▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

پنجشنبه 1 فروردين 1398 Thursday 21 March 2019 14 رجب 1440

آخرین اخبار سایت

به بهانه دست دادن ظريف و اوباما

تلخند/ دستي كه خيلي صدا كرد!!

فرج اله صيدمحمدي

عصر ايلام: فرج اله صيدمحمدي - كاربردهاي متفاوت،متناقض و بسيار زياد يكي از اعضاي بدن انسان به نام دست ،نگارنده را واداشت تا به فلسفه،جغرافيا ، فيزيك و سياست اين عضو بپردازد تا بيشتر با الزامات و ملزومات آن آشنا شويم.

دست دادن محمدجواد ظريف با باراك اوباما درراهروهاي فرعي سازمان ملل متحد در هفته هاي گذشته، اين عضو نيم تنه بالاي بدن را بسيار مهم تر از قلب و مغز نشان داد و ثابت شد كه هنوز هم مي شود به اين عضو عزيز تر از جان اميدوار بود.

اگر به تاريخچه شكل گيري كاربردهاي دست نگاهي به صورت اجمالي داشته باشيم و به كلاس اول ابتدايي برگرديم، معلم اخمو و بسيار جدي با آن كاپشن چروك و دستهاي كشيده با سبيل هاي تا بناگوش را متصور مي شويم كه بعد از پرسيدن سؤال،منتظر دير جواب دادن يا پاسخ غلط از طرف دانش آموز بود تا اولين كاربرد دستانش را به شاگردش ديكته نمايد.

دستان معلمي كه با اولين صعود وقعود چوب دستي ،دستان يك دانش آموز ابتدايي هفت ساله را مورد هجوم عقده قرار مي داد.

دستاتو بيار بالا، دستاتو بيار جلو،دستاتو ببينم و چرا ناخنت بلنده و.....  واژه هاي ترسناكي بودند كه اين دانش آموز پايه اول ابتدايي در ذهن كودكانه اش خط خطي مي كرد و اين مورد اولين تجربه تلخ او از دست بود.

معلم هر وقت موي شقيقه يك دانش آموز را مي كشيد فرداي آن روز مي شد نوع تنبيه را با تراشيدن موي سر تغيير داد و حداقل كشيدن مو، از گزينه هاي تنبيه معلم خارج مي شد اما واقعا دست در هرصورت آماج حمله بود و تنها راه تنبيه نشدن دانش آموز فقط قطع دست معلم بود. و بدين ترتيب معلمي با اين روش تربيت بايد هم كاردستي دانش آموزانش تخم مرغ رنگ شده باشد.

دستي كه به ندرت روي سر دانش آموز كشيده شد و باعث شد دانش آموز ومعلم آرزوي دست دادن در راهروهاي مدرسه وحتي راهروهاي بين ميز وصندلي كلاس درس را به تاريخ بسپرند.

همين دست رد زدن ها بر سينه هم باعث شد تا كماكان برعقده اي شدن دانش آموزان افزوده و بر حجم سياهي قلب آقا معلم سبيلوانباشته شود و  دانش آموزان از كلاس درس فاصله بگيرند و اگر امروز بسياري از خوانندگان كشور از اشعاري كه واژه "فاصله" ها در آن بيشتر تكرار شده بهره مي برند ريشه در مدرسه خواننده هاي پاپ دارد.

اين فاصله ها باعث شد تا دستهاي پدر و پسر مثل دو خط موازي در زندگي عادي يكديگر را قطع نكنند و اين دست ها هيچ وقت در راهروي خانه وخانواده در دستان يكديگر قرار نگيرند.

دست ها در ايام نوجواني، اولين كاربردهاي اقتصادي خود را  نشان دادند و پدر كه هميشه از لحاظ مالي در مضيقه بود دانش آموز را خواسته يا ناخواسته مجبور به فعاليت يدي مي نمود و اين گونه بود كه معادله يك مجهولي " فلاني دستش توي جيب خودش است"  يا "فلاني دستش تو جيب باباشه" وارد زندگي روزمره مردم شد.

