▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

پنجشنبه 1 فروردين 1398 Thursday 21 March 2019 14 رجب 1440

آخرین اخبار سایت

عصر ایلام بررسی می نماید

تحلیلی بر وضعیت و مواضع کاندیداهای مطرح آبدانان

 سیدحرمت اله موسوی مقدم,عصر ایلام,ایلامعصر ایلام:سید حرمت اله موسوی مقدم: براساس گفته ها ،دیده ها وشنیده ها،تاکنون تعداد 5نفردر شهرستان آبدانان خودرابرای ورودبه رقابت سخت و نفسگیر انتخابات مجلس دهم اماده کرده اند.

 

دکترعلی محمد احمدی،دکتریحی حافظ نژاد،سرکارخانم مهین عباسی،اقای بهزادعلیزاده ومهندس علی مهدوی پنج نفری هستندکه تاکنون نامشان درزبانها بعنوان داوطلبان دوره دهم مجلس برزبانهاجاری ودر محافل ساریست.

1-(علی محمد احمدی)ایشان در دورنهم بانگاهی به تجارب ادوارگذشته و کسب ارای قابل قبولی در دوره های قبل،خودرا مستحق این منصب دانس وامتیازاتی نیز برای خویش متصور میکرد و با همین دیدگاه ، واردماراتن کشنده حوزه جنوب استان شد وبا تکیه و بهره گیری ازسرمایه قبایلی و طوایفی،سود جستن ازاهرم همدلی و همزبانی و نمایش حلقه مفقوده و کم رنگی ازابزار و امتیاز علم و دانشگاه و دانایی، توانست به مرحله فینال این رویارویی ومصاف نامحتوم راه یابد ودر مقابل اقای امین دوست محمدی از دیار دهلران قرارگیرد.

 در این دورجدید والبته حساس و استرس زا ،اعجاز قابل پیش بینی همزبانی،هم شهری وتفوق علمی به مدداوامد وا یشان را باپیروزی بر رقیب ، واردمجلس شورای اسلامی کرد.

این دانش اموخته اقتصاد،گویا حلاوت وجذابیت بهشت بهارستان به کامش خوش امده و دوست دارد چهارسالی بعدی نیز در ان عمارت سبز ومرتفع بماند ولذااز ماههای قبل با رایزنیهای پیدا و پنهان ، با اما و اگرهای رندانه ، به نوعی دارد برای تکرار مصاف دورقبل خودرا مهیا میکند.

گرچه ایشان مایل بود که سیستم و نحوه اجرای  انتخابات مجلس از شهرستانی به استانی تغییرکندتا بتواند با دلگرمی و نشاط بهتری به مبارزات انتخاباتی بپردازد،اما با رد طرح استانی شدن انتخابات،وی مشغول گمانه زنی وتمرین و بخت ازمایی است تاچنانچه موفقیتی مصورباشد،یکباردیگردر معرض قضاوت و گزینش مردم حوزه انتخابیه قرارگیرد و رنج محبوبیت خودرا بیازماید.گرچه به نظر میرسدکه مردم این دیارهمچنان برطبل یکبار گزینی نمایندگان مجلس و تکرارروش ادوارقبل میکوبند،ایشان امید واراست که در استانه روزهای اخرو گرم شدن تنور رقابتهای طوایفی ،بتواندفضارا به نفع خویش تغییر دهدو با سوارشدن بر امواج تباری، جایگاه علمی و تجربه پارلمانی ارای مردم را به سمت خود هدایت و باردیگر برصندلی سبزو بهاری مجلس تکیه نماید.

ایشان دارای دکتری اقتصاد ، مشی سیاسی اعتدال ، متمایل به نگرش رییس مجلس و مرتبط با دوطایفه بزرگ باپیروند و ناصر عالیست (البته تاکنون ورودصددرصدی به رقابتهای انتخاباتی وی مسلم ومسجل نشده و  حضورش نیز منتفی نیست)

2-(اقای بهزاد علیزاده)

ایشان گویا مقداری به مدیریت و عملکردوحضورش در شهرستانهای حوزه جنوبی استان امید وارشده و مصمم است که بخت و شانس و موفقیت خود و البته صداقت دوستان و ارادتمندان خودرا بیازماید وبرای دستیابی به کرسی نمایندگی و تکیه بر منصب جذاب ،پرپو ل،باهیبت، سحر انگیز و پر دغدغه وکالت یک خیز جدی وهمه جانبه بردارد.

علیزاده بواسطه پایان کار اداری وکسوت بازنشستگی و فراغت بال،از یکسال پیش ،شش دانگ ونمام وقت باحضور در مراسم غم وشادی، ملی و مذهبی ،محافل دوستانه ،جلسات انتخاباتی،ارسال پیامهای تبریک وتسلیت، حضور و گردش خانه به خانه ، برای کسب رای مردم وارد گودشده وبقول معروف سنگ تمام گذارده است.

