▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

سه شنبه 6 فروردين 1398 Tuesday 26 March 2019 19 رجب 1440

آخرین اخبار سایت

گریزی بر مشکل حل‌نشده‌ای به نام کارکنان رسمی کارگری ادارات ایلام

اکنون «امید» به «تدبیر» دکتر روحانی است

تدبير و اميد

عصر ايلام: بیش از یکسال از نوشتن نامه نخست به ریاست جمهوری، مسئولان استانی و نمایندگان مجلس میگذرد. نامه ای که هنوز هم بسیاری از نویسندگانش امیدوار به رسیدن جوابش هستند.

برایبسیاری از آنها باور کردنی نیست مردی میانه اندام و همیشه در سفردولتهای نهم و دهم کهبراساس آمار، گیرنده بیشترین در خواستها و نامه های مردمی در عمر پربرکت نظام جمهوریاسلامی بوده است و در مدت صدارتش در خیابان پاستور هیچ نامه ویا درخواست به حقی را بیپاسخ نگذاشته هنوز جواب نامه آنها را نداده است .

آنها جمعی از کارکنان رسمی کارگری نهادهای دولتی استان ایلام هستند که حالا با نگرانیروزهای واپسین باقیمانده از عمر دولت دهم را می شمارند. روزهایی که هرچند هر ساعتش برایبیشتر شهروندان ایرانی آبستن خبری از حل مشکلات استخدام در ارگانهای دولتی، اجرایطرحهای حمایتی ازقشرهای مختلف و انجام برنامه های معطل مانده در دولتهای قبلی است اماهنوز با وجود اجرای طرحهایی نظیر خدمات کشوری و ساماندهی شرکتهای خدماتی و کارگرانشرکتی برای این قشرمژده ای نداشته است .

این کارکنان را که هنوز امیدوار به حل مشکلات خود به دست گره گشای دکتر محمود احمدینژاد هستند؛ در آیین نامه استخدام ادارات دولتی به نام مستخدمین رسمی – کارگری میشناسند.

این افراد با مدارک تحصیلی از دیپلم تا کارشناسی ارشد حالا سالهاست در تبعیضی آشکارنسبت به همکاران خود که تنها با تفاوتی موسوم به مستخدمین رسمی کارمندی در ادارات دولتیمشغول بکارند نه حق تاهل می گیرند و نه فوق العاده برای بدی آب و هوا، نه حق تحصیلات بهآنان پرداخت می شود و نه از مزایای محرومیت مناطق جنگی استفاده می‌کنند.

این محرومیت و تبعیض در حالی انجام می شود که تنها اختلاف بین آنان و همکارنشان دراستفاده از نقل کارگری و کارمندی است و البته وقتی پای درد دلشان می نشینی احساس می کنیدر این میان حتی حرمت کلمه در کارگر هم که عطر و بوی بوسه پیامبر مهربانی (ص ) را باخود دارد نیز بر دردهایشان می افزاید.

آنان که در دوران دفاع مقدس مرزدارانی غیور بوده و بسیاری از آنان از خانواده های معظمشهدا و جانبازان و ایثارگرانند در تمام این سالها دم فرو بسته اند و تبغیض آشکار بینآنها و همکارانشان سبب شده با مسایل و مشکلات مالی بسیار دست و پنجه نرم کنند.

تلخی این تبعیض و تناقض آشکار آنجا روشن می شود که در هنگام پرداخت عیدی بر خلاف روندمحاسبه این مزیت بر اساس قانون کارو برای کارگران از منظر سازمان دولتی متبوع خود آنانکارمند محسوب شده و همانند کارمندان رسمی عیدی دریافت می کنند .

این وضعیت آنها را شبیه ضرب المثل معروف می کندکه (یا مرغ باش بپر، یا شتر باش وببر!!!) نگاهی به فراوانی این افراد در نهادهایی نظیر بهزیستی ، تربیت بدنی نیز حکایتاز نبود نگاه کارشناسی شده به وضعیتهای استخدامی آنان در احکامشان است و وجود اینجایگاه دوگانه کارمندی رسمی و کارگری رسمی در این نهادها تا حدودی غیر منطقی و نیازمندتجدید نظر می دهد.

این در حالی است که احکام کارگزینی این کارکنان رسمی – کارگری از نظر مزایای مندرج ومزایای جانبی با قانونهای خدمات مدیریت کشوری و قانون کار همخوانی نداشته و در راستایتحقق شعار عدالت گستری دولت نهم و دهم نیازمند بازنگری ویژه است.

