▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

سه شنبه 6 فروردين 1398 Tuesday 26 March 2019 19 رجب 1440

آخرین اخبار سایت

انتخابات اساس مردمسالاری حتی ...

كامران منصوري جمشيديوقتی طبق آمار در خود ایران نسبت حضور پر رنگ و هوشمند مردم را در انتخاباتها با دستاوردهای سیاسی آن مقایسه میکنیم به نتایج بسیار جالب و البته متضاد با نظریه تحریم گرایان خواهیم رسید چنانکه در پر چالش ترین انتخابات های ریاست جمهوری که از قید تحجر قبیله گرایی رهاست در سالهای ٧۶ و ٨٨ و ٩٢ بیشترین حضور مردم و بیشترین درصد مشارکت سیاسی مردم را شاهد بوده ایم

 كامران منصوري جمشيدي/ ويرا / فرج اله صیدمحدی وقتی کاری را شروع میکند خود را متعهد بدان دانسته و نیازی به نگرانی نیست او فعال و داناست لیکن این ابتکار تازه اش نقطه عطفی بر ابتکارهای سابق اوست و اینکه راه اندازی سایت ویرا آیا اعتبار عصر ایلام را در مینوردد؟ما همراه این فرج مبتکر هستیم تا چه شود .در ابتدای همکاری جدیدم با این سایت نو مقاله ای را باموضوع انتخابات تقدیم مینمایم.

انسان آنگاه که تصمیم گرفت برای امنیت بیشتر و دفاع از خود در مقابل مخاطرات زیستگاهش ، بصورت گروهی و جمعی زندگی کند ناچار شد برخی اختیارات مسلم و خداداد خود را به جمع وانهد و داوطلبانه حقوق مسلمی از خود را سلب و به جمع و اجتماعی که عضو آن بود ، واگذار نماید .چرا که در زندگی جمعی گاهی اقتضا میکرد از میان آرا و نظرات مختلف یک تن بالاخره سخن نهایی را بزند و تصمیم آخر بگیرد تا اجتماع دچار هرج و مرج نشود . مثال اینکه هر انسان قدیم تا پیش از عضویت در اجتماع هر لحظه و به هر جا که میخواست هجرت و کوچ میکرد. این حق او بود لیکن به محض عضویت در دسته جمع و جامعه ای لاجرم حق تصمیم گیری برای کوچ و سفر خود را به جمع و احتمالا یک شخص بعنوان رییس جامعه واگذار نموده و بدین ترتیب با پذیرش آن تصمیم به آن شخص رییس مشروعیت میداد .در قبایل این تصمیم گیری توسط رئیس قبیله و یا جمعی از ریش سفیدان صورت میگرفت .

 درست است که میگوییم ریش سفید اما ملاک قبیله فقط ریشِ سفید ، نبود بلکه دانایی و خرد و تدبیر معمولا معیار بوده و  یعنی بنوعی بر اساس توانایی افراد رؤسای قبیله را برگزیده بودند هرچند گاهی زور و قدرت افراد آنها را به قبیله تحمیل می ساخت لیکن اصل بر مشروعیت رئیس قبیله بوده است. کم کم مدنیتها شکل گرفتند و قبایل به هم پیوستند و باز نیاز به یک نماینده برای اتخاذ تصمیمات مهم احساس میشد در برخی نقاط جهان افکار متمدنانه ای شکل گرفت فرضا در یونان و روم گاه مجلس سنا تشکیل و سناتور ها نمایندگان اقوام و طوایف مختلف بودند حتی در میان اعراب جاهلی نیز شاید بیعت کردن وجهی از وجوه انتخاب نماینده بود .

هر چه زمان گذشت مدنیت نیز تکامل پیدا کرد و اندیشمندانی نظریه انتخابات را ابراز داشتند . و در این میان کتاب قراردادهای اجتماعی رسو بنظر میرسد  سرلوحه این اندیشه های نو بود . امروز در اکثر جوامع حتی در ممالک استبدادی یک انتخابات ولو نیم بند و صوری در جریان است .