دستها كم كم رشد ونمو يافته وتا بدانجا رسيد كه كاركردهاي آن بيشتراز ديگر اعضاي بدن شد و بايد براي شغل هاي موجود مثل كارگري، دست فروشي،بنايي و..... دستان زيادي را ماچ كنند.

چشم و هم چشمي ديگر اعضاي بدن نسبت به دست باعث شد تا مغز به اين عضو فعال بدن دستورهاي برعكس بدهد و قلب فقط تا كتف خون پمپاژ كند و پاها هم تصميم گرفتند با معلومليت زمينه پسرفت دست ها را فراهم كنند.

دست ها پس از طي مرحله مقدماتي وگذار،از ديگر عضوهاي بدن رودست خوردند تا معادله اي كه بعدها تبديل به معادله دو مجهولي "فلاني دستش تو جيب ديگران است" شد، امروزه بيشتر از نشريات مكتوب تيراژ داشته باشد.

دست ها از عنفوان جواني كاركرد متفاوت تري بخود گرفتند و وعده هاي يك جوان يك لاقبا ،آسمان جل و بيكار وارد فاز اجرايي شد و براي سر پا ماندن و جنگيدن با دستان سرگذشت به برخي از وعده هاي وعيد روي بياورد و براي ضمانت اجرايي قول خود از اصطلاحات "اين دست مردانگي است" و يا" اين دست يكي از بزرگان است" ضمانت بگيرند ودر مرحله اي بالاتر اقدام به گرفتن دست چك وصدور چك هاي بلامحل نمايند.

دوگانگي هاي يك نوجوان و جوان از وقتي شروع مي شود كه موي پشت لبش با صحنه سازي و تغيير كروكي صورت، سبز وبه اصطلاح مرد مي شود.دست ها در اين بين دچار دودستگي مي شوند وبا خود نجوا مي كنند كه آيا اين سبيل وريش را بزنند يا نزنند، با پروفسوري در جامعه و نيويورك حاضر شوند يا با خط ريش؟ .بخشي از مشكلات از همين تبعيض ها آغاز مي شود.

جوانان در ايام منتهي به مرد شدن بارها از دستان خود بهره مي برند و از آنجا كه دست آنها با فقر تو يك كاسه بوده است، دوستان ناباب هم مسير زندگي آنها را مشخص نموده و اولين دست انداز زندگي " دست بالاي دست گذاشتن" است.

اين اصطلاح پركاربردترين و كارآمد ترين واژه از واژگان منتهي به مچ دست است.اصطلاحي كه امروزه زندگي جوانان را وارد دوران تلخ و شيرين آس و پاس بودن و بيكاري نموده است.

جوانان تا اين مرحله از زندگي به صورت انفرادي و دست تنها با مشكلات دست وپنجه نرم كرده اند ولي بعد از تفكرهاي بلندمدتي كه در ايام خلسه در مخيله شان خميازه مي كشيد، طي طريق عاشقانه وعارفانه نموده و مكان زندگي شان مشخص مي شد و با دستان خالي به مصاف قسمت مي رفتند.

اين جوان در اين ايام خيال انگيز بارها اين بيت شعر " دستم نداد قوت رفتن به پيش يار     چندي به پاي رفتم وجندي به سر شدم "   را در مسيرهاي منتهي به ريش تراشيدن وحمام با صداي بلند خوانده است.

جواني كه  تمام تلاش خود را در سي سال زندگي مجردي به كار گرفته و با همه وجود توانسته است يك دسته گل و مبلغي شيريني دستي بگيرد و دست در دست سرنوشت ، اولين دست را در زندگي اش بگيرد و اولين دست را بدهد.

در نهايت، گزينه دست بوسي را روي كاناپه گذاشته و زندگي اش وارد مرحله جديدي از مذاكرات مي شود و اين اولين باري است كه يك مرد متولد دهه 50 توانسته است در يك راهرو آن هم در دفتر ثبت عقد و ازدواج به يك نفر دست بدهد و حلقه ازدواج را در قالب يك برجام(اقدام مشترك) طي مراسمي در حضور خبرنگاران بر انگشت همسر آينده اش بياندازد .

