▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

چهارشنبه 29 اسفند 1397 Wednesday 20 March 2019 13 رجب 1440

آخرین اخبار سایت

هزار ليتر آب از استان خارج می‌شود/سياهگل پرآب باد

آب را گل نكنيم ، در آبادی کوزه‌ای پر می‌گردد

سايت خبري ويراسايت خبري ويرا - چشمه هاي سياه‌گل يكي از سرچشمه‌هاي رودخانه كنگير در شهرستان ايوان است كه شركت آبفار استان با هماهنگي آب منطقه‌اي پس از بررسي‌هاي لازم به اين نتيجه رسيدند براي تامين‌ آب شرب تعدادي از روستاهاي بخش چوار و ايوان از اين محل اقدام به پمپاژ آب در يك برنامه زمان‌بندي بلندمدت نمايند كه پس از حضور پيمانكار براي اجراي پروژه با مشكلاتي مواجه شد.

آب منطقه‌اي به عنوان متولي تامين و تخصيص آب چشمه‌ها، سدها و رودخانه‌هاي استان نيز با تخصيص 50 ليتر در ثانيه براي اين امر از محل چشمه‌هاي سياه‌گل موافقت نمود.

از آنجا كه طي ساليان گذشته شهرستان ايوان علي‌الرغم بارش‌هاي مناسب با مشكل كم‌آبي بويژه در سطح شهر ايوان مواجه بوده است اين موضوع به عنوان يك دغدغه مطرح شد كه درست است در يك سال گذشته در اين شهرستان مشكل تامين آب شرب حتي‌المقدور رفع شده است اما به دليل كاهش چشمگير آب در سفره‌هاي زيرزمين و نشست نمودن سطح خاك، اين شهرستان كماكان با مشكل كم آبي مواجه است و بايد در بلندمدت اين امر مورد توجه قرار گيرد.

همچنين مردم اين شهرستان كه اقدام به كاشت محصولات باغي نموده‌اند دغدغه اين را دارند كه ممكن است با انتقال آب از چشمه‌هاي سياه‌گل به چوار يا روستاهاي ايوان مشكل كشاورزان در آينده تكرار شود و سبب بروز مشكلات و خشك شدن درختان اين منطقه شود.البته نبايد از نگاه دور داشت كه استفاده غيرمجاز از آبهاي اين شهرستان از طريق چاه‌هاي غيرمجاز و بهره‌برداري بيش از حد مجاز در بخش كشاورزي از دغدغه‌هاي مسئولين ذيربط است كه بايستي برطرف شود.

اما همه موارد مذكور در ميان دغدغه‌ كارشناسان حوزه آب و خاك استان بويژه آب منطقه‌اي لحاظ شده و با توجه به اين كه سد كنگير در كف بارش‌ها 5 ميليون متر مكعب ذخيره آب دارد و نگراني از اين بابت وجود ندارد و حتي در بدترين شرايط بارش‌ها 1000 ليتر در ثانيه آب در اين منطقه از كشور خارج مي‌شود پس از بررسي كارشناسان امر خروج 50 ليتر در ثانيه يعني معادل 5 درصد آبهايي كه از ايوان بلا استفاده خارج مي‌شود هيچ گونه مشكلي را چه در بلند مدت و چه در كوتاه مدت براي كشاورزان و اهالي شهرستان ايوان در بخش شرب و كشاورزي به وجود نخواهد آورد.

كارشناسان حوزه آب منطقه‌اي استان ميزان آب شرب مورد نياز شهر ايون را 100 ليتر در ثانيه عنوان داشته اند كه براي بلند مدت و پس از بهره برداري از تصفيه خانه اين شهر در افق 2025 قدرت تامين 230 ليتر در ثانيه آب را خواهد داشت و از اين بابت مشكلي به وجود نخواهد آمد.

آن چيزي كه در اين ميان مهم به نظر مي‌رسد بخش كشاورزي اين شهرستان است حدود 400 هكتار باغ اين شهرستان است كه يا كشت شده‌اند و يا در مرحله مطالعه و كاشت است كه بايستي الگوي كشت در اين شهرستان با توجه به شرايط اقليمي كشور به سمت كاشت درختاني پيش رود كه به ميزان آب كمتري نياز دارند. طرحي كه بايد در كل استان اجرايي شود و مشكل كمبود آب در اين بخش حل شود چون بيشترين هدررفت آب در بخش كشاورزي است.

كشاورزي اولويت شهرستان ايوان است و هيچ‌كدام از ساكنين روستاهايي كه قرار است از محل سياه‌گل آب آشاميدني آنها تامين شود علاقه‌اي به خشك شدن درختان و تامين آب شرب به قيمت نابودي بخش كشاورزي ايوان ندارند اما اگر واقع بين باشيم و نگاه كارشناسان امر را بپذيريم 50 ليتر در ثانيه هيچ گونه خدشه‌اي به بخش آب شهرستان ايوان وارد نخواهد كرد و در اين راستا بايستي مردم فهيم و قدرشناس ايوان با درايت و همراهي با كارشناسان امر زمينه انتقال آب به روستاهاي بخش چوار و همچنين روستاهاي ايوان كه مشكل كم‌آبي دارند و از اين محل آب شرب آنها تامين مي‌شود فراهم نمايند.

