▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

سه شنبه 6 فروردين 1398 Tuesday 26 March 2019 19 رجب 1440

آخرین اخبار سایت

با بررسي تحرك هاي انتخاباتي

چيست ياران طريقت بعد ازين تدبير ما؟!

عمران خودآموزسايت خبري ويرا - عمران خودآموز - اصطلاحات و مؤلفه‌هاي مهمي چون«انتخابات، مردم‌سالاري، آزادي بيان، حق‌النّاس، حضور حداكثري، رقابت سالم، انتخاب اصلح و ... » سال‌هاست از تريبون‌هاي رسمي و غيررسمي نظام جمهوري اسلامي ايران بيان مي‌شود

و براي هر يك از آن‌ها تحليل و تفسيرهاي گوناگوني از طرف صاحب‌نظران، نخبگان و سياست‌مدارن ارايه شده است.نفس تأكيد بر اصطلاحات ياد شده كه در جهت تقويت جنبه‌ي جمهوريت نظام اسلامي ارزيابي مي‌شود در خور تحسين و البته قابل تأمل است.
مروري بر مباني انقلاب اسلامي و مواضع رهبر كبير آن، خاستگاه مؤلفه‌هاي مورد بحث را نمايان مي كند؛ آنجا كه در بدو ورود به ايران پس از دلجويي از« پدران پسر از دست داده و مادران جوان از دست داده» با زباني ساده ، نظام فروپاشيده‌ي شاهنشاهي را در مقابل يك سؤال اساسي قرار داد و آن اينكه:«مگر مردم ما چه مي‌خواستند كه مستحق اين عقوبت بودند؟
به نظر مي‌رسد سوأل فوق نه تنها معطوف به دلايل شكل‌گيري نهضت، بلكه ناظر به اهدافي‌ست كه سير تحولات انقلاب اسلامي و عملكرد نظام مردم‌سالار ديني در رابطه با آن سنجيده مي‌شود.
حال، پس از سي و هفت سال از طرح آن سوأل تاريخي، جا دارد از خود بپرسيم: « راستي مگر مردم ما چه مي‌خواستند ؟!» آيا غير از اين است كه مردم مبارز ايران، حقوق اساسي و بديهي خود را مطالبه مي‌كردند و آيا جز مسير انتخابات آزاد ، رقابت سالم ، آزادي بيان، حقوق شهروندي، كرامت انساني و به رسميت شناختن رأي افراد به عنوان حق‌النّاس و... مجرايي براي استيفاي حقوق اساسي مردم وجود دارد؟!
بي‌شك مؤلفه‌هاي مورد اشاره اصول خدشه ناپذير هر نظامي‌ست كه مي‌خواهد ترقي، تعالي و سعادت ملتش را بر مبناي حقوق طبيعي و انساني خويش نظاره‌گر باشد. نگارنده بر اين باور است كه در نظام مردم‌سالار ديني، حاكميت ارزش هاي الهي و اسلامي پيش از آنكه امري تكليفي و دستوري باشد حقي از حقوق اساسي ملت است كه نه براي نان و نام، بلكه براي رسيدن به سرمنزل مقصود هستي و رشد و شكوفايي استعدادهاي فطري خويش بدان نيازمند است.
در طول سه دهه‌ي گذشته ، نظام برآمده از رأي و اراده‌ي مردم همواره بر شعارهاي اساسي انقلاب پاي فشرده و در هر مجال و منبري به طرح و تبيين ان‌ها همت گمارده است؛ اگرچه ميزان عمل به آن شعارها با نقد و نظرهاي گوناگون مواجه بوده و چه بسا شكل‌گيري جريانات مختلف سياسي در درون نظام و تعارضات گاه و بيگاه آن ها، حاصل تفاوت نگرش ها و قضاوت‌هايي است كه نسبت به تناسب شعارها و عملكرد نظام اسلامي وجود داشته است.
فارغ از گفتمان كليشه‌اي كه همواره شرايط را حساس و فوق‌العاده جلوه مي‌دهد و در نتيجه‌ي تكرار مكرر آن حساسيتي برانگيخته نمي‌شود، اين‌بار امّا شرايط ويژه‌ي  دو انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري رفته رفته لايه‌هاي مختلف اجتماعي و اقشار گوناگون جامعه را براي نقش آفريني فعال در سرنوشت كشور ترغيب كرده است. اهميت و حساسيت اين دو رويداد از آنجا ناشي مي‌شود كه حفظ و تقويت جايگاه ويژه ي ايران در شرايط خاص منطقه‌اي و معادلات بين‌المللي  از يك طرف و نوسازي دو ركن ركين نظام جمهوري اسلامي ايران بر مبناي تعامل سازنده با دنيا و حفظ حقوق و آزادي هاي
اساسي مردم ، در گرو حضور مؤثر آحاد مختلف جامعه در پاي صندوق هاي رأي است.
شفافيت مواضع دو جريان اصلي كشور و تأكيد توأمان آن ها بر حضور حداكثري در انتخابات، نشانه‌ي ديگري براي درك حساسيت اين كارزار فراگير سياسي‌ست.اگرچه هركدام از آن‌ها حضور مردم را با نگاه و نگرشي متفاوت به نظاره نشسته و شرايط رقابت را براي خود برابر نمي‌بينند.
جناح موسوم به «اصول‌گرا» كه با نهاد ناظر شوراي نگهبان احساس قرابت بيشتري مي كند، براي غلبه بر رقيب سياسي با مشكل فراواني نامزدهاي انتخاباتي مواجه است و دومين پاشنه‌ي آشيل اين جريان، حمايت بي‌چون و چرا از عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم  و مسؤوليت مشكلات و سوء‌تدبيرهاي دولتي‌ست است كه نادرترين دوران درآمد نفتي كشور را با ركود تورمي و رشد اقتصادي منفي تحويل دولت اعتدال داد.
در مقابل، جناح موسوم به «اصلاح‌طلب» كه نتوانسته بسياري از ياران اصلي خود را از هفت‌خوان بررسي صلاحيت‌ها به سلامت عبور دهد، استراتژي چندلايه‌ي خود را بر مشاركت فعال مردم و جذب آراي به اصطلاح«خاكستري» بنيان نهاده و با تدوين ليست‌هاي ائتلافي، انعطاف كافي براي تعامل با حاميان دولت و اصول‌گرايان معتدل از خود نشان داده است.
 
