهایتا سایت شما فیلتر شود این خود به تنهایی می تواند سندی بر ادعای کذبشان در خصوص آزادی بیان باشد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-14 # خبرنگار 1393-09-14 06:53
عزیزم باز گول حرفهای این به اصطلاح دوستان رو نخور.دارن پوست موز زیر پات می اندازن بین تراکت و بنر فرق وجود داره.هیج بنری حتی در سطح دانشگاه هم زده نشده.با طناب پوسیده اینا به چاه نرو.این یک نصیحت دوستانه است چرا که ترمز زیر پای خودته.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 # دهلران شهر من 1393-09-14 11:12
شما آقای خبرنگار در دفعه قبل قسم خوردید که با سایت دلواپسان ارتباط ندارید، چرا دروغ می گویید، هر چند که امثال شما منفعت طلب هستید تا قلم بدست، سر صبحی انهم کله سحر قبل از هفت صبح کامنت می نویسی خدا رحم کنه که تا صبح بیدار بودی و کاملا از لحاظ روانی بهم ریختی. بنظرم وقت آنست که سایت ایلام بیدار از افراد صاحب قلم بجای جنابعالی استفاده کند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 # جنوبی 1393-09-14 09:05
من فکر میکنم که سایت شما فوق العاده داره خوب کار میکنه و به نوعی داره سنگ صبور قشر محروم جامعه و روشنفکران میشه و از عزیزان حوزه شمال نیز میخوام که همکاری خودشون رو با شما گسترش بدن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+10 # پشر خوب 1393-09-14 10:35
باسلام
واقعا جای تامل داره که چطور نمیشه در عرض چند روزمجوزی برای مناظره صادر بشه؟؟در مملکت ما وزیر رو یه ساعته حکم براش صادر میکنن اما برای یه مناظره کوچیک چند هفته هم کمه برای صدور حکمش؟؟؟؟ایلام بیدار یک سایت متصل به ....... که بایدم مطالب باب میل حامیانش رو تیتر کنع
اگر خفقان سیاسی نیست پس چرا این مناظره برگزنشد؟؟واصعا گرفتن مجوز برای این مناظره اینصد سخته آقایون؟؟دولت یازدهم در پشت انبوهی از سیاهنماسی ها و فریب اذهان عمومی داره راهش رو پیش میبره و اجازه هیچگونه انتقاد و اظهار نظری رو به منتقدین نمیده جای تاسف داره که کرسی آزاد اندیشی که از بیانات مقام معظم رهبری بود تا به امروز جایی در شهر ما پیدا نکرده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 # طیب مرادی 1393-09-14 10:49
برخی خودرا قیم مردم و آقابالاسر می دانند، این تفکر به ضرر مردم ، انقلاب و کشور است . به راستی سایت ایلام بیدار چرا گردانندگان خود را معرفی نمی کند ، ما دو جریان اصلی سیاسی و فرهنگی در کشور داریم با این رندی که این سایت دارد و موضع گیریهایش تکلیف خودرا مشخص کند که ما بدانیم با چه دیدگاهی طرف هستیم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+10 # مدرسه 1393-09-14 10:50
جناب آقای صید محمدی عزیز. نیازی به پاسخگویی کامنت خبرنگارنیست. بنده ازطریق نوع نوشته وکلمات تکراری که به کار میبرد فهمیدم ایشان خبرنگار نیست وبنده خدا جوانکی است که یا خودخواسته یا دیگران خواسته اجیرش کردند برای تهدید. ازشهرستان های حوزه جنوبه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 # خبرنگار واقعی 1393-09-14 10:51
قای خبر نگار سایت دلواپش
تفاوت اقای صید محمدی با امثال شما اینست که وابسته نیست و هر کجایی که در این مرز بوم نقصی باشد و کج روی قلم ش در خدمت است نه مانند شما که قلمتان مسیر باد را طی می کند. دوستش داریم چون هر جایی که شرافت و نجابت باشد دلمان همراه اوست شما هم خبر نگار نیست بلکه منافع نگار هستید.
