▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

سه شنبه 28 اسفند 1397 Tuesday 19 March 2019 12 رجب 1440

آخرین اخبار سایت

يك كارشناس گزارش مي دهد

کدخدا سالاری درتحول نظام سلامت

طرح سلامتسايت خبري ويرا - اولویت بهداشت بر درمان برهیچ کس پوشیده نیست، علمای طب از جمله سازمان بهداشت جهانی در نشست های علمی خود درسی سال پیش در آلماآتا شعار اولویت بهداشت بر درمان را به همه ی کشورهای عضو که ایران هم عضو آنهاست ابلاغ نمودند

کشورهای عضو سازمان مذکور از جمله ایران بر مبنای همین شعار به موفقیتهای چشمگیری رسیدند،در طول سه دهه ی گذشته که از عمر انقلاب وهمسو با حرکت هدفگذاری های علمی سازمان بهداشت جهانی می گذرد مردم ایران شاهد ریشه کنی، حذف و کنترل خیلی از بیماریها هستند،طاعون،مالاریا،فلج اطفال، سل، سرخک وسرخجه،وبا وبیماریهای روده ای وانگلی،هاری، تب مالت وده ها بیماری دیگرکه جمعیت و خانواده ها را به خاک می نشاندند اکنون در زمره ی بیماریهای عتیقه ای درآمده اند بطوریکه دانشجویان و اساتید پزشکی در حسرت دیدن تک موردهای آنها به همدیگر غبطه وشاید حسادت بورزند، خیلی از هدفگذاری های آن اجلاس از نظر زمان وتا سال دو هزار تعریف شده بودند اکنون شانزده سال است از آن هدفها می گذرد ودر همه ی کشورهایی که همسو بوده اند به شاخص های بهداشتی مورد نظر رسیده اند،کنترل مرگ ومیرمادران باردار، نوزادان،کودکان زیر یک سال وپنجسال و بالاخره بالا بردن طول عمر و امید به زندگی با توانمندی مطلوب و کاهش معلولیت و اکنون هم مراقبت های سالمندی با تعریف های علمی خود نشانه های وجودو ارتقاع سطح بهداشت در جامعه است که دیده میشود.

این موفقیتها ساده بدست نیامده اند، باورمان شده است که تیم پزشکی خون دلها خورد تا مسئولین سیاسی را در راستای هدفگذاریهای موصوف قانع کردند وپشتیبانیهای سیاسی و مالی وحتی فرهنگ سازی و امورات زمینه ای مثل سواد ، جاده سازی،لوله کشی آب، دسترسی به امکانات بهداشتی و...به عمل آوردند همانطوری که هم اکنون دولت امید به مسئولین بهداشتی درمانی ودر رأس آنها وزیر بهداشت اعتماد کرد واین همه اعتبار وسایر امکانات تبلیغی واطلاع رسانی در اختیار این وزارتخانه گذاشت،اگر گفته شود درطول تاریخ ایران این میزان سرانه بهداشتی که متأ سفانه به سرانه ی درمانی تبدیل شد بی سابقه بوده است اغراق نشده است که حاصل آن تخریب زیر ساخت های بهداشت وسلامت عمومی جامعه شده ودر آینده ای نزدیک یا دور در خانواده ها دیده خواهد شد.

این موفقیت های ذکر شده حاصل تلاش کارشناسان بهداشت محیط وحرفه ای، گروه های کارشناسی بهداشت خانواده مبارزه با بیماریها وآموزش سلامت،توسعه وگسترش شبکه ها وسایر رده های پشتیبانی بود که دغدغه های تأمین سلامت را از عفونتها و لاغری وسوء تغذیه و... به چاقی و چربی خون وافسردگی واضطراب مبدل ساخته است و می رفت که در این راستا تلاش شود تا در تأ مین سلامتی به موازنه برسند و به دنبال اهداف همان سازمان مسیرکمال را طی کنند طرح تحول نظام سلامت آمد ودر آینده وضعیت سلامت اجتماعی را خواهیم دید.