احساس موفقیت در مسئولیتهای سابق اجرایی،رایزنیهای شخصی با افراد حقیقی وحقوقی،برخورداری از حمایت طوایف شهلیار وندو جاییروندو ارتباط کاری با همه شهرستانهای جنوبی استان، ایشان را در این راه پیش روی، امید وارکرده است .

گرچه راه ورو ش ،  مشی سیاسی و منش و عقاید و عملکرد این داوطلب نمایندگی مجلس متعلق و منتسب به جریان اصولگرایی است ، اما وی اعلام کرده که قصد داردبدون وابستگی به هیچ جناحی و بطور مستقل در انتخابات شرکت نماید.

گمانه زنیهای غیر رسمی حاکی از این است که عدم حضور اقای دکتر احمدی(نماینده فعلی)و انصراف اقای یحی حافظ نژادو خانم عباسی از دور مبارزات انتخاباتی،روند این امتحان و انتخاب را به نفع اقای علیزاده رقم میزند

3-(آقای مهندس علی مهدوی )

این مهندس ارام ومتین که بیش از6سال متولی قوت لایموت مردم استان بوده ودرکسوت رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ارزاق عمومی مردم را توزیع میکرد، هماننده دیگر رقیبان ، فیلش یاد هندوستان کرده و خودرا لایق و شایسته کرسی حوزه جنوب میداند وسازوکار و برنامه هایی را هم برای کسب این رتبه مهیا نموده است .

به نظر میرسدکه جذب ارای طایفه بزرگ زرگو ش،استفاده از رای و نفوذ سادات معظم منطقه،(ایشان دامادسادات میباشند)و رای زنی و بهره گرفتن ازسالهای مدیریت و دوستان و اشنایان در سایر شهرستانها، وی را بر این داشته که میتواند بر این مسند بنشیندو انجام دهد هرانچه که دیگران انجام دادند.

اقای علی مهدوی نیز چند ماهی است که با فراغت از دیگر مشاغل و مسئولیتهای اداری واجرایی و شخصی ، با راه اندازی تیمهای متعددو شرکت مستمر در برنامه های اجتماعی ، فاتحه و عروسی، اجتماعات اداری و مناسبتی، گفت و شنودهای صنفی، جلسات عشیره ای و طوایفی و حضور در فضاهای مجازی ، وارد گود اصلی و جدی انتخابات مجلس دهم شده است.

وی روزگاری مدعی اصلاح طلبی بوده و با استفاده از همین دیدگاه ، مدفق به کسب مناصب و مدیریت اجرایی شد، اما قبول مسئولیت و ماندن در دولت مهر ورز اقای دکترمحمود احمدی نژاد، مقداری ژست اصلاح طلبی ایشان زیر سئوال رفت  گرچه این روش و منش فقط مختص وی نبوده و هم اکنون نیز داریم مدیرانیکه از دولت قبلی وارد دولت اعتدالگرای دکتر روحانی شده اند، اما جریان اصلاح طلبان آبدانان ، بر اقای مهدی خورده گرفته و مقداری از وی و افراد مشابه، گله مندند .

به هر حال ، اگر ایشان بتواند رای طایفه محترم زرگوش و بخشی از طایفه سادات ارجمند را به نفع خود کسب کند و اجماعی برای خود بدست اورد و با ذکاوت و هوشیاری از دیگر طوایف منطفه هم بهره لازم را بگیرد ، میشود برای حضور موفق خویش در عرصه رقابت امید وارد باشد، اما به نظر کارشناسان و گمانه زنان ، این مسیر خیلی سخت و صعب خواهد بو د.در حال حاضر، همه نفرات مطرح شهر ستان آبدانان شب و روز درتلاش و تکا پویند تا بتوانند بعضی از کاندیداهای احتمالی را منصرف و رای انان را با قول و قرارهای سر خرمنی به سود خود مصادره نمایند

یک دیدگاه عمومی در فضای کلی آبدانان نیز غالب شده است که ارای مردم این شهر ستان به میزان متسا وی و یا تفاوت اندک بین این سه نفر تقسیم شده است و هرکدام این دوستان که بتوانند از دیگر شهرستانها ویا حتی طوایف و قبایل همجوار کسب رای کند، اوموفق میدان انتخابات در آبدانان است .

 انچه که گفته و نگاشته شده است همه بر مبنای گمانه زنی و پیش بینی تقریبی و تخمینی است و برای دریافت دقیق واقعیت ، باید منتظر گذر زمان و روز کار و زار و شمارش ارای مردم شریف باشیم .

