▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

سه شنبه 6 فروردين 1398 Tuesday 26 March 2019 19 رجب 1440

آخرین اخبار سایت

در دانشگاه علوم پزشكي ايلام برگزار شد

مناظره پاییزی/ زيباكلام و سليمی‌نمين خطاب به هم: از خواب بيدار شويد

مماظره زيباكلام و سليمي نمين

عصر ايلام: مناظره صادق زيباكلام و عباس سليمي نمين با موضوع تاريخ مجلس در دانشگاه علوم پزشكي ايلام برگزار شد كه با حواشي و سخنان قابل تاملي همراه بود .

 اين مناظره كه به همت انجمن اسلامي دانشگاه علوم پزشكي ايلام برگزار شد، سالن محل برگزاري مناظره واقع در" بانگنجاب" را مملو از دانشجويان،فعالان سياسي، مسئولين دانشگاه و اصحاب رسانه كرده بود.

در سالن جا براي سوزن انداختن نبود.برخلاف مناظره هاي قبلي اين بار تعداد دانشجويان دختر كمتر از دانشجويان پسر بود و دانشجويان زيادي از ديگر دانشگاه هاي استان خود را به اين مناظره رسانده بودند.

اين مناظره هرچند از سطح كيفي بسيار بالايي برخوردار نبود اما روند برگزاري مناظره در دانشگاه علوم پزشكي ايلام به يك روند مناسب تبديل شده است و هر چند وقت يك بار فضايي براي تضارب آرا بين دو جريان سياسي اصول گرا واصلاح طلب ايجاد مي شود.

يكي از ايراداتي كه به برگزار كنندگان مناظره وارد بود محتواي سؤالها و اينكه از هر نفر سؤال متفاوتي پرسيده مي شد كه مناظره را تقريبا به سطح پرسش و پاسخ تنزل داده بود.

اگر ماظره هاي قبلي صادق زيبا كلام را نيز ديده باشيد اوج و فرودهاي وي در پاسخ به طرف مناظره بعضا خارج از كنترل بوده و در لحظاتي كه بايد به سؤال و يا احتمالا موضع طرف مناظره پاسخ دهد از جواب طفره مي رود و در پاسخ به سؤالي كه مجري از ايشان نپرسيده بود داد سخن مي گفت.

به راحتي برخي از سؤالها را جواب نداد و به برخي سؤالات پاسخ مخاطب پسندي را ارائه نمود كه دست زدن هاي دنشجوياان را به همراه داشت.

يكي از نقدهايي كه به مناظره هاي عباس سليمي نمين وارد است اين است كه همواره به سرعت از كوره در مي رود و همچنين وي به بحث هايي ورود مي كرد كه ارتباط كمتري به موضوع مناظره داشت.گويا تاريخ شناسي ايشان دليلي بر پاسخ هاي وي باشد.

موضوع جالب در مناظره آن شب سرد و نمناك پاييزي در ايلام اين بود كه دو طرف سعي داشتند مراحل تفوق بر ديگري را با ادبياتي غير مناظره اي طي نمايند و سعي كنند يكديگر را از خواب بيدار كنند.

دو طرف  از نقطه نظر خود به جايگاه مجلس از دوره قاجار و تا مجلس در دوره هاي پهلوي پرداختند و در ادامه دوره هاي مجلس شوراي اسلامي بعد از انقلاب را بررسي نمودند.

زيباكلام، مجلس چهاردهم را بهترين مجلس قبل از انقلاب مي داند و سليمي نمين مجلس سيزدهم كه ملي شدن صنعت نفت در پي داشت را بهترين مجلس قبل از انقلاب دانست.

بيشتر مناظره دو طرف حول موضوع نظارت استصوابي شوراي نگهبان بود كه زيباكلام اعلام داشت كه مجلس اول ودوم و سوم جزو بهترين دوره هاي مجلس شوراي اسلامي بوده اند و هم چنين مجلس ششم نيز يكي از بهترين دوره هاي مجلس بعد از انقلاب بوده است .

صادق زيبا كلام با اشاره به فسادهاي مالي و اقتصادي در كشور گفت: اگر شوراي نگهبان مو را از ماست بيرون مي كشيد چرا فساد اقتصادي از در و ديوار بالا مي رود.وي خطاب به دكتر سليمي نمين گفت:بهتر است كه آقاي سليمي نمين از خواب بيدار شوند.

وي گفت: مجلس در 8 سال احمدي نژاد به هيچ وجه در پرونده هسته اي دخالتي نكرد و تجربه جمهوري اسلامي نشان داده كه هر وقت مجلس در موارد مهم ورود نكرده است فسادهاي اقتصادي بيشتر شده اند.اما مجلس در دولت يازدهم در موضوع هاي كشور مجدد ورد نمود.

وي گفت: اسفند 90 در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، تعدادي از نمايندگان در تهران كه ادعايشان گوش فلك را كر مي كند با كمتر از 5 درصد آراي مردم به مجلس راه پيدا كردند كه حاصل نظارت استصوابي شوراي نگهبان است.