شکی در این نیست که پزشکان و متخصصان و فوق تخصصان درارتقاء سطح سلامت جامعه پیشگام بوده و همه اعضاء سازمان بهداشت جهانی ازمتخصصان و فوق تخصصان میباشند وآنها در این موفقیتها سهم به سزایی داشته اند وپزشکان درمانی صرف جزء اصلی بهداشت هستند ودر پیشگیری های ثانویه و ثالثیه که ازارکان سلامت است با نقش آفرینی در از بین بردن منابع و مخازن بیماری چرخه انتقال بیماری را قطع می کردند بدیهی است تا زمانیکه بیماران سلی درمان نشوند بیماری سل در جامعه کنترل نخواهد شد اما آیا تیم سلامت که این همه موفقیت را به ارمغان آورده بود فقط پزشکان هستند که در طرح تحول نظام سلامت هرچه قدر دلشان بخواهند پول به جیب بزنند و به کدخدا مبدل شده تا از آقای وزیر وتیم اجرایی پشتیبانی کنند واین را با بخشنامه های داخلی به اسم قانون یارانه ها را از سفره ی مردم حذف کرده وبه سفره ی خود اضافه نمایند،وجالبتر اینکه سخنگوی دولت این را بار بر دولت نمی داند اما پرداخت چهل هزار تومان در ماه برای هرایرانی مخصوصا با این میزان بیکاری جوانان که حتی صدای مقام معظم رهبری نیز درآمده است بار میداند وهر روز به بهانه های مختلف آنرا به رخ مردم می کشد قانون می داند جای سئوال است جایگاه مجلس وقانونگذار در کجاست، در کجای قانون دریافتی یکصدوپنجاه میلیون تومانی معاون وزیر بهداشت از بیمارستان امام حسین آمده ، (آقای توکلی در صحن علنی مجلس اعلام کرد معاون وزیر بهداشت از بیمارستان امام حسین ماهی ۱۵۰ میلیون تومان حقوق می گیرد اما کسی پاسخ نداد)رجوع شودبه گزارش اخذ شده( وزیر بهداشت تعرفه های پزشکی را تا ۴۰۰ درصد افزایش داد)که در همین شماره آمده است.

در پرداختی های طرح تحول نظام سلامت آقای دکتر پزشکیان وزیر سابق بهداشت و نایب رئیس اکنون مجلس بارها مصاحبه داشته اند ایشان از این فاصله ی پرداختی ها اظهار نگرانی کرده وبه هم ریختگی قوانین اقتصادی را گوشزد کرده اند، درکجای دنیا در یک تیم کاری فاصله ها دریافتی اینقدر زیاد است مگر میشود دو هم مدرک در تیم تا پنج برابر اختلاف دریافتی داشته باشند نه فقط دریک تیم بلکه در دوائر هم صنف اینطورفاصله ها قابل تحمل باشد وچنانچه مورد اعتراض قرار گیرد مانند پرستاران ومعلمان آموزش وپرورش همچنان بی پاسخ بمانند وآنگاه انتظار داشته باشیم که مشتریان ومراجعین با گشاده رویی پذیرفته شوند ورضایتمندی حاصل شود.

در هر صورت برنامه های ارتقاء سلامت با هدفگزاری های تعیین شده از جمله حفظ وارتقاء برنامه های سابق و کنترل بیماریهای غیرواگیر ویافته های ژنتیکی با اصلاح ساختاری رفتار جامعه شاید به تأخیر بیفتد اما هیچوقت حذف نخواهد شد اکنون در این طرح تحول نظام سلامت کار دولتمردان متولی سلامت در آینده دشوار خواهد شد وتا زمانیکه دوباره به مسیر حقیقی خود بر گردد مردم از همه چیز از جمله پرداختی های غیر مستقیم از درآمد خانوار متضرر خواهند شد وجالبتر اینکه همین کارشناسانی که دیده نشده اند در اکثر فرصتها و برحسب علم و تجارب خود دلسوزانه مشکلات طرح را یادآور شده اما گوش شنوایی نیافتند واگر در زمزه ی دشمنان سلامت قرار نگرفته اند مورد لطف بوده اند شاید از همین جایگاه به شهادت دوستان و نگاهی به شماره های قبل این توضیحات تکراری شده ولی اکنون با بالا گرفتن تب حقوق بگیران بالای نظام که از دریافتی سی میلیون تومانی ماهیانه فلانی در فلانجا آه و اوه های مردم بلند شده وفضاهای مجازی و پایگاه های خبری رسمی و رسانه هارا به خود اختصاص داده وآنگاه فهمیدند که پرداختی های میلیاردی هم در بهداشت ودرمان وجود دارد البته این برای ما کارکنان بهداشت ودرمان مثل بقیه تعجب آور نبود چون ما از قبل می دانستیم که در ایلام هم همچون سایر نقاط کشوراین پرداختی ها وجود داشته ودارد وما از تعجب مردم وبعضی از مسئولین تعجب کردیم که چطور شد ناگهانی به این فکر افتادند اگر ادعا شود اخیرا رسانه ای شد باید گفت طبق قراین شکایت هایی رسمی ازافراد مسئول در همین گزارش کپی شده در نشریه ایمن(وزیر بهداشت تعرفه های پزشکی را تا ۴۰۰ درصد افزایش داد) شماره 58 وجود داشته اما ترتیب اثر داده نشده بود،حال اگر بنا به افکارعمومی وگفته بعضی ها تصور شود که این هیاهوها به خاطر دلسوزی نیست بلکه اهداف سیاسی وشاید انتخاباتی در پیش باشد باز خیلی از حقایق آشکار می شود که نمی توان از آن چشم پوشی کرد وگذشت.والسلام.

نگارش از عطااله جمالوندی

کارشناس بهداشت ومدیر مسئول نشریه ایمن

نظرات   

 
0 # مهدی 1395-04-10 14:23
مطلب بسیار مهم و مفیدی نگارش شده کاش کمی ویرایش و پیرایش می شد بهتر بود..فاصله خطها بسیار کمه و بهم چسبیده خواندنش کار سختیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group