4-            یحی حافظ نژاد ازدیگرافرادی است که منصب نمایندگی حوزه جنوب را زیبنده خود میداند،وی که مطالعات اجتماعی را برای کسوت معلمی در دانشگاه خوانده بود پس از مدتی در مقطع  کارشناسی ارشد، جامع شناسی را تجربه کرد تا بیشتر بر احوالات مردم تفوق پیدا کند .

حافظ نژاد این روند را در مقطع دکتری با جامع شناسی سیاسی ادامه داد و به همین خاطر گویا الآن به جای معلمی ،سیاسی شده و در صدد است تاعطای میز و مهرو مدادو مدرسه را به لقای خود بخشیده و در جایگاه وکالت مردمان شهرستان های ،ابدانان ،دره شهر ،بدره و دهلران بخشی از فرصت اداری خود را سپری کند.

                 این معلم روستا زاده که برق صفا ، سادگی و صمیمیت دلش را می توان در سروسیمای او به تماشا نشست،به آراء طایفه ی محترم بازگیر و شاگردان چندین سا له ی خود امیدوار شده و مصمم است با تنه بر رقیبان نه چندان قدر خویش به عنوان یک پدیده غیرعادی ،صندلی سبز رنگ حوزه ی جنوب استان ایلام را به عنوان یک اعجاز برای خود تصاحب نماید.

                  وی که نمایندگی را تلاشی برای اعتلای علم و دانش ، صلح و صمیمیت و کوششی برای رفع مشکل بیکاری جوانان می داند، هم اکنون با همان سبک و سلوک ساده و بدون آلایش خود با حضور در معابر عمومی ،مراسمات اجتماعی ،تماس با دوستان ،مشورت با صاحب نظران و رایزنی با بعضی از تشکل های سیاسی ،در حال گمانه زنی و کسب اطلاعات و موقعیت رقیب های احتمالی خود است.

گرچه افکار عمومی شهرستان آبدانان هنوز حضور ایشان را در رقابت های انتخاباتی مجلس دهم جدی نگرفته اند ،اما وی با قاطعیت اعلام کرده است که بدون تردید وارد دور رقابت شده و با توکل بر خدای منان ، به موفقیت خود نیز امیدوار است.

                  آقای حافظ نژاد تدریس در دانشگاه های آزاد ،پیام نور،علمی کاربردی و اداره ی کارگاه های آموزشی و گفتمان های دانشجویی در مراکز آموزشی و نهادهای فرهنگی آبدانان را نیز یک مزیت و امتیاز ویژه برای خود درجریان انتخابات آینده می داند.

                   به نظر می رسد پدیده سازی ،موج سواری و ایجاد طوفان های احساسی که در جریان انتخابات  ادوار گذشته حوزه ی جنوب استان ایلام سابقه داشته است ،جناب دکتر حافظ نژاد را تشویق به دل زدن به دریای مواج و ساحل کوب انتخابات نموده است.

جناب حافظ نژاد که تجربه ی یک دور ناکامی در رقابت های انتخابات شورای شهر آبدانان را در پرونده ی خود دارد ،همانند دیگر داوطلبان انتخابات مجلس ،افق سبز و متلونی رابرای خود تصور نموده است. اما با نگاهی به راه دراز، صحرای متوسع ومعبری صعب و نفس گیردر مسیر راه ایشان  ،رسیدن این معلم شریف  و سخی به مقصد مورد نظر، به یک توان مضاعف ،توکل بی نهایت و البته اعجازی نو نیاز دارد.

 

5                -سرکار خانم مهین عباسی تنها خانمی است که بعد از انقلاب اسلامی خود را آماده می کند تا در حوزه ی جنوب  استان ایلام در رقابت های انتخابات دوره ی دهم پارلمان جمهوری اسلامی در مقابل مردان سترگ و مغرور و سالار   مآب    عرض اندام کند .

                  خانم عباسی متعلق به یکی از مناطق عشایری و صعب العبور به نام قدح که در شهرستان آبدانان مراحل رشد را طی نمود و در کلانشهر غول آسای تهران مدارج  علمی تا مقطع ارشدحقوق را پشت سر نهاد  و به عنوان عضوی از تشکتهای مردم نهاد پایتخت جرئت ورود به کارزار انتخابات مجلس شورای اسلامی به دست آورد ایشان به طایفه ی بزرگ زرگوش منتسب است  وبه  حمایت این تبار نیز دل بسته است .لکن به چیزی فراتر از آن فکر می کند و اعتقاد دارد جمعیت زنان هم از نظر کمی و هم از لحاظ کیفی و توانمندی چیزی از مردان کم ندارند،اما  به خصوص در استان ایلام سهم آنان در سایه ی سخت جو مرد سالاری گم شده و به تاراج رفته است، که باید با همت و اعتماد به نفس خود آنان بدست آید.