 برخی میگویند چون در حکومتهای توتالیتر انتخابات مهندسی شده و محدود است ، شرکت در آن مشروعیت بخشیدن به نظام خودکامه است اما امروز و از دیروز دیده ایم که نمایش حضور ملتها در انتخابات کار سختی نیست . هر حکومت خودکامه و ظالمی هم برای خود جیره بگیران و اعوان و انصاری دارد که میتوان به سیاهی لشکر آن جیره بگیران صحنه حضور پر شکوه مردم را بازسازی کرده و در نبود رسانه های آزاد آنرا حقیقت امور ادعا کرد. حتی اگر اقرار کنند کسی شرکت نمیکند هم مویی از سر حکومتهای خودکامه نکاهد . چنانکه در کره شمالی و روسیه و برخی دگر از دیکتاتوریها می بینیم .

و این تنها تبلیغات افرادی عصبانی اما بی برنامه است که البته خوب تحت تأثیر بازی حکومتهای مستبد قرارگرفته اند . حکومتهای مستبد با نشان دادن شوق و رغبت خویش برای حضور گسترده مردم در اصل دو هدف را دنبال میکنند نخست کشاندن طرفداران خود پای صندوق رأی و دومتحریک مخالفان به جبهه گرفتن و عدم حضور رقبا  در انتخابات به نشانه مخالفت.  این هر دو هدف به هر روی محقق و پایه نظامهای مستبد را محکم میسازد .

 اتفاقا تاریخ نشان داده هر زمان مردم حتی در چنان کشورهایی حضور پر شوری در انتخابات داشته اند و در بازی حکومت شرکت ولی بازی را به نفع خود تغییر داده اند موجب انشقاق و اختلاف در ارکان قدرت شده و انتخابات فرمایشی و صوری را تبدیل به فرصتی برای اعتراض و چالش برای حکومت تبدیل کرده اند . تحریم انتخابات چه فایده ای دارد ؟ جز یک حس خود فریبانه از ابراز اعتراض آنچه گفتیم بدترین شرایط یک انتخابات است .

در باقی جوامع دموکرات و نیمه دموکرات نیز انتخابات موجب حفظ شأن و شرافت ملت است در ایران ما هم ارزش مردم در چنین فرصتی مورد تاکید قرار گرفته و گامی بسوی اصلاح امور محسوب میشود . کاریکاتورها و جملات و ژستهای روشنفکرانه در راستای بیهوده خواندن انتخابات یا استفاده ابزاری کاندیدها از مردم که البته بدور از روشن اندیشی است ، همه و همه موجب کرختی . سستی .

 انفعال و رکود جامعه هستند و در پس آنها هدفی خاص نهفته است که هرگز تاکنون رمزگشایی نشده است  . چه بخواهیم و چه نخواهیم نماینده ای بنام منتخب ما ملت راهی پاستور یا گلستان تهران و یا شواری شهر استان میشوند و حتی اگر ما بگوییم منتخب نه که او منتصب است ، در نظر مردم کشور و جهان با هر نطقی و عملی ما را نمایندگی میکند در دولت نهم و دهم دیدیم که نماینده ما چه بر سر ارزش پاسپورت و اعتبار جهانی ملت ما آورد درست است که ما پورفسور سمیعی و ... را داریم لیکن نماینده رسمی و سیاسی رسیمت خاص خود را دارد  .

 لذا بنطر میرسد حتی  اگر انتخاب بین بد و بدتر باشد مزایای آن از تحریم انتخابات بسا بهتر است چون برای نمونه بد از بدتر بهتر و اگر این دامنه سلسله وار ادامه یابد و هوشمندانه بهترها برگزیده شوند لاجرم استحاله و تغییر بسوی بهتر شدن پیش خواهد آمد .ما با شرکت در انتخابات در صف های رای تحقیر نمیشویم هنگامی تحقیر میشویم که دیگران ما را فاقد حق انتخاب نماینده و تاثیرگذاری بر آینده خود بدانند. ما با حضور در صف انتخابات که صف برای خوراک و شکم پر کردن نیست ، مشارکت سیاسی را مشق کرده و بر حق ملت و بویژه زنان در تعیین قانون و مشی سیاسی مملکت تاکید و این حق را مورد تذکر قرار میدهیم ،  حس بی تفاوتی نسبت به سرنوشت کشور از بین میرود،  در کوران تبلیغات فضایی برای نقدهای مهم و بجا نسبت به دولتها و نهادهایی که خطایی داشته اند مهیاست .