زيباكلام گفت 90درصد نظارت هاي شوراي نگهبان سياسي است و نامزدهاي انتخابات با انگيزه هاي سياسي رد شدند . اگر وظيفه شوراي نگهبان جلوگيري از مفاسد اقتصادي است و ظرف سي سال گذشته نظارت استصوابي افزايش يافته است چرا پروند هاي اقتصادي روز بروز افزايش يافته و كمتر نشده؟

زيباكلام افزود:مفاسد اقتصدي منظما بيشتر مي شود.كار شوراي نگهبان جلوگيري از مفاسد اقتصادي نبوده است و يك نفر به دليل مفاس اقتصادي و200 نفر به دليل مقاصد سياسي رد صلاحيت شده اند.

مارا چه مي شود وقتي كه در كشور فساد اقتصادي بيشتر مي شود؟ چرا فساد رو به افزايش است؟

زيبا كلام گفت: آيا تو آب وخاك، ژن و كروموزم چيزي هست كه ما ايراني ها را دزد مي كند؟ آيا غير از اين است كه اساس و ساختار اقتصادي كشور يك ساختار فاسد دولتي است كه مفاسد اقتصادي توليد مي كند؟

عباس سليمي نمين نيز گفت: من هم به دكتر زيباكلام مي گويم از خواب بيدار شوند چون در سخنان ايشان تناقض ديده مي شود.در جايي مي گويند مجلس نشانه دموكراسي است و در جايي ديگر مي گويند نبايد برجام به مجلس برده شود و مورد بررسي نمايندگان مجلس قرار گيرد.

عباس سليمي نمين گفت: مجلس شوراي اسلامي روز بروز بهتر مي شود ونشانه قدرت آن تلاش كانون هاي قدرت در فرستادن كانديد هاي مورد نظر به مجلس است.

وي گفت: در دوره هايي بوده است كه برادر رئيس جمهور يا نزديكان رئيس جمهور در سر ليست انتخاباتي براي مجلس شوراي اسلامي بوده اند.

سليمي نمين در پاسخ به اين كه چرا جناح اصولگرا حامي نظريات استصوابي است؟ گفت اينطوري نيست. وي در پاسخ به اظهارات زيباكلام در خصوص شوراي نگهبان گفت: در دانشگاه  بايد متفاوت از كوچه وخيابان بحث كنيم؟ مسخره كردن شوراي نگهبان شاني در دانشگاه ندارد.

اگر آقاي زيباكلام به طور مصداقي در خصوص رد صلاحيت ها مستندي دارد ارائه نمايند؟ وي گفت من نمي گويم كه شوراي نگهبان اشتباه ندارد وقطعا اشتباه دارد.اما نشانه دقت شوراي نگهبان اين است كه روز بروز بر قدرت مجلس افزوده شده و آقاياني كه معتقدند كه مجلس ضعيف شده چرا دو سال ونيم است كه دارند تلاش مي كنند كه به صندلي هاي مجلس برسند.

وي خطاب به زيباكلام گفت: هم مي خواهيد به قدرت برسيد هم مي خواهيد با شانتاژ به قدرت برسيد.

سليمي نمين گفت: جريان اصلاح طلب يك مورد را نشان دهد كه يك فرد كه در مجلس صاحب كرسي بوده است مشكل داشته و دارد و اسناد ان را به شوراي نگهبان داده باشند و رد صلاحيت شده باشد!

 وي گفت: يك مورد را نشان دهيد كه اصلاح طلبان پيشتاز براي پالايش نمايندگان مجلسي كه اصلاح طلب بوده ومشكل داشته اند ،باشند.

وي با بيان اينكه بحث عده وعُده  براي شما مهم است و مي گوييد تعداد نيروها در قدرت بيشتر باشد و لو آلوده باشد،  ادامه داد:مجلس ششم اتفاقا يكي از بدترين دوره هاي مجلس شوراي اسلامي بود چون در مقابله قرار گرفته بود.

بنده خودم مستنداتي را در اختيار شوراي نگهبان قرار دادم تا زواره اي كه اصولگرا بود و چند دور در مجلس هم حضور داشت رد صلاحيت شود.

و اما نكاتي كه در سخنان اين دو عزيز مشاهده شد و محل تعارض بود يكي اين بود كه زيبا كلام اعلام مي داشت كه مجلس به جز دوره اول ، دوم و سوم ويك دوره ششم روز بروز تضعيف شده است چون فساد مالي واقتصادي روزبروز بيشتر مي شود و مبناي حضور در مجلس ميزان هزينه نمودن و پول مي باشد.

اما سليمي نمين ادعاي ديگري داشت وگفت: مجلس روز بروز قدرتمندتر مي شود كه حاصل نظارت استصوابي شوراي نگهبان است.

زيباكلام و سليمي نمين كه در بدو ورود به سالن همايش با هم وارد شده بودند و با هم با كيف هاي مخصوص خود بر روي سن حاضر شدند، در پايان مناظره در بين گروه هاي دانشجويي هم فكر خود حاضر شدند و در هنگام خروج از دانشگاه هر كدام سوار بر ماشين هاي مختلف علوم پزشكي ايلام را ترك كردند.

به زودي متن كامل اين مناظره در سايت عصر ايلام منتشر مي شود.

نظرات   

 
0 # ایلام 1394-09-26 11:57
سلام.چرا در مورد سخنرانی دکتر عباسی هیچ مطلبی نذاشتید ؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group