                  این عشایر زاده ی گمنام از سال گذشته تا کنون از طریق فضاهای مجازی و شرکت در مباحث اجتماعی ،خود را در معرض افکار عمومی قرار داد و مدتی طرفداران او وی را شایسته ردای فاخر فرمانداری شهرستان آبدانان دانسته و توانمندی های اجرائیش را تبلیغ می کردند و به تدریج مطالبه این خانم جویای نام را تا سطح وکالت مردم ارتقاء دادند .

                   مردم معتقدند که، عضویت  یکی از بانوان  حاشیه نشین شهر آبدانان در شورای اسلامی ،زندگی در مرکز کشور و یا همت و سماجت شخصی، خانم عباسی  را وارد این بازی خطرناک کرده است ،شاید هم تصور کرده است با اعجاز احساس می تواند رای بانوان را به نفع خود بلوکه کند.غافل از اینکه آراء زنان ایل در ید قدرت مردان خود است. هست

                  هر چه که هست ،نطق آتشین ، انگیزه ی استوار ،عزم راسخ ، اعتماد به نفس بالا و شعار های افسون گرو آرایه ی غلو ایشان ، کمی تا قسمتی مردان این میدان را به وحشت انداخته است .البته رویاهای  رنگین خانم عباسی و هم قطارانش در برزخ انتخابات مجلس دهم ، امری طبیعی است ، لکن عبور از پل باریک ، سوزان و برنده ی نظارت استصوابی شورای نگهبان کابوسی است که محاسبات متلون کاروان کاندیداها را به طور جد، تهدید می کند.

به امید آنکه بمانیم تا ببینیم......

نظرات   

 
-15 # دوست آبداناني 1394-06-07 13:11
عالي بود سيد يه مقدار هم محافظه كاري داشت.الان جنس كانديداها با راي دادن در انتخابات 92 معلومه مردم هم آگاهند كه كي چي تفكري داره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-7 # رضا 1394-06-07 13:40
جناب موسوي : طايفه بزرگ جايروند خودشان كانديد دارند.چهره اي مردمي، سخنور و توانمند بنام محمد باصره كه قطعا پديده انتخابات دور دهم مجلس در حوزه جنوبي استان خواهد بود.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+9 # دهلرانی جایروند 1394-06-12 23:29
نقل قول کردن رضا:
جناب موسوي : طايفه بزرگ جايروند خودشان كانديد دارند.چهره اي مردمي، سخنور و توانمند بنام محمد باصره كه قطعا پديده انتخابات دور دهم مجلس در حوزه جنوبي استان خواهد بود.