به لطف شما و قلم ضعیف تان آقای صید محمدی هر روز بیشتر شناخته شده و سایتش مورد استقبال بیشتر قرار می گیرد از شما خبرنگار متشکریم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 # Guest 1393-09-14 13:43
توی این دولت اعتدال جای خیلی چیزها داره با هم عوض میشه. نگاه کنید چه کسانی الان مدعی آزادی بیان شدند. تحویل بگیر جناب روحانی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-12 # دانشجو 1393-09-14 10:53
ما همچنان منتظر انتشار تصاوير و يا فيلم هاي پاره شدن بنرها هستيم.در ضمن انتشار فايل صوتي رئيس دانشگاه آزاد دهلران فراموش نشود.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 # Guest 1393-09-14 14:47
جناب دانشجوی
تعدادی پوستر تبلیغاتی آن هم در سطح 3 دانشگاه شهر نصب گردیده است( صحبت چراغی بنقل از نسیم دهلران)
هنگامی جمع اوری پوسترها بعلت چسبانده شده به دیوار پاره شده اند خوب عصر ایلام چکار کند، باید بنویسد پوسترها طوری درآوردند که پاره نشدند.خخخخخخ
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 # دانشجوی دهلرانی 1393-09-14 11:25
اگرمجوز گرفته شده پس چرالغو شده؟اگر دانشگاه آزاد مجوزگرفته، پس چرا ازمرکز ایلام قبول نکردن؟ اگرهرمجوزی باید با تایید مرکزایلام باشه، پس چطوری دانشگاه آزاد اینو نمیدونسته؟ اگربعد ازاینکه فهمیدن مرکزایلام باید تایید کنه، چرا سریع(حداقل بایک فکس) مجوز را ندادن؟ اگرفضای باز سیاسی وجود داره، چرا نهایتا بی اهمیت به تمام چرا هایی که ذکر شد، مناظره لغوشد؟
جالبه که اصل قضیه که لغو مناظره بوده را رها کردن ودودستی چسبیدن به یک خبر مندرج درسایت دیگه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+9 # ناشناس 1393-09-14 11:42
مگه ایلام بیدار وکیل ووصی وسخنگو وروابط عمومی دانشگاه آزاد دهلران است؟ایلام بیدار هم شده نخود همه آش.فقط یک بهانه ای گیر بیاره برای تخریب وتهمت زدن به رقیب
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+10 # خطرنگار 1393-09-14 13:13
یکی به داد این سایت ایلام بیدار برسد که مدیریت ضعیف آن، و با یادداشتهای جانب دارانه و بی برنامه، خود را مضحکه عام و خاص کرده و چنین سایتی در حد سایتی حق گو و نام بزرگ اصولگرایی نیست علارغم اینکه بودجه .و هزینه هنگفت صرف آن می شود، امیدوارم مدیران ارشد که این سایت که متعلق به آنها است فکری برای مدیریت و مقبولیت آن بکنند و از افراد حرفه یی و کهنه کار استفاده نمایند.
مکروا و مکر اللَّه واللَّه خیر الماکرین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+9 # Guest 1393-09-14 13:39
لطفا نظراتی که با نام خانوادگی فرستاده میشوند نمایش ندهید مگر با برداشتن انتهای نام خانوادگی شان
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+11 # حق طلب 1393-09-14 13:45
عصر ایلام مورد حمایت همه اقشار متفاوت هستید و این کامنت نویس مشخص الهویه خبرنگار نیز فقط مایه سرگرم کردن و سربسرش گذاشتن برای ما مانده راستی در سایت خودشان نیز کار کامنت نویسی راه انداخته ، و بعلت وجود افکار افراطی خودش با اسامی سیما و یا ناشناس تقریبا تمام کامنت ها را نوشته است بهرحال خبرنگار جان مواظب باش سر نوک انگشتانت نرود البته از دستکش استفاده کنید بد نیست. میدونم اولین نفری هستید این کامنت را میخونید، انگشتانت پرتوان :lol: :lol: :P :P
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+11 # دره شهر 1393-09-14 14:14
سلام مدیر جان. باصلابت به کارت ادامه بده و از بدگویی حاسدان نترس
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+12 # یک نویسنده 1393-09-14 15:09
