▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

پنجشنبه 1 فروردين 1398 Thursday 21 March 2019 14 رجب 1440

آخرین اخبار سایت

انتخابات مجلس شورای سلامی و اثرات محلی ان

سايت خبري ويراسایت خبری تحلیلی ویرا/ انتخابات در شئون ولایه های مختلف ، دارای شور و هیجانات ویژه ای است که جوامعه را تحت تاثیر خود قرارمیدهد.

 این رخداد مردمسالارانه در ابعاد ملی و منطقه ای، بازتابهای زیادی بدنبال دارد که گذشته از شدت و ضعف حضور مردم در این این فرایند،نماد اراده ملی، خرد جمعی،توجه به افکار عمومی واحترام به رای ونظر مردم است ،البته نتیجه رای مردم ،همواره میتواند فعل و انفعالات متعدد درفراز و فرود های سیاسی و اجرایی را در پی داشته و مشارکت بالای انان از قدرت بازدارندگی و اقتدار بین المللی شگرفی در سطح ملی وجهانی هم برخوردارخواهد بود

درساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران ،انتخابات ونقش مشارکت سیاسی مردم از جایگاه ویژه قا نونی بر خوردار است بطوریکه از تعیین رهبری انقلاب بعنوان عالی ترین جایگاه نظارتی و هدایتی از طریق خبرگان رهبری تا همه پرسی تغییر در قانون اساسی وانتخاب رییس جمهوری درکسوت اولین مقام اجرایی کشورو مجلس شورای اسلامی و حتی شورای های اسلامی روستا و شهر، همه با اذن مکتوب و عزم محتوم مردم شکل میگیرند و نمو میبابند.

اما در بین این گزینشهای مردمی، انتخابات مجلس شورای اسلامی گذشته از اثارملی ان ، دارای اثرات وبازتابهای محلی بسیار زیاد ، جذاب ووصف شدنی است که ذیلا به چند نمونه ان اشاره میشود.

1-         درمناطق ومحلاتی در استانهای ایلام، لرستان ، کرمانشاه و دیگر استانهای عشیره ای ، از دوسال قبل از انتخابات مجلس شورای اسلامی، گل وحدت،رفع کدورت، نسب یابی ، یارگیری وصله ارحام جوانه میزند و به شد ت رشد میکند و قدمیکشد،در این مناطق کسانیکه قصد شرکت در رقابت انتخابات دارند از قبل به فکر بستر سازی ، همدلی، نوع دوستی و نسب شناسی افتاده و فامیلهای نه چندان نزدیک را دریافته و دوستیهای فراموش شده را پیدامیکنند و پایه های ان را حد اقل تا روز انتخابات محکم و بازسازی مینمایند.

2-         تکریم ارباب رجوع تقویت شده،مشارکتهای فردی و اجتماعی ترویج میگردد، اداب اسلامی زنده میشوند،روح همدردی رخ مینماید،ادب اخلاقی جوانه میزند ،صفت ایثار پیدا میشود ،کرامت انسانی معنامیابد ،فریضه امر بمعروف و نهی از منکر توسعه یافته وانفاق و انعام ترجمه میگردد.

3-         سنت معنوی جلوه گرشده،بازار اموات رونق میگیرد،شهر خموش مردگان جانی تازه میابد،فضای مراسمهای عزااز عزلت و تنهایی رهایی یافته ، عالم شادیها متجلی میشود ، عروسیهای بستگان ازرکود و جمود عبور میکنند،دادوستدهای اسلامی خودرانشان میدهند،فقرای ناتوان کرامت مجددمیابند، رسم دینی عیادت از بیماران  در منازل و بیمارستانها تجدید میشود،گاها دستها با جیبها اشنا شده و سنت انفاق نیز رخ مینماید،دشمنیهای مزمن جای خودرا به دوستی داده و کاروان همدلی به راه می افتد ، بزرگان مکرمت خویش را تجربه کرده و سیره تکریم طلوع میکند دصفت پسندیده صلح و سازش هم متجلی میشود. .

4-         سیئات مذموم ،لباس حسنات برتن کرده ،بازار ساحت سازیهای کاذب داغ میشود ،سره وناسره باهم مجذوب میگردند ،احساس عقیم بر عقل سلیم تنه میزند ،کذب و صدق ردای همسان میپوشند ،گفتار بر رفتار چیره میشود،چشم و گوش وظیفه خودرا فراموش کرده ، کیمیای تشخیص  کمیاب میگردد ،انتخاب اصلح مقداری سخت شده ، تردید بر اسمان دلها سایه میزند ،نا خواسته و در مداضعی ،ایل وتبارو خورد و کلان با حقیقت به ستیزه بر می خیزند و در بعضی مواقع چاه را بر راه ترجیج داده و راه را به سمت چاه هدایت میکند.

