▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

يكشنبه 4 فروردين 1398 Sunday 24 March 2019 17 رجب 1440

آخرین اخبار سایت

با احيا شدن سازمان برنامه و بودجه

اميد به چرخش كليد «اسكندر» در قفل«برنامه و بودجه» ايلام

مهدي كاكاخانيعصر ايلام : *مهدي كاكاخاني  /از زماني كه دكتر روحاني در برنامه هاي تبليغاتي خود وعده احياء سازمان برنامه و بودجه را داد، دو سال گذشت. نهایتا در خرداد 94 اين وعده در ايلام با انتصاب اولين مدير محقق شد.

 

شاید بتوان معدود اداره دولتی در دنیا را سراغ گرفت که شعار انتخاباتی رییس جمهورش،احیای آن باشد و این نشان از جایگاه و اهمیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ایران دارد.

شروع به کار این مجموعه در استان، با حواشی و حساسیت های خاصی همراه شد. از آنجایی کهدر طی یکسال گذشته حدس و گمان های زیادی حول انتصاب افراد مختلف به گوش می رسید، اماعاقبت پای یک مسوول غیر بومی به ساختمان قدیمی خیابان استقلال باز شد.

این اقدام با واکنش نزدیکان و اعضای ستاد انتخابات دولت یازدهم در استان همراه بود چراکه آنها انتظار داشتند بايستي براي احراز اين مسووليت از وجود نیروهای شایسته، علمی ودانشگاهی بومي استان بهره گيري مي شد.

در عين حال اين موضوع نيز از دید جریان های منتقد دولت نیز مخفی نماند و به نوعی یکامتیاز منفی برای کادر مدیریتی استان منظور گرديد.

البته نباید از نحوه پیگیری و ناهماهنگی بین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی واصرار آنان بر انتصاب گزینه های نزدیک به خود در عدم اعتماد دولت به جوانان ایلامی غافلشد.

در این یادداشت بنا نداریم که به بومی یا غیر بومی بودن مدیر این مجموعه بپردازیم. چوناساسا اعتقادی به این گونه مسائل نداریم و هر شخصي که بتواند خدمتی انجام دهد چه ایلامیو چه غیر ایلامی قابل احترام می باشد و مردم ما به خوبي قدردان خدمت گزاران خود خواهندبود.

آنچه که برای ما مهم می باشد، توجه به نقش و جایگاه این سازمان در شتاب دادن به روندتوسعه استان است.

از آنجایی که شرح وظایف این سازمان حول محور تدوین و تهیه برنامه های توسعه ای و متعاقبآن برنامه ریزی و ارائه پیشنهادهای کارشناسی و علمی برای تأمین منابع و بودجه لازم درجهت به سرانجام رساندن این برنامه ها می باشد. لذا لازم می دانیم مواردی جهت یادآوری درراستاي اولویت بخشی توسط مدیریت جدید این مجموعه اعلام داريم.

بررسی وضعیت بودجه های اختصاصی به استان در بخش های مختلف؛ حاکی از فاصله معنی دار وعضا باور نکردنی سقف منابع جذب شده با سایر استان های کشور را دارد.

مشکلی که سالهاست از پایه و اساس بر روند توسعه ای این استان تاثیر گذاشته كسري هايمتعددي است كه در ساليان گذشته علیرغم بیان آن توسط استاندار حال و گذشتگان و همچنینپیگیری های نمایندگان ادوار مختلف مردم در مجلس شورای اسلامی، اما تاکنون نتیجه قابلقبولی حاصل نشده است.

هرچند در سال گذشته دولت تدبیر و امید اقدامات مناسبی برای افزایش بودجه های عمرانیاتخاذ نمود. اما به دلیل شکاف عظیم و وجود پروژه های متعدد نیمه تمام، نتایج حاصل چندان ملموس و موثر واقع نشده است.

همانطوري كه مشخص است، متأسفانه بودجه ی اختصاصی به استان ها به جای مبتنی بر روش هایعلمی و متناسب با رفع نیازمندی ها و حل مشکلات؛ بیشتر بر اساس چانه زنی و متکی بر نفوذو ارتباطات مسوولان مربوطه می باشد.  بدون شك مدیرانی که دارای ارتباط و نفوذ بالایی دربدنه حاكميت مركزي باشند، بیشترين بهره مندی را نصیب منطقه خود و استانشان خواهند نمود.

برای همین منظور است که استان های کوچک و محرومي مانند ايلام به دلیل لابی گری ضعيف ونداشتن افراد ذی نفوذ در بدنه مدیریتی کلان، معمولاً از بودجه هاي لاغر و شكنندهبرخوردار مي باشد و عليرغم تلاش هاي صورت گرفته تاكنون اين نقيصه همچنان پابرجا بوده و به عنوان يك ميراث ماندگار از هر دولتي به دولت ديگر دست به دست مي شود.

حال سوال اينجاست آيا مديريت جديد سازمان برنامه و بودجه مي تواند كليد دار توسعه همه جانبه استان ايلام باشد؟!. بدون شك در زمان كوتاه سپري شده از حضور دكتر اسكندر صيدايي در اين مسند، حتما به اين نكات واقف شده است كه؛ هم اکنون تعداد زیادی پروژه عمرانی،زیرساختی و توسعه ای در استان کلنگ زنی شده و با پیشرفت فیزیکی پایین به صورت لاک پشتیدر حال اجرا می باشند که این پروژه ها به شدت نیازمند منابع و اعتبار هستند.

