▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

يكشنبه 4 فروردين 1398 Sunday 24 March 2019 17 رجب 1440

آخرین اخبار سایت

اندرحکایت حضور جلیلی در کمیسیو ن ویژه برجام

شلاق تخریب در قامت مظلوم نقد

 عصر ايلامعصر ايلام: حضور مکررو قامت کارشناسانه اقای دکتر سعیدجلیلی درکمیسیون ویژه برجام مجلس شورای اسلامی ، بعنوان کارشناس و نقاد و طراح و معتمد پروسه مذاکرات هسته ای، این اقوال و داستانهای تاریخی را تداعی میکند.

دنیای عجیبی است،اموزگاری درهم صدایی با دانش اموز سرطانیش،موهای قشنگ سرش رامیتراشد،معلم دیگری کلیه خودرا تقدیم شاگرد دیالیزیش میکند،اتش فشانی فداکار ،جانش را به اتش می سپارد تا  دختر معصومی را از مرگ نجات دهد،کمی انطرف تر،جوانی قداره بند، هستی پیر زن روستایی را با موتور می قاپد، درگوشه این گهواره لرزان زمین ،راننده تاکسی بقچه پول مسافرغریب را با مشکل زیاد به صاحبش برمیگرداند.

چندمتری ان ور تر ، مدیری بی مبالات میلیاردها تومان از قوت لایموت مردم می رباید و در بلاد کفر عمارت علم میکند و به مالباختگان فخر میفروشد.

 پرشمارند رخدادهای تلخ و ناگواردر این سرای ناپایدارکه در کسوت ناصح، محاسب و شیخ ونقاد و ناسخ ،ابروی بندگان خدارا می برندو با اقوال و افعال سخیف و بی مقدار ، رنج انسانهای مخلص را ضایع میکنند و نام ان را نقد منصفانه می نهند.

 در این اشفته بازار دین گریزی از دست ما اصحاب رسانه که نه سیاستمدارندونه قا نونگذارونه قاضی و نه مجری و نه منجی و نه میانجی بجز بیان واقعه چه برمی اید؟

در وادی فریبنده امروزکه حقیقت قربانی جاه و جلال و مکنت و ثروت و قدرت شده و ظرف مظلوم نقد منصفانه نیز باعث و بهانه این فعل و انفعالات مذموم گشته است چه باید کرد؟

 در این برهه گذرا که انجمنی، زهر قدرت خودرا در قالب و قامت مظلوم نقد ریخته و با تخطه دیگران ، قصد تقدیس خوددارند، تکلیف قلمهای قافیه شکن چه میشود؟

  در تاریخ اورده اندکه یکی از بندگان خدا در عهدیکی از سلاطین زمان ، بخت با ا و یار نبو د و زردرکفش بخاک تبدیل میگشت و به هرصنعت و حرفی وارد گشتی ، ناکام و بی فرجام با مشکلات سخت مواجه بودی، روزی بواسطه فردی خیر به درگاه سلطان راه یافت و به شغل چوپانی در ان درگاه مشغول گشت ،از بخت شوم ا و هر روز یکی از گوسپندان پادشاه طعمه گرگان بشد واین حادثه بد، باعث کدورت سلطان  گردید .

 توفیق رفیق نشد و بدستور پادشاه ، هم شغل چوپانی از کف بدادوهم از ده زادگاهش اخراج شد. مدتی بگذشت و دوست قدیمی ان چوپان برگشته بخت، سراغش را بگرفت و جویای حال وی شد،درکمال نا باوری فرد مذکوررا کامیاب و قبراق بدید و ملاقات کردکه بر صدر نشسته و چوپانان صاحب کسوت را امتیاز میدهد و رتق فتق همی کرد. وقتی که سبب این نیک فرجامی وخوش اقبالی  از او پرسیدند، بگفتا که در اینجاکسی را به کسی کاری نیست و شناختی هم لازم نیا مد و فوق این داستان ، کدخدای دهه را دیده وسبیل سترگ او سایه سار کسب وکار من است ، تونیز برگردو دم فروبند و این رویه را سر مگو تلقی کن؟؟

حضور مکررو قامت کارشناسانه اقای دکتر سعیدجلیلی درکمیسیون ویژه برجام مجلس شورای اسلامی ، بعنوان کارشناس و نقاد و طراح و معتمد پروسه مذاکرات هسته ای، این اقوال و داستانهای تاریخی را تداعی میکند.