ما به گزینه همراه دولت رای میدهیم نه به یک کاندید اصولگرای دو اتشه . کسی که از خیمه گاه اصولگرایان مورد حمایت قرار میگرد کاندید ما نیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-16 # انتخابات 1394-06-07 14:57
در حال حاضر بيشتر تحليل هاي انتخاباتي شانس آقاي بهزاذ عليزاده را بالاتر از ساير رقبا مي دانند چون ايشان علاوه بر آراء بالايي در شهرستان آبدانان به واسطه ي زادگاه و همشهريانش و تصدي چند ساله شهرداري آبدانان كه خاطره ي خوبي را از مديريت خود در اذهان مردم دارد شهرستانهاي دره شهر و دهلران نيز به واسطه ي مسئوليتها و عملكرد مثبتي كه داشته آراء قابل توجهي را مي تواند در سبد خود داشته باشد .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-18 # مفروند از دهلران 1394-06-07 18:45
درست است كه زادگاه آقاى عليزاده آبدانان است ولى بخش اعظم از فاميلهاى ايشان دهلرانى هستند و ما ايشان راكمتر از فرزندان دهلران نمي دانيم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-7 # تلنگر. بیگ 1394-06-07 19:13
تجربه ی ناموفق نمایندگان سابق در حوزه ی عملکرد توسعه ای علیرغم ادعاهای پر طمطراق آنها
نشان داده که منطقه ی جنوب استان ایلام قبل از این که یک وکیل خوب نیاز داشته باشه بیشتربه مدیران خوب ودلسوز نیازمنده. پس اگر این دوستان خوب ما قصد خدمت و عمران وآبادانی حوزه ی جنوب وکم کردن فاصله ی عقب ماندگی آن از مناطق برخوردار را دارند ودر خود توانایی این کار را سراغ دارند بهتر است در عرصه ی مدیریت محلی و کار آفرینی وسرمایه گذاری و امثالهم قابلیت های خود را به نمایش بگذارند.بینی بین الله این همه وکیل الممالک را که تا الان به مجلس فرستادیم چه خدمات قابل توجهی برای آبادانی وپیشرفت منطقه امان انجام داده اند؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-15 # HESAM 1394-06-07 21:11
این تحلیل هست. در مورد عملکرد حاجی علیزاده با یه گشت تو شهر متوجه رضایتمندی مردم نسبت به ایشون میشید، حتی افرادی که یه ایشون رای نمیدن نسیت به عملکردشون توی شهرداری رضایت دارن.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+9 # غلام 1394-06-08 01:59
شنیده هاحکایت ازآن دارد که .....تاکنون تمام واحدهای ارشدش رانگذرانده وچندواحدی رادردانشگاه آزاد آبدانان مهمان شده فلذا به اساتید دانشگاه برای اخذنمره مراجعه کرده واین درحالی است که ایشان باید برج 8مدارکش رابطورکامل تحویل فرمانداری جهت ثبت نام بدهد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 # نجم الدین 1394-06-08 08:41
نگارنده طعنه های خودش رو خیلی ظریف زده و حمایت زیرپوستی سفت و سختی از دکتر حافظ نژاد داشته .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 # امحمود 1394-06-08 09:13
به نظر بنده رقابت اصلی درشهرستان آبدانان بین دکتراحمدی ومهندس مهدویه .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 # احمد 1394-06-08 10:03
حاجی مدارکش کامله .هیچ پرونده ای هم نداره .حاجی هم فرماندار بوده هم شهردار.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+10 # فرزند آبدانان 1394-06-08 10:10
نگارنده تفکرات قبیله ای دارد و بر طبل طایفه گری کوبیده است! جای تاسف است که به جای ترغیب مردم به انتخاب شخص متعهد، متخصص و مطالبه گر، همچنان تفکری عشایری را چاشنی تمام انتخاب هایمان می کنیم!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-19 # سعید 1394-06-08 12:25
جناب نگارنده عزیز بسیار زیبا ولی کمی اغراق امیز تعدادی را بعه عرش برده و یاس و نا امیدی را در خیمه دیگری انداخته ...لازم ه توضیح میدانم درمورد سرکار خانم عباسی نکاتی را یاداور شوم....ابتدا ایشان دارای دو جبهه از طوایف میباشد اول طایفه زرگوش و دوم حمایت طایفه توشمال که داییهای ایشان هستند و بارها با گرفتن جلسات اعلام حمایت کرده اند...نگارنده عزز از کنار کشیدن احتمالی ایشان و اقای حافظ نزاد یاد کرده که .نه تنها ایشان توانایی و جبهه مردمی کمتری نسبت به اقای علیزده ندارد بلکه از لحاظ محبوبیت شاید بیشتر هم باشد پس دلیلی برای کناره گیری احتمالی وجود ندارد ...ایشان دانشجوی دکتری حقوق هستند که اشاره ای نشده بود ..ضمن احترام به همه کاندیداهای عزیز باید گفته شود که با حضور ایشان و سخنرانیهایی که در بین مردم خواهند داشت قطعا حضور ایشان در این عرصه فشار زیادی برای دیگر رقیبان خواهد بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 # دانشگاه آزاد 1394-06-08 13:03