اجراي طرح آب‌رساني به روستاهاي كشور از سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و يك طرح ملي است كه اعتبارات آن از محل صندوق توسعه ملی برای چند مجتمع تامین آب روستایی در سال های 94 و 95 به آبفار استان داده شد كه با همدلي و همراهي مسئولين،كارشناسان و متوليان امر قابل اجراست.

سامانه گرمسيري و سد كنجان‌چم كه در بلند مدت در استان در حال اجرا هستند و روند روبه رشدي را طي مي‌نمايند، تامين آب بخشي از چوار و صالح‌آباد و روستاهاي تابعه را در آينده نه چندان دور به عهده خواهد گرفت و خوشبخانه نگاه و افق ديد مسئولين در اين موضوع نسبتا مثبت است و با اجراي اين طرح شاهد كم‌آبي در مناطق گرمسيري استان بويژه بخشي از روستاهاي چوار نخواهيم بود و اين روستانشينان عزيز كه سرمايه استان هستند نيز پس از سالها از نعمت آب شرب بهره‌مند مي‌شوند.

و اما مهمترين چالش فراروي اجراي اين طرح شايعه پراكني و همچنين حاشيه‌سازي‌هايي بود كه در جريان اجراي عمليات اين طرح در شهرستان ايوان شكل گرفت كه نگاه دغدغه مندان و رسانه ها و نخبگان را معطوف خود نمود.

اكثر قريب به اتفاق نخبگان و مردم شريف ايوان اين جوسازي‌ها را از طرف عده‌ي محدودي مي‌دانند كه از  سر بي‌اطلاعي و يا عدم تعلق خاطر به شهرستان و توسعه آن، با راه اندازي كمپين‌ حساسيت‌زا و تفرقه‌انگيز با اسامي مستعار در فضاي مجازي بستر ناامني و بروز حوادث احتمالي را فراهم مي‌نمايند كه  مردم ايوان كه از سردمداران دموكراسي در استان هستند با سعه‌صدر اين موضوع را حل خواهند نمود و اين شايعه سازي‌ها خدشه اي به ارتباط برادري دو ايل غيور اركوازي و ايوان وارد نخواهد كرد و در اين راستا تريبون‌ها و رسانه‌ها در كنار نخبگان و بزرگان و مردم ايوان مي‌توانند با هم‌انديشي و تشريك مساعي اقدام به رفع اين شائبه‌ها نمايند.

برخي در سطح شهرستان مطرح مي‌كنند كه قرار است اين آب براي كشاورزي و صنعت از چشمه هاي سياه‌گل انتقال پيدا كند كه اصلا صحت ندارد و حتي همين ميزان مذكور براي آب شرب(50 ليتر در ثانيه) نيز تا بهره برداري و پمپاژ چند سال طول خواهد كشيد.

هزينه‌هاي سرمام آور تامين آب با تانكر براي روستانشينان اين استان در شأن نظام مقدس جمهوري اسلامي و استان ايلام؛ به عنوان دروازه عتبات عاليات نيست و چنانچه كارشناسان امر پس از بررسي‌هاي لازم تنها گزينه موجود (معتقديم اگر گزينه بهتري هست توسط كارشناسان جايگزين شود) را براي تامين آب شرب اين روستاها مي دانند مطيع نظرات كارشناسي و علمي باشيم نه نگاه‌هاي احساسي و بدون از مطالعه و از سر حدس و گمانه.

در پايان بايد عنوان داشت كه موضوع مطرح شده در فضاهاي مجازي در راستاي تفرقه‌انگيزي است و نخبگان و اهالي بخش چوار و ايوان معتقدند كه به نام آب نبايد بين اين دو همسايه اختلاف بوجود آيد كه در اين بين چند جوان در فضاي مجازي نماينده دو ايل شوند و بر طبل اختلاف بكوبند.

همه و خودم را به مطالعه اين شعر سهراب سپهري دعوت مي‌كنم:

آب را گل نکنیم

در فرودست انگار ، کفتری می خورد آب

یا که در بیشه ای دور ، سیره ای پر می شوید

یا در آبادی کوزه ای پر می گردد

آب را گل نکنیم

شاید این آب روان می رود پای سپیداری ، تا فروشوید اندوه دلی

دست درویشی شاید ، نان خشکیده فرو برده در آب

زن زیبایی آمده لب رود

آب را گل نکنیم

روی زیبا دوبرابر شده است

چه گوارا این آب

چه زلال این رود

مردم بالادست چه صفایی دارند!

چشمه هاشان جوشان ، گاوهاشان شیرافشان باد!

من ندیدم دهشان

بی گمان پای چپرهاشان جا پای خداست

ماهتاب آن جا ، می کند روشن پهنای کلام

بی گمان در ده بالا دست چینه ها کوتاه است

مردمش می دانند که شقایق چه گلی است

بی گمان آنجا آبی ، آبی است

غنچه ای می شکفد ، اهل ده باخبرند

چه دهی باید باشد!

کوچه باغش پر موسیقی باد!

مردمان سر رود ، آب را می فهمند

گل نکردنش ما نیز

آب را گل نکنیم

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group