بدين ترتيب براي اولين بار كليد واژه "برد برد "از دفترخانه هاي ازدواج به جاي واژه عقدنامه در ادبيات رسمي كشور جاري و جايگزين شد و اين تصوير را يك تصوير سه بعدي از نتيجه مذاكرات وين و ژنو فرض نموده اند كه نتايج آن در قالب يك تفاهم نامه ،توافق و يا برجام(عقدنامه) ثبت وضبط مي كنند.

در مقوله ازدواج طرفين زوجين(فاميل عروس و داماد)  به عنوان دستان پشت پرده همواره به عنوان دشمنان قسم خورده هم  قلمداد مي شوند و مراحل ازدواج اين دو كبوتر عاشق بارها توسط آنها (كه بيشتر از قشر بانوان مي باشند) به چالش وتشنج كشيده مي شود.همه گزينه ها از جمله حمله نظامي روي ميز قرار دارد و نتيجه مذاكرات هم قابل پيش بيني نمي باشد و در برخي موارد با اغماض نتيجه مذاكرات پذيرفته مي شود. البته دست دادن و تلفني صحبت كردن  از سوي خانواده داماد نفي شده و به اصطلاح "كم آوردن" به حساب مي آيد وبدين ترتيب دستها كماكان غلاف مي باشند.

البته يك تبصره نيز در مراسم عقد وعروسي وجود دارد و آن هم اينكه مي شود به دستان پدر زن به عنوان رئيس داخله خانواده از دور نگاه كرد ولي نبايد با وي دست داد. و اگر در راهروهاي منزل پدر زن در هرصورتي دو طرف (پدرزن و پدر داماد) به هم دست دادند اين عقد شگون ندارد و داماد بايد براي رفع اين بدشگوني يك نفر شتر را قرباني نمايد .در عوض مي شود به فرزند يا وزير خارجه آن خانواده دست داد ، در پارك هاي اطراف منزل مسكوني قدم زد،سينما رفت و عكس يادگاري گرفت.

بعد از طي اين پروسه بسيار طولاني ونفس گير در چند دور آن هم به روش سوئيسي، كه بي شباهت به پروژه هاي عمراني در استان ايلام نيست اين دو جوان دست در دست هم مي نهند به مهر و زندگي دو نفره خود را آغاز مي نمايند.

آنچه كه در برجام( عقدنامه ) ذكر شده است يك سري اقدامات مشترك بين دو طرف است كه در سالهاي اول زندگي مشترك(دوران عقد) بايد رعايت شود ازجمله آب معدني سبك وسنگين دماوند بدون اجازه پدرخانم نوشيده نشود ، بازي هاي واليبال دو طرف با حضور تماشاگران مرد و زن برگزار شود وحق غني سازي احساس را تا 3 درصد بيشتر نداشته باشد، كماكان گزينه نظامي روي ميز خانواده عروس باقي بماند واز مهريه به عنوان اهرم فشار استفاده نمايد.

اين دست دادن عروس و داماد در اولين دست دادن تاريخ يك جوان باعث شد دست داماد از لحظه بستن عقد ويا برجام به حالت تسليم بالا نگه داشته مي شود و طلاق، اجراگذاشتن مهريه ، حضانت فرزند و .....در دست همسر باشد و داماد تقريبا به عنوان يك پياز محسوب شود البته به شرطي كه نه سر پياز باشد ونه ته پياز بلكه فقط وسط. ضرب المثل" بشكند اين دست كه نمك ندارد" در اين ايام به صورت مكرر بر لبان داماد بخت برگشته تكرار مي شود.

نداشتن اختيار عمل توسط جوان(داماد) باعث شده است كه وي در هر شرايط مشابهي كه قرار مي گيرد به هيچ عنوان دست ندهد و تمام دستهاي مقابل را دست چدني با روكش مخملي فرض نمايد واين مرد در زندگي خود كج دار و مريض رفتار نمايد.

اين جوان به صورت تدريجي وارد دوران ميانسالي مي شود ودستش از دهانش خالي تر به مصاف چند فرزند قد ونيم قد مي شود كه دو فرزند ارشد وي دانشجوي دانشگاه آزاد واحد ايلام ميباشند كه بسياري از پينه هاي دستش از كار يدي وسنگين براي تامين شهريه اين دانشگاه بوجود آمده است.

اين يادداشت ادامه دارد.......

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group