برخي از اين پروژه ها به فرايند توسعه اي استان گره خورده اند و همانند حلقه ي اصلي ميتوانند مسير پيشرفت و آباداني استان را تسريع بخشند. طرح هايي مانند تكميل و توسعه هايراههاي مواصلاتي، تأمين زير ساخت هاي انرژي مانند آب، برق وگاز مورد نياز طرح هاي بزرگ توليدي، تقويت فضاهاي آموزشي، تقويت زير ساخت هاي بهداشتي و درماني و .... در بخش بودجه جاری سازمان ها و ادارات استان ایلام وضعيت رضايت بخشي حاكم نمي باشد،بعضي سازمان ها ماهها از پرداخت اضافه كار و حق مأموريت نيروهاي خود عاجز هستند. ضمناين كه در تأمين هزينه هاي جاري مجموعه تحت مديريت با مشكلاتي روبرو مي باشند. اين درحالي است كه کارمندان استان ایلام به مراتب نسبت به سایر همکاران خود در استانهای دیگراز نظر دریافتی ها در سطح پایینی قرار دارند و سايه بي انگيزگي در ميان اين قشر ازافراد جامعه موج مي زند.

در اين جا سوالات متعددي مطرح است. يا مديران اين سازمان ها خود پيگير نبوده و عملاقدرت جذب منابع براي سازمان تحت سرپرستي خود نيستند؟! يا اين كه مسوولين ذيربط در بخش تأمين بودجه هاي استاني توان توجيه بالادست ها براي جذب اعتبار و رفع كسري ها راندارند؟! در هر دو صورت متضرر اصلي اين فرايند، كاركنان شاغل در اين سازمان ها مي باشندكه نيازمند تدبير تازه و چاره انديشي قطعي و يكباره هستند.

از سوي ديگر بررسی وضعيت اعتبارات ادارات و سازمان هاي که با بودجه ملی مديريت مي شوند،نشان از موقعیت و وضعیت بهتر آنان نسبت به سازمان هاي استاني را دارند همين نكته كافياست تا  به وجود تبعیض در تخصیص منابع به سازمان های استانی پي برد.

علاوه بر موارد ياد شده، از مهمترین مشکلات استان ایلام مي توان به نبود زیرساخت هایفرهنگی اشاره نمود و از همه مهمتر کمبود منابع برای برگزاری برنامه های فراگير.

اختصاص قطره چکانی بودجه هاي ناچیز و کم اثر، روند فعاليت هاي فرهنگي و توسعه اي باچالش اساسي روبرو نموده است.

به اعتقاد کارشناسان حوزه مسائل اجتماعی و جامعه شناسان، آژیر قرمز خودکشی، دیگرکشی،خشونت، مصرف مواد مخدر، تکدی گری و ...، چند سالی است که در جغرافیای استان ایلام بهصدا درآمده و به شدت نیاز به چاره اندیشی است. لذا تدوین راهکارهای علمی و عملی برایمتوقف نمودن سرعت این رفتارها به خوبی احساس می شود.

در بخش های اقتصادی استان هم اکنون طرح های تولیدی و صنایع ایجادی به شدت با کمبودمنابع دست و پنجه نرم می کنند، مهمترین مشکل صنایع استان نبود سرمایه در گردش برایادامه حیات و ماندن در میدان رقابت می باشد.

علاوه بر آن برای حمایت از طرح های ایجادی منابع و تسهیلاتی پیش بینی شده مشخص، موجودنيست و برهمین اساس انگیزه و مشوق لازم در راستای حضور سرمایه گذاران در استان ایلام وجود ندارد.

ضمن اين كه همه ما به خوبي واقفيم كه تنها راه برون رفت از وضعیت بیکاری و ایجاد اشتغال جوان تحصیل کرده، ایجاد فرصت های شغلی در بخش های توليدي و اتكاء به توان بخش خصوصي میباشد که اين مهم هم نیازمند تسهیلات و اعتبارات خاص بوده و با توجه به شرایط موجود ونبود منابع لازم، عملا این اتفاق رخ نخواهد داد به طوري كه روز به روز ما شاهد افزایش خيل بیکاران تحصيلكرده و متعاقب آن بروز ناهنجاري هاي اجتماعي متنوع هستیم.

با توجه به موارد یاد شده که تنها بخش بسيار كوچكي از وضعیت استان می باشد و از طرفي باتوجه به تغيير و تحولات صورت گرفته در سياست خارجي كشور و باز شدن روزنه هاي اميد درحوزه هاي مختلف؛ مدیریت جدید سازمان برنامه و بودجه بایستی به دور از هرگونه سیاسی کاریو با بهره گیری از توان کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی به دنبال راهکارهايی اساسي وعملياتي در مسير برون رفت این استان از فقر، بیکاری، محرومیت گام بردارد كه در صورتاستارت اقدامات كاربردي، بدون شك تنها نخواهند بود و بخش زيادي از علاقه مندان به توسعهو پيشرفت استان مخصوصا فعالان رسانه اي و همچنين گروه هاي مرجع،  نهايت همكاري و همراهي را با تيم كاري ايشان به عمل خواهند آورد.

سردبير وريا

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group