 حتی اگر برخی کمر به حمایت ناعادلانه از کاندیدهای خاصی ببندند باز اگر  هوشیارانه بازی را بخوانیم چندان سخت نیست که نماینده ای شایسته را علیرغم کارشکنی و سنگ اندازیها  تحمیل کنیم . و در عوض با تحریم ،  تنها بدین خیال خوشیم که فرضا فریب نخورده ایم لیکن گفته اند
 
به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم
مشکل دیگری اما در شهرستانهای کوچک و طایفه محور بصورتی مزمن وجود دارد که سد راه انتخاب صحیح و شایسته گزینی است .

و آن قبیله گرایی میباشد البته قبیله فریبی باید گفت چرا که اینگونه نیست که یک قبیله یا طایفه تصمیم بگیرند نامزد خود را راهی کنند بلکه یک عضو از قبیله و طایفه اعضا را به خیال رتق و فتق امور شخصی هم ایلی و هم طایفه ایش میفریبد  . هرچه سابق گذشت ، گذشته و شاید به اقتضای ازمنه و امکنه بتوان آن قبیله گرایی را توجیه نمود لیکن امروزه روز قبیله گرایی که نشان بدوی بودن یک جامعه است در رابطه با انتخابات ، این واژه متمدنانه ، تنها دال بر عقب افتادگی و تحجر و پس رفت و واپسگرایی بوده و هست .

 بنابر این به محض اینکه کاندیدایی سخن از قبیله به میان آورد و سعی داشت مردمش را به تعصبات قبیله ای تهییج نماید بی گمان واپسگرا و یا فریبکار است و مردمی نیز که معیار انتخاب را هم قبیله ای بگیرند مردمی واپسگرا و عقب افتاده هستند لاشک و لاتردید . یک زمانی با این توجیه که بعلت فقدان رسانه ها و آگاهی از تفکر و قابلیت و توانایی دیگر کسان به آشنایی که میشناسیم رأی میدهیم آرأ طایفه ای و قبیله ای مستحق تحقیر و انتقاد نبودند اما امروز که صدای همه به گوش همگان میرسد دیگر جز عقب ماندگی آن قبیله و واپسگرایی مردمش دلیلی نمیتوان متصور بود . رای چنان شرافتمند است که گمانم هر که را نباید صاحب این حق دانست مگر اینکه ارزش آن را بداند .

فرضا کسانیکه رای خود را به قیمت می فروشند باید با تصویب قوانین حمایتی از حقوق شهروندی برای آن جرم انگاری شده  و به مجازات توهین به شان و جایگاه انسانها متنبه شود و از این حق نیز محروم . به هر روی وقتی طبق آمار در خود ایران نسبت حضور پر رنگ و هوشمند مردم را در انتخاباتها با دستاوردهای سیاسی آن مقایسه میکنیم به نتایج بسیار جالب و البته متضاد با نظریه تحریم گرایان خواهیم رسید چنانکه در پر چالش ترین انتخابات های ریاست جمهوری که از قید تحجر قبیله گرایی رهاست در سالهای ٧۶ و ٨٨ و ٩٢ بیشترین حضور مردم و بیشترین درصد مشارکت سیاسی مردم را شاهد بوده ایم .سال ٧۶و خرداد زیبایش مشارکت نزدیک به ٨٠% مردم فصلی جدید در سیاست ایران رقم زد و مردم تا مرحله گفتگوی تمدنها به جهان خط و مشی دادند .و درخرداد سال ٩٢نیز خطر جنگ و زحمت تحریم و گره کور برنامه هسته ای به تدبیر دولت منتخب گشوده شد . باشد که در انتخابات آتی مجلس نیز چون ديگر انتخابات فصلی نو از حضور و مشارکت سیاسی را رقم بزنیم و آینده مملکت را بدست نمایندگان شایسته ای بدهیم که بجای رتق وفتق امور استخدامی پسر مش جعفر و وام مش غضنفر قوانینی به تصویب برساند که فرزندان همه ملت ایران در شرایطی مساوی ، خوش آتیه و سعادتمند شوند

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group