جناب اقای جلیلی که بیش از شش سال مسئول ارشد پرونده هسته ای کشور ما بود و در کسوت نماینده عالی رییس جمهور وقت، جریان را هدایت و رهبری میکرد ، چرا از این نظرات کارشناسی و تدابیر راه گشای امروزی خود استفاده نکرد؟

 

 مگر در زمان مدیریت ایشان نبود که تعداد هفت قطعنامه سنگین و فلج کننده شورای امنیت بر علیه ایران صادرشد؟

مگر در زمان حضرت ایشان نبود که جمهوری اسلامی ایران بعنوان عامل ناامنی و مخل صلح جهانی شناخته و به جهان معرفی شد؟

 مگر در دوران ایشان ، سخت ترین تحریمهای دنیا بر علیه ملت بزرگ ایران تحمیل و اعمال نگردید؟

مگر سایه سخت تهدیدهای ابر قدرتهای متجا وز دشمن در زمان دکتر جلیلی عزیز بر سر ما گسترده تر نشد؟

 مگر با تدبیر و طراحی این بزرگوار، شخصیتهای اثر گذارما تحریم و در لیست سیاه سفرهای خارجی قرار نگر فتند؟

مگر عفریت انزوا و تنهایی و مبارزه منفی افکار عمومی عالم بر علیه انقلاب اسلامی در دوران تصدی وی بیشتر و جدی تر نگردید؟

 چه کسی فراموش کرده است که اجماع جهانی بر ضد ملت سر افرازما در همین دوران شکل گرفت و تشدید؟

 البته این نکات به هیچ وجه دال بر نفی تلاشها و خدمات اقای دکتر جلیلی در کسوت دبیر شورای امیت ملی و مسئول ارشد تیم مذاکره کننده ایران با گروه 5+1 نیست و همچنین این سطور هیچگاه بدخواهی استکبارجهانی و ایران ستیزی سر دمداران کفر و الحاد به سر کردگی و هدایت امریکاه را فرا موش نکرده است،اما چنانچه از این عزیز بپرسند که شما اگر نی زن بودی چرا در اثر تب حصبه تسلیم مرگ شدی؟ سئوال بیجایی نیست.

  دعوت دسمی و حضور جدی و مستمر و متعدد اقای جلیلی و همکاران سابقش در کمیسیون ویژه بر جام ، انهم در جایگاه کارشناس خبره و نظریه پرداز زبر دست و مورد اعتماد مدیران این کمیسیون و به نوعی ، به حاشیه راندن مدیر موفق تیم مذاکره کننده فعلی یعنی اقای دکتر ظریف و همکاران موفق و مخلص ایشان ، باعث مقداری نگرانی و ایجاد شبهه برای افکار عمومی جامعه شد.

تیمی که مورد تایید مکرر، حمایت مجدانه و هدایت عالمانه مقام معظم رهبری، در مدت دوسال تصدی خود، توانست مسیر این پرونده خطرساز را اصلاح و با مذاکرات فنی و مقتدر و مستدل ،  افکار دنیارا تغییر و با دستیابی به یک توافق دوجانبه ، ابر تهدید و تجاوز را از بام ایران پرکنده کند.

 تلاش وتوانمندی همراه با تعصب و وطن خواهی اقای دکتر ظریف ، بزرگترین دیپلماتهای کار کشته عالم را در مخمسه گرفتار و انهارا مجبور به پذیرش منطق و گفتمان انقلاب اسلامی ایران نمود.

