▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

يكشنبه 4 فروردين 1398 Sunday 24 March 2019 17 رجب 1440

آخرین اخبار سایت

کودکان،قربانیان مظلوم مواد مخدر

داستان غم انگیز یک كودك قربانی شده

سيدحرمت الله موسوي مقدم

عصر ايلام: مواد، عنوان نرم ، ارام، و بی خطر است که بصورت نا مرعی وبدون خشونت ، زهرکشنده را به جان و جسم و روح آدم تزریق میکند و درکمال تفاهم و بدور از هرگونه تخاصم ، جان ان را میگیرد و راهی دیار عدم مینماید.

 پدیده شوم اعتیاد، به مردگ ادم نیزاکتفا نکرده و قبل و بعد از کشتن فرد،جان، مال،عزت، ابرو، حیثیت، نشاط،زندگی، عشق و اعتمادفردی و اجتماعی اعضای خانواده راهم تحت تاثیر قرارداده و به تدریج همه انهارا تقدیم تاراج میکند.

پیامدهای این طاعون کثیف و کشنده،جامعه را نیز متاثر و شجره شاد و شکوفای ان راهم به کسالت وکجی وکهولت و پژ مردگی میکشاند.

طوفان تخدیر، در اوج قساوت و بی رحمی،همه جمعیت جامعه رامورد تجاوز و تعرض قرارمیدهد و خیمه خوشبختی رادر تب تهاجم میسوزاند و آئینه انسانیت را با تیغ و تبر تشنگی می شکند .

شیطان شقی اعتیاد، با کبریت کدورت و باروت بدکینتی، شرف و شعور وشهرت ادم به را به منجلیق مکافات سپرده و رهسپار خمیدگی و خباثت میکند.

به شواهد تاریخ و پژوهش عالمان اجتماعی، یکی از قربانیان قهر قبیح مصرف مواد مخدر، کودکان مظلوم و معصوم جوامع میباشند بطوریکه هم اکنون تعداد50 هزار از این فرشتگان منزه درآتش مواد افیونی شعله ور میباشند.

افعی متلون افیون، با اذن اخکقانه والدین و اهرم خواب و خماری،وارد حریم امن وارام خانواده شده و اطفال بی پناه رامی بلعند و روئیاهای رنگین و معصو مانه این گلهای بازغ خدا را درکام سیاه خود دفن میکنند .

داستان غم انگیزکودک بینوایی را بعنوان یک نماد و نمونه عینی برایتان نقل میکنم تا به عمق فاجعه مواد مخدر و اثرات بسیارنابودکننده ان بر کودکان اسیب پذیر بیشتر مطلع شوید.

چند روز پیش برای انجام یک امر اداری ، گذرم به اداره بهزیستی آبدانان افتاد،کودک ریز اندام و لاغری را مشاهده کردم که به شدت درحال فراراست و یکی از کارکنان بهزیستی نیز اورا تعقیب میکند و توانست این غزال نوپارا خسته و در اغوش بگیرد و به داخل اداره هدایت کند .

کنجکاو شده و خودرا به این معرکه نزدیک کردم و ماجرای این تعقیب و گریزرا از رییس اداره مذکورجویا شدم،ایشان گفت، این بچه به مواد مخدر از نوع هرویین اعتیاد دارد و هم اکنون به حکم مرجع قضایی باید به مرکز اصلاح و تربیت ایلام اعزام و تحویل گردد که بخاطر ترس از این موضوع،قصد فرار داشت که توسط همکاران به داخل اداره هدایت شد، از ایشان خواهش کردم که لحظاتی با این کودک معصوم که در گوشه اطاق رییس کز کرده بود هم کلام شوم که جناب رییس نیز با کمال احترام پذیرفت و زمینه این گفتگو را مهیا و اماده نمود.

 در کنارسوژه گزارش قرارگرفتم وخودرا معرفی و با تفقد و نهایت مهربانی از وی خواستم که اونیز خودرا معرفی نماید،اما بعض سرشار، ترس وافر، بی قراری زیاد، گریه های جانسوز،اشکهای ریزان، نگاه نا امیدانه ،آینده ای مبهم ،فضای نا اشنا و غربت دلگیر، توان هر گونه تکلم را از ان گر فته بود.

ثانیه های نفسگیر سکوت و بیکسی این بنده پاک و نابالغ خدا،روح وجان حقیر را متاثر نمود و همراه وی به سایه سار گریه پناه بردم و با اشک اندوه همدم گردیدم،رییس و بعضی از کارکنان بهزیستی نیز مارا در این سمفونی ماتم همراهی کردند،کلمات امیدبخش و محبت امیز ما ایشان را به سخن گفن وادارکرد ، او خودرا .... قلیزاده معرفی کردو گفت کلاس پنجم را با موفقیت گذرانده و امسال بایدوارد کلاس ششم میشد

که بعلت اعتیاد به مواد مخدر، از این حرکت بازمانده است .وی که رنگ زرد صورت ، قالب تهی شده، پریشانی احوال ،درهم ریختگی ظاهر، مندرس بودن البسه،پارگی کفشها،تبخالهای لبان نازکش، خبر از غوغای درون و مصیبت روحی و اوج بیکسیش میداد، در ادامه سوالات بنده ادامه داد:پدرش معتاد است واز او خبری نیست، مادرش نیزدوسال گذشته فوت کرده ، یکی از برادرانش در اثر تصادف پارسال جان باخته است و دو برادر دیگرش نیز در شهر ستانهای مختلف مشغول کارگری هستند و او هم نزد مادر بزرگش ، زندگی محنت باری را سپری میکند .