آنان که تا پیش از اجرای قانون خدمات کشوری امیدوار به رفع این تبعیضها و بهره گیری ازمزیتهای قانونی خود نظیر حق تاهل و غیره بودند از حل نشدن این اجحاف در حق خود و دیگرهمکارنشان دلسرد شده و حالا تمام امیدشان به رییس جمهوری منتخب است. تا خواسته ای کهتنها در چند کلمه خلاصه می شود تا حق قشری نه چندان کم جمعیت در جامعه نیز از حقوققانونی خود که همان حق تاهل، بدی آب و هوا ، محرومیت مناطق جنگی ، حق تحصیلات دانشگاهیو سختی کار است و به همکارانشان پرداخت می شود بی بهره نما نند و یا خواهان تبدیل وضعیتبه خدمات کشوری اعم از رسمی کشوری یا پیمانی هستند.

همانگونه که در بالا ذکر شد تأمین نیروی انسانی ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته بهروش‌های مختلف از جمله بکارگیری کارکنان رسمی کارگری صورت می‌گیرد. این در حالی است کهبخشی از این مجموعه معلق نتوانسته‌اند جای خود را نه در بین کارکنان پیمانی و نه رسمیکشوری پیدا کنند.

از طرفی علیرغم پیگیری‌های متعدد جمع کثیری از این قشر زحمتکش از طریق ارسال نامه بهریاست محترم جمهوری، جناب دکتر احمدی‌نژاد، مسئولان استانی و نمایندگان محترم استان درمجلس شورای اسلامی و همچنین انعکاس مشکلات خود از طریق رسانه‌های محلی، نشریات سراسری وخبرگزاری‌ها، متأسفانه تاکنون هیچگونه اقدامی در این زمنیه صورت نگرفته است.

اکنون با توجه به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و انتخاب شخصیت فرهیخته و مورد اعتمادملت، جناب دکتر روحانی، این مجموعه این بار چشم امید خود را به ایشان دوخته‌اند تا باتدبیر خویش و با بهره‌گیری از درایت و نگاه واقع‌بینانه، مشکل‌شان به پایان برسد و ایندغدغه‌ی روزمره دست از سر زندگی‌شان بردارد.

در این راستا، دبیر جامعه اسلامی کارمندان استان ایلام با اشاره به زحمات بی‌بدیل اینمجموعه خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از حقوق قانونی و مزیت‌هایی که این دسته از کارکناندولت از آن محروم هستند از جمله حق تأهل، بدی آب و هوا، حق مدارج دانشگاهی و سختی کارباید برای آن‌ها اجرایی گردد.

سید خلیل سجادی در ادامه تبدیل وضعیت این کارکنان را به خدمات کشوری اعم از رسمی کشوریو پیمانی خواستار شد و اضافه کرد: کارکنانی که در این شرایط قرار می‌گیرند( رسمی کارگی) مدارک تحصیلی و به ویژه مدارک دانشگاهی هیچ‌گونه تأثیری در ارتقاء جایگاه اداری و حقوقو مزایای دریافتی آن‌ها ندارد که این موضوع نیز به تنهایی اجحاف در حق این قشر به شمار

می‌رود.

وی همچنین افزود: کارگران رسمی کارگری خدماتی مورد بحث با هر گروهی که استخدام می‌شوندبدون کسب گروه جدید در طول دوران خدمت خویش با همان گروه استخدامی بازنشست می‌شوند کهاین قانون نیز باید مورد بازبینی و تغییر قرار گیرد.

دبیر جامعه اسلامی کارمندان استان ایلام در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به ضرورتحمایت مسئولان ذیربط از این قشر خدمتگزار مشکلات مطرح شده در آینده‌ای نه چندان دور حلشود.

 

{اکنون «امید» به «تدبیر» دکتر روحانی است}

 

جمعي از كار كنان رسمي كار گري بهزيستي  

نظرات   

 
0 # جمعي از كار كنان رسم 1394-07-26 08:30
موافق درود سلام خدا و ند به كليه نمايند گان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي كمك كردن به حل مشكلات طرح تبديل وضعيت كاركنان رسمي كار گري نظير بهزيستي وبه تصويب نهاي رساندن اين طرح ثوابش برابر است كمك وياري رساندن ياران امام حسن {ع} در روز عاشورا چون كار كنان رسمي كار گري بهزيستي اينقدر مظلوم واقع شده اند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # جمعي از كار كنان رسم 1394-07-26 10:09
با عرض سلام خسته نباشيد خدا قوت تقدير تشكر سپاسگذاري داريم از مسئول سايت عصر ايلام كه به موقع مشكلات كار كنان رسمي كار گري ادرات دولتي نظير بهزيستي انتشار ميد هد و به اطلاع مسئولين امر و مربوطه ميرساند اميد است تانيتجه مشكل اين عزيران پگيري لازم بعمل آوردند واز استاندار محترمجناب آقاي مهندس مرواريد بعنوان مسئول ارشد استان عاجرانه خواستاريم پدستورات لازم مبذول فرمايند قبلا از همه كساني كه به هر نحوي در اين خصوص زحمت كشيده انده كمال تقدير تشكر فراوان داريم از طرف جمعي از كار كنان رسمي كار گري ادارت دولتي استان ايلام
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group