برایندو خروجی غرور افرین فعالیتهای تیم مذاکره کننده دولت تدبیر و امید اقای روحانی،رییس  دولت غاصب اسراییل را عزادار،وزیر امور خارجه  سمج فرانسه را مستاصل،جان کری پیر را متقاعدوزمین گیر، سران بی لیاقت و خائن اعراب منطقه را بی مقدار وجهان اسلام و ازادیخواهان اقصی نقاط عالم را به اینده خود امید وارکرد.

استفاده از ظرفیتهای کارشناسی کشور  بمنظور اتقان و اطمینان بیشتر موضوع ، امر پسندیده ای است ، اما ، عوض کردن جای عناصر غالب و مغلوب و انسانهای کار امد و کم کار امد و تلاش برای بی اجر کردن قهر مانان وحماسه سازان عرصه دیپلماسی و تلطیف چهره افرادبی ربط و به نوعی نا موفق ، کاری نا پسند و شبهه نا ک است که صداقت و امانتداری گردانندگان این کمیسیون محترم را بی اعتبار میکند و این پرسش را در ذهن ادم متبادرمینماید که نکنه ، معما چون حل شود اسان شود؟

 همه ایرانیان متعهد ، حق دارند که در این موضوع مهم و سر نوشت ساز ملی اظهار نظر کنند و نظرات اصلاحی خویش را ارئه نمایند، لکن نباید نقش افرینان اصلی که با کیاست و فداکاری ،مسیر بن بست معضل افرین را گشوده و کار وان ترقی و توسعه کشوررا در این جاده امن  به حرکت در اورده اند،به حاشیه راند و مقصرین بعضی تنگناهای ایران عزیزرا به ناحق بعنوان قهر مان ملی معرفی نمود.

درنگاه اول به ترکیب جلسات کمیسیون ویژه برجام ، این سوال در ذهن هر بیننده ای متبادرمیشود که کمیسیون مذکور چه چیزی را از اقای جلیلی که بیش از دوسال است از این جریان اطلاعی ندارد طلب میکند؟

 اقای جلیلی عزیز چه امر مفید و تازه ای دارد که در اختیار نمایندگان مردم قرار دهد؟

 جناب ایشان اگر راهکار موثری در فکرشان بود چرا در زمان مسئولیت خود، ان را اجرا نکرد؟

 وبراستی که دکتر جلیلی عزیز ان زمانیکه تکه تازمنحصر به فرد این موضوع ومیدان ملی بو د ،چرا به فکر مشا وره به مجلس و اطلاع رسانی به نمایندگان مردم نیفتاد و این موضوع را منتفی و غیر ضروری میدانست ؟

ایا ارائه مشاوره و قضاوت کارشناسانه و اسیب شناسی و ارزیابی برجام توسط اقای جلیلی گرامی، افسانه چوپان سلطان را در افکار عمومی تداعی نمیکند؟

گرچه موفقیتهای کشور در وحله اول مدیون هوشمندی مقام معظم رهبری ، حماسه سازی ملت و تلاش همه دولتمردان درادوار گذشته است ، اما تلاش بی وقفه ، تدبیر مخلصانه و تعامل مدبرانه جناب اقای دکتر ظریف در بسامان رساندن جریان مذاکرات هسته ای برهیچ ایرانی منصفی پوشیده نیست و هرکس خلاف ان را تلقین و توصیف نماید بدون شک از چشم تیز بین مردم خواهد افتاد. 

القصه: ما و همه دلسوزان و دوستداران انقلاب اسلامی ایران عزیزرا اعتقاد بر این است ، که مفسرین  لایق، توجیه کنندگان  صادق و مشا وران و راهنمایان عاشق برای نمایندگان محترم مجلس در رابطه با برجام ، وزیر امور خارجه و تیم همراه او و شخص ریاست محترم جمهوری اسلامی خواهند بود  نه کسانی دیگر.

 امید واریم خداوند به همه ایرانیان سر افراز توفیق عنایت کند تا در  لوای هدایتهای رهبر معظم انقلاب اسلامی ، حافظ کشور و وارزشهای متعالی ان باشند.