در جواب سوال  علت اعتیادش گفت: چند سال پیش در اثراعتیاد پدرش، به مصرف مواد تمایل پیدا کرده و درغیاب اعضای خانواده دست به این کار شده و هم اکنون بدون مصرف مواد قادر به ادامه زندگی عادی نیست و مجبور است که در طول شبانه روز سه نوبت ، صبح وظهر و شب مواد مخدر از نوع هروئین مصرف نماید.

وی سوال هزینه موادرا چگونه تامین میکنید را این چنین پاسخ داد:همه روزه از صبح تا عصر به جمع اوری ضایعات اهن و مواد پلاستیکی مشغولم و انهارا به دوره گردان میفروشم و هزینه مصرف سی هزارتومانی  روزانه مواد مخدر خودرا از یکی از معتادین وتوزیع کنندگان معروف شهر خود تامین میکنم.

این کودک یتیم  که تا کنون دوبارتجربه حضوردر کانون اصلاح وتربیت رانیزدارد ، علت گریه های  جانسوزو اضطراب شدیدخودراترس از از بازگشت به مراکز وندامتگاهها عنوان کرد و اظهارداشت:در انجا همه بزرگ سال و بزرگتر از من هستند ، حضور در بین ادمهای انجا برای من و حشت اورد است ، خیلی ازیتم میکنند، سهمیه غذای روزانه ام را میخوردند و خیلی از شب و روزها باید گرسنه بمانم و در تمام ایام از من کار میکشند و تهدیدم میکنندو لذا از مسئولان میخواهم که بخاطرو به احترام ایام شهادت  حضرت امام حسین (ع) بنده را به  ان مراکز تحویل ندهند چون معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار من هست.

وی که دایم اشک غم و وحشت و ینیمی از دیدگان قشنگش جاری بود و آه ندامت از گونه های ژولیده اش می بارید،گفت:من به حضرت امام حسین (ع) قسم میخورم و به مسئولین قول میدهم که دست به هیچ خلافی نزنم و اگر کسی برایم قرص مخصوص ترک اعتیاد تهیه کند در منزل می مانم و دارو دواهایم را مصرف میکنم و مر تکب تخلف نمیشوم ، اما فقط من را به ایلام و داخل ان ادمهای بی رحم و هیکلی نفرستند .

وی که شکم گرسنه و دست صورت تقریبا نشسته و لباسهای پاره پوره اش، بیانگر بار مظلومیت و محنت یتیمی و نگاه غمگین و ملتمسانه اش نیز حکایت از فقدان مهر مادری داشت ، اضافه کرد:اگر کسی کمکم کند تا بتوانم اعتیادم را ترک کنم ، دوست دارم همراه با همکلاسیهایم به مدرسه بروم ودرس و مشقم را ادامه دهم.

 مسئول اداره بهزیستی آبدانان در این رابطه گفت:این بچه بخاطر سهل انگاری والدین و نبود نظارت و هدایت خانوادگی ، در دام اعتیاد گر فتار شده و بخاطر مریضی اعتیاد، مجبوراست که مرتکب تخلفات اجتماعی دیگری نیز بشود .

 محمد صبوری افزود:تا کنون تلاشهای زیادی برای نجات ایشان انجام شده ومااز طریق بهزیستی مساعدتهای خوبی به وی مبذوی گردیده است ، اما متاسفانه بعلت فقدان کانون گرم خانواده و مهر مادری و نظارت پدر، سر نوشت نا مشخصی در انتظار این کودک بی گناه و معصوم میباشد .

رییس دادگستری شهر ستان آبدانان نیز ضمن ابراض تاسف از اینگونه موارد گفت: دستگیری، محاکمه ، تربیت و تنبه کودکان بزهکار، از نظر قانونی مشکلات زیادی گریبانگیر دستگاههای قضایی است و نبودن مراکز مجهز تگهداری و ترک اعتیاد که توسط نهادهای دولتی اداره شوند، باعث مزید بر این مشکلات شده است .

 ابراهیم سبزواری نقش والدین را در تربیت فرزندان بسیار حائزاهمیت دانست و افزود:گرفتارشدن این بچه با سن وسال کم در دام اعتیاد، همه مارا متاثر و نگران کرده و درتلاشیم تا با بکار گیری امکانات و لوازم مورد نیاز و مساعدت بهزیستی و دیگر نهادهای حمایتی ، بتوانیم ایشان را به زندگی عادی بر گزدانیم.