5-         قدرت چانه زنی یکه تازمیدان رقابت میشود، هر ازگاهی شایستگی مغلوب بایستگی میشود،باید بر نباید رجحان پیداکرده ،تنور غلوداغ ، اسمان صداقت مقداری غبار الود،سرزمین صافی مکدر، افق بینایی کاهش ،سفسطه خانه حقیقت را تهدید ،همه ماها من میگردد، ناظر جای مجری را پرکرده ، یکنفر ناجی حوزه انتخابیه میشود، بهشتهای خیالی احداث میشودند و اظطراب لانه ارامش را اشغال میکند.

6-         دکترها مهندس شده ،مهندس جای دکتر میگیرد،کبوتر علم ودانش صید جغد نادانی میشود ،شایدهم مرزلیاقت ودناعت قاطی شده ،مدارج ومدارک علمی درغربت تردید گرفتار میشوند ،کار تمیز برای اهل فن مقدار صعب و دشوارمیگردد و مصالح عموم در سایه منافع افراد قرار میگیرد .

7-         اصولگرا کفش اصلاح طلبی میپوشد ، مشارکتی عصای دست اعتلافی شده ،اعتدالیون به اردوگاه افراط گرایان پناه می برند،تکنو کراتها نیز خودرا به قطار اصلاحات اویزان میکنند ،جبهه پایداری لاف منجیگری سر داده ،مهرورزی برحال زاررقیب خود افسوس میخورد ،یت و ین مغلوب مکلاها شده و در سایه سکوت می اسایند ،جمعی نیز چماغ فتنه را سبب ساز خود کرده و دیگران را تهدید به خذف میکنند ودر این اثنا عده قلیلی خودرا کاندیدای طلایی این دور تلقی کرده و دیگران را شکست خوردگان عرصه رقابت می پندارند.

8-         بحث انتخابات گفتمان غالب مناطق میشود، شورو هیجان فضای عموم راتسخیر نموده ،بازارجلسات و نشستهای شبانه حسابی سر مردم را گرم میکند، برای کوتاه مدت غم وغصه های جمعی  فراموش،مغازه داران مشغول فروش کیک و رانی خود میشوند، دیگران نیز در مقام میهمان ستادهای انتخاباتی شکمی  از عزا در می اورند، شیرینی فروشیها نیزدر تبادل محصولات خود با اسکناسهای تازه چاپ به اینده امید وارمیگردند ،جوانهای شهرستانی و روستایی رونق را به رنیای شارژهای اعتباری و ایرانسلی ارزانی میدارند ،انان رویا های قشنگ خودرا در اقوال کاندیداها میجویند ،مدتی جنب و جوش مردمی بر فضای سکوت حاکم میشود و امید و سرزندگی را به جامعه نوید میدهد.

9-         خانواده، تیره ، تخمه ، طایفه ، ایل و تبار ازهم دیگر تفکیک شده و در صحنه ای دیگر یک صف واحد نشکیل مید هند .نش و نمای ایلات و طوایف ، ایات قرانی راتفسیر و توجیح کرده و لفظ( شعوبا لتعارفو) را ترجمه میکند.مردمان سالم وشریف مناطق عشایری ، با کمال صداقت و یک رنگی نقش و رسالت سیاسی خودرا به درستی ایفا نموده وبا مشارکت بالا، امنیت ملی را ارتقاء میبخشند .

10-        چاپخانه های شهر ستانها به شدت فعال میشوند، فضای مجازی از ماههای قبل با رد و بدل میلیونها پیام پای کار می آیند ،رستورانها باپخت و توزیع غذا تجدید حیات میکنند،رانندگان وسایط نقلیه شحصی و عمومی حسابی به نوا میرسند،میوه فروشها ازکسالت خارج میشوند،، انجماد اجتماعی به تحرک و تفرج تبدیل ،میشود،نرخ اجاره اماکن تجاری و مسکونی بطور سر سام اوری افزایش یافته و صاحبان این اماکن نیز از این جریان منتفع میشوند، محتوای جیب و کیف کاندیدها در حوزه انتخابیه خالی میشود و نصیب مردم این مناطق میشگردد و در اخر سر هم یکی از انان که توفیق رفیقش بوده و از زرنگی و زیرکی و قدرت بالای توجیگری و دست بازتری برخوردار بوده و مزیتهای واقعی خودرا به مخاطبانش انتقال داده است ، موفق میشود بر صندلی سبز بهارستان بنشیند و این فرصت را جش بگیرد و به شادی وپایکوبی می پردازد و مابقی نیز دست از پا درازتر  و با صدها غم وغصه و افسوس و عزا ، راهی خانه و کاشانه خراب خویش میگردد.

11-        اره : این بود بخشی از اثرات انتخابات مجلس شورای اسلامی در مناطق و محلات و شهر ستانهای استان ما و دهها شهرستان دیگر.

سیدحرمت الله موسوی مقدم

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group