و همواره این واقعیت را اویزه گوش کنیم : بسیارسفر باید ، تا پخته شود خامی _ صوفی نشود صافی، تادر نکشد جامی

 

چنین باد

سیدحرمت الله موسوی مقدم

09183422083

نظرات   

 
0 # از اهالی صداو سیما.. 1394-06-25 07:23
جناب موسوی مقدم...چون جسورانه و در لوای جملات زیبا سخن کذب راندید عرض می کنم...دراینکه دشمن هم در اتاقهای فکر و محرمانه خود به آب رفتن غرور ایرانی در این دو سال اخیر به کرات اشاره کرده و امید دارد , هر استراتژیست من قابل و لایقی معترف است و به کرات اسناد آن از بوق های رسانه ای غرب نشینان ذکر شده...
در اینکه در همین زمان محدود برای نخستین بار بعد از سنوات مکرر سفرای ایرانی در خاک بلامنازع و تثبیت شده پهنه ی 20 کیلومتری اطراف سازمان بین المللی هم با تحقیر تاریخی اجازه عرض اندام که سهل است حتی حضور صرف را هم ندارند ....باز قطعا شما هم شک ندارید...
در اینکه این روزها بسیار از عامه ی مردم با حقایق تلخ تضاد بسیار وعده های شیرین پساتحریم با نشانه های حقیقی بسیار و مکرر مطالبه چشمان باز مسئولین را دارند که مبادا در هیاهوی هیچ ملتی آزموده بماند هم قطعا شما هم شک ندارید...
و جالب تر اینکه این روزها تقریبا عین نکات عمیقا علمی جلیلی را مکرر از زبان قاطبه ی نمایندگان کمیسیون های تخصصی مجلسی که محصول رای عامه ی مردم هست را می شنویم ...پس چگونه است که حضرتعالی به صراحت و با بافتن جملات بعضا کاملا اشتباه تمام این همه دلسوزی مجدانه و با تکلیف همه این طیف را اینگونه بی محابا به زیر سوال می برید?
..ایا از نظر امثال حضرتعالی اصولا نمایندگان معتمد این ملت وجاهتی برای بررسی اینده سرنوشت یک ملت دارند یا فقط انگاه که در تایید نظرات و مطامع شما سخن برانند مورد تایید هستند?...