این مقام قضایی اعتیادرا یک بیماری دانست و اضافه کرد:صغر سن و وضعیت خانوادگی این کودک بزهکار از یک طرف و شکایت و اعتراض افراد شاکی از طرف دیگر ، دستگاه قضایی را در رسیدگی و ختم اینگو نه موارد با مشکلات و تناقض روبرو کرده است .

امید واریم که نهادهای حمایتی و دستگاههای حاکمیتی و سازمانهای فرهنگی و همچنین خیر ین وحامیان اطفال و ایتام در یک جد بلیغ و سعی الهی و مسئولانه ،ضمن حل مشکل این کودک مظلوم،  بکوشند تا در اینده جامعه ما شاهد قربانیهایی مثل این کودک بی پناه و مظلوم نباشد.

سید حرمت الله موسوی مقدم

 

 

نظرات   

 
+1 # پینوکیو 1394-08-03 06:50
می بینید؟؟؟؟؟یک کودک به راحتی فروشنده موادمخدررامی شناسد!!!!اوبه راحتی آنراتهیه می کندامادستگاه حکومتی ازیافتن ودستگیری ایشان عاجزاست.حالاشما برو یدداخل کمدلباس خانه تان درباره مقامات شده وطن اظهارمخالفت کنیدوچندساعت بعدنتیجه راببینبد.باورنک نیداینهمه وفورموادوآسانی دسترسی به آن بدون همکاری عده ای ممکن باشد.حکم جهادی صادرنمی شود......یرندوم وادکشف شده مجددابه چرخه خریدوفروش بازمیگردند.درخص وص خانمان براندازترین بلای نازل شده برسرجوانان واکنون کودکان کوتاه وشل آمده ایم ودم ازافتخاروسربلند ی می زنیم.درموردهمین کودک هم آیامسولی که اورابه کانون اصلاح وتربیت ارجاع میدهدنبایدتشخیص دهدواردکردن کودکی باچنان مشکلات عظیمی درمیان گروهی بزهکاربزرگترچه مشکلاتی برای اوایجاد میکند؟؟؟؟احتمال امهمترین مشکل اوآزارجنسی باشدامامتاسفانه مسولین مابعداز....ی دردشدندواین چیزهارانمی فهمند.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # پینوکیو 1394-08-03 06:52
سلام آقای صیدمحمدی.اگه میخوای نظرموویرایش کنی اصلامنتشرش نکن.درک میکنیم که اینجاایران است.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # بوستانی 1394-08-03 14:31
با سلام و عرض ادب وتشکر از سید عزیز متن بسیار تامل برانگیزی است این یک زنگ خطر یست که عدم توجه وقصور در این بحث تاسف های زیاد ی را در پی خواهد داشت همه ما در سرنوشت این چنین افرادی سهیم هستیم فردای قیامت بایستی جوابگو باشیم حداقل بخاطر این کودک معصوم که تاوان فرهنگ به من چه و به توچه شد است فکر اساسی بشود وگرنه بچه های خود ما هم از این پدیده شوم در امان نخواهند بود .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # کاکی.ع 1394-08-04 08:40
ازمتن رنجش اور وغم انگیز اقا سید .جدا هر وجدان سالم وخدایی ناراحت میشود ولی اقا سید! اعتیاد توزیع وفروش وخرید این ماده کثیف ومخرب در جامعه ما بیداد میکند وتو این جامعه خیلی خانواده ها گرفتار این موضوع شده اند .ای کاش میشد اساسی فکر وچاره اندیشی کنیم وریشه های این درخت نامیمون را با قدرت اتحاد ودوستی وهمدلی بخشکانیم وانرا ریشه کن کنیم .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # ابدانانی 1394-08-04 10:43
سلام: از خواندن این متن زیبا و با محتوای خیلی متاثر شدم
از نویسنده محترم و سایت عصر ایلام هردو متشکرم
از اقاییا مسئول نیز تقاضا دارم که این مقالات و گزارشات را بخوانند و اقدامات لازم را نیز به انجام برسانند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # دنیای بی رحم 1394-08-04 11:55
ایوای ای وای و ای وای من:
خدایا خودت به این کودک معصوم رحم کن و از دست این بلای جانسوز نجاتش بده
خدایا به همه کسانیکه به اینگونه موارد رسیدگی میکنند اجر خیر عطا فرما
از نگارنده گزارش و انتشار دهنده ان که باعث روشنگری و اطلاع رسانی در این خصوص شده اند هم تشکردارم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # عبدی 1394-08-05 20:00
خیلی جای تاسفاست که متاسفانه سوداگران مرگ رو به سادگی بحال خود رها شدند تا این سوداگران باعث نابودی جوانان این مرز و بوم شوند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # علی 1394-08-06 07:46
سلام:واقعا که به معنای واقعی کلمه، این داستان خیلی غم انگیزاست
وهمه ما باید این داستانهارا جدی بگیریم.متاسف شدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group