آقاي غلام تحليل شما نشان مي دهد كه چقدر از اوضاع با خبر هستي برادر گرامي دانشگاه آزاد آبدانان فقط تا مقطع كارشناسي دارد و هيچ واحد دوره ي كارشناسي ارشد در اين دانشگاه ارائه نمي شود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 # حاشیه نشین و روستایی 1394-06-08 13:07
آنچه در این مقاله واضح و مبرهن است طرفداری تمام قد از آقای حافظ نژاد و تخریب ....ی است. آقای موسوی مقدم باید در نقد خود انصاف را به خرج می دادند و در اظهار نظر در مورد کاندیداها خط و مشی برابری را اتخاذ می کردند.استفاده از الفاظ تعنه آمیز برای.... به دو از شان، جایگاه و امانت داری حرفه مقدس خبرنگاری است. هر چند که عنوان این مطالب از شان ... چیزی نمی کاهد و چه بسا بر قدر و منزلت ایشان در نزد انظار عموم بیفزاید، چرا که هسته انقلاب اسلامی و پیروزی و در ادامه حفظ آن، به فرموده امام عزیزمان وام دار و مدیون از خود گذشتگی و ایثار حاشیه نشینان، زاغه نشینان و عشایر غیور است. بنده هیچ نظری در مورد هیچ یک از کاندیداهای بزرگوار نداشتم ولی این مقاله باعث شد در مورد ...ی تامل بیشتری داشته باشم. به دلیل اینکه شهامت و جسارت ایشان در جایگاه یک .... در این ماراتن سخت و جانفرسا(حتی در صورت عدم موفقیت) ستودنی است.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+13 # همشهري 1394-06-08 13:09
آقاي موسوي سلام عليكم
باز هم نشان داديد كه تحليل جنابعالي از اوضاع انتخاباتي شهرستان آبدانان فاقد پشتوانه علمي و تحقيقي است خوشحال مي شوم به عرض جنابعالي برسانم مردم مانند شما فكر نمي كنند در اين دوره از انتخابات بحث طايفه گرايي كه در نوشته ي جنابعالي مورد توجه قرار گرفته مطرح نيست مردم به دنبال آدم هايي با كارنامه مديريتي مي گردند آدم هايي كه داراي عنصر عقلانيت و صداقت باشند مدرك گرايي و قبيله گرايي فاكتور لازم براي انتخابات اين دوره نيست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+27 # Amin 1394-06-08 17:48
نگارنده تمام تلاش خودش رو كرده براى اينكه بعد از انتخابات بتونه مانند هميشه در جهت باد حركت كند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-11 # آبدانان نیوز 1394-06-08 18:20
سلام خسته نباشیدآقاسید:یه کم محافظه کاری داشت ولی درکل عالی بودومعلوم که سطح معلوماتتون خیلی بالاست.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+25 # ...... 1394-06-08 19:52
مطالب نوشته در متن بالا مواضع شخصی سید حرمت اله موسوی است اصلاح طلبان خودشان زبان دارند و اگر گله مندی از کاندیدی را داشته باشند بیانیه میدهند. واالسلام
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 # غلام 1394-06-09 00:51
در جواب شخصی که خودرا دانشگاه آزاد معرفی کرده لازم است بگویم که دانشگاه آزادآبدانان زیر نظر واحد ایلام درچندرشته ارشد دانشجودارد واین وسط شما عقب هستیدوکاندید موردنظر هم واحدهای باقیمانده اش دراین واحد دارد می گذرونه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-6 # مهرداد 1394-06-09 01:06
دربین کاندیداهای حوزه جنوب مهندس مهدوی جوانی توانمندوپرانرژی است .تجربه ودانش وصداقت ومردمداری راباخود بدرستی به یدک می کشدهم درسطح شهرستان های حوزه وهم درسطح استان توانایی وبلوغ فکری ومدیریتی خودرابه اثبات رسانده .باحوزه های صنعت تجارت وچالش های استان به خوبی آشناست .به خوبی توانسته با اقشارمختلف کارکند ازخانواده معظم ایثارگران است وخود دردفاع مقدس حماسه آفریده.ازبطن جامعه است.پس شایسته ترین است وضمن احترام برای سایر عزیزان که کاندید شده اند بهترین گزینه ایشان است پس همه باهم روستایی شهری پیر جوان جهت اعتلا وآبادانی حوزه جنوب به مهندس مهدوی رای میدهیم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-9 # ابدانان 1394-06-09 10:09
بنام خدا: تحلیل جالب و نزدیدک به حقیقتی است اما نمیدانم چرا اقای موسی جوزی از فرزندان مورموری از قلم افتاده است
درود بر شرفت اقا سید بخاطر این مقاله زیبا و قشنگ
متشکریم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-8 # امیر 1394-06-09 10:13
یاحق:
مقاله نسبتا جامعی است و تحلیل نویسنده هم منطقی است
البته فعلن نمیتوان پیش بینی نتیجه انخابات را کرد
امیدوارم این نوشتارها ادامه یابد
از قلم زنی اقای موسوی هم جای تشکر دارد
امید وارم بازدیدکنندگان منصفانه قضاوت کنند به نظر حقیر در این مقاله از کسی جانب داری نشده و انچه مر بوط به هر کس بوده است بطور نسبی درج گردیده
بای
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 # امیردهلران 1394-06-09 10:15
چرا تحلیلی از کاندیداهای دهلران درج نمیشود اقای مدیر مسئول؟
از نویسنده مقاله و عصر ایلام تشکر دارم
مشکلاتی در متن هست اما در کل خوب است