...و کاش امثال حضرتعالی به جای پاک کردن صودت مساله و حمله به گوینده با زبان علم پاسخی اگر داشتید به نقدهای علمی و متقن شخصی چون جلیلی و دیگر افرادی که این روزها در محافل متعدد با زبان علم سخن می گویند می دادید چون واقعیت ی که این روزها در حال رخداد است رصد علمی بند بند نایکی از اسناد ملی یک ملت بزرگ است که باید با باوری فراتر از نگاه های حقیرانه نگریسته شود پس بعید می دانم هیچ ذهن عاقلی نقض چنین غرض بزرگی را بپذیرد..
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 # از اهالی صداو سیما.. 1394-06-25 08:13
..و امثال بنده بسیارمشتاقیم از امثال جناب موسوی مقدم ازین پس پاسخ های علمی و متقن در رد آن چند صد ایراد علمی گرفته شده بر محتوای متن توافق از سوی صدها چهره علمی چون جلیلی ها بشنویم وبرخلاف منطق امثال ایشان ذره ای بنا بر تخریب و حذف صورت مساله نداریم...و با همان دقت و الزامی که به منطق جلیلی ها و چهره های دلسوز و علمی منتقد گوش می کنیم با همان استدلال هم مدبرانه با همان استدلال هم مدبرانه به استدلال های علمی متقن موافقان در پاسخ و تحلیل بند بند این متن و سند ملی همراه می شویم و چه بسا مکرر تحسین می کنیم فلان استدلال خاص فلان چهره سیاسی را که هیچ خوشایند طبعمان نیست چون قرار است یک مسیر بلند را برای اینده طرح ریزی کنیم و هرگز طراحی چنین مسیری از قابلیت های 5یا 10 نفر صرف نیست ...
...و تاسف بسیار از فرهنگی که داعیه پیشرفت و گذار را دارد اما هنوز به جای شنیدن سخنان حتی حق مخالف از همان ابتدا چوب نفی و ذبح گوینده به دست می گیرد...
برادر من وادی علم انقدر وسیع و بزرگ است که اصلا نیازی به چوب و گرده ندارد ...اینجا فقط زبان نقد علمی و منطق خریدار دارد..
...چرا اینقدر عصبیت.؟!...جز این است که جلیلی شاید از نوادر افرادی ست که به زیبایی با زبان شیوای علم و منطق مباحثه میکند و برای بند بند ترکیب جملاتش شماره و عدد می گذارد? ....اتفاقا همان رجال سیاسی مدنظر شما هم با زبان منطق و علمی برای بند بند ان مباحثه می کنند....و طیف عقلای مخاطب هم فارغ از عصبیت های شخصی و حزبی پای استدلال های هر دو می نشینند و چه بسیار که امروز حق را به رجل سیاسی مدنظر شما می دهند و فردا وزنه مباحثه ی آن یکی را سنگین تر تشخیص می دهند...
...و اتفاقا این روزها اگرطیف عقلا مباحثه ی سنا و سران ایالت متحده را هم رصد می کنند به جهت بسیار استدلال های علمی انان است هرچند دشمنان دیرین ما هستند...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # رضا 1394-06-25 12:20
خداراشکر مردم استانم در انتخابات 92 ارادت خود را به آقای جلیلی نشان دادند اقایی که عصبانی شدی اقای جلیلی چرا در زمان خودش این راهکارها را ارایه نداداکه تحریم ها لغو شوند به قوا رییس جمهور محبوبمان جناب دکتر روحانی :اجازه نمی دهیم عده ای افراطی امید مردم را نا امید کنند.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # بنده خدا 1394-06-28 08:45
سلام:عزیزیکه از اهالی صداوسیما این مقاله را نقد کرده اید،من بعنوان یم فرد ثالث تعجب میکنم از کسی که خودرا عضوی از رسانه مثلاملی میداند و اینجور با موضاعات و نقدهای منصفانه برخورد معناداردمیکند،ن گارنده موضوع تا جاییکه مشاهده میشود تلاش کرده است که نقدهای خودرا به دکتر جلیلی مستند و با ذکر مثال بیان کند و انچه هم نوشته است یاد اوری مسلماتی است که در فکر و ذهن و یاد هر ایرانی صادقی موجود است،به نظرحقیر این متن برخلاف انچه شما ابراز کرده اید، نه عامیانه است و نه حقیرانه و نه هم کذب، بلکه در مدار اسناد، صداقت و اشراف عالمانه بر اصل مسئله تنظیم شده است.
جنابعالی که ان را کذب و غیر علمی میدانید ، بفرمایید سخه صادق و عالمانه و مستند مد نظر خویش را بیان کنید تا خوانندگان محترم سخنان شمارا سطحی و جانبدارانه تلقی نکنند.
اگر راجع به فراز و فرودهای پرونده هسته ای ایران از ابتداتا انتها ازهمه ایرانیان با هوش سوال شود، اکثرقریب به اتفاق انان همین موارد مطروحه در این مقاله را بیان و تایید مینمایند.
لذا توصیه میشود یکبار دیگر متن را به دقت و با فراغ فکر بهتر مطالعه کنید تا بیتشر متوجه موضوع شوید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # کریم 1394-07-02 12:37
دوست عزیز نکات جالبی را بیان نموده اید جناب جلیلی در طول چهار سال در امنیت ملی کار خاصی انجام ندادند حالا شده کارشناس خبره برجام اینها مصرف سیاسی و انتخاباتی دارند هدف مطرح نمودن جناب دکتر برای انتخابات است همانطوریکه این دوست صداسیمایی عصبانی گشته اند کار مشترک صذا و سیما و کمیسیون برجام است ایشان اگر کارشناس خبره بودند کدام کار مثبت انجام دادند متاسفانه ایشان در نشست هایی که در طول دوران مدیرتش داشت کار خاصی انجام نداند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group