جناب آقای صید محمدی شما انسان سالمی هستید و شجاعت شما دلیل صادق بودن شماست برادر. برخی سایت ها می ببند که سایت شما مخاطب زیادی پیدا کرده حسودی شون میشه و لیاقت اونا همینه که از پشت سر به شما سنگ بندازند تا با زبان بی زبانی به شایستگی شما اعتراف کنند.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-7 # Guest 1393-09-14 18:02
مراقب این کامنت نویسای سایت باش. دوستی با خاله خرسه را که شنیدی. همینها هستن.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 # یه هوادار 1393-09-14 18:12
یه نصیحت و تذکر دوستانه: برادر عزیزم خواهشن با سایت های دولتی و شبه دولتی درگیر نشو.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-15 # خبرنگار 1393-09-14 19:07
واقعا برای همه شما متاسفم،من نه جیره خوار ایلام بیدارم و نه دوستدارش با تفکرات اونا کاملا مخالفم چون مرغشان یک پا دارد اما هیچگاه به خودم اجازه نمی دهم به کسی توهین کنم و فقط وجدان خودم رو قاضی می کنم.آنها از شما سوال منطقی کردند با منطق جواب بدهید.توهین افترا دشنام و هیایو هیچ چیزی را عوض نمی کند.اگر کاسه ای زیر نیم کاسه شما وجود ندارد مستندات خودتان را انتشار دهید.در ضمن ادب مرد به ز دولت اوست.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+12 # Guest 1393-09-14 22:43
آقای صید محمدی: به نظرشما ایلام بیدار ونسیم دهلران چه نسبتی با هم دارند؟ واکنش اخیرشون در مورد مقاله ی شما مشترک مشترکه. من که فکر میکنم یکیشون دایی ودیگری خواهرزاده است. شما چی فکر میکنین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-13 # نجم الدین 1393-09-15 11:48
آخرش اصلا بنری بوده که پاره بشه یا نه؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 # Guest 1393-09-15 11:51
درود بر مير سايت عصر ايلام
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+12 # خبرنگاردیلرو!!!!!!!! 1393-09-15 12:58
به گمانم یک رابطه ای بین خبرنگار و اون سایت ها باشه. حالا چرا اجیر شده و دنبال چی میگرده خودش میدونه. شاید هم بنده خدا نمیدونه دنبال چی میگرده اما اینقدر درذهن خودش گرفتار برخی احساسات بچگانه شده که بدش نمیاد با اسامی مختلف:خبرنگار ، دهلرانی مهاجر، سیما ، جاست ودانشجو و...شاید هم نجم الدین خودنمایی کنه. شاید هم...زاده باشه.
نکنه خودش باشه ای کلک
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 # فریدالدین 1393-09-15 21:39
فکر کنم این کامنت خبرنگار دیلرو درست به هدف زده. احساساتی و لجباز و بچه وضع و هوچی گر و حسود و خود کوچک بین و قهرو و عجول و...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 # مهران 1393-09-16 00:03
سلام آقای صید محمدی: اگر تونستی در خصوص برخی پیگیری های به عمل آمده از طرف نمایندگان درمورد حق نوار مرزی کارمندان استان یه خبری منتشرکنید.
ضمنا از بیمارستان ها و کیفیتشون هم میتونی مطلب بزنی. شاید تلنگری خوردن وبرخی خدمات رسانی ها بهتر بشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # محمدرضا 1393-09-16 13:51
چه جالبه همه پست های موافق و حامی عصر ایلام تایید مثبت میخورن و بالا میرن و همه پست های منتقد عصر ایلام بایکوت شدید میشن و به شدت تایید منفی میخورن / این یعنی دوستان عصر ایلام و آقای صید محمدی دارن تمام تلاششون رو براش میکنن و همه جوره پشتش هستن . براش نظر مینویس و نظرهای موافقش رو مثبت می زنن . بابا معرفتتون رو شکررر خیلی بامرامین / عند رفاقت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 # قاسم 1393-09-16 18:08
تایید این آقای عصر ایلام به علت نویسنده اش نیست که ظاهرا برای اکثر مخاطباش ناشناسه. به خاطر همفکریه. یعنی ما داریم یک فکری که به خودمون نزدیکتره را تایید میکنیم. شما هم اگر تعدادتون کمه که اینجوری هم هست، برو یار و موافقی بیار تا منفی ها را مثبت کنه
باورکن به جان خودت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group