من منتظرم همچون تحلیلی راجع به دهلران هم داشته باشید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 # صفا 1394-06-09 15:00
آقای دکتر حافظ نزاد شخصیتی علمی ست سواد مرتبط با کار مجلس دارد( جامعه شناسی سیاسی) مردم دار است بسیار صادق و با صفاست رو راست درد مردم چشیده دغدغه ایشان بیکاری جوانان گسترس فرهنگ شادی و تلاش در راستای اعتلای صلح و علم فراهم نمودن زمینه حضور خانم ها در تمام صحنه ها ی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی تلاش در جهت تبدیل لیلام به قطب صنعتی به جای قطب دامپروری
ایشان تنها کاندیدای از جنس مردم عادی ست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 # صفا 1394-06-10 13:28
در تحلیل اقای موسوی حقایق بسیاری نهفته است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 # آيت عارفي نيا 1394-06-10 14:09
درود
ما جوانان حوزه جنوب خصوصا كمپين جوانان حوزه جنوب ساكن تهران تلاش خواهيم كرد تا چهره واقعي كانديداهاي مطرح شده خصوصا اونهايي كه با آمال و آرزوهاي مردم مظلوم ديارمان بازي ميكنند را رو كرده و اجازه نخواهيم داد نان به نرخ روز خورها و كساني كه با پول ميخوان راي مردم رو بخرن علم بشن .
بمانيد تا روز انتخابات ......
آيت عارفي نيا ، تهران ، 9 شهريور 94
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 # آيت عارفي نيا 1394-06-10 14:10
جناب آقاي موسوي عزيز در خصوص برخي كانديداها اغراق شده است .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-7 # علیرضا عبدی 1394-06-11 10:10
نگارنده دربحث احساس وطایفه نکته ی قابل تأملی اشاره کرده اند منطقی وبجاست.اماتمام این اسامی در کل حوزه انتخابیه فعلا گمانه زنی است وتماما مشی اصولگرایی دارند وضایعه ی مدیریت دو دولت مهرورز وترکیب اکثریت بهارستان کنونی درنگاه به توافق نشان از اندارد که حمایت اصلاح طلبان ازهرکدام که فعلا بعید میدانم ازاین گزینه ها باشد قطعا پارلمانتر خواهد شد .دردهلران و ابدانان ودره شهر چهره ی اصلاح طلبی به این عرصه ضهور نکرده است.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-5 # موسوی مقدم 1394-06-11 10:23
سلام داش ایت عزیز:از اظهار نظرکارشناسانه جنابعالی متشکرم برادر، چراتنهامون گذاشتی با مرام؟
لطفا نظراتتون را به پست شخصی و یا همین سایت ارسال فرمایید تا استفاده کنیم گل من.
پایا و مانا باشین.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-10 # جاییر 1394-06-12 01:33
با سلام خدمت دوستان میخام از اینجا بگم که ایل بزرگ جایروند این دوره فقط و فقط یک نماینده دارد و آن هم محمد باصره است، و به جرات میتونم بگم که جایروند متحد و یک صدا فقط از محمد باصره حمایت می کنند.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # سجاد 1394-07-19 23:31
اقای جاییر محترم
خبر نداری رای صحرائی ها اقای عبد سبزی است؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # صحرایی اصیل 1394-08-09 21:41
بنده بعنوان یک صحرایی اصیل فقط به محمد باصره رای میدهم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-15 # حمید 1394-06-12 17:06
اگه طایفه بزرگ جایروند به باصره رای بدن واگه زینی وند تاییدصلاحیت بشه واگه طایفه زرگوش به مهدوی رای بدن.پس نتیجه انتخابات بین این سه نفر رقم خواهد خورد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-12 # احمد 1394-06-12 17:18
درشهرستان آبدانان قطعا مهندس مهدوی حائز اکثریت آرا میشه.وانصافا توانایی این کار راداره چونکه در دوران مدیریتش توانسته همواره با وزرا ومسئولین ارشدرابطه خوبی برقرار کند.ازطرفی تخصص ایشان درحوزه سرمایه گذاری وصنعت است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-13 # بدره ای 1394-06-13 00:46
تمام قرائن وشواهد حاکی از درصدر بودن مهندس علی مهدویه.به چند دلیل ایشان اقوام درجه یک دربدره ودره شهر ودهلران داره ورای ثابت وخوبی درکل شهرآبدانان وسرابباغ ومورموری داره .این تحلیل راتاروز رای گیری به خاطرداشته باشید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-4 # آرمان 1394-06-17 02:48
قطعا مهندس مهدوى با ٤٠ هزار راي پيروز هستند.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 # یاسر 1394-06-17 11:19
*** مردم عزیز حوزه جنوب بیائید دست از تقلید احساسی برداریم و برخلاف گذشته با تامل و تعقل بیشتر، فردی شایسته نمایندگی مجلس را انتخاب کنیم فردی دلسوز و آگاه به قوانین و مدیری لایق که کارنامه خدمتش پر از تجربه و افتخار باشد. مطمئن باشید اگر با تحقیق پیش برویم از بین خوب و خوبتر یا بد و بدتر بهترین حالت را انتخاب خواهیم کرد بیائید با شناخت به شایسته‌ترین رأی بدهیم.