جريان اصلاح‌طلب عملكرد قابل دفاع دولت‌هاي اصلاحات را به رخ مي‌كشد و علاوه بر رشد اقتصادي مثبت، بسط آزادي هاي مدني، تعامل سازنده با جهان و پاك‌دستي دولت‌مردان اصلاح‌طلب را محكي مناسب براي قضاوت افكار عمومي معرفي مي‌كند و در عين حال، نقش بي‌بديل خود را در روي كار آمدن دولت «تدبير و اميد» و پيش‌بُرد برنامه‌هاي دولت كه فرجام آن به «برجام» ختم شد، يادآور مي‌شود.
نيك پيداست كه اصول رقابت سالم بر حفظ شرايط برابر استوار است و جاي بسي خوشحالي‌ست كه با وجود شرايط نسبي، آهنگ قهر و تحريم از ستاد هيچ جرياني به گوش نمي‌رسد. اصول‌گرايان از سر تكليف بر حضور حداكثري تأكيد مي‌ورزند و اصلاح‌طلبان اميدوارند مردم هوشمند ايران در امتداد حماسه‌ي سياسي 24 خرداد 1392 بار ديگر در 7 اسفند 1394 صلاحيت احراز شده‌ي خود را بار ديگر به اثبات رسانند.
يكي از پديده‌هاي بارز اين دوره از انتخابات، رقابت ليست جناح‌ها ، جريان‌ها و احزاب سياسي كشور است كه هركدام با هدف، ملاك و معيار خاصي تدوين و ارايه مي‌شوند. ليست شوراي ائتلاف اصول‌گرايان، با هدف جلوگيري از ريزش آراء و تقويت ساخت دروني جريان اصول‌گرا در مقابل جبهه‌ي همگرا و كم تعداد رقيب ارايه شده و ليست شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان با هدف بازسازي سياسي و تجميع توان اين جريان پس از اتمام فرايند نفس‌گير بررسي صلاحيت‌ها براي جلوگيري از ورود چهره‌هاي راديكال و دردسرساز جناح رقيب و تشكيل مجالسي معتدل با رويكرد اصلاح‌طلبانه تنظيم شده
است.
دامنه‌ي رقابت ليست‌ها تا استان‌ها و حوزه‌‌هاي دوردست هم كشيده شده و استان ايلام را نيز در بر گرفته است.حوزه‌هاي شمال و جنوب استان از يك سو با رويكردي مدرن، نظاره‌گر اسامي نامزدهاي مورد توافق جريان‌هاي سياسي‌اند و از سوي ديگر با نگاهي سنتي، پاي در باتلاق قبيله دارند. علقه‌ي‌قوم و قبيله و سليقه‌ي جناح و جريان سياسي، نابرابرترين جدال انتخاباتي را رقم زده و جاي بسي شگفتي‌ست افرادي كه با شهامت تمام پاي را از مدار قبيله فراتر نهاده‌اند، عوامانه و ناجوان‌مردانه، خائن به قوم و تبار معرفي مي‌شوند و فرصت‌طلبان نيز از اين رهگذر به دنبال صيد ماهيمراد خويش‌اند!
چهره‌هاي شاخص اصلاح‌طلب و بازمانده از فيلتر شوراي نگهبان، كه داراي پايگاه اجتماعي مناسبي هستند، حمايت از نامزد مورد توافق شوراي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان را وجهه‌ي همت خود قرار داده و با تلاشي فراقبيله‌اي به دنبال درانداختن طرحي نو براي گذار از پارادايم قوم‌گرايي بر مبناي اصول رقابت سياسي و مدني و مؤلفه هاي پيش‌گفته به عنوان اصول اساسي نظام اسلامي هستند.
هفتم اسفند ماه 1394 ميزان عقلانيت سياسي و دوري جستن از تعصبات خشك قبيله اي عيان مي‌شود و نسل نوخواسته‌ي ايران و ايلام نقش بي‌بديل خود را در تقويت فرايند دموكراتيك انتخابات ايفا خواهد كرد. ان‌شاءا

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group