***بنظر بنده آقای مهندس علی مهدوی از شایستگی نسبی برخوردار هستند.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-4 # دره شهري 1394-06-17 13:59
نقل قول کردن یاسر:
*** مردم عزیز حوزه جنوب بیائید دست از تقلید احساسی برداریم و برخلاف گذشته با تامل و تعقل بیشتر، فردی شایسته نمایندگی مجلس را انتخاب کنیم فردی دلسوز و آگاه به قوانین و مدیری لایق که کارنامه خدمتش پر از تجربه و افتخار باشد. مطمئن باشید اگر با تحقیق پیش برویم از بین خوب و خوبتر یا بد و بدتر بهترین حالت را انتخاب خواهیم کرد بیائید با شناخت به شایسته‌ترین رأی بدهیم.

***بنظر بنده آقای مهندس علی مهدوی از شایستگی نسبی برخوردار هستند.

نظر جنابعالي متاسفانه كارشناسي نيست و تا حدودي احساساتي است او بايد حالا حالاها تجربه كسب كند تا بتواند در جايگاه مهمي چون نمايندگي مجلس قرار بگيرد. عقل حكم مي كند دكتر احمدي كه هم اينك نائب رييس يك كميسيون بسيار مهم در مجلس است بارديگر به مجلس بفرستيم تا در پناه جايگاهي كه با لياقت هاي شخصي اش در بين نمايندگان پيدا كرده كم كم به يك مدير ملي و در نهايت به سمت تصدي جايگاه هاي كلان چون وزارت برود تا ما هم نيروي در سطوح عالي داشته باشيم. او چنين پتانسيلي را براي تبديل شدن به چهره ملي دارد كما اينكه يكي از نمايندگان ايشان را براي تصدي وزارت علوم به رييس جمهور پيشنهاد داد. هواقعيت اين است برخي گله ها از او داريم اما بخاطر آينده حوزه انتخابيه او را مي بخشيم و وي بايد در برخي رفتارش تجديد نظر كند.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 # همراه 1394-11-03 01:15
باسلام اینجانب به عنوان فردی ازایل بزرگ ناصرعالی بدلیل عدم کفایت روسای ادارات تحمیل شده دکتراحمدی درابدانان به ایشان رای نخواهم داد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 # سجاد 1394-06-18 17:37
دوست دره‌شهری سلام کل و کوتا : یک مسلمان هرگز از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-5 # ولی 1394-06-18 18:32
آزموده راآزمودن خطاست.
برای چهره ملی شدن چند شاخصه لازمه:صداقت.تجر به دانش .پشتوانه اجتماعی.امانتدا ری.تواضع.ایمان. کار برای رضای خدا.حق طلبی.تکیه براصول اخلاقی.زجرکشیده بودن.پیشینه سالم .عشق به مردم .دلسوزی .نیت پاک.توانایی ذاتی.
تمام این شاخصه ها یکجا درمهندس علی مهدوی دیده میشود.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-8 # معلمی زجر کشیده 1394-06-18 20:33
ود خدا بر محمد باصره. انسانی باوجدان درستکار زجرکشیده مومن و با سابقه ای درخشان از دوران مدیریتش در آموزش و پرورش
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # نادر 1394-06-28 11:33
سلام بر دوستان، باتوجه به برگزیده شدن آقای علی مهدوی بعنوان مدیر شایسته کشور در سالهای اخیر و همچنین سوابق درخشان ایشان، فعالیتهای قابل قبولی داشته‌اند بنابراین من به اقای مهدوی رأی میدهم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 # آرمان 1394-06-28 19:54
مهندس مهدوي ٩٠ درصد اراي آبدانان و دره شهر را كسب مي كنند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # ali 1394-07-07 07:48
مهندس مهدوی با ۹۰ هزار رای دور اول برنده میشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 # علی 1394-07-23 05:00
سلام.با عرض معذرت جز یه مشت ..... چیزی از مطلب شما عایدمون نشد...نه جریان شناسی کردید نه راجب جهت گیری سیاسی کاندیداها چیزی گفتید نه تحلیل.....اینای ی هم که نوشتید مغرضانه به نظر میان
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # صحرایی 1394-08-01 15:22
کاندیدای ما صحرائی ها و نصراللهی ها آقای عبد سبزی است،
مشی اقای باصره به ما نمی خورد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 # صحرایی اصیل 1394-08-09 19:02
بنده به عنوان یک صحرایی اصیل فقط به محمد باصره رای میدهم و به امید خدا نه تنها صحرایی و نصراللهی ها که اکثریت دهلران به آقای باصره رای خواهند داد. آقای سبزی دیگه شرکت نمی کنند لطفا شایعه پراکنی نکنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 # صحرایی اصیل 1394-08-09 19:04
رای همه ما محمد باصره. انشاالله.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # عارف واحددوست ازژیور 1394-09-24 14:02
ما به مهندس مهدوی مدیر نمونه ی کشور ومدیر والا مقام رای مدهیم از شما عزیزان هم میخواهم به